РУМУНИ ВТРАТИЛИ 0Ш05,000'В ПОЛОНЕНИХ І 64 ГАРМАТ: - PDF

Description
8 Y пь - - ` ж ч сб сь 83 -п Y Y e -- ч б с-- с VD D V D the krainian ewspaper D a ueaday ijuraday and aturday by krainian ational ssociation 83 G Y Y he ix advertising meditam ates furnished on application

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Lifestyle

Publish on:

Views: 27 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
8 Y пь - - ` ж ч сб сь 83 -п Y Y e -- ч б с-- с VD D V D the krainian ewspaper D a ueaday ijuraday and aturday by krainian ational ssociation 83 G Y Y he ix advertising meditam ates furnished on application сь юз V D! с organ of krainian ational ssociation XXV с б - 96 Щ V XXV Y Y aturday December 96 o 6 ѓ фц п юш зб Ґ 3 шю ќс 3 зб 3 сь пс с зз бьб ш сцс Ќ 6 ь пє с с ф ш ь бшжю бчс є- бч є ж пс чс сюз с пj п п чз п 3 -! є - ѓ зюь щ сь ; п сь фц ж є ш збж б ш ц псѓ ь с ш с ззч ш з сш бч сєь з жп - п ч - 6 ю ь ч сюз с с - бб сц 36 б ш с 3 з з цєю пч сб бьб сь щ сь п ц пюґ с з- ю ю Фц ц с з пч з б с жж зб б збж ф пс є ьш ж б ч ц сцс пч жж збж Ф - пп ц ж пс ппє nepe- ь ш ш с ззч з з сч ь 88 ю пчс Ў бьшсь б є пжю - пч сп сь жѓ пп 3 ць п п шсь ь з ш с п j ж фц ь щ фцсь с 6 с с с Фц п є п пс сз- шб зчь Ф бє бш шф шб 8 ззч з з б ц сь чсь - ф б -{б ж з ж чь 888 ю б п- бю пс ш ю з п 9 п з бю 9 пс - с п ж ю ч чс ць пс з ж ч {є бш сь Ф Ф п ш с п зсб щб зж сп спс ш - ч ц сюз п пжюь ьш с пб п пь пчѓ ць сюз с зц щ б- -ґ пп п п - є с пб бш з ь п з сь пц пчѓ 3 пс пь п ж с ц зч з - с с п ю ф зб с ш пч з ш юз с жж пп чс псюь с ч п зюч ц спс пь є п ш бж бюь ш п- 8 Ґ пс ьш ь сь с сп ьш с з пч ѓ псжюч с п пьсь с п сс с пс єпч зц ѓп сю зч зжюч ьш сп п b}ill ф з ж б п ззць сь псп с с щ ць-б- с спюч пщь ` сюз с ц - з ш пбч сж сь с ь ю!с псюь с зз сь сжб ш ь бш жс ж сюз с ч сц- ўц шс пс ж п бзш -;ь бьш ж с щ ц зпчь бб-j чсь цѓ є 6 п п- з`ѓш ф ` ь с зц юь ю щ ссь сь с - сь зж с сш ьш сп п Ў є пц - Щ ц с -жж з ч пс бз - з ц сцс ж ш ж сцсь юґ 8 ь сп ь щ сь с пь с с п з ш бж бсь пс с сюь ьш пч пс- с бш ь сє юь щ сь ь шб ` бб ѓ щ ш пж бш бз бьб сь с с - зс ш с п с з сш чс с пц п фц ж пз зщ ц ззч ш з ш ж зб 6 ш с ќў с j Ґ 6 п б пзч зчпь сь с бь ю ` б б бє - 3 пс ць ґь шб сь ць с б сь п с ю пю пч с з ж жш з Ф ц бб ьш з пь п ч ь сь п бз сп ш с п п с зюч ж ж Ґ 3 пс ссь п зчь ж ссь сп б п пш б б з з ьзґфс Ф ю з ц 8 п ссь п чз ш чс зю Ф п бє ф з з б п с ж ю з б б ю Щ i пс юз с з ч псп пюѓ пч ф с с пч п п ` ґ сб ць пб п- п ш сщ п зж п пч сь ю з ш с п сє п ц с ш ш пь б пп сп с пс сщ пє п з шў с з зб ць с зю сцсь Ќ жь ш с ь ц ш зпш ` б ю зб- п сюз с чс пп чз п ц сч щ юч з сбю ж цю - зб ц с ц ґ ю пс с - є бч сь п 6 ш с зб пьсь ч збюч з сбю сщ б ш б п с бь п- цб ь ж з ць ґь ц сь с п щб пс з б` с шб зчь ч сь фц п ж зб - с с псь с Ф сьсь ш є - з - ць пьс б з ш с п з бч ю ` пч ф сь ч сюз с с п сє з- 9 пс ќ- пюч фцсь бч зб с пю пс п ш 8 сь j ь ь щ п ц ц ѓс с зз ; ц 3 пс ць пьс с пь с юч шч спсб ц Ф ч шщ спжп ц сц ч Ќў ж б с- ь цс ц ь с б п з з бсжє фь псп ш юсп псп ц сьщ бсжю п ш ц пц ю ш цс ц {п п щ сжє пч б фь є бпп с ш спш сь ;бц п - ш цс пс б- сь` ж ш з ѓ 9 6 п- с з с V D 83Gi-and t ersey Щ ч б б бь п щ бз ьзс с сь зб чс с ш з з- чєш с ь сє ч п ш? ` ч с з Z e є с бь с ш ь п є ьсь с ersey ity 99 Grand treet Ў ж б сц ш жщ зс D mnnnaer ч ч с ь с щ бю 99 Grand treet ersey ity -п ч з б пцює ж` ю ntererl as second-class matt er arch 3 9 at the ьь щ ь пзсюь under l b ct ol чс сп сь сп с п Фц ш щ с ж arch 89 б юз з Фц псп ж ю щ ` п б б ю жцю щ щ с ь - ч Ф ш юь - б п бю пс - ` ю ќ спѓ жь ч ч ж ц з п ч с a nited tate! зс ш жп бь 9 per year сь-ь ю щ с п{ю б п ю ч ж сць с - ює с бзс з ч per 6 montba пп зб ш щ ч DX per nionis 8 п ю псю ж; с ў f ц щбп ` ffc e j ity and to foreign eraey ity з - сб сцю ѓ сью с ь ч б пс ч сц ю ќ п - countricu цю зс є ш ђ сь з щ с б пс -ж є pre п щ б ю Da -ќ ; щ шюь с п Ћ` V є б` сс Фц ьчь з сь ц $ V per 3 montba `б - ; Фц ш з пс п ѓ- bi#le copy 3 cents ч 3 ц п пс п п Фц ж с с п ш с; a з с п є ц с з ќ бзс чп ч Фц ley ч Ф пш бс цз пш сь` poit - VD щб сц з с п сє ч сь п - ц б с пж ц3 raaad trcc e r w r y ў пп зб ц ч с - ч ;Z --; с сь сю с з ш с 3 с - пс -rebod зь щ п бзс є з ц ь- сю шь ч п б ю щ з юзє с зс чсь сь б ч ю з ў пс 6 p б пч п сь б ж п с с ф 98 ersey ity ц с- ч сц с з пс щ - пс ж зз сп жє фс ф пс ч ж с Vсь-сь ю сб с пс ; щ с б ж ш Фц 9 пс ` п ю зп з ўж фс щ сь ю п б з `ь з с зсю чс -пс ч ь-б ч с ж сь с сь с ѓ п зш ь ; щ ь ю ьњ ч чѓ з ш `сь п с ш щ б ц ссь ю з` щ ю ќ зпч п пє пс зсь с с з с 3 б Щ юз ж ью Фц с з ѓ сз? з Фц б 8 зс б сьш п зс з с п сь ѓ` - пж з з ь с с ш зж ш чшь -` з фс фц с бс с бш ш б ж ю ц `пч п ю Фс з з чс ззчю 8 пс с б с с псь з бзс с зс зб - шс с 3 пб ж б ь ю б ь щ з бш зсп п с шжє п пп чсьп сь -! с с з с чс ц сж з ќ ч з -ч п 3; п с п пп псч с ч ч - ч фц сс бч ч счю пжш Ф пп с бч б с ь ь-сь зс б- Щ зюь с спсб сц ь сю пс ц - сч с бьш ч a r u m ж з - п сє щб ц ю ж з п - пь сц `б с ь ж єць ц Щ з с зс б пзч пч ш с чщ п сь ч ю с зс з ц чсь п ч зѓ`ѓ пч - с `ь` ь ж с є п бз - с; ж с ў б ѓ ць ч б 6 щ зсє с сб ж з - сь сц п с з ш пз є з сц б зп сў б чсю псьє сж ч с с зб чс сч ; з с з -б сю спцю п б пбж бжє`` п ш ш` ўсю с с пч пс юз сш ч б` шп чс пс бь ь ц Ф шб ч з Ф жє з п с ь Ў ь ю п ць пќ с ь ч зўж щ ь сю - с ь с б з ч бє пб б зю сп ш ч зч с - ю є ` ѓѓ ж с б б с с бю з п з б ь ш ж пссю ж п Щ с? счс сб б ш п б бз ь бз з ц бз жц? сь с ц ш с б ц пб бз ш ч б щ зш с п юз спш щ з ф п п зю - ю ц зч бп сб сп 9 ж з 3 ц ц б п пбќ зю б б -? б ж` ь 8 ц зз п- фц ю чю с- юз ш ч с бзпс ч псс зжю - с` бю б щ юз п чсь є ч ш ц ж спс ш ш ш з зєь ч ж б зс з ц б ж- б б ѓш спсб п с с сц чсь `ь б п п з п- ж чс зж ж б бзс ч пб с з ж бч -п пч ц с ббсь б с - сс ґ з з счс! зс с чс з с пс зсю с п сп ь п б - ч` ж юпц ш с с пс ь ѓ б п чс ч бч ч пб б ч пюч сп ` бьш чс ш жь ж б-пш б с с ѓш жєп сс - ж пп с бзс бьб чс ю з с ю з с ш п Џ зж ц с сб б сб жс с п - б сш ж ` % б ш спсб юь с - б с пж зь ю Ф п-чс є б пзч бс п з б ч - с ю юч б сб ч ш п- с ч ш з Фцю сс з ббь жюь п ьж фс ф ж б шч п с бзпссь зсжь б п с - фц с п б п п зс жь ц спж бь ю ц бзс шю ю сп сц` -п ш ш зь зб чќ ш ю п зс сшп псч 3 Фц с ѓ с сь ч ч ` с бж б сь зб з с ює жп п ж з б бз юь п з зпч бзс б зб щ з бю с п сю ць с 83 с с зс б жс юз ш с ш ю зс з ` ч сь ж с ь с б б б бьш щ пч сць п фц чз сю пшсп з б бь пш pa t с` сп пж п пб щбп` с пс з щ є зцєю п сц бз п ч с с чс пьс ч ч пб з п шш ю щб п з -ж бч щ сь зжь ж с с б зь ю бж чс спцю ц з зю с бю п ѓѓюч ж пч б б сж пѓ ж с б`` ю пц ц зз сў ч ш п с Щ ж сз п п ч сб с пс ѓп щ бш с ґ - ѓ щ с єп Фц б? п сю цю ш пз с п ц ж чсь чс зс сь пзчщ ж с щ ч - сп сь ж чє ь ж пс п с с- ; з ф п з сч пцщ зчс б б сю сь ж - с зб є с - ь бзп щ -сю; ь п пюь ь п с б ь бю пюч з пч щ з з б щ п ч с з чс з пю - бю ш пю ю з бч юз б` с сч сю ю п сш сб ж щ є сч спсб щ спчь б- є пѓ бзс з- щ б з зѓќѓѓ ч сь пп сц п сь ж- ж ѓ ззю зс с - з п сь ш пб п б ьсь фц бю сє б п сь ш з ь з ч ; пс с зб с -ь ѓ ; ж б ь фць ж ьсь фц ю п п- с чќ ю ш с с ь ш ж с с с щ ю ж з чз - ` сь-сь ю зпч бц 96 п п ч б ш спц ц сю ць сь п б ьсь с фс ю з шб з ь юб! ш з с з ю 3 3 ж ќ б б з ѓѓ; ш б п с ѓ - б с с з б щ б сь- с- p пп бю ц зч з б сп сь б юч п ѓѓ- юч с зь ѓ ч пш щ сь - п п є зє юч с ґ ґ пзюь сь ґзц б бс` п ч ць п -жє з с жє пч з сц с пч сс сш ш б ;с с ь бє ь б з сб ш фц бю бю п псюь ж з сє ч з сю с щ щ б ж ц з сь чс п б бс б б ю - зч п с б - б ю б ж сь ґ - ф чжц п ч п чсь с с пч с єь сь пс б с щ ; зп з-зюжц з бс б пщ сь сп бю пс п - п щб сь з бщп б бю с з бзс б з ь сп - з шц п б ќ п пш ж з пш с - з п б бь б п с с бц ч ш^сп б п ч сс з пшґсьп ќ є ш ь 3 сч сс з ш ш сб п с зґ- б зюь ь с` ж сєю ю сь з є ю с с п з ьчп ю з- ж зп сц- бсь є сп б- сєю ю пч зє ж с с б- з пюь щ ч пс б с ґ ґ ш з ц ж ппюь - ч сє жь с - з п спс з пч чс сьс ь сб зс п ж- пш с сц ш - зє б ж ж ш пп с ч з ш чс щз с бзўс с з зж с ф щ б- з с ь є щ з с з с с пп- ьсь п ю ю ч ч ж с ж зч ц - жь с - с ц пб с- б сцю пч с- зюь бзш ссь бс- с спц ч - j з ч зш щ пьш чс п б п с збжєь с п юь с ч ж с пґ - ш с п ш б с с ц ь ч с сь - жь щ б б пш сь пз ц зє б є є ц пц ч цю ж ч ж - б пз с з б п- є сщ ч б п - ь б ўќ - ж зч пз с ґ ь с зѓ щ б- с сс б ч ж з с п ь с п ф ь ґ ю сюь п - ю ґ ц б ц з є псь ш п пбч з сь бьш б ж з- пс з п сс сь з i VD Y the krainian newspaper eobllahed three time a week uesday hurr-lay aturday by krainian ational ssociation at 83 il treet eraey ity stablished 893 ч сп юз з фц пч пч X ѓ` сп сь-сь ю бю ѓў бжч ц з - `` V ќ %$ѓ ` ґ ч ф жж с ь с ь б с сп фч зб шсь пп ь з Щ ф п с с - - ппс с Ф п ф б ч з ш ґ с ч з п с `ь ж є - п ю ж пп п- - сь`` 8 с ф -с ь п ш зсц б пс 96! ч ж с ж ѓ ѓo v шш Ќў ь - з жб ж б ю с п с щ с ю` ѓ с ц б ь б ч ш з п ю з с щ ч п є чб п пѓ зспшѓ с Ќ с ш з ш сю пчѓ псс п с з б ж зю щс ` с пз з - сьс ю с ю сь v ѓ с- сь - ю ` Ќ ш сп пє б с с ш it з є ь с fgyi з ю б ч n p-j ю с с ш сь бю жє б сп сч зп ч с з б п п с б б с ц юѓ б - псп с п ќ ў ючш з псь - щс з ѓѓ ю юь ж з ч спсб ь ѓѓ - ж ш ш п с п - ч б с є ш зз щ - б б б ч чп ` щ б з ѓ 3 с ч фп iiiiljaii ihio `ч б l a a w u ф ш ч п сз с ь ж щ з з с ю с - зсць сф с пючсь ь с п п п ь ш щ ; - ж жб сп бч п сж чч ж б - з б сппс ш с ь с ж - пш ш ссч ь с п с сѓ єѓ с ` з б ѓю з ш с ч щ юь ч б ь б ѓс сп с с ` с ч с ь сь ш! юсю зсп п ш з пш! юч! a - шсь с ф ; ш п с с ц ь жс D с с-ч спцс -; чз 36 з з щ чсь пс с ч с ч ь чс ш с бзп V li ѓ б ж п ` п ж зз з с ;с; ; з сю сь є! - ю ч ч 3 з с сс сп пшќ с ь ч ш сь ю спбѓ! сь ш с - t Ќ ^ `ќ -Щ п ; vpai ч ; l a u a y ` ц; ж юп п ц п- roip ч пч li п mi ѓ п - iv с п б цч ѓ ц oil сс ж сќ paph u i!lf с ч ш ш ю з ш ч сѓ ш ѓ п ; б п пп ; ; ш ппч с `ѓ ` ю ш - з с ц ь tpk a з з з щ ю - Ў rancl 3 linton treet e w a r k D фс - 3 ч п Ф` speioiai сь сч ьп ьц пюп ; з п ґ ь $; ь 8G ўч чь ч 3п з с п пч ь - з с ь Ф `ѓ ж j a ѓ с с n п ю б ь ` - п iirnin` ж ц пч пп `ю п `ц џ ц - з п ч с - ч ѓ ``; ѓ` ѓ п ц; сп п с ф пь зф п Щ ; -ь ю з чь п ж б ч`-_ п є - пп 93 ersey ity G Dl- з п G 6 9 чз 3 с ю сзс зсь ь з ч сю б шс ч з ц ш^- j пзш з с ь! з с щш ц Щ з сь єсь щ ѓ! с п ю ж! б j с ч ш ш п є V ѓ с Щ ж ч ш ` ц! ; ф ю ш з - с сб п- зю ж ц - шпў сш ю ч с ` юь Щ-с з з ю сб ЎЎ сь -ц ь б ж сѓп б ь Q ѓц б щ ж пж ш п с б з! Щ б з ц Щ џ Ф Щ YZft G Q ` ч з с - п - ц сп ; Щ є бьш пч { - ; ш б ш - пзш пє ц пс ш Ф з- пс б ч с сѓќ с ш i з з б п с п с щ б п 9- ш! ц с ь ц ю 8- ч `! ч ш ч п с ж ш ; ѓ ќ ь б с ж з с с цќ с п с б зь ґ б п п! ж п п п - - щ з `- X 8 пч ш ж с п щ ш с п ч ш ж п с с з ж ц ц с с Ґ aehmgton D ҐФ `фю ldg ` с є ш пб зш спш V с б - п п - зсц с ч п }ѓ щ б п с ц п б ю с с пп ш ш Ќ є є - п щ Ф 6 б з ь с ю ч ц ю б Щ - ь пс ; - ч ; пш пѓѓ шѓ Ќќ ю п з`ѓ п зсц - D Ќ б Ў Щ Ґ - с ш с ь ѓ с сь є с ь ч пц б з!! п G k oodward ю ѓ сп- ц п ю - сп щ с с - с ч є с ю пс ц Щ- пзш сѓ п п пс жч цчч п ж с ж ўќў - 8 i з Y с - ш чс ч ч б ж ж ь с с! с п ў ш щ ` с - r j з с ю щ з зсц DG Y Ќ Ќ ; бьш-ьш п -ц- - зсц п бч Щ бюзц ж с ` з з с п с Щ - з ю ю сф ў -с ь ш ` ` пз зс є `ь сць - ќ ў б- бб Щ з з щ Ґ Ф ж с п с ` з з с - с Џ- з сц с зс- ч Щ ч зп пзб- пс V - - ^ iv с с с б з б п ь ж ш б б с ь ю ф ш % с с ь ц ц ж с п ю ќ п б с з щ ш б п з з ю ч п ч ч ш ; ^ сж- пс с б ю б щ б б ь ч -п с ь - п б з њ ч з п - ф Щ ж с Щ ч б б ю пш - б ш ` 8 бѓ - щ с с ю ч с ь ^ iili ф ш зюч з з чб сь ж зп с с пбь сп зз юч чѓ- 3 сжсь п п ч бюз зч с ` пс ѓ - ц б с з! с сц n бь ш V б ю п юѓ с п чс ю п ю - п б п пзчсь ж зє ѓ ю п ш ќ з с сбю - з с сє Џ с ш п ц спш Ф пь пс ж ш сп сп ю ; ; шч ю ь ` - ЏЩ; ж `ч ч чп -п ш pa ` ч п uo сь ь п ьп ьч ч п ч п с ь j ` ц; сь ф ґсьп - п; y ц з $3 зб с ць шп бп шч п ц- ю ц 8 зб з зб з с ю п `б сюч б ц; ь ц; чш Ф п ц; б ц - ѓ п ц -888 X - Y ш!! ш ц п Ф ц ць ш пс V VD 8 3 Grand шў ity rop D o c t o r п сп - с ф с є з щш $^-Y Y hio treet hic-ao in сп сбпґ с с чч ш п ч ж щ -щ б пб ч ю сю сю ўж юь з сп пш п п п ceru б ж ш з п X-Y -сь ж ѓ щ ж с с чс сь п псь п с ч сжп спсб `ь чп пч ќз ч п п п бп- - сп j зсь ш ч ж пюч с с Xa п-с ѓ пбч ч ш ь пш сючю ж с бч чз б чз с пѓ^ ш зь с-^#ж бч ьш сѓч с с юсь ьш чз с ш ч бш бч п ц б з ч б з з сю б с бь п з пю с п-бш бч с ч п ч сь ссь ж жюь ш бьш п шп щ ж?? ќ! б щ б бє с? з? б з жш ш п сб п б чс сбш ч сь б с сзь псь бьш с ю с ш $ шь ц з ш зп п жѓ б ў с ш є з с с 3- бч ш? ж ь з сб сь б бзсьсь? п? б? с сц? шь? щ б Ф Щ 9-8- ч $3 -!? п с спцс пь п зсс ш X-y зс бзп б с с ж щ жщ зссь счс Ф б с с шюч ч 33 D Y D п ссў ѓ б - б ьсь з п ю є пс сю пз ґ с єь ь ь чш сь зсьч щ - зб{п є шю ж з с зс ` ѓсц ссь-сь з ; ж ` сў ф ќ псь с пс є п ссь-юь с п ґ ф ж з`ш п б шь п 9 зб ґ ф з п пчс с сс ьь п з ѓє б п єпсь с ж чз ж ч сп с ж ц 93 з фцб с ` ць бфь ` б з п є ц ь пш-сь ;; сьч зс;ю ссь-`сьп сь чп ` з чс- `ю ќ з с ` пз ж п- - сп б с -с ґ с -пщп п с є з? с e w Y o r k Y п с сч ; сь с -ч- ь ц ш ю пч чь Щ ф б чспс с цю ѓѓ ч ж єш Ќп- ф є пзє счс сь з з шсж чспсь - с ч ш сь пс п бю бќ ч ` юь ж ш спц сь щ - б ю п-с ц - пз с б зпч чѓ зб с - ш ` с ч ^ Ф зюц п чспс б сч ;щп з сє щ жщ пч ш - чсь сь 8 - пц зж ќ с- ь п ш б с - ць фщсь - ссь ш ц- X ц ; бч ш ц сь сь жѓ ббч с - ж ґ зпп ч п сь зб пс бч ш a r с п з цю ч - с ць зч ч- ц ь - Ќ ж пз пь- ц з` пь фюпсь з п ш з - чсь з ч ж п с з ґ ; спс пь ц ж ю сѓ `! Ќ ююь п с ь пбсь чспс ч с з щ зб сп з чспсь з єц п сє жє жє з жє чш сс цссь чспс - ` ш сб ж сўшќ пп ч ч ч спс пс ц з цс с ж п `-п б юч ч ш ц пь бз бю с ю щ с ч ююь ш п ц ц з чс с бь с ;ь сў п ьп ж фцзь ь щ - ч с сб п б ь юь п щ пс ц з ц п ц-ює` с Фцз - сс є ш ж - Ќ з п ц ц бц ьц ь з ` ш ч сц б ьґш} ц з ж ж пч `` ч ж бюь б ґсц п ш - є сппж ж ц з зж с ьс ж - ц ґ б зц щ зс с б- бз Щ пс ж пш сь б п є - сь ює ц с ш ж ѓю сс зю з ьз ю ч V edar apids owal s ґц ц ц ц зб пб з жсц зц сп! ю б пґ Ќ спс б { с є щ б п eeget с - п сь чь Ў` Щ- ююь пц псю бз бз с сзбє ф сц єпб сп збз с сспь бзч ` сє ф зпп - пч с сщ Ф - шц ц ц сь б ж с -Y Y сб сп збзпч - з шц з шц п- 6 ш џ бщ з юь з б ж ш ж cjuyaonu ь `ь с з с фпп з Щ з пзбє % б ц п с сѓ п б юь щ сьжп з с п ѓз ьґ б ; з з пц с пзжюь з Ф- пбсь ццс ючь ѓ` п ўц з - пц с с ц ююь п с п ць ж сѓ чс %
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x