зно 2012

Description
1. ЗНО - 2012 2. Загальні вимоги щодо реєстрації осіб для проходження ЗНО <ul><li>Реєстрація…

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 5 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ЗНО - 2012
 • 2. Загальні вимоги щодо реєстрації осіб для проходження ЗНО <ul><li>Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (далі – ЗНО) 2012 року триватиме з 1 січня до 20 лютого . </li></ul>
 • 3. РЕГІОН ОБСЛУГОВУВАННЯ <ul><li>Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти Регіон обслуговування : Дніпропетровська, Запорізька області Поштова адреса : вул. Новоселівська, 27, м. Дніпропетровськ, 49083 Телефони : 0-56 790-24-99, 790-24-97 е-mail : [email_address] www.dneprtest.dp.ua </li></ul>
 • 4. 1. Ознайомитись із: <ul><li>Правилами прийому до вищого навчального закладу, де вказано перелік конкурсних предметів, результати ЗНО з яких мають бути зазначені в Сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат); </li></ul>
 • 5. Графік проведення ЗНО-2012 з іноземних мов 26 травня 2012 року з всесвітньої історії 24 травня 2012 року з укр. мови і літератури 28 та 29 травня 2012 р з математики 21 та 22 травня 2012 р Тестування з географії 19 травня 2012 року з російської мови 17 травня 2012 року Тестування з хімії 15 травня 2012 року 15 травня до 7 червня 2012року Проведення основної сесії ЗНО
 • 6. Загальна кількість предметів, вибраних Вами для складання тестів, не повинна перевищувати чотирьох. Вам буде надано можливість скласти тест лише з однієї іноземної мови. Результати ЗНО З  30 травня до 1 липня Тестування з біології 7 червня 2012 року Тестування з фізики 5 червня 2012 року з історії України 31 травня та 1 червня
 • 7. <ul><li>Підготувати необхідні для реєстрації документи та матеріали: </li></ul><ul><li>копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям, по батькові та датою народження) або свідоцтва про народження (для осіб, яким станом на 1 вересня 2011 року не виповнилося шістнадцять років і які не отримали паспорт); </li></ul><ul><li>копію документа про повну загальну середню освіту. Якщо Ви такого документа ще не маєте, але здобудете повну загальну середню освіту в 2012 році – подайте довідку з навчального закладу за формою, розробленою Українським центром оцінювання якості освіти </li></ul>
 • 8. <ul><li>дві ідентичні фотокартки для документів розміром 3 х 4 см; </li></ul><ul><li>висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих (специфічних) умов проходження ЗНО (у разі потреби надають особи, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для участі в тестуваннях); </li></ul><ul><li>копію документа про зміну прізвища, ім’я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в особових даних </li></ul>
 • 9. <ul><li>переклади документів державною мовою, завірені нотаріально (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою); </li></ul><ul><li>заяву-реєстраційну картку. Сформувати її можна самостійно, скориставшись програмою створення заяви-реєстраційної картки особи, яка бажає пройти зовнішнє незалежне оцінювання в 2012 році (далі – Програма), розміщеною на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або звернувшись за допомогою до працівника пункту реєстрації. Програма буде доступна з 1 січня 2012 року. </li></ul><ul><li>На копіях документів, що надаються для реєстрації, напишіть Згідно з оригіналом (без лапок), поставте особистий підпис і зазначте власне прізвище, ініціали та дату засвідчення копії. </li></ul>
 • 10. <ul><li>Надіслати не пізніше 20 лютого на адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (далі – регіональний центр) реєстраційні документи. Пересилку документів бажано здійснити цінним листом із описом вкладення. </li></ul><ul><li>Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який буде надіслано Вам рекомендованим листом разом із: </li></ul><ul><li>реєстраційною карткою абітурієнта; </li></ul><ul><li>інформаційним бюлетенем «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2012 рік»; </li></ul><ul><li>повідомленням про створення особливих умов проходження зовнішнього оцінювання (для осіб, які надали відповідний висновок закладу охорони здоров’я ). </li></ul>
 • 11. <ul><li>УВАГА! </li></ul><ul><li>Ви НЕ будете зареєстровані для проходження ЗНО, якщо: </li></ul><ul><li>Надішлете не всі документи, необхідні для здійснення реєстрації; </li></ul><ul><li>Неналежно оформите заяву-реєстраційну картку; </li></ul><ul><li>Зазначите в заяві-реєстраційній картці недостовірні дані; </li></ul><ul><li>Подасте заяву пізніше встановленого терміну (визначається за поштовим штемпелем відправлення). </li></ul><ul><li>Про факт відмови в реєстрації для проходження ЗНО Вам буде надіслано повідомлення. </li></ul><ul><li>Отримавши повідомлення, усуньте причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, та надішліть повторно реєстраційні документи до відповідного регіонального центру. </li></ul>
 • 12. <ul><li>Якщо протягом трьох тижнів з моменту відправлення реєстраційних документів Ви не отримали Сертифікат або лист з відмовою в реєстрації, зверніться до відповідного регіонального центру за телефоном інформаційної підтримки. </li></ul><ul><li>Якщо у Вас виникла потреба змінити перелік предметів, із яких необхідно скласти тести, або внести зміни до персональних даних, то пройдіть реєстрацію повторно, надіславши до регіонального центру реєстраційні документи та раніше отриманий Сертифікат 2012 року. </li></ul><ul><li>Зміни до реєстраційних даних можна вносити лише до 5 березня (дата подання визначається за поштовим штемпелем). </li></ul><ul><li>Особи, які виявили бажання пройти ЗНО, але через певні причини не мають можливості зареєструватися в установленому порядку, повинні в межах часу, відведеного на реєстрацію, особисто звернутися до відповідного регіонального центру. </li></ul><ul><li>Бажаємо успіхів! </li></ul>
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks