І розділ. Тема: «Стилі та напрями мистецтва» - PDF

Description
уроку Календарно-тематичне планування уроків курсу «Мистецтво» 8 клас (35 годин) Тема року: «Мистецтво в культурі минулого» За підручником Кондратової Л.Г. «Мистецтво» 8 клас. Дата Тема уроку Новий матеріал

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 41 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
уроку Календарно-тематичне планування уроків курсу «Мистецтво» 8 клас (35 годин) Тема року: «Мистецтво в культурі минулого» За підручником Кондратової Л.Г. «Мистецтво» 8 клас. Дата Тема уроку Новий матеріал Практичні завдання Твори для вивчення Домашнє завдання для засвоєння 1. Стиль у мистецтві мистецтво, стиль, індивідуальний стиль митця етапи розвитку мистецтва, назви стилів мистецтва минулого. Повторення понять: види мистецтва, художній образ. 2. Античний стиль характерні особливості архітектури античності,, найбільші досягнення стилю античного мистецтва, види архітектури античного мистецтва. Особливості давньогрецької архітектури. Особливості давньоримської архітектури. І розділ. Тема: «Стилі та напрями мистецтва» «Засвоюємо поняття» (робота зі схемою). «Види мистецтва» (робота зі схемою). «Визначаємо вид мистецтва» (робота з ілюстраціями). «Образи в мистецтві - індивідуальний стиль митця» (дослідницьке завдання в парах). Робота зі схемою «Етапи розвитку мистецтва». Робота з ілюстраціями «Визначаємо вид мистецтва» Створення ескізів ордера, давньогрецького палацу Робота з ілюстраціями «Шедеври античного мистецтва» (індивідуальна робота). Практичне завдання 5 Твір мистецтва для аналізу: Картина Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм». Архітекртура: Вестмінстерське абатство. Лондон. Версальський парк. Франція Живопис: В. Васнецов. «Три богатирі» Скульптура: М. Манізер. Пам'ятник Т. Шевченку в Києві Музичне мистецтво Лондонський симфонічний оркестр. Колізей, або амфітеатр Флавіїв Рим, Афінський Акрополь, Храм Ерехтейон. Афіни Храм Ніки Аптерос. Афіни Руїни палацу, м. Кносс Античні ордери Давньогрецький театр Колізей Храм богині Гери в Пестумі (V ст. до н. е.) Парфенон храм Афіни Парфенос Храм Ніки Аптерос. Афіни Храм Ерехтейон. Афіни Скласти схему «Стилі в мистецтві» та доповнити її назвами найвідоміших мистецьких творів, вказати прізвища авторів. Повторити класифікацію видів мистецтва. Колективний макет давньогрецького міста за поданим планом із паперу (термін виконання два-три тижня). Етапи розвитку культури античності, видатні митці епохи, приклади шедеврів стилю. архітектура, засоби виразності архітектури, архітектурні ордери, форум, базиліка. 3. У світі античності Скульптура, види скульптури, види скульптури за призначенням. Особливості та характерні риси античної скульптури, творчість видатних майстрів скульпторів Фідія, Мірона, Поліклета (V ст. до н. е.) та Скопаса, Праксителя, Лісіппа (ІV ст. до н. е.). Живопис античності, декоративне мистецтво стародавньої Греції (стилі вазопису),давньогрецьке ювелірне мистецтво, античний театр, мода античності, музичне мистецтво античності. Види скульптури: кругла скульптура, рельєф, барельєф, горельєф, монументальна, «Античний замок» і створення ескізу замку з ордерами). «Скульптурні портрети» (індивідуальне завдання робота з ілюстраціями). «Ювелірне мистецтво античності» (індивідуальне завдання робота з ілюстраціями). Віртуальна подорож «Скульптурне мистецтво античного світу» «Давньогрецькі ювелірні вироби» (робота з ілюстраціями) Практичне завдання 5 «Давньогрецький театр» (індивідуальне завдання робота зі схемою давньогрецького театру, порівняння ). Колізей. Рим Тріумфальна арка Тита. Рим Колона Траяна. Рим Пантеон. Рим Акведук. Рим Аппієва дорога Пропілеї. Афінський Акрополь Зевс Олімпійський. Малюнок Афіна Варвакіон римська копія Афіни Парфенос, мармур. Колос Родоський. Малюнок. Дискобол. Римська копія, мармур. Доріфор. Римська копія. Ніка Самофракійська. Афродіта Мілоська. Лаокоон. Кулачний боєць. I cт. до н. е. Театр Діоніса в Афінах Голова атлета. Римська копія, мармур Скульптура доби грецької класики Фрески на стіні житлового будинку в Помпеях. I ст. Чорнофігурна амфора «Геракл і Геріон» Червонофігурний Вазопис Скронева підвіска, золото Давньогрецькі ювелірні вироби Скронева підвіска, золото Схема давньогрецького театру Стародавні греки в хітонах. Створення таблиці «Особливості античного стилю» за видами мистецтва (індивідуальне завдання). 4. Вітчизняні пам ятки античної культури станкова скульптура, скульптура малих форм. Хрисоелефантинна скульптура, куроси, кори, античний театр, музичні інструменти античності. мистецтво грецьких міст-полісів, знайомство із історією Пантікапея та історією грецької колонії Олівії та Херсонесу. Особливості мистецтва грецьких міст-полісів. Грецькі міста-поліси. «Оздоблення глиняної та срібної амфор» - індивідуальна робота з ілюстраціями «Антична амфора» - виконання орнаментованої або сюжетної композиції на шаблоні Розучування пісні «Музика» слова і музика В. Островського Малюнок Грек у пілосі. Фрагмент вазопису Парфуми з розкопок гробниці музичні інструменти античної доби Вироби декоративного мистецтва Олівії Руїни Ольвії Глиняна амфора Срібна амфора Руїни античного театру в Херсонесі Виліплення з пластиліну одиного із виробів античного декоративного мистецтва (за зразками посуду міст Північного Причорномор я). 5. Візантійський стиль характерні риси візантійського стилю, стиль візантійської архітектури, види архітектурних споруд та їх особливості (християнські культові споруди стилю: базилікальний, центричний і хрестовокупольний Стиль візантійської скульптури6 особливості візантійської скульптури. Декоративне мистецтво Візантії.художня обробка металів. «Візантійські капітелі» ілюстраціями, порівняння з античним стилем). «Макет Візантійського замку» (групова робота з виготовлення з пластиліну макету візантійського хрестовокупольного храму). «Образи святих на коштовних тканинах» (індивідуальна робота з ілюстрацією). Софійський собор. Стамбул Вівтар собору Св. Марка. Венеція Саван святого Потентіана з візантійського шовку. XII ст. Інтер єр Софійського собору. Стамбул Руїни Студійського монастиря в сучасному Стамбулі Церква Св. Ірини. Стамбул Капітель колони в соборі Св. Марка. Венеція Капітель колони в м. Філіппи. Греція Капітель колони у Великій мечеті. Кайруан, Туніс Диптих Барберіні триптих Арбавіля Індивідуальний творчий проект за темою «Нас вітає Візантія». (бюлетень в програмі Microsoft Office Publisher або паперовому вигляді). 6. Візантійський стиль (продовження). базиліка, нава, апсида, нартекс, центрична церква, Особливості візантійського живопису, техніки візантійського іконопису Фресковий живопис Візантії Монументальний фресковий живопис. Книжкова мініатюра. Мода візантійської імперії. Музичне мистецтво. візантійський канон іконопис енкаустика, мозаїка, темпера, фреска, акритські пісні 7. Романський стиль Стиль романської «Фресковий живопис собору св.софії» ілюстраціями і добором музичного твору) «Візантійські орнаменти» (індивідуальна робота замальовка). «Костюми Візантії» (індивідуальна робота із створення ескізу костюму для шкільного вечора). «Ескіз храму-фортеці». індивідуальна робота Вишгородська ікона Божої Матері. ХІІ ст. Святі Сергій та Вакх. Ікона з Музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків, Київ Богоматір «Троєручниця» Фреска «Причастя апостолів». Церква Богородиці Асіну, початок ХІІ ст. Кіпр Святий Миколай. Мозаїчна мініатюрна ікона. ХІІ ст. Мозаїка в куполі. Церква Св. Софії, місто Салоніки. «Давид, який грає на лірі». Мініатюра із Псалтиря. Бл. 950 р. Париж. Імператор Юстиніан в оточенні придворних. Мозаїка в церкві Сан-Вітале. Равенна. Канони візантійської краси: а три Марії біля підніжжя хреста (XI ст.); б консул Магнус (518 р.) _ Валикоподібна зачіска імператриці Феодори, прикрашена: а коштовним камінням; б підвісками з перлів Шпаєрський кафедральний собор. XI ст. Індивідуальне завдання - підбір ілюстрації під назвою «Мої улюблені шедеври Візантійського стилю» (електронний альбом). Дослідницький «Іспанські романського проект замки стилю». 8. Романський стиль (продовження) Урок узагальнення знань архітектури Характерні риси романського стилю в архітектурі. Особливості романських храмів, монастирівфортець. Шедеври романської архітектури. Романський стиль романського стилю в архітектурі. романського стилю в живописі: фрески, мозаїка. Книжкова мініатюра стилю. Скульптура романського стилю. Декоративно-прикладне мистецтво стилю. Музичне мистецтво стилю. Театральне мистецтво стилю: різновиди та особливості театрів. Романський стиль у (конкурс на кращий ескіз замку). «Звучить орган у романському храмі» (аналіз та інтерпретація музичного твору, порівняння з архітектурою стилю). «Архітектура стилів минулого» (групова робота з ілюстраціями, порівняння). «Школи французького живопису» (індивідуальне дослідницьке завдання). «Капітелі колон романських соборів» ілюстраціями порівняння з капітелями візантійських та античних храмів). «Відео-фільм про романське мистецтво» Музичне сприймання «Велика органна меса» Й. Гайдна. Завдання на перевірку знань: 1. Античний стиль (архітектура, Бамберзький собор Св. Петра та Св. Георгія. XI ст. Церква Сен-Сернен в Тулузі. XI XII ст. Пізанська вежа. XII XIV ст. Арка романського храму. Вормський собор. Німеччина рр. Сучасний вигляд Схема романського храму Замок Ельц у Східній Німеччині. ХІІ ст. Абатство Клюні. XI ст. Замок Сюллі-сюр-Луар. XI XII ст. Cобор Санта-Марія Маджоре в Пізі. Італія Храм Панагія Халкеон у Салоніках. Греція Храм Парфенон в Афінах. Греція Фрагмент купольного розпису. Абатство Клюні Фрагмент фрески на сюжет Старого Завіту. церква Сен-Савен-сюр-Ґартан Фрагмент фрески з церкви в Таулі. Барселона Мозаїка «Христос Пантократор» у соборі Чефалу Мініатюра «Св. євангеліст Іоан». Євангеліє абата Ведрикуса. Бл р. Франція Рельєф над головним входом у церкву Сен-Лазар. Франція. (групова робота) Створення екскізів жіночих та чоловічих сучасних костюмів з елементами рис моди романського стилю. Організація виставки ескізів конкурс на звання «Кращий модельєр класу» моді. Характерні риси романського стилю в живописі та скульптурі. Григоріанський спів. Різновиди театрів романського стилю: театр пантоміми, театр мімансу, театр жонглерів. 9. Готичний стиль Характерні особливості готичного стилю Особливості готичної архітектури. Готичний собор характерні риси Шедеври готичної архітектури. Цегляна готика. Скульптура готичного стилю. Готика, готичний стиль, готичний собор, цегляна готика. ордери, скульптура). 2. Візантійський стиль (архітектура, живопис) 3. Романський стиль (архітектура, скульптура, живопис) «Схема готичного замку». Практичне завдання «Нотер-Дам де Парі» (сприймання мюзиклу Ріккардо Коччанте, порівняння музики та архітектури). «Готичний собор Богоматері в Реймсі» (індивідуальний аналіз твору). «Цегляна кам яна готика» (робота з ілюстраціями) «Портали Шартрського собору» індивідуальна робота з ілюстраціями. Практичне завдання 5 Макет Церква Сен-Трофім в Арле. Франція Деталі собору у Вормсі. Німеччина Капітель «Авраам і три янголи». XII ст. Франція Зооморфна капітель. XII ст. Франція Капітель «Адам і Єва». XII ст. Франція Декор апсиди кафедрального собору в П яченці. XII XIII ст. Італія Релікварій для шматочків істинного хреста. Мозан, Бельгія. Бл рр. (золото, емаль) Золоті каблучки єпископів. Музей абатства Клюні Папа Григорій І пише месу «Трістан та Ізольда» у виконанні театру жонглерів Собор Па
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x