Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani Banja Vrućica, Republika Srpska, BiH maj PDF

Description
Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske The Journal of the Association of pulmologists from the Republic of Srpska Volumen 11 Broj 1 Godina 2011 Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani 2011

Please download to get full document.

View again

of 328
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 222 | Pages: 328

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske The Journal of the Association of pulmologists from the Republic of Srpska Volumen 11 Broj 1 Godina 2011 Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani 2011 Banja Vrućica, Republika Srpska, BiH maj The Proceedings of the Congress Majski pulmološki dani 2011 Banja Vrućica, The Republic of Srpska, B&H May 19-21, Banja Luka Republika Srpska UDC 61 Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske The Journal of the Association of pulmologists from the Republic of Srpska Volumen 11 Broj 1 Godina 2011 SADRŽAJ H1N1 VIRUSNA PNEUMONIJA - PRIKAZ SLUČAJA Tatjana Pejčić, Desa Nastasijević- Borovac, Ivana Stanković, Ivanka Djordjević, Tatjana Radjenović Petković... 1 INFEKCIJE DONJEG RESPIRATORNOG TRAKTA I TALKOZA KOD NARKOMANA Mirna Đurić, Đorđe Považan, Živka Eri, Dejan Đurić, Jovan Matijašević, Violeta Kolarov, Dušan Škrbić... 6 SINDROM INFLUENCE U SLUŽBI HITNE POMOĆI BANJA LUKA U PERIODU OD DO GODINE Slavica Zeljković, Renata Hadžić Hadžibegović, Sanja Ljubojević Osmančević EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE INFLUENZE A H1N1 U SKOPLJU, R.MAKEDONIJI (2009/2010) Gjevgjes Šakiri, Liljana Lazarevska, Metodi Manev, Snežana I Spirovska I N F L U E N Z A A H 1 N 1 Katan Irena, Graorac Radmila LIJEČENJE KRITIČNO OBOLJELIH OD INFLUENZAE A H1N1 U JEDINICI INTENZIVNE MEDICINE KLINIČKOG CENTRA BANJA LUKA Jadranka Vidović, Peđa Kovačević, Biljana Zlojutro, Marija Krunić, Milka Jandrić, Slobodan Kovačević, Mirko Stanetić SEZARY-JEV SINDROM KAO KOMORBIDITET U PNEUMONIJI Dušan Škrbić, Đorđe Považan, Mirna Đurić, Stevan Popović, Violeta Kolarov SPECIFIČNI LIMFADENITIS JETRENOG HILUSA U ODSUSTVU PLUĆNOG OBOLENJA PRIKAZ SLUČAJA Milan Radović, Lidija Ristić, Ivana Stanković, Milan Rančić, Tatjana Pejčić, Zorica Ćirić, Slavica Golubović, Desa Nastasijević, Tatjana Rađenović, Violeta Dinić-Radović TORAKSNA RENALNA EKTOPIJA Vladimir Lovre, Lidija Raič, Ivan Zrno) WEGENEROVA GRANULOMATOZA - PRIKAZ SLUČAJA - Jelena Papović, Lidija Vrtunski-More, Slavica Obradović-Anđelić ANALIZA PACIJENATA OBOLJELIH OD PLUCNOG KARCINOMA TRETIRANIH NA KLINICI PODHRASOVI U 4-GODISNJEM PERIODU ( ) Vesna Čukic, Aida Ustamujić, Hasan Žutić, Vladimir Lovre, Irma Sladic ANALIZA ZASTUPLJENOSTI PUŠENJA, STEPENA PROMJENA PUŠAČKOG STATUSA I PRISUSTVA PRIDRUŽENIH HRONIČNIH BOLESTI KOD PACIJENATA LIJEČENIH U EDUKATIVNOM CENTRU PORODIČNE MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA BANJA LUKA Kosana Stanetić, Suzana Savić,Nataša Pilipović- Broćeta,Verica Petrović,Gordana Tešanović BRONHIJALNA ASTMA NAJČEŠĆI SIMPTOMI Snježana Renovčević Bogdanović, Svetlana Petrović I DA LI RECI ISTINU O MALIGNOJ BOLESTI? Maja Zakoska, Paca Donevska, Slavjanka Donevska EFEKTI NIVOA ENDOTELIN 1 NA PARAMETRE SPIROMETRIJE KOD DIJALIZIRANIH BOLESNIKA Mirko Stanetić, Peđa Kovačević, Zvezаdna Rajkovača, Slavimir Veljković, Mirjana Radenković, Jasminko Huskić ETIOLOGIJA OKRUGLIH PROMENA NA PLUĆIMA UOČENIH NA PA GRAFIJAMA PLUĆA KOD 46 (ČETRDESET ŠEST) PACIJENATA GRADSKOG ZAVODA ZA BOLESTI PLUĆA I AT ZAŠTITU (GZZBP I AT ZAŠTITU) - BEOGRAD, OGRANAK ZEMUN. Snežana Pilipović, Marko Mažibrada, Smiljana Stamenković, Dejan Dimić, Ljiljana Božanić, Milanka Stanković EVALUACIJA MORTALITETA BOLESNIH OD TUBERKULOZE U MAKEDONIJI Marija Damjanovska Vulovic, Maja Zakoska, Cveta Vragoterova HRONIČAN KAŠALJ: DIJAGNOSTIČKI PRISTUP PRIMENOM ALGORITMA ZASNOVANOG NA NAJVEROVATNIJEM UZROKU Dušica Jarić HRONIČNA OBSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA I METABOLIČKI SINDROM Nada Bogdanović, Biljana Lazović NEUROTUBERKULOZA Glišić Sanja, Radić Slađana, Kovačević-Miličević Željka, Miličević Milan POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA PLEURODEZOM TALKOM KOD PLEURALNIH IZLJEVA MALIGNE ETIOLOGIJE Ivanka Rakita, Zdenka Gojković, Gordana Marić, Živko Vranješ, Gordana Kecman, Branislava Jakovljević, Saša Jungić, Predrag Nikolić, Predrag Dašić, Milka Vještica, Stanka Mijatović, Duško Janičić, Slavko Grbić, Krsto Jandrić, Predrag Kovačević HIPERSENZITIVNI PNEUMONITIS- PRIKAZ SLUČAJA Lidija Vrtunski-More, Jelena Papović, Slavica Obradović-Anđelić, Olivera Maksimović KARCINOID KAO SLUČAJAN RADIOGRAFSKI NALAZ - PRIKAZ SLUČAJA Marko Mažibrada, Dragana Mandić, Slobodanka Milenković-Miletić MASIVNI PLEURALNI IZLIV KOD BOLESNIKA SA ASIMPTOMATSKIM HRONIČNIM PANKREATITISOM Desa Nastasijević-Borovac, Tatjana Pejčić, Tatjana Rađenović-Petković, Ivanka Đorđević, Aca Bogdanović, Milorad Pavlović, Milan Radović MULTIPLI INTRAKRANIJALNI TUBERKULOMI KOD BOLESNIKA SA MDR TB PRIKAZ SLUČAJA Vesna Kačar-Kukrić, Branka Milovanović, Mihailo Stjepanović, Titjana Cvok PLUĆNA MIKOBAKTERIOZA UZROKOVANA S M. XENOPI -PRIKAZ SLUČAJA Marko Mažibrada, Mirjana Gržetić, Aleksandar Vitković, Mirjana Tošić, Vesna Škodrić-Trifunović PLUĆNE MANIFESTACIJE HEMATOLOŠKIH MALIGNITETA Violeta Kolarov, Djordje Považan, Mirna Djurić, Biljana Zvezdin, Dušan Škrbić POTENCIJALNI FAKTORI RIZIKA LETALNOG ISHODA OBOLELIH OD TUBERKULOZE TOKOM DOTS KONTROLISANOG LEČENJA Milan Radović, Lidija Ristić, Ivana Stanković, Milan Rančić, Tatjana Pejčić, Slavica Golubović, Zorica Ćirić, Tatjana Rađenović, Desa Nastasijević SEKUNDARNI DEPOZITI ILI SARKOIDOZA? - prikaz slučaja Svetlana Kašiković Lečić, Vesna Kuruc, Miloš Stojanović, Darinka Kukavica, Miroslav Ilić KARCINOMI PLUĆA U REGIONU TREBINJA ZA PERIOD OD g. II Dušanka Mićunović-Jovanović, Zdravka Vreća, Biljana Bogdanović, Mira Ivanović KLINIČKI ZNAČAJ SPECT SCINTIGRAFIJE PLUĆA SA 99m Tc-DEPREOTIDOM U POSTAVLJANJU DIJAGNOZE KARCINOMA PLUĆA PILOT STUDIJA Dragi Stanimirović, Zvezdana Rajkovača, Siniša Stanković, Siniša Gajić, Mirko Stanetić, Marinko Vučić MOŽDANE METASTAZE KOD PACIJENATA SA KARCINOMOM PLUĆA U KLINICI ZA PLUĆNE BOLESTI KLINIČKOG CENTRA BANJA LUKA U PERIODU OD GODINU DANA ( ) Stanka Mijatović, Mirko Stanetić, Lora Novaković Lacković PANDEMIJA INFLUENCE 2009./2010.god. ISKUSTVA IZ BIJELJINE Zoran Dakić, Marjena Dakić PROMJENA RIZIKA OD CT-A TORAKALNIH ORGANA S PROMJENOM TKIVNIH TEŽINSKIH FAKTORA U IZVJEŠTAJU ICRP BR. 103 Stevan Jović, Adnan Beganović, Advan Drljević RADNA SPOSOBNOST KOD ASMATIČARA Snježana Renovčević Bogdanović, Svetlana Petrović RETROSPEKTIVNA EVALUACIJA 37 HOSPITALIZIRANIH PACIJENATA S MALIGNIM PLEURALNIM MEZOTELIOMOM (MPM) Aida Ustamujić, Hasan Žutić, Vesna Čukić, Sadika Genjac, Dženana Efendić, Irma Sladić, Dina Dizdarević-Špago BRONHOSKOPIJA U DIJAGNOSTICI KARCINOMA PLUĆA U OPŠTOJ BOLNICI SOMBOR GODINE Zagorka Vujović, Đorđe Jelačić PLUĆNA HISTIOCITOZA X PREZENTOVANA RECIDIVANTNIM PNEUMOTORAKSIMA-PRIKAZ SLUČAJA Mihailo Stjepanović, Tatjana Adžić, Snežana Raljević, Jelena Stojšić, Gordana Radosavljević-Ašić INFLAMATORNI PSEUDOTUMOR PLUĆA Mladen Babić, Slavko Grbić, Božana Babić, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin AKUTNO POGORŠANJE ASTME U TRUDNOĆI Milutinov Senka, Zvezdin Biljana, Hromiš Sanja, Peković Sandra, Kolarov Violeta, Ilić Miroslav ABSCES PLUĆA: NEOČEKIVAN ISHOD OPERATIVNOG ZAHVATA Vladimir Mirošljević, Aleksandra Vukičević, Ljubomir Stajčić, Jelica Predojević-Samardžić, Mirko Raković, Ljiljana Todorović, Olivera Ljuboja ABSCES PLUĆA: NEOČEKIVAN ISHOD OPERATIVNOG ZAHVATA Vladimir Mirošljević, Aleksandra Vukičević, Ljubomir Stajčić, Jelica Predojević-Samardžić, Mirko Raković, Ljiljana Todorović, Olivera Ljuboja LIMFOGENA DISEMINACIJA KARCIOMA PLUĆA Slavko Grbić, Duško Janičić, Zoran Dakić, Radoslav Gajanin, Jelena Stojšić PROCENA KVALITETA ŽIVOTA KOD BOLESNIKA SA HRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM BOLESTI PLUĆA TEŠKOG STEPENA POMOĆU UPITNIKA SIJETL Snežana Raljević, Ivana Buha, Mihailo Stjepanović, Tatjana Adžić, Vesna Škodrić-Trifunović PROCENAT SMRTNOSTI NA KLINICI ZA OPŠTU PULMOLOGIJU INSTITUTA ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE U SREMSKOJ KAMENICI U PROTEKLIH PET GODINA god. Đ. Považan, M. Đurić, I. Andrejević, D. Škrbić. V. Kolarov, A. Považan TUBERKULOZA U REPUBLICI SRPSKOJ U GOD. PERMANENTNA ZDRAVSTVENA OPASNOST, POD KONTROLOM M. Duronjić, M. Djilas, N. Mitrović, M. Kićanović, D. Granzov, D. Ćosović, D. Jovanović TUPE POVREDE TORAKSA U SAOBRAĆAJNIM NESREĆAMA Zoran Parčetić, Božidar Vukmirović, Darko Kosanović III UČESTALOST HEMATOLOŠKE TOKSIČNOSTI OBOLELIH OD NEMIKROCELULARNOG KARCINOMA BRONHA LEČENIH TAKSANSKIM CITOSTATICIMA Aleksandar Tepavac, Nevena Sečen, Danica Sazdanić Velikić, Gordana Popović, Branisalav Perin ULOGA TESTA - INTERFERON GAMA ( IGRA- interferon gama release assay) U DETEKCIJI TUBERKULOZNE INFEKCIJE, NAŠA ISKUSTVA M. Duronjić, M. Stanetić, Z. Kezić, M. Vučić, R. Korica, M. Čađo- Đekić ZASTUPLJENOST PUŠAČKE NAVIKE MEĐU DECOM U MEDICINSKOJ ŠKOLI U KRUŠEVCU Šolević Ljiljana, Šolević Milisav, Tatjana Zivić ZNAČAJ D-DIMERA U DIJAGNOSTICI I PRAĆENJU TERAPIJE PLUĆNE TROMBOEMBOLIJE naša iskustva Jadranka Vučićević Trobok, Biljana Bogdanov, Sandra Peković, Senka Milutinov ZNAČAJ FORSIRANOG VITALNOG KAPACITETA U PROCENI POSTOJANJA RESTRIKCIJSKOG POREMEĆAJA VENTILACIJE Dobrivoje Novković, Marko Stojsavljević ZNAČAJ ODREĐIVANJA C REAKTIVNOG PROTEINA U AKUTNOJ EGZACERBACIJI HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA Zorica Ćirić, Ivana Stanković, Tatjana Pejčić, Milan Radović, Ivanka Đorđević ZNAČAJ PROCENE PLUĆNE HIPERTENZIJE U BOLESNIKA SA HRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM BOLEŠĆU PLUĆA Andrijević Ilija, Považan Đorđe, Jović Jelena, Andrijević Ljiljana,Puškar Slobodan, Mirna Đurić, Milutinović Dragana, Stojčević Jelena BRONHOPNEUMONIJA KAO KOMPLIKACIJA KOD BOLESNIKA OBOLJELOG OD NOVOG VIRUSA INFLUENCE H1N1 (Prikaz slučaja) B.Kuzmić, S.Gajić, K.Jandrić, A.Davidovac, M.Stanetić DESETOGODIŠNJE PREŽIVLJENJE PACIJENTA SA SCLC L.Novaković, M.Stanetić, J.Stanić HEMOPTIZIJE jedini simptom u otkrivanju karcinoma pluća -prikaz slučaja- Tatjana Stanković, Jovanka Andrić KAŠALJ, DISPNEA, ZAMARANJE- HOBP- ASTMA? Biljana Lazović, Nada Bogdanović REDAK KLINIČKI OBLIK SARKOIDOZE ŽELUCA, JETRE I SLEZINE- PRIKAZ SLUČAJA Vesna Škodrić-Trifunović, Mihailo Stjepanović, Tatjana Cvejić, Nikica Grubor, Nada Suvajdžić, Ivana Buha STRANO TIJELO U BRONHU (ST), STUDIJA SLUČAJA Dina Dizdarević-Špago, Hasan Žutić, Lidija Raič UTICAJ PUŠENJA NA STEPEN KONTROLE ASTME Svetlana Petrović, Snježana Renovčević Bogdanović MIRTAZAPIN U LIJEČENJU DEPRESIVNIH PACIJENATA Vukadinović Sanja, Stojaković B. Milan, Popović Vesna, Banjac Nada, Stojanović Zlatan INTESTINALNA OPSTRUKCIJA U SPECIFIČNOM KOLITISU KAO JEDINI KLINIČKI ZNAK DISEMINOVANE TUBERKULOZE-PRIKAZ SLUČAJA Violeta Dinić-Radović, Aleksandar Nagorni, Milan Radović INTESTINALNA OPSTRUKCIJA U SPECIFIČNOM KOLITISU KAO LIPOIDNA PNEUMONIJA - prikaz slučaja Marinko Vučić, Mladen Duronjić, Dušan Janičić, Radoslav Gajanin ALGORITAM PREOPERATIVNE EVALUACIJE KANDIDATA ZA RESEKCIJU PLUĆNOG PARENHIMA Ivan Kopitović, Branislav Perin, Marija Kojicic, Mirjana Drvenica Jovancevic IV ANALIZA GRUPE PACIJENATA SA BRONHOSKOPSKI EVIDENTIRANIM I HISTOLOŠKI ILI CITOLOŠKI DOKAZANIM PLUĆNIM MALIGNOMOM Marija Metodieva, Biljana Ilievska-Poposka, Stefan Talevski, Liljana Simonovska, Sonja Atanasova, Karolina Pilovska-Spasova BRONHOSKOPSKI POSTUPCI U REŠAVANJU OPSTRUKCIJA VELIKIH DISAJNIH PUTEVA IZAZVANIH TUMORIMA V. Karličić, V. Radulović CERVIKALNA MEDIJASTINOSKOPIJA U PROCJENI OPERABILNOSTI KARCINOMA BRONHA Janičiċ Dušan, Grbić Slavko, Maksić Milanko, Kajkut Goran, Dakić Zoran, Kantar Marko FAKTORI KOJI MOGU UTICATI NA PRESTANAK PUŠENJA Marin Kvaternik GOJAZNOST I ASTMA Vesna Bošnjak-Petrović KARCINOM BRONHA I NORMALAN RADIOGRAM PLUĆA Glišić Sanja, Jandrić Krsto, Stanetić Mirko, Marić Gordana, Menićanin Tamara, Gajić Siniša, Duronjić Mladen PROCJENA TOKSIČNOSTI GEMCITABINA U KOMBINACIJI SA CISPLATINOM KOD NEMIKROCELULARNOG KARCINOMA PLUĆA (NSCLC) STADIJA III B I IV U ODNOSU NA STANDARDNI PROTOKOL Dina Dizdarević Špago; Lidija Raič; Sadika Genjac; Aida Ustamujić Banja Luka Republika Srpska UDC 61 V IZDAVAČ - Published by Društvo pulmologa Republike Srpske GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK - Editor in Chief Mirko Stanetić NAUČNI ODBOR KONGRESA SCIENTIFIC BOARD Mirko Stanetić predsjednik Krsto Jandrić Peđa Kovačević Marinko Vučić Živka Eri TEHNIČKI UREDNIK - Technical Editor Aleksandar Košpić Tiraž: 250 primjeraka Štampa: EUROPRINT Banja Luka Za štampariju: Zdravko Partalo Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske 2011; 11 (1): 1-5 Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske 2011; 11 (1): 1-5 Prikaz slučaja Case report KARCINOID TIMUSA : PRIKAZ SLUČAJA THYMIC CARCINOID: CASE RESPORT Aleksandar Tepavac, Jelena Stanić, Aleksandra Anđelković, Živka Eri, Miroslav Ilić, Tatjana Knežević Sažetak: Timusni karcinoidi ili dobro diferencirani neuroendokrini karcinomi timusa su retki tumori koji imaju učestalost manju od 5% svih karcinoida. Na osnovu ćelijske morfologije, imunofenotipizacije tumora i kliničke slike, klasifikuju se u tipične i atipične. U radu je prikazan slučaj bolesnika sa masivnom tumorskom infiltracijom u medijastinumu i multiplim nodularnim promenama u plućima koja je otkrivena slučajnim radiografskim pregledom. Veličina tumora, lokalni rast i proširenost bolesti su bili u diskrepanci sa odsustvom kliničkih simptoma što je donekle upućivalo na manje agresivnu prirodu tumora. U dijagnostičkom postupku je dokazan tipični karcinoid potvrđen i imunofenotipizacijom tumorskih ćelija i njihovim niskim proliferativnim potencijalom. Kliničke sumnje na postojanje karcinoidnog sindroma kod bolesnika su isključene s obzirom da su vrednosti 5-hidroksiindolacetatne kiseline u 24-časovnom urinu bile u granicama dozvoljenih vrednosti. Ključne reči: karcinoid tumusa, tipični, karcinoidni sindrom Uvod Timusni karcinoidi (KT) ili dobro diferencirani neuroendokrini karcinomi timusa su retki tumori. Sačinjavaju do 5% svih karcinoida ili 2% - 4% tumora prednjeg medijastinuma. Klasifikuju se u tipične i atipične. Atipični karcinoidi su znatno agresivniji tumori u odnosu na tipične, a karakteriše ih prisustvo area nekroze i više od l0 mitoza na 2 mm² vidnog polja sa velikim uveličanjem. Udruženi su sa brojnim endokrinim poremećajima uključujući i Multiplu Endokrinu Neoplaziju tip 1 (MEN1), Chushing-ov i karcinoidni sindorm. Histogenetski vode poreklo od ektopičnog ili zaostalog tkiva timusa u medijastinumu. Diferencijalno dijagnostički se moraju razmotriti i primarni karcinom timusa, ektopični paratireoidni tumori i paragangliomi 1, 2. Histopathološka kasifikacija primarnih neuroendokrinih karcinoma timusa se zasniva na morfologiji i imunofenotipizaciji, a prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO-World Health Organization) klasifikuju se u dva osnovna histološka tipa: dobro diferencirani neuroendokrini karcinom ili KT ( tipični ili atipični) i loše diferencirani neuroendokrini karcinomi: sitnoćelijski karcinom timusa (Thymic small cell carcinoma, TSCC), i krupnoćelijski neuroendokrini karcinom timusa (Large cell neuroendocrine carcinoma- LCNC). Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkih okolnosti, radiografskih metoda pregleda, histološke i imunofenotipizacije tumora. Od dijagnostičkog i terapijskog značaja može biti i scintigrafija somatostatinskih receptora. Odabir terapijskog postupka zavisi od proširenosti bolesti. Najbolji rezultati se postižu radikalnom hirurškom resekcijom ukoliko je moguća. Hemioterapijski režimi nisu standardizovani. Peptid Receptor Radioterapijom se postižu dobri rezultati u uznapredovaloj bolesti u selektiranim slučajevim gde za ovaj vid lečenja postoje mogućnosti 2,3. 1 Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske 2011; 11 (1): 1-5 Cilj rada Cilj rada je prikaz slučaja bolesnika sa tipičnim karcinoidnim tumorom timusa otkrivenog slučajnim pregledom. Velika tumorska masa u medijastinumu kao i multiple nodularne promene u oba pluća nisu bile praćene ubedljivim kliničkim simptomima. Materijal i metode U radu je korišćena medicinska dokumentacija bolesnika koji je lečen na Klinici za pulmološku Onkologiju Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici tokom februara godine. Prikaz slučaja Muškarac, P.M. životne dobi od 52 godine, pušač, primljen je na bolničko ispitivanje početkom godine sa sumnjom na plućni tumor otkriven fluorografskom akcijom. Slika 1. Radiogram grudnog koša u posteriorno-anteriornoj projekciji Pri prijemu bolesnik je bio bez subjektivnih tegoba i opštih simptoma. Fizičkim pregledom je uočeno crvenilo kože lica i uredan fizikalni nalaz na organskim sistemima. Na standarnoj radiografiji grudnog koša se uočavala proširena senka medijastinuma obostrano, više levo. (Slika 1) Standardne laboratorijske analize su ukazale na postojanje leukocitoze (14.4x10 9 /l), dok su ostali paramteri bili uredeni uključujući i vrednosti serumskog kalcijuma i alkalne fosfataze. Spiropletizmografski paramteri su ukazali na lakši mešoviti poremećaj ventilacije i urednu gasnu razmenu. Na kompjuterizovanoj tomografiji (CT) grudnog koša postojala je u prednjem medijastinumu od vrha sve do perikarda u nivou leve komore infiltrativna inhomogena tumorska promena denziteta solidnog tkiva koja je sa prednje i prednje lateralne strane levo bila većim delom vizuelno neodvojiva od pleure, ali bez znakova njene infiltracije. Tumorska promena je potiskivala vaskularne sturukture medijastinuma bez znakova njihove infiltracije dok je gornja šuplja vena u znatnoj meri bila komprimovana. U zoni perikarda nad levom komorom postojali su znaci njegove infiltracije. Obostrano u plućima su postojale nodularne promene veličine od 5-13 mm. Limfni čvorovi medijastinuma su bili u granici dozvoljenih veličina. Obe nadbubrežne žlezde su bile uvećane, desne prečnika 25mm, a leva 31mm. (Slike 2-4) Slika 2. CT grudnog koša u poprečnom preseku Slika 3. CT grudnog koša (sa kontrastom) Slika 4.CT ( sa kontrastom) grudnog koša u frontalnoj ravni Vrednosti 5-hidroksiindolacetatne kiseline (5- HIAA) u 24-ovnom urinu su bile 31.0 mikromola/du za referentne laboratorijske vrednosti od mikromola/du. U dijagnostičkom postupku je urađena perkutana transtorakalna iglena aspiracija kojom je postavljena sumnja na neuroendokrinog tumor, a uzorak je kvalifikovan kao nedovoljan za tačnu tipizaciju tumora. (Slike5 i 6) 2 Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske 2011; 11 (1): 1-5 U Tru-cut perkutanoj biopsiji dobijeno je tkivo koje je bojenjem metodom HE, ukazivalo na tumor sagrađen od uniformnih sitnih kubičnih ćelija, okruglog pravilnog jedra, fino prašinastog hromatina. Citolpazma mu je bila oskudna, svetlo ružičasta, a stroma oskudna, vezivno vaskularna delom hijalinizovana. Imunohistohemijsko bojenje (IHH) je ukazivalo na sinaptofizin +, hromogranin +, kalcitonin - , somatostatin - imunofenotip tumora sa niskim proliferativnim potencijalom ( Ki67 2%). (Slike 7 i 8) Slika 7. Karakteristična slika tipičnog karcinoida uključuje insularni i acinarni ćelijski aranžman HEx20 Slika 5. Transtorakalna aspiraciona citologija tankom iglom tipičnog karcionoida pokazuje masu uniformnih ćelija, pravilnog jedra, oskudne citoplazme, MGGx20 Slika 8. Tumorsko tkivo pokazuje imunopozitivnost na Synaptophysin x 400 Diskusija Slika 6. Okrugla jedra, fino prašinastog hromatina, obilnija citoplazma, MGGx40 Na osnovu gore navedenih parametara postavljena je dijagnoza tipičnog karcinoida koji je, s obzirom na lokalizaciju, porekla timusa. Imajući u vidu lokalnu i intratorakalnu proširenost bolesti započeto je konzervativno lečenje polihemioterapijom prema protokolu Cisplatin/Vepezid. Planirana scintigrafija somatostatinskih receptora iz tehničkih razloga nije mogla biti urađena te je privremeno odložena. Neuroendokrini tumori timusa (NETT) su epitelijalni tum
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks