Zno 2015-don

Description
1. Нормативно-правове забезпечення ЗНО Інновації зовнішнього незалежного оцінювання…

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 4 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Нормативно-правове забезпечення ЗНО Інновації зовнішнього незалежного оцінювання Особливості вступної кампанії
 • 2. П’ять головних інновацій ЗНО-2015 У 2015 році буде змінена система визначення результатів ЗНО (поріг «склав – не склав») При вступі до ВНЗ чинним буде лише Сертифікат 2015 року З української мови і літератури та математики будуть запроваджені тести двох рівнів Результати ЗНО з української мови і літератури будуть зараховані як оцінка ДПА Зменшено кількість предметів ЗНО 1 2 3 4 5
 • 3. Предмети ЗНО-2015  1. Українська мова і література  2. Історія України  3. Математика  4. Біологія  5. Географія  6. Фізика  7. Хімія  8. Російська мова  9. Англійська мова  10. Німецька мова  11. Іспанська мова  12. Французька мова Із переліку предметів ЗНО були виключені  Світова література  Всесвітня історія
 • 4. Графік проведення ЗНО-2015 Українська мова і література Французька мова Німецька мова Іспанська мова Англійська мова Математика Російська мова Біологія Історія України Фізика Географія Хімія 24.04.2015 03.06.2015 05.06.2015 08.06.2015 10.06.2015 12.06.2015 15.06.2015 17.06.2015 19.06.2015 22.06.2015 24.06.2015 26.06.2015 Оголошення результатів • з української мови і літератури – до 15 травня 2015 року, • з інших предметів – з 16 червня до 8 липня 2015 року.
 • 5. Графік проведення додаткової сесії ЗНО-2015 Українська мова і література Французька мова Німецька мова Іспанська мова Англійська мова Математика Російська мова Біологія Історія України Фізика Географія Хімія 09.06.2015 18.06.2015 23.06.2015 25.06.2015 30.06.2015 01.07.2015 02.07.2015 03.07.2015 06.07.2015 07.07.2015 08.07.2015 09.07.2015 Оголошення результатів додаткової сесії - до 16 липня 2015 року.
 • 6. Термін дії Сертифіката ЗНО Термін дії сертифіката ЗНО – 1 рік. Абітурієнти 2015 року подають до ВНЗ сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році. Випускники, які мають Сертифікати ЗНО минулих років і планують у 2015 році вступати до ВНЗ, повинні зареєструватися та пройти ЗНО-2015.
 • 7. Поріг «склав – не склав» Замість відносного критерію встановлення порогового бала (124) буде застосовано абсолютний критерій – «пороговий бал» («склав»/«не склав»). «Пороговий бал» буде визначено для кожного тесту групою експертів .«Пороговий бал» - це та кількість балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Ті учасники, які набрали менше тестових балів, ніж «пороговий бал», вважаються такими, що не склали ЗНО. Вони не зможуть подавати результати з цього предмета до приймальних комісій ВНЗ. Результати учасників, що подолали поріг, переводяться у шкалу 100-200 балів. бал Для сертифікаційних робот з різних предметів поріг “склав/не склав” буде різний.
 • 8. Дворівневі тести Сертифікаційні роботи (тести) із української мови і літератури, математики матимуть два рівня складності: базовий та поглиблений. Тест поглибленого рівня має базову частину та додаткові складніші завдання. У правилах прийому до ВНЗ будуть визначені спеціальності, для вступу на які вимагатимуть результати поглибленого рівня. Абітурієнт, який виконає поглиблений рівень, отримає дві оцінки у шкалі 100-200 балів: за базовий і поглиблений рівні і може використовувати їх при вступі до ВНЗ окремо. Абітурієнти будуть вказувати потрібний їм для вступу рівень під час реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Відповіді на завдання тесту поглибленого рівня абітурієнт вносить: з математики - до бланків А і Б; з української мови і літератури – до бланків А,Б і А+, Б+
 • 9. Поєднання ЗНО із ДПА Державна підсумкова атестація з української мови для всіх випускників шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів буде проходити у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Результат виконання завдань з української мови базового рівня (№1-33 та №58) сертифікаційної роботи ЗНО з української мови і літератури буде зараховуватися як результат ДПА з української мови. Випускник отримає два результати: 2 Тестові бали будуть переведені у 12-бальну шкалу. Результат виконання усіх завдань ЗНО з української мови і літератури. Якщо абітурієнт «склав» ЗНО, він отримає результат у шкалі 100-200 балів. 1
 • 10. ЗНО з української мови і літератури є обов’язковим для усіх абітурієнтів та випускників старшої школи ЗНЗ У разі отримання результату «не склав» випускники та абітурієнти не будуть проходити й інші тести ЗНО та не стануть студентами ВНЗ України у 2015 році. Поєднання ЗНО із ДПА Якщо випускник 2015 року отримає результат «не склав» з тесту з української мови і літератури, навчальний заклад проведе для нього ДПА окремо від ЗНО, щоб учень міг отримати атестат. У випадку, якщо учень зареєструвався на ЗНО, але через стан здоров’я чи форс-мажорні обставини не потрапив до пункту тестування – школа повинна провести ДПА для такого учня окремо також за самостійно розробленими завданнями. А ЗНО з української мови та літератури для вступу у виш випускник складатиме під час додаткової сесії.
 • 11. Особливості вступної кампанії у 2015 році
 • 12. Вступник може подавати документи не більше, ніж до п'яти вищих навчальних закладів та не більше, ніж на три напрями підготовки (спеціальності). Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році затверджені Наказом МОНУ №1172 від 15.10.2014. НОВИНКИ 2015 року! ВНЗ самостійно визначає перелік сертифікатів ЗНО, які потрібні для вступу на кожну спеціальність. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв від 1 до 15, при цьому “1” позначає найвищу пріоритетність. До кожної зі складових конкурсного балу – результатів ЗНО, творчих та фізичних випробувань та балів шкільного атестату – застосовуватимуться вагові коефіцієнти.
 • 13. Конкурсний бал – сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), помножені на вагові коефіцієнти, сума, яких дорівнює одиниці. До конкурсного балу додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності. Розрахунок конкурсного бала вступника Лист МОНУ від 09.12.2014 № 1/9-634 (роз’яснення) Конкурсний бал вступника формує кожен ВНЗ самостійно.
 • 14. Згідно з Умовами прийому, вагові коефіцієнти повинні становити: для сертифікатів ЗНО не менше 20% конкурсного бала (min 0,2) для середнього бала атестата (за 200 бальною шкалою) не більше 10% (max 0,1) для результатів конкурсу розумових і фізичних здібностей : 1) вступ на спеціальності з галузі «Мистецтво» та спеціальність «Архітектура», 2) вступ на решту напрямів підготовки 1) не більше 50% (max 0,5) 2) не більше 25% (max 0,25) за призове місце на IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових предметів чи III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України; за успішне закінчення підготовчих курсів вишу, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин, а термін навчання – не менше трьох місяців, для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності не більше 5% (max 0,05)
 • 15. Випускники 2015 року, які згідно з чинним законодавством проживають на тимчасово окупованій території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або на території населених пунктів, зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р, також зможуть отримати атестат державного зразка, скласти ЗНО і вступити до ВНЗ України. Щоб таким учням стати студентами українських ВНЗ, їм потрібно отримати український атестат державного зразка. Для цього таким особам потрібно в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, пройти екстернатом річне оцінювання та атестацію (Лист МОН №1/9-535 від 14.10.2014). Якщо цей випускник хоче стати у 2015 році студентом ВНЗ України, він також має зареєструватись і скласти 24 квітня ДПА з української мови у поєднанні із ЗНО. Важливо!
 • 16. До відома 10 – ти класників Розділ УІІІ. Закону “Про вищу освіту” Ст. 44. п.7. “ Особа, яка бажає здобувати вищу освіту за державним замовленням подає регіональному центру заяву встановленого зразка із заповненням спеціальностей, за якими вступник бажає здобувати вищу освіту, та переліком встановлених у пріоритетному для себе порядку вищих навчальних закладів…” (пункт набирає чинності з 1 січня 2016 року)
 • 17. Додатково
 • 18. Підготовка до ЗНО  Програми зовнішнього незалежного оцінювання;  Характеристики сертифікаційних робіт;  Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з української мови і літератури, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов та критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю з математики.
 • 19. Підготовка до ЗНО  Демонстраційні варіанти сертифікаційних робіт з української мови і літератури та математики (базовий та поглиблений рівні),  Спецвипуски “ТІМО абітурієнт”;  Тести 2008 – 2014 р.р.  Пробне ЗНО 2015
 • 20. Тривалість та кількість завдань з предметів ЗНО у 2015 році № Предмет Тривалість тестування (хв.) Кількість завдань Максимальна к-ть балів Бланки відповідей 1 Фізика 180 34 54 (56) А 2 Історія України 135 56 90 А 3 Російська мова 150 51 88 А, Б 4 Географія 150 58 92 А 5 Хімія 150 54 (60) 86 (94) А 6 Біологія 120 50 (54) 76 (84) А 7 Англійська мова 120 43 56 А, Б 8 Німецька мова 9 Французька мова 10 Іспанська мова
 • 21. Форми завдань, які використовуються в сертифікаційних роботах ЗНО 2015 року № Предмет Завдання з вибором однієї правильної відповіді (0 або 1) Завдання на встановлення відповідності (0, 1, 2, 3 або 4) Завдання на встановлення правильної послідовності (0, 1, 2 або 3) Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (0 або 2) Завдання з вибором 3 правильних відповідей із 7 запропонованих варіантів відповіді (0, 1, 2 або 3) Завдання з вибором 3 правильних відповідей із 3 груп запропонованих варіантів відповіді (0, 1, 2 або 3) Завдання на заповнення пропусків у тексті (0 або 1) Завдання з розгорнутою відповіддю (0 до 20) (0 до 14) 1 Фізика    2 Історія України     3 Російська мова    4 Географія     5 Хімія     6 Біологія     7 Англійська мова     8 Німецька мова     9 Французька мова    10 Іспанська мова    
 • 22. Характеристика сертифікаційної роботи з української мови і літератури Рівень сертифікаційної роботи базовий поглиблений Загальна кількість завдань 58 74 (58+16) Тривалість 150 хв 210 хв (150+60) Максимально можливий бал 104 136 Бланки відповідей А, Б А, Б, А+, Б+ Форми завдань з вибором однієї правильної відповіді (0-1)   на встановлення відповідності (0, 1, 2, 3, 4)   на встановлення правильної послідовності (0, 1, 2, 3)  з короткою відповіддю (0, 1, 2)  з розгорнутою відповіддю (0-20)   Результат виконання завдань з української мови базового рівня буде зараховуватися як державна підсумкова атестація
 • 23. Базовий рівень Поглиблений рівень
 • 24. Оцінювання сертифікаційної роботи з української мови і літератури Українська мова Українська література 100- 200 балів 12 балів (ДПА) Українська мова (базовий рівень) Українська мова (поглиблений рівень) Українська література (поглиблений рівень) Українська література (базовий рівень) 12 балів (ДПА) 100- 200 балів 100- 200 балів Базовий рівень Поглиблений рівень
 • 25. Характеристика сертифікаційної роботи з математики Рівень сертифікаційної роботи базовий поглиблений Загальна кількість завдань 30 36 (30+6) Тривалість 130 хв 210 хв (130+80) Максимально можливий бал 48 66 Бланки відповідей А А, Б Форми завдань з вибором однієї правильної відповіді (0-1)   на встановлення відповідності (0, 1, 2, 3, 4)   з короткою відповіддю (0, 1, 2)   з розгорнутою відповіддю (0-4, 0-6) 
 • 26. Базовий рівень Поглиблений рівень
 • 27. Оцінювання сертифікаційної роботи з математики Математика (30 завдань, бланк А) 100- 200 балів Математика (базовий рівень) Математика (6 завдань, бланк Б) 100- 200 балів 100- 200 балів Базовий рівень Поглиблений рівень
 • 28. Зміни у характеристиках сертифікаційних робіт у порівнянні з минулим роком БІОЛОГІЯ  Зменшено кількість завдань (із 54 до 50)  Вилучено одну форму ТЗ: на встановлення правильної послідовності  Змінено кількість завдань за формами: ТЗ з вибором 1 правильної відповіді №№ 1-40 (було №№1-42); ТЗ на встановлення відповідності №№ 41-46 (було №№43-48); ТЗ з вибором трьох відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей №№ 47-50 (було №№51-54). ФІЗИКА  Змінено кількість завдань за формами: ТЗ на встановлення відповідності зменшено на 1 завдання (із 4 до 3); ТЗ відкритої форми з короткою відповіддю збільшено на 1 завдання (із 10 до 11). ХІМІЯ  Зменшено кількість завдань (із 60 до 54)  Зменшено максимальну кількість тестових балів (із 94 до 86)  Додано нову форму тестових завдань: ТЗ відкритої форми із короткою відповіддю (№45-54)
 • 29. Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів Тести для ЗНО з історії України, біології, хімії, фізики, географії та математики можуть мати переклад кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами. Для проходження тестування з предмета абітурієнт отримує один тестовий зошит українською мовою (або замовленою мовою перекладу) та того рівня складності (базового чи поглибленого) у відповідності до тієї інформації, яка була надана абітурієнтом під час реєстрації на ЗНО.
 • 30. Пукти проведення ЗНО з української мови і літератури, як правило, на базі навчальних закладів населених пунктів розташування управлінь (відділів) освіти; з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської мови - на базі навчальних закладів міст Артемівськ, Костянтинівка, Краматорськ, Красноармійськ; Курахове, Маріуполь; з російської мови, німецької мови, французької мови, іспанської мови - на базі навчальних закладів м.Маріуполь та Краматорськ.
 • 31. Нормативно-правове забезпечення ЗНО-2015
 • 32. Наказ МОНУ від 01 жовтня 2014 року №1120 «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році». Наказ МОНУ від 01 жовтня 2014 року № 1121 «Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти».  Наказ МОНУ від 05 листопада 2014 року № 1276 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 1121»
 • 33. Наказ МОНУ від 17 жовтня 2014 № 1177 «Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році» Наказ МОНУ від 27 листопада 2014 року № 1393 «Про затвердження Календарного плану підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти...»
 • 34. Джерела інформації щодо ЗНО 2015  Сайт Українського центру оцінювання якості освіти www.testportal.gov.ua  Сайт Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти www.test.dn.ua  Спільнота ДРЦОЯО у соціальних мережах:  www.vk.com/drcoko  www.facebook.com/DRCOKO  Інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2015 рік»
 • 35. Адреса: м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1 (3 корпус Донбаського державного педагогічного університету). Контакти ДРЦОЯО Сайт: www.test.dn.ua Телефони: (095) 523 30 67, (095) 523 29 95, (095) 523 30 74 Електронна адреса: rc.donetsk@testportal.com.ua
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks