Zoznam časopisov a novín 2002 ZOZNAM ČASOPISOV A NOVÍN DOCHÁDZAJÚCICH V ROKU 2002 DO ŠVK V PREŠOVE - PDF

Description
ZOZNAM ČASOPISOV A NOVÍN DOCHÁDZAJÚCICH V ROKU 2002 DO ŠVK V PREŠOVE Prešov OBSAH Ú V O D... 5 ABECEDNÝ REGISTER... 7 A...7 B...9 C...10 Č...11 D...11 E...13 F...15 G...16 H...16 CH...17 I...18

Please download to get full document.

View again

of 86
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Research

Publish on:

Views: 33 | Pages: 86

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ZOZNAM ČASOPISOV A NOVÍN DOCHÁDZAJÚCICH V ROKU 2002 DO ŠVK V PREŠOVE Prešov 2 OBSAH Ú V O D... 5 ABECEDNÝ REGISTER... 7 A...7 B...9 C...10 Č...11 D...11 E...13 F...15 G...16 H...16 CH...17 I...18 J...19 K...19 L...21 M...22 N...24 O...26 P...26 Q...30 R...30 S...31 Š...36 T...36 U...38 V...39 W...41 X...41 Z...41 SYSTEMATICKÝ REGISTER...43 REGISTER PODĽA KRAJÍN 4 Ú V O D Štátna vedecká knižnica v Prešove vydáva Zoznam časopisov a novín dochádzajúcich v roku 2002 do ŠVK v Prešove . Zoznam má tri časti: abecedný register, systematický register a register podľa krajín. V registri podľa krajín neuvádzame slovenské noviny a časopisy. Časopisy a noviny sa požičiavajú k prezenčnému štúdiu, mimoprešovským záujemcom formou fotokópií článkov na základe požiadaviek prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Veríme, že zoznam bude aktuálnou informačnou pomôckou pre používateľov služieb knižnice. 5 ABECEDNÝ REGISTER A A ÁČKO. Časopis pre školákov ISSN ABC. Časopis generace XXI. století ISSN ACADEMIA. Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy ACTA AVIONICA ISSN ACTA ELECTROTECHNICA ET INFORMATICA ISSN ACTA CHEMOTHERAPEUTICA ISSN ACTA HORTICULTURAE ET REGIOTECTURAE. Vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinské inžinierstvo, architektúru a ekológiu. The Scientific Journal for Horticulturae, Landscape Engineering, Architecture and Ecology ISSN ACTA OECONOMICA ET INFORMATICA ISSN ACTA PHYSICA SLOVACA ISSN ACTA TECHNOLOGICA AGRICULTURAE. Vedecký časopis pre mechanizáciu poľnohospodárstva. The Scientific Journal of Agricultural Engineering ISSN ACTA VIROLOGICA. International Journal ISSN X ACUPUNCTURA BOHEMO SLOVACA ISSN AGROCHÉMIA ISSN AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE AGROSPECTRUM. Spravodaj pre vzdelávanie a poradenstvo AIT-ARCHITEKTUR, INNENARCHITEKTUR, TECHNISCHER AUSBAU ISSN AKVÁRIUM A TERÁRIUM ISSN ALARM MAGAZÍN. Odborný časopis pre bezpečnostný manažment ISSN X ALERGO. Alergia, astma, bronchitída ISSN ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI ISSN ALTHAUS MODERNISIEREN ISSN X AMATÉRSKA SCÉNA ISSN AMERICAN ARTIST ISSN L'AMITIÉ ISSN AMNESTY INTERNATIONAL. Magazín o ľudských právach ÁNO. Občasník pre kultúru života ANTÉNA. Mesačník priateľov a priaznivcov slovenského vysielania ISSN APOŠTOL BOŽIEHO MILOSRDENSTVA ISSN AQUATERA. Časopis pre akvaristov a teraristov ARCH o architektúre a inej kultúre ISSN ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY ISSN ARCHITECTURA ISSN X A + U ARCHITECTURE AND URBANISM ISSN ARCHITECTURAL DESIGN ISSN ARCHITECTURAL REVIEW ISSN X L ARCHITECTURE D AUJOURD HUI ISSN ARCHITEKT ISSN ARCHITEKTUR UND WOHNEN ISSN ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS. Časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu ISSN ARMÁDA. Mesačník Armády Slovenskej republiky ISSN ARPOS. Časopis Asociácie rozvoja požiarnej ochrany Slovenska ISSN ARS ISSN ARS NOTARIA. Časopis pre notárov ISSN ART. Das Kunstmagazin ISSN ART ÉT DÉCORATION ISSN ART IN AMERICA ISSN ASB. Časopis o architektúre, stavebníctve a bývaní ASTRONOMICKÝ INFORMÁTOR ATELIÉR ISSN ATEROSKLERÓZA. Metabolizmus, klinika a liečba ISSN AT & P JOURNAL ISSN ATRIBÚT. Mesačník pre gejov a lesby AUTO AKTUÁL. Dvojtýždenník všetkých motoristov L AUTO-JOURNAL ISSN AUTOMAGAZÍN. Časopis všetkých motoristov AUTOMATIZACE ISSN X AUTO MOTOR A ŠPORT AUTOŠKOLSKÉ NOVINY AUTO TIP ISSN AUTOTUNING-MOTOTUNING 8 AUTOŽURNÁL AVE. Katolícky časopis s mariánskym zameraním AVÍZO VÝCHOD. Východoslovenský týždenník pre bezplatné oznámenia občanov AVÍZO MOTOR. Špecialista pre predaj, kúpu a servis automobilov a príslušenstva AVÍZO REALITY. Špecialista na predaj, kúpu a prenájom nehnuteľností B BANKOVNICTVÍ. Měsičník Hospodářskych novin ISSN BASYS NEWS. Noviny pre priaznivcov BaSys BEZPEČNÁ PRÁCA. Dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce ISSN BIATEC. Odborný bankový časopis ISSN BIBIANA. Revue o umení pre deti a mládež ISSN BIG NEWS BIOLÓGIA ISSN BISKUPICKÉ NOVINY BLAHOVISTNIK. BLAGOVISTNIK. Mesačník otcov baziliánov na Slovensku BOJOVNÍK. Dvojtýždenník antifašistov ISSN BOLTOS MAGAZIN. Kereskedök és vásárlók lapja BOZP. Poradca bezpečnosti a ochrany zdravia pre podnikateľov, zamestnávateľov a odborných pracovníkov ISSN BRATISLAVSKÉ LEKÁRSKE LISTY ISSN BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY ISSN BULLETIN METEOROLÓGIA A KLIMATOLÓGIA BULLETIN POTRAVINÁRSKEHO VÝSKUMU. Bulletin of food research ISSN BULLETIN PRE CESTOVNÝ RUCH BULLETIN SAIA BULLETIN SLOVENSKEJ ADVOKÁCIE ISSN BULLETIN SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC 9 BURDA BURZA. Mesačník Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. BURZA PRÁCE BYTČIANSKE NOVINY C CACTACEAE ETC. CAD. Dvouměsičník o CAD, počítačové grafice a CA. ISSN X CESTOVATEĽ. Populárno-náučný mesačník pre problematiku cestovného ruchu ISSN CINEMA. Velký evropský filmový měsičník ISSN X CIRKEVNÉ LISTY. Mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania CIVILNÁ OCHRANA. Revue pre civilnú ochranu obyvateľstva ISSN CIZÍ JAZYKY. Časopis pro teorii a praxi ISSN CLO. Mesačník Colnej správy Slovenskej republiky COMPUTERWORLD. Týdeník o informačních technologiích ISSN COMPUTING AND INFORMATICS ISSN CONNAISSANCE DES ARTS ISSN CSERKÉSZ. Foglalkoztató ifjúsági és cserkészlap COUNTRY FOLK TRAMPSKÁ HUDBA ISSN CYKLISTA. Prvý slovenský nielen bikerský mesačník ISSN Č ČARO DOMOVA. Časopis ako domov tvoriť a neprerobiť ISSN ČAS. Spoločenský týždenník ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH ISSN ČESKÁ BESEDA. Měsičník Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku ČESKÁ GYNEKOLOGIE. Časopis České gynekologické a porodnické společnosti ISSN ČESKÁ LITERATURA ISSN ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE ISSN ČESKO-SLOVENSKÁ PEDIATRIE. Časopis České a Slovenské 10 pediatrické společnosti ISSN ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHOLOGIE. Časopis pro psychologickou teorii a praxi ISSN X ČESKOSLOVENSKÝ ČASOPIS PRO FYZIKU ISSN ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ ISSN ČLOVEK - ČLOVEKU. Informačno-metodický bulletin ČTENÁŘ. Měsičník pro knihovny ISSN D DÁMSKA JAZDA. Revue pre ženy o motorizme a životnom štýle ISSN DANE A ÚČTOVNÍCTVO PRE KAŽDÉHO. Aktuality a tipy z daňového a účtovného poradenstva ISSN DANE A ÚČTOVNÍCTVO V PRAXI. Mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva ISSN DAŇOVÝ A ÚČTOVNÝ PORADCA PODNIKATEĽA ISSN DAŇOVÝ TIP. Otázky a odpovede DART. Revue súčasného výtvarného umenia ISSN DAEWOOEXPRESS. Magazín priaznivcov Daewoo DEMOGRAFIE ISSN DENNÍK MLADÝCH ISSN DENTÁLNY VÝBER. Časopis Únie dentálych výrobcov a predajcov ISSN DERMA. Interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory ISSN DERMA 3. TISÍCROČIA. Odborný časopis dermatovenerológie, dermatológie a kozmetiky ISSN DETI MÓDA RODINA DETSKÝ LEKÁR. Časopis Slovenskej pediatrickej spoločnosti DIABETES A OBEZITA. Časopis Slovenskej diabetologickej spoločnosti ISSN DIALÓGY O EKONOMIKE A RIADENÍ. Odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absloventov ISSN DIEŤA NIELEN PRE RODIČOV. Populárny dvojmesačník zameraný na problematiku odbornej starostlivosti o deti a rodinu ISSN DILEMA. Politicko spoločensko kultúrny mesačník ISSN DIMENZIE. Časopis, ktorý nekĺže po povrchu ISSN DIVADELNÉ SPRÁVY DLHY & DLŽNÍCI. Mesačník pre úspešné riešenie záväzkov a pohľadávok, konkurzov a likvidácií DNEŠOK. Týždenník pre občanov okresov Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou DOBRÉ JEDLO DOBRÝ HOSPODÁR. Rady a zaujímavosti pre záhradkárov, chovateľov a pestovateľov DOMa. Časopis Prvej stavebnej sporiteľne a jej klientov DOM A BYT. Časopis pre kultúrne bývanie DOMÁCI HOLUB DOMINO FÓRUM. Kritický týženník DOMOV ISSN DON BOSCO DNES DOPRAVA A CESTY. Mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave ISSN DOPRAVNÉ NOVINY TRANSPORT. Dvojtýždenník pre dopravu, zasielateľstvo, logistiku a veľkoobchod DORKA. Dobré rady každému DREVÁRSKY VÝSKUM. WOOD RESEARCH ISSN DREVO. Odborný drevársky a nábytkársky časopis DRUŽSTEVNÉ NOVINY. Dvojtýždenník spotrebného družstevníctva na Slovensku DU. DIE ZEITSCHRIFT DER KULTUR ISSN DUCHOVNÝ PASTIER. Revue pre teológiu a duchovný život ISSN X DUKLA. Týždenník občanov podduklianskeho regiónu DUKĽA. Literárno-umelecký a publicistický časopis DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK. Periodikum samosprávy mesta DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO. Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva ISSN XXI. STOROČIE. Magazín pre priemyselnú ekológiu 12 E E FOCUS. Špecializovaný magazín o digitálnej ekonomike a informačných technológiách EE. Odb.časopis pre elektrotechniku a energetiku ISSN EFETA OTVOR SA. Časopis pre postihnutých ľudí a tých, ktorí im chcú pomáhať ISSN ECHO EXPRESS. Inzertné noviny ECHO SPOD CHOČA. Farebný reklamný časopis pre podnikateľov, organizácie a obyvateľov Žilinského kraja EKOLÓGIA. Časopis pre ekologické otázky biosféry EKOLÓGIA A ŽIVOT ISSN EKOMOMICKÁ REVUE CESTOVNÉHO RUCHU ISSN EKONOMICKÉ ROZHĽADY ISSN X EKONOMICKÝ A PRÁVNY PORADCA PODNIKATEĽA ISSN EKONOMICKÝ ČASOPIS ISSN EKONOMIKA A SPOLOČNOSŤ. THE JOURNAL OF ECONOMICS OF AGRICULTURE ISSN EKONOMIKA POĽNOHOSPODÁRSTVA. ECONOMICS OF AGRICULTURE ELEKTROTECHNICKÝ ČASOPIS ISSN X ELLE ISSN ELT JOURNAL. An International Journal for Teachers of English to Speakers of other Languages ISSN EMMA. Dôverný rozhovor o kráse, móde, kariére, vzťahoch, sexe a rodine ISSN EMP. Evropské a mezinárodní právo ISSN ENDOCRINE REGULATIONS ISSN ENERGIA. Magazín o stratégii trendoch a politike ENVIROMAGAZÍN. Dvojmesačník o tvorbe životného prostredia ISSN ESTETIKA ISSN ETELIGENCIA. Správy zo spoločnosti. Telekomunikácie pre firmy strednej Európy ETHOS. Časopis pre celú rodinu 13 ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY ISSN EUROEXPRES. Mesačník modernej spoločnosti EURO-INFO. Informačný bulletin EURO LISTY EUROMAGAZÍN. Časopis Delegácie Európskej komisie v Slovenskej republike ISSN EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW ISSN EURO REHAB ISSN EURO REPORT. Časopis na podporu integračných snáh vlády SR EUROSTAV. Odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry EUROTEL INFO. Mesačník zákazníkov Eurotel Bratislava EUROTELEVÍZIA EVA ISSN EVANJELICKÁ BRATISLAVA. Časopis Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Bratislave EVANJELICKÝ POSOL SPOD TATIER. Týždenník evanjelikov a.v. na Slovensku EVANJELICKÝ TEOLÓG. Časopis študentov evanjelickej teológie EVANJELICKÝ VÝCHOD. Časopis evanjelikov Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku EXTERIER INTERIER. Časopis pre bývanie tretieho tisícročia ISSN EXTRA PLUS EXTRA ZEMPLÍN. Nezávislý týždenník občanov okresov Michalovce, Trebišov a Sobrance F F1 SPORT ISSN FAB. Motoristický a realitný inzertný časopis ISSN FAKTY. Týždenník na oddych a zamyslenie FARMACEUTICKÝ OBZOR. Odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny ISSN FAX COPY NEWS. FAXCOPY CENNÍK FIFIK 14 FILM SK. Mesačník o filmovom dianí na Slovensku ISSN FILOLOGICKÁ REVUE ISSN FILOSOFICKÝ ČASOPIS ISSN FILOZOFIA ISSN X FINANČNÝ SPRAVODAJCA ISSN FIREMNÝ PRÁVNIK ISSN FIRMA. Periodikum pre firmy, organizácie a podniky na Slovensku FIŠKÁL KRIMI FLASH ART. The World s Leading Art Magazine ISSN FĽAK. Detský mesačník Jožka Fľaka a jeho kamarátov FOLIA VETERINARIA. The scientifical journal of the University of Veterinary Medicine in Košice ISSN FOREVER JOURNAL. Mesačník Forever Living Products Slovak Republic spol. s r.o. FORMULA 1 ISSN FORMULA EXCELLENT. Magazín pre milovníkov rýchlej jazdy FÓRUM ARCHITEKTÚRY FOTOGRAFARE FOTOGRAFIE MAGAZÍN ISSN FOTO-MAGAZIN. Das moderne Magazin für Fotografie und Imaging ISSN FOTOTIP. Časopis pre priaznivcov fotografie ISSN FREESOFT MAGAZIN FREUNDSCHAFT. Zeitschrift für den Deutschunterricht ISSN FRIENDSHIP. For Learners of English FUNKAMATEUR. Magazin für Funk. Elektronik. Computer ISSN FUNKSCHAU. Das Fachzeitschrift für elektronische Kommunikation ISSN FUSION. Forschung Technik für das 21. Jahrhundert ISSN FUTBAL MAGAZÍN G GARTEN + LANDSCHAFT. Zeitschrift für Landschaftarchitektur ISSN GASTRO. Revue gastronómie a cestovného ruchu ISSN GEMERSKÝ DENNÍK GENEALOGICKO-HERALDICKÝ HLAS ISSN GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS. An International Journal GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR. Odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřičského a katastrálneho a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEOGRAFIA GEOGRAFICKÝ ČASOPIS ISSN GEOLOGICA CARPATHICA ISSN GERIATRIA. Odborný časopis slovenských a českých geriatrov ISSN GLOBUS. Turistický, cestopisný a zemepisný magazín ISSN GRAPHIC ARTS MONTHLY. The Preferred Magazine of the Printing Industry GRAPHIS ISSN H HARMONIA. Krása, zdravie, štýl ISSN HARMONIE. Klasická hudba, jazz a world music ISSN HAUSBAU. Bauen + Fertighaus Magazin ISSN HELLO! English for Beginners ISSN HELMINTHOLOGIA ISSN HISTORICKÁ REVUE. Časopis o dejinách spoločnosti HISTORICKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ OBZOR. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie ISSN HLAS VRBOVÉHO ISSN HLAS ZEMPLÍNA. Nezávislý týždenník HMYZ. Entomologický magazín ISSN HOBBY FAUNA. Nielen inzertný časopis pre chovateľov HORIZONTY DOPRAVY. Štvrťročník pre dopravu HOSPODÁRSKE NOVINY. Denník o ekonomike a politike ISSN HOSPODÁRSKY DENNíK. Priemysel, obchod, financie, poľnohospodárstvo, vnútorná politika, zahraničie, občiansky život ISSN HT MODEL MAGAZÍN. Obšťastník pre všetkých priaznivcov plastových modelov HUBERTLOV. Časopis pre poľovníkov a všetkých ostatných priateľov prírody ISSN HUDEBNÍ ROZHLEDY ISSN HUDOBNÝ ŽIVOT. Časopis Slovenskej hudobnej únie ISSN HUMAN AFFAIRS ISSN HUMANITA. Časopis dobrovoľníckeho sektora HUNCÚT. Humoristicko-satirický časopis HURRA! Deutsch für Anfänger CH CHATAŘ. CHALUPAŘ CHEMES. Mesačník zamestnancov Chemes, a.s Humenné CHEMICAL PAPERS. CHEMICKÉ ZVESTI CHEMICKÉ LISTY ISSN CHEMICKÉ ROZHĽADY ISSN CHIP. Magazín informačních technologií ISSN CHOROBY HLAVY A KRKU. Medziodborový časopis pre odborných a praktických lekárov ISSN CHOVATEĽ ISSN CHOVATEĽSKÉ NOVINY. Chovateľské inzertné noviny pre bezplatné oznamy občanov CHRÁNENÉ ÚZEMIA SLOVENSKA ISSN I IBC INTERNATIONAL BUSINESS COOPERATION IBYKUS. Zeitschrift für Poesie, Wissenschaft und Staatkunst ISSN I.D. INTERNATIONAL DESIGN MAGAZINE ISSN IDEALES HEIM. Das schweizer Wohnmagazin IFI. Ifjúsági magazin IMAGE. Informačný magazín aktualít generácie ex abrupto IMAK. Štvrťročník Ideálnej Mládežníckej Aktivity ISSN INFINITY ŠTÝL ISSN INFO KNIHY SLOVENSKO. Books-Bůcher-Knihy-Könyevek-Livres ISSN INFOCORP. Informatívny mesačník o správe a riadení korporácií INFOIUVENTA. Časopis o deťoch a mládeží ISSN INFOREALITY. Slovenský trh nehnuteľností INFORMÁCIE SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTÚRY INFORMÁCIE Z PROSTREDIA CAD PRE ARCHITEKTÚRU ISSN INFORMÁCIE ZPMP. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike ISSN INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA. Odborný a stavovský časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky INFORMÁTOR. Združenie dychových hudieb Slovenska ISSN INFORMÁTOR JPK (Ježiš pre každého) ISSN INFOTOUR. Marketingový a informačný spravodajca Slovenskej agentúry pre cestovný ruch INFOVET. Veterinársky časopis ISSN INFOWORLD INTERNÁ MEDICÍNA INTERNATIONAL EXPRESS. Týždenník svetových zaujímavostí INTERNET ISSN INVESTOR. Časopis pre úspešné a bezpečné investovanie IRODALMI SZEMLE ISGS. Informačný systém GAS na Slovensku ISRAEL REVUE. Časopis Izraelskej obchodnej komory na Slovensku ISSN ISTINA. Mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - - SYNDESMOS IT LIB. Informačné technológie a knižnice ISSN J JA. THE JAPAN ARCHITECT ISSN JAMA. Výber z českého a slovenského vydania ISSN JAMESÁK. Odborný, metodický a informačný časopis Slovenského horolezeckého spolku JAMES JAVISKO. Divadelná revue ISSN JAZDECTVO A DOSTIHY JAZYKOVEDNÝ ČASOPIS ISSN JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE PODNIKATEĽOV A ŽIVNOSTNÍKOV ISSN X JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA ISSN JÓGAZDA. Az agrárvállalkozók lapja JUSTIČNÁ REVUE. Časopis pre právnu prax K KALLIGRAM. Müvészet és Gondolat ISSN KÁLVINISTA SZEMLE KALVÍNSKE HLASY KAM V BRATISLAVE. Informačný servis KAMARÁT PRE NÁSŤROČNÝCH ISSN KARDIOLÓGIA. Oficiálny časopis Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti ISSN KARPATENBLATT. Mesačník Nemcov na Slovensku KATARÍNKA ISSN KATEDRA. A szlovákiai magyar pedagógusok és szülok lapja KATOLÍCKE NOVINY. Týždenník pre náboženské a spoločenské otázky ISSN KEŽMAROK KILOMETER. Informačný spravodajca Združenia medzinárodných automobilových dopravcov KLINICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA ISSN KNIHALIA. Časopis pre súčasných i budúcich knihárov KNIŽNÁ REVUE. Dvojtýždenník o nových knihách KNIŽNICA ISSN KNIŽNICE A INFORMÁCIE ISSN X KNIŽNIČNÉ NOVINY. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici ISSN KNIŽNÝ KLUB INDEX. Dobré knihy do domu ISSN KOCÚRKOVO. Nezávislý humoristicko-satirický dvojtýždenník ISSN KÓDEXPRESS. Týždenník s aktuálnymi platnými zneniami nových 19 a novelizovaných právnych predpisov ISSN KOKTEJL. Geographic Magazine ISSN KOMENSKÝ. Časopis pro učitele základní školy ISSN KOMPETENCIE A ÚLOHY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY ISSN KOMPLETNÝ TRH NEHNUTEĽNOSTÍ KONSTRUKČNÍ ELEKTRONIKA A RADIO ISSN KONTAKT. Práca a podnikanie doma a v zahraničí KONZÍLIUM. Časopis Slovenskej lekárskej komory ISSN KOŠICKÝ DENNÍK KORZÁR. Východoslovenské noviny KOVOVÉ MATERIÁLY ISSN X KOZMOS. Populárno-vedecký astronomický časopis ISSN X KRAJSKÉ NITRIANSKE NOVINY KRAJSKÝ VESTNÍK KRAJSKÉHO ÚRADU V BANSKEJ BYSTRICI KRÁSY SLOVENSKA ISSN KRESŤANSKÝ ODBORÁR. Časopis pre odborárov ISSN KRIMI V KRÍŽOVKÁCH KRITIKA & KONTEXT. Časopis kritického myslenia ISSN KRIŽIAK KRÍŽOVKÁR KULTÚRA. Dvojtýždenník závislý od etiky ISSN KULTÚRA SLOVA. Vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu ISSN KULTÚRNY ŽIVOT ISSN KURZÁK KVALITA. Odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu KYBERNETIKA ISSN KYNOLOGICKÁ REVUE. Magazín chovateľov a priateľov psov KYSUCE. Nezávislý týždenník Kysučanov KYSUSKÉ NOVINY L LAVEX INFO. Spravodaj lanovky a vleky LEKÁRNICKÉ LISTY. Odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory ISSN LEKÁRNIK. Odborno-informačný mesačník ISSN x LEKÁRSKY OBZOR. Odborný časopis Ministerstva zdravotníctva a Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny ISSN LES. Časopis lesníkov, lesomajiteľov a priateľov lesa ISSN LETECTVÍ + KOSMONAUTIKA ISSN LIDÉ A ZEMĚ. Zeměpisný a cestovný měsičník ISSN LIDOVÉ NOVINY ISSN LIEČIVÉ RASTLINY. LÉČIVÉ ROSTLINY ISSN LINGUISTICA PRAGENSIA ISSN LÍNIA PRE PEKNÉ BÝVANIE ISSN LIPTOV. Regionálny týždenník pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto LIPTOVSKO-SPIŠSKÁ JEDNOTA. Noviny Spotrebného družstva so sídlom v Liptovskom Mikuláši LISTY Magazín Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť LISTY SPFA. Spravodaj Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku LIŠIAK LITERÁRNÍ NOVINY ISSN LITERÁRNY TÝŽDENNÍK. Časopis Spolku slovenských spisovateľov ISSN LITURGIA. Časopis pre liturgickú obnovu ISSN LOGOS. Populárna a liturgická revue gréckokatolíkov LUCIFER. Krimi fiškál. Krimitörténetek ISSN LUSKÁČIK ĽUBOVNIANSKE NOVINY ĽUDOVÉ NOVINY. Týždenník Slovákov v Maďarsku ISSN X M MAGAZÍN DORKY MAJETKOVÉ PRÁVA A DANE. Časopis pre špecialis
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks