ІЗДА НА ВЕЛЬОСИПЕДІ. V o4. ^ <^v'< ^ c ' # o f <? ж. # ^ 0< < p r. З БІБЛІОТЕКИ ЮНАК-а i/ w. ^ v y f ^ A S. ^ -# v # c. L c t^ # o ^>4# V # y > ^ 0 0\ - PDF

Description
± v ^ o # ІЗДА НА ВЕЛЬОСИПЕДІ \ x «К О л ^ 4 с ґ С У x v - ^ ' A ^ 0 0\ ^ v y f ^ A S f V o4 * щ ^ V O ^ Ш и Д І» і і м і ^ і Г Т ~K 4 p $? ^ 4 J ^ -# v # c ^

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 93 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
± v ^ o # ІЗДА НА ВЕЛЬОСИПЕДІ \ x «К О л ^ 4 с ґ С У x v - ^ ' A ^ 0 0\ ^ v y f ^ A S f V o4 * щ ^ V O ^ Ш и Д І» і і м і ^ і Г Т ~K 4 p $? ^ 4 J ^ -# v # c ^ ^v' ^ c ' # o f ? ж Г х ^ п Ч ^ ' ^ ' J r ' ^ T T ' ^ r x '^ x ' ^ o * ^ VW. f /\X) o G/ vn , ' L c t^ # o ^ 4# V # y 5 Г о f 6 f d - W ^ * V, W o ( ^ # o ^ # o ( # ^ 0 p r ^ \ f A V F Y fv s» - ' - # ^ 4 ^. 0 ^ - P / # З БІБЛІОТЕКИ ЮНАК-а i/ w W шлшш *u w a i u wi * vi *і w Ю НАК - ж урнал пластового юнацтва видає Видавництво Пласт ЗСА-Канада, для всього юнацтва по світі. Числа З бібліотеки Ю НАК-а виходять два рази на рік і є включені в передплату юнацького ж урналу. П ЛАСТО В А ВМІЛІСТЬ: ЇЗДА НА ВЕЛЬОСИПЕДІ Вимоги вм ілости... 1 Словник... 2 Частини ровера...з Припасування ровера... 9 Мандрівний, гірський чи перегоновий - яка різниця?...10 Який ровер кращий - два погляди Історія ровера Зміна і направо душі...14 Небезпека і безпека на роверах Ровером по дорозі Засади роверистики в природі Дванадцять небезпек... обкладинка З бібліотеки Ю НАК-а 1/98 Пластова вмілість: їзда на Вельосипеді YUNAK Supplement 1/98 ISBN Текст і оформлення ст. пл. Данило Даревич Редакція пл. сен. Оксана Закидальська Виготовлено на системі PowerM acintosh 7100/80 Photoshop 3.0/ QuarkXpress 3.3 при КПС Канади Адреса редакції: Yunak 2199 Bloor Street West Toronto, ON M6S 1N2 CANADA Fax: (416) Адреса адміністрації Plast Publishing 144 Second Ave New York, NY USA Fax: (212) ЇЗДА Н А ВЕЛЬОСИПЕДІ ВИМОГИ ВМІЛОСТИ «ЇЗДА НА ВЕЛЬОСИПЕДІ» 1. Знає частини вельосипеда і вміє їх утримувати у доброму стані. Продемонструє: а) як направити пошкоджену душу вельосипеда б) як наоливлювати вельосипед. 2. Продемонструє добру їзду на вельосипеді і як всідати і зсідати з обох боків, виминати перешкоди, та як їхати тримаючи керму одною рукою. У В цьому виданні / X X 3. Продемонструє як прикріпити до вельосипеда запакований наплечник і втримає рівновагу на обвантаженому вельосипеді. / 4. Знає й примінює в практиці засади гігієни й безпеки на вельосипеді. / 5. Знає приписи вуличного руху й дорожні знаки. У 6. Користуючись мапою, опрацює плян одноденної мандрівки вельосипедом. Відбуде мандрівку за цим пляном. X Замітка: вельосипед слід показати при перевірці. РОВЕР, ВЕЛЬОСИПЕД, ЧИ КОЛЕСО? шукраїнській мові трикутноподібний кусок заліза з двома колесами, двома педалями, сідлом, керм ом, ланцю гом і різн им и інш им и дзиндзликами має аж три назви: ровер, вельосипед і колесо. Чому аж три? Звідки вони походять? Котра назва є правильна? Більш ість з нас, мабуть, вживає слово ровер. Воно походить від англійського слова rover (щ о означає мандрівник). Це тому, щ о перш і ровери, щ о п родавалися в західній Україні були ровери, вироблені англійською ф ірмою Starli і Saton, щ о називалися Rover. Ц я ф ірм а почала виробляти свій Rover в 1885 і він так розповсю дився по цілому світі, щ о в деяких країнах (в П ольщ і, в західній Україні) ім'я Ровер стало ім'ям всіх роверів. Слово вельосипед створене з двох латинських слів (velocitas, pedes) і значить ш видконога. Це тому, щ о слово вельосипед спочатку вж ивали, щ об описати м аш ини придумані ф ранцузом граф ом де С іврак (1791) і німцем бароном ф он Драйс (1817), на яких їздці їхали ш видко попихаючи ногами по землі (ст. 12). Але слово вельосипед найбільш е вживали в их роках в Европі, щ об описати рід маш ин перше вироблених ф ранцузом П ером М іш о в 1861 році (ст. 12). З французької мови це слово перейш ло до української м ови (в центральній У країні) і тут збереглося навіть після того як в Европі і Америці почали вж ивати інш е слово: bicyclette, bicycle. В новацтві є вмілість Н аколесник. Н азва наколесник походить від слова колесо. Так звали ровери/ вельосипеди деякі люди на Україні на початку століття (тоді також авта звали самоходами). Яке слово є більше правильне? Ніяке! М ожеш вживати яке хочеш. На Україні в основному вживаю ть слово велосипед (без м якого знака), а тут ми переважно вживаємо ровер. 3 бібліотеки ЮНАК-а 1/98 і 0 w біг - швидкіст (speed); міняти біги - міняти швідкість оборотів педалей (і ровера) & перекидаючи ланцюг з одного трибу чи зубчатки на другий (shifting gears) болотник - частина ровера прикріплена до рами над колесом, щоб ловити болоs то, воду з колеса (fender, mudguard) 5 борт крайня частина опони, де Гума є натягнута навколо дроту (беад) важіль,-желя - 1) просте знаряддя у формі стрижня (bar, rod)у яке може обер-» татися навколо нерухомої точки опору (fulcrum) і служить для піднімання чи Л підважування чого-небудь (lever) 2) ручка, яку вживається в подібний спосіб, щоб оперувати чи контролювати якийсь механізм (lever) вал - одна з найголовніших деталей машин і механізмів, що обертається навколо своєї осі, призначена для передачі руху зв язаним з нею частинам (shaft) вентиль,-ля - трубочка з клапаном, крізь яку наповняється душу повітрям або випускається повітря з душі (valve) вила, вил (моножина) - частина ровера у формі двох довгих, дещо зігнутих труб, що тримає колесо (forks) вільне колесо - пристрій в ступиці заднього колеса ровера, що дозваляє колесові обертатися навіть тоді коли роверист перестав педалювати (free wheel) віночки - зібрані шарики, шарикопідшипник (ball-bearings) вісь, осі - металевий стрижень (rod) до кінця якого прикріплене колесо (axel) в язання - зігнута металева частина з паском, що прив язує ногу до педалі (toe clips) гайка - металева частинка різних форм з отвором посередині, що має спіральну (ґвинтовану) різьбу (threads) для прикріплення болту (nut) гальма, -ми (гальмо, -ма) - пристрій, механізм, що сповільняє чи затримує рух коліс (brakes) ґвинт, -та - металева частинка, що має спіральну різьбу на поверхні (bolt, screw) зубчатка - зубчаста частина механізму (sprocket, cog): зубчасте колесо душа - закрита, еластична, Гумова оболонка (труба), яку наповнюється повітрям (inner tube) зірка - триб, шестерня (sprocket) кабель, -бля - дріт умішений у захисне покриття (cable) камера (в Україні) - душа (inner tube) канавка - невелика заглибина в чому-небудь; маленький рів (groove) кермо - частина ровера яку тримається руками, щоб керувати напрямом переднього колеса ровера, і через нього, напрямом ровера (handlebars) кишка (жартівливе) - душа, камера (inner tube) кінцівка - поперечка, що прикріплюється до кінця простого керма гірського ровера клапан - накривка, що прикраває отвір, крізь який проходить повітря, рідина, пара (valve) ключ - 1) знаряддя для замикання чи відмикання замка, колодки 2) знаряддя для прикручення чи відкурчення гайок, Гвинтів, болтів (wrench) колодка 1) замок 2) ґмова частина гальми, що притискається до шини (ободу) колса і гальмує ровер (brake pads) корба - пристрій з ручкою, яку крутять, щоб вал обертався; на ровері корба прикріплена но нижньої підпори і обертає триби при допомозі педалей (crank) ЇЗДА НА ВЕЛЬОСИПЕДІ : СЛО В Н И К кріплення - в язання; педалі і причіпкою, що прикріпляються до спеціяльних роверових черевиків кронштайн - горизонтальна підпора для деталі, механізму, пристрою, прикріплена до вертикальної площини (bracket) ланц - ланцюг (chain) ланцюг - ряд металевих кілець, з єднаних одне за одним (chain) латка - шматок тканини чи Гуми, яким латають (закривають) діри в душі (patch) лопатка - важіль для стягання опони з шини колеса (tire iron) ніпель - те саме, що вентиль ніжка - стояк, що підпирає ровер, щоб він не впав коли ніхто на ньому не їздить (kickstand) обід, обода - зовнішня частина колеса (гіт) опона - міцне Гумове покриття на колесі навколо душі з виступами (кнобс) і канавками (grooves) педаля,-і - частина ровера, на яку натискається ногами передача - механізм, що передає рух від однієї частини машини пристрою до іншої (transmission); зубчаста передача - рух передається лише через триби (gears); ланцюгова передача - рух передається через триби і ланцюг перекидач - механізм, що перекидає ланцюг з одного трибу на другий чи із зубчатки на зубчатку (derailleur) перемикач - ручки/важелі, що змінюють напруження дротів, що контролюють перекидачі (levers, gear shifters) підшипник - опорна деталь для обертових або хитних частин механізму (bearing) плоскогубці (множина) - кліщі, щипці з плоскими кінцями (pliers) рама - основна частина ровера, до якої прикріплюються всі інші рура - те саме, що труба (tube) сідло - частина ровера, на яку сідає роверист; сидження (saddle) ступиця - центральна частина колеса з гніздами для спиць і отвором для осі тарча - те саме, що корба (crank) триб,-бу - зубчасте колесо, яке передає рух; шестерня труб - довгий порожнистий предмет кільцевого перерізу (crosscut) (tube) цапфа - частина вала або осі, що спирається на підшипник шина - 1) металевий обруч (ring) на ободі колеса. 2) (в Україні) те саме, що опона шолом - убір на голову, що охороняє голову від удару (helmet) шпиця,-і (спиця -і) - металевий стрижень (штивний дріт), що з єднуює маточину (центральну частину) колеса з ободом (зовнішньою) (spoke) шприхи - те саме, що шпиці (spoke) шар - куля (solid ball) шарики - зменш, до шар; малі кулі (ball bearings) шарикопідшипник - підшипник, у якому між поверхнею частинки, що обертається, і поверхнею опори містяться шарики; шариковий підшипник шип - 1) кінцева частина вала, якою він опирається на підшипник. 2) невеликий виступ на підковах, підошвах спортивного взуття, колесах автомашин і т.п., який перешкоджає ковзанню і сприяє кращому опорі під час пересування ЧАСТИНИ РОВЕРА ГАЛЬМОВІ КАБЛІ СІДЛО СІДЛОВІ ПІДПОРИ ГАЛЬМОВІ РУЧКИ ПЕРЕДНЯ ТРУБА (РУРА) ПЕРЕДНЄ СВІТЛО ПЕРЕДНІ ГАЛЬМ И ПЕРЕДНІ ВИЛА З бібліотеки ЮНАК-а 1/98 ОПОНА З ДУШЕЮ (КИШКОЮ) ЗАДНІЙ ПЕРЕКИДАЧ ШИНА ВЕНТИЛЬ Рама - це основна і найважніша частина ровера. Матеріял, з якого зроблена рама, є головною різницею між добрим і поганим ровером, між дорогим і дешевим ровером. Кути (an gles) труб рами і величина рами також творять головну різницю між туристичними, перегоновими і гірськими роверами. Погані (і найдешевші) рами є зроблені зі звичайного заліза. Вони є солідні, але страшенно тяжкі і легко ржавіють. Ровери з такими рамами є тяжкі, повільні і погано реагують на рухи ровериста. В найгірших випадках, залізні труби, з яких зроблена рама, навіть не є одною частиною, лиш дві пів-труби зварені (welded) докупи. На них звичайно видно з-під фарби лінію де вони були зварені вздовж труби. Не купуй ровера з такою рамою. їх звичайно продають у великих крамницях (department stores). Кращі рами є зроблені зі сплаву заліза з хромом і молибденом (chromemolybdenum alloy, chromoly) чи з марганцем і молібденом (іmanganesemolybdenum). Вони є міцні, відносно легкі і менше ржавіють. Ровери зроблені з такими рамами є легкі, стійкі, добре реагують на рухи ровериста, і не є занадто дорогі. У кращих випадках стіни труби є тонші посередині, де нема великого тиску на трубі, а грубші і міцніші при кінцях, де труби злучуються і де є багато більше тиску. Це робиться, щоб рама була навіть легшою. Найбільше роверів є зроблені з сплаву заліза з хромолею. Найкращі (і найдорожчі) рами є зроблені або з металів так як алюміній чи титан (titanium) або з вуглецевих волокон (carbon fibre). Алюмінієві рами є дуже легкі, не ржавіють, але бувають дещо загнучкі і досить дорогі. Титанові є дуже легкі і міцні, але страшенно дорогі. Рами з вуглецевих волокон є зроблені не з металю, але з шарів різних синтетичних і вуглецевих волокон зліплених докупи. Вони є дуже легкі, міцні і стійкі. Вони також є дорогі, але ціна спадає через те, що їх щораз більше вживають у виробленні гірських роверів. Величина і кути рами Головна частина рами має вигляд великого трикутника. На перший поглад ці трикутники виглядають однакові на всіх роверах, але вони не є. Труби в трикутниках є різних довжин і є злучені під різними кутами. Малі різниці в кутах роблять велику різницю в тому, як ровер поводиться як ти ним їздиш і як вигідно на ньому їхати. Головні в
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x