С. Р. Кравцов (м. Єрусалим) ЗАПІЗНЕНА ГОТИКА В АРХІТЕКТУРІ СИНАГОГ ВОЛИНІ, ПОДІЛЛЯ ТА ГАЛИЧИНИ - PDF

Description
Кравцов С. Запізнена готика в архітектурі синагог Волині, Поділля та Галичини УДК (477) С. Р. Кравцов (м. Єрусалим) ЗАПІЗНЕНА ГОТИКА В АРХІТЕКТУРІ СИНАГОГ ВОЛИНІ, ПОДІЛЛЯ ТА ГАЛИЧИНИ Запізнена

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 29 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Кравцов С. Запізнена готика в архітектурі синагог Волині, Поділля та Галичини УДК (477) С. Р. Кравцов (м. Єрусалим) ЗАПІЗНЕНА ГОТИКА В АРХІТЕКТУРІ СИНАГОГ ВОЛИНІ, ПОДІЛЛЯ ТА ГАЛИЧИНИ Запізнена готика це напрямок в сакральній архітектурі Волині, Поділля та Галичини XVI початку XVIII ст., альтернативний та паралельний Відродженню та ранньому барокко. В цьому напрямку працювали як місцеві, так і запрошені італійські майстри. Зміст запізненої готики в синагогальному будівництві висвітлює єврейський фолькльор. Легенди визначають синагоги, як прадавні будівлі, а відтак євреїв як вкорінене населення соціально та культурно облаштованого місця. Gothic Survival in sacred architecture of Volhynia, Podolia, and Ruthenia from the late 16th to early 18th century was a trend, alternative and parallel to the Late Renaissance and Early Baroque in this region. It featured works of local and invited Italian architects. Meaning of the Gothic survival synagogues may be understood from the Jewish folklore. Local legends denominate the synagogues as ancient, if not premordial edifices, thus identifying the Jews as a rooted, permanently settled population in the socially and culturally constructed place. Запізнена готика, на аглійській та німецькій мовах відповідно Gothic Survival та Nachgotik, так окреслюють стиль готичних споруд, побудованих після 1530 року. Цим терміном визначають неприйняття ренесансної теорії архітектури у деяких регіонах Європи на протязі наступних десятиліть, або навіть століть. Насправді, незважаючи на авторитет Себастіано Серліо, провідного теоретика італійського Відродження XVI ст., який залишив готиці жалюгідне місце в комедійних декораціях та в театральних сценах життя нижчих класів, вимагаючи модернізації існуючих готичних споруд, готичні форми надалі користувалися успіхом на землях Речі Посполитої. Цими формами послуговувалися численні римокатолицькі, православні та єврейські громади на західних теренах сучасної України в XVI, XVII, а також на початку XVIII ст. Ця культурна ситуація свідчить про існування архітектурної парадигми, паралельної Ренесансу і відмінної від нього. Існуючі спроби зрозуміти це явище як відбиття розміркувань про унію Східної Церкви з Римською [1], або поетизацію лицарських чеснот місцевої шляхти [2] видаються надто вузькими, оскільки зовсім не пояснюють запізнення готики в єврейському будівництві. Нинішня стаття має на меті огляд пізньоготичної архітектури синагог регіону, а також реконструкцію її культурного змісту. Стаття уточнює концепцію, викладену автором в попередній публікації [3]. Синагоги запізненої готики на обшарах Волинського, Подільського, та Руського воєводств Речі Посполитої включають синагогу Нахмановичів, або Турей Загав, побудовану у Львові в 1582 р. (рис.1), синагогу Баха в Меджибожі, побудовану перед 1612 р. (рис. 2), синагоги Старокостянтинова (кінець XVI початок XVII ст., рис. 3), Підгайців ( , рис. 4), Ізяслава (перша половина XVII ст., рис. 5), Тернополя ( , рис. 6), Сатанова (XVII ст., рис. 7) та Рис. 1. Львів. Синагога Турей Загав Інтер єр молитовного залу, вид на схід. Фото Януша Вітвіцького, 1941 р. НДІТІАМ 29 Архітектурна спадщина Волині Рис. 2. Меджибіж. Синагога Баха, перед 1612 р. Фото Павла Жолтовського, 1930 р. БІВ Гусятина (1654 початок XVIII ст., рис. 8). Усі вони синагоги з видовженим зальним планом, ребристими склепіннями, або з коробовими склепіннями з стрілчастими розпалубками, стрілчастими отворами, подекуди з заокругленою шелигою, або з кильовидними аркатурами. Всі ці елементи відносяться до словника готичної архітектури. Інші синагоги, які можна окреслити як пам ятки раннього барокко, наприклад, Велика синагога в Луцьку ( ), містять такі готичні елементи, як восьмигранні стовпи та кильовидні арки (рис. 9, 10). Синагога Нахмановичів являє найповніший набір елементів готики, зокрема зальне планування, ребристі склепіння та стрілчасті вікна. Ти не менше, стиль цієї споруди не був одностайно готичним: вона завершувалася маньєристични аттиком, містила ренесансний кам яний арон кодеш. Синагога Нахмановичів, разом з іншими роботами архітектора Павла Щасливого, являє приклад можливостей вибору стилевих напрямків на межі XVI XVII століть. Синагога яскраво представляє запізнену готику, тоді як жовківський костел-колегіата Св. Лаврентія, побудований в рр. за участю того самого Павла Щасливого, залишається взірцем пізнього Відродження (рис. 11). В цих прикладах стилістична розбіжність може пояснюватися вподобаннями замовників: засновник синагоги Їцхак Нахманович, фінансист короля Стефана Баторія, міг черпати натхнення в Старій синагозі Казімєжа, єврейського передмістя Кракова, таким чином підкреслюючи свій особистий зв язок з польскою столицею. В свою чергу, магнат Станіслав Жолкевський, засновник Жовкви і фундатор колегіати, був прихильником елітарної італійської культури. Ці приклади, одначе, не вичерпують усіх варіантів співвідношення тогочасних вподобань замовника та архітектора щодо стилю будівлі. Новий пізньоготичний притвір синагоги Нахмановичів добудовали в 1595 р. львівськи майстри за участю принаймні двох італійців, згаданого Павла Щасливого та Амброзія Прихильного (Нутклауса), учня талановитого падуанського архітектора Петра Барбона. Амброзій добре знався на ренесансній архітектурі, адже він спромігся продовжити роботу над жовківською колегіатою після смерті Павла Щасливого в 1607 р. В рр. той самий Амброзій, заможний бездітний майстер, зоснував, забезпечив коштами, запроектував, а також в значній мірі збудував костел св. Лазара у Львові (рис. 12) [4]. Стиль костелу, цілковито залежний від вибору архітектора, був пізньоготичним. Таким чином, часом архітектор-італієць, якого неможливо звинуватити в незнанні ренесансної практики, свідомо вдавався до готичних форм з власних вподобань. Цікавим прикладом провінційної запізненої готики може бути архітектурна спадщина Старо- 30 Кравцов С. Запізнена готика в архітектурі синагог Волині, Поділля та Галичини Рис. 3. Старокостянтинів. Велика синагога (кін. XVI поч. XVII ст.). Інтер єр, вид на схід. Фото Соломона Юдовіна, рр. СПБЦЮ костянтинова. Місто було засноване православним князем Василем-Костянтином Острозьким в 1561 р. Добре укріплене, розташоване поблизу страхітливого Чорного шляху, яким набігали татари, місто сприяло відносно безпечному освоєнню краю. Князь Острозький, заможний магнат, був відомий видатним внеском до новітньої освіти численної православної меншини у польсько-литовькій державі. В Острозькій академії, яку він заснував після 1577 р., викладали професори з православною, єзуїтською або протестантською освітою. Острозький надав притулок Іванові Федорову, руському першодрукареві, який покинув Москву в часи Івана Грізного. Принаймні два архітектори-італійці служили магнатові: Петро Сперендіо (Сперандіо?) та вже згадуваний Амброзій Прихильний [5]. В цьому контексті, архітектура Старокостянтинова вражає масовим зверненням до готичних форм. Православна замкова церква Св. Трійці, побудована між 1561 і 1581 рр. це споруда із стрілчастими вікнами (рис. 13), а її внутрішній простір членують площинні елементи, які скоріше нагадують театральні декорації по мотивах готики, ніж правдиві готичні конструкції (рис. 14). Домініканський монастир, який датується 1612 р., разом з костелом Св. Іоана Хрестителя і дещо старішою дзвінницею, теж належить до запізненої готики (рис. 15). Стара синагога, відома, нажаль, тільки з архівних джерел, належала до того самого стильового напрямку, відзначалася стрільчастими вікнами (рис. 3). Стиль цих споруд, з огляду на присутність архітекторівіталійців у культурному ландшафті, був справою вибору в часи переходу від готики до Ренесансу та раннього барокко, проте, ніяк не ознакою професійного невігластва місцевих майстрів. Ця одностайність у виборі стилю, на мою думку, свідчить про близькість, якщо не тожсамість змістів, якими навантажена місцева архітектура. Інший приклад вподобання запізненої готики в різновірчому середовищі подає Луцьк, столиця Волині. Велика синагога у Луцьку була побудована в рр. Вона являє рідкісний приклад синагоги, побудованої за королівським дозволом, який водночас визначав оборонну функцію споруди [6]. Синагогу вінчає оборонний аттик, декорований кильвидною сліпою аркатурою. Цей мотив повторено в інтер єрі синагоги, в опорядженні її молитовного залу (рис. 9, 10). Подібна аркатура прикрашає верхній ярус стін луцької православної братської Хрестовоздвиженської церкви, мурованої в середині 1630-х середині 1640-х рр. (рис. 16) [7]. Обидві споруди використовували пізньоготичний мотив В їздової вежі Луцького замку, побудованого наприкінці XIII ст., неодноразово перебудованого перед XVII століттям (рис. 17). Аркатурний пояс з кильовидними арками зник, був перероблений на В їздової вежі підчас реконструкції середини XIX ст.; він відомий дослідникам тільки з архівного креслення [8]. На мою домку, обидві сакральні будівлі, церква і синагога, запозичили їхні декоративні мотиви з архаїчного архітектурного репертуару Луцького замку для того, щоби висловити свою лояльність до шанованого осередка влади, щоби підкреслити свою приналежність до міського ландшафту. Важливу вказівку до зрозуміння запізнення стилістики архітектури синагог містить єврейська колективна пам ять. Наприклад, легенда твердить, що Стара синагога в Старокостянтинові спочатку була мечеттю, і про це начебто свідчить загадковий арабський напис [9]. Велика синагога в Луцьку в місцевих переказах згадується як княжий Малий замок, незважаючи на документальне свідчення про її заснування як синагоги [10]. Інші легенди розповідають про синагогу, яка ніколи не була побудована, а тільки колись відкопана з-під землі (Сатанів); про неймовірно стару, 800-річну синагогу (Осторог); протестантський собор, викуплений євреями після його заборони і дещо перероблений для їхніх потреб (Підгайці); синагогу, побудовану підчас недовгого турецького панування на Поділлі за дозволом турецької влади (Гусятин); синагогу, побудовану власником міста одночасно з місцевою церквою, цеглина за цеглиною, цеглина там, цеглина тут (Олика). Таким чином, місцеві легенди описують синагогу або як передвічну споруду, або як прадавню будівлю, або як таку, що побудовано у зручний для розповідника момент історичного минулого. Ці легенди розповідали євреї і хрестияне, мовою їдиш і українською, створюючи 31 Архітектурна спадщина Волині Рис. 4. Підгайці. Синагога, між 1621 та 1648 рр., відбудована у рр. Фото Олекси Сорокаліта, 1991 р. ЦЄМ Рис 5. Ізяслав. Староміська синагога, перша половина XVII ст. Рисунок Еліякима Мальца, 1927р. Приватна збірка 32 Кравцов С. Запізнена готика в архітектурі синагог Волині, Поділля та Галичини Рис. 6. Тернопіль.Синагога рр. Фото Генрика Поддембського, 1929р. IS PAN колективну пам ять про синагоги поверх культурних бар єрів, які оточували єврейську громаду. Залишаючи наразі без коментарів співвідношення між легендами та критичною історіогафією, можна твердити, що легенди наділяють будівлю культурним змістом. Цей зміст ототожнює євреїв, принаймні в їхніх власних очах, як вкорінену, осілу спільноту, прив язану до соціально і культурно зконструйованого місця [11]. Єврейські і хрестиянські пам ятки запізненої готики могли бути навантажені тим самим змістом, внаслідок тих самих причин. Всі вони свідомо вбиралися в шати попередньої епохи і навмисно зістарювали себе. Поскільки східні терени Польсько-Л
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x