ZAŠTITA OD POŽARA PROČELJA TRENUTNO STANJE U SVIJETU I PRAVCI RAZVOJA REGULATIVE U TOM PODRUČJU - PDF

Description
HUZOP U SURADNJI SA HRVATSKOM KOMOROM ARHITEKATA ZAŠTITA OD POŽARA PROČELJA TRENUTNO STANJE U SVIJETU I PRAVCI RAZVOJA REGULATIVE U TOM PODRUČJU PREDSTAVLJANJE 2d International Conference on Fire Safety

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 25 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
HUZOP U SURADNJI SA HRVATSKOM KOMOROM ARHITEKATA ZAŠTITA OD POŽARA PROČELJA TRENUTNO STANJE U SVIJETU I PRAVCI RAZVOJA REGULATIVE U TOM PODRUČJU PREDSTAVLJANJE 2d International Conference on Fire Safety of Facades Lund (Sweden). Prof.dr.sc. DUBRAVKA BJEGOVIĆ dipl.ing.građ. MILAN CAREVIĆ dipl.ing.arh. MARINA BAGARIĆ mag.ing.aedif. SADRŽAJ TIPOVI PRIJENOSA POŽARA KOD FASADNIH ELEMENATA ISPITIVANJE SBI-a METODOM PREGLED NEKIH RADOVA SA KONFERENCIJE U LUND-u ZAHTJEVI IZ HRVATSKIH PROPISA I PROBLEMI U PRIMJENI ZAKLJUČAK PRIJENOS VANJSKOG POŽARA NA OBJEKT SLUČAJ 1 IZVOR :Brandschutzatlas, 2002, Feuer TRUTZ GmbH VANJSKI IZVORI POŽARA U BLIZINI FASADE SLUČAJ 1 MOGUĆI VANJSKI IZVORI POŽARA KOJI MOGU KOD FASADA OD GOROVIH MATERIJALA PRENIJETI POŽAR NA CIJELI OBJEKT IZVOR : Brandschutz im mehrgeschoßigen Holzbau, Dipl.-Ing. Dr. Martin Teibinger PRIMJER 1 VANJSKOG UZROKA - POŽAR SPORTSKE DVORANE U ZLATAR BISTRICI UZROK POŽARA SU KONTEJNERI SMEĆA NA ULAZU U SPORTSKU DVORANU IZVOR: PRIJENOS VANJSKOG POŽARA ZRAČENJEM SA SUSJEDNOG OBJEKTA SLUČAJ 2 IZVOR : Brandverhalten von Holzfassaden/Grundlagen, NAJČEŠĆI SLUČAJ - PRIJENOS UNUTARNJEG POŽARA U OBJEKTU PREKO OTVORA NA FASADI SLUČAJ 3 IZVOR : Brandverhalten von Holzfassaden/Grundlagen, ÖNORM B POŽAR 2016_ DUBAI_ADRESS HOTEL IZVOR: PRIJENOS POŽARA PREKO FASADE IZVOR : Brandschutz im mehrgeschoßigen Holzbau / Dipl. Ing. Dr. Martin Teibinger/ Holz forschung Austria POŽAR PRENESEN PREKO FASADE ZAHVATIO VELIKI BROJ KATOVA IZVOR : REUTERS/ IG PRIJENOS POŽARA PREKO FASADE OD GORIVOG MATERIJALA SLUČAJ 3 FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4 IZVOR :Brandschutzatlas, 2002, Feuer TRUTZ GmbH PRIJENOS POŽARA PREKO FASADE ISPITIVANJA U OBJEKTU SLUČAJ 3 IZVOR : Brandschutz im mehrgeschoßigen Holzbau / Dipl. Ing. Dr. Martin Teibinger/ Holz forschung Austria PRIJENOS POŽARA PREKO FASADE VAŽNOST PREKIDNIH UDALJENOSTI IZVOR: FIRE SAFETY OF FACADES, 2nd International conference I 11/13 May 2016, Lund - Sweden RAZVIJENE TEMPERATURE I OŠTEĆENJA TEMPERATURE NA FASADI SKRETANJE PLAMENA USLIJED DJELOVANJA VJETRA OŠTEĆENJE TOPLINSKE IZOLACIJE IZVOR: Brandschutz Fassaden / Christian Pöhn/ Bauphysiklabor MA 39 - VFA ISPITNE METODE KASIFIKACIJE MATERIJALA PREMA SVOJSTVU REAKCIJE NA POŽAR KOJI SE KORISTE I ZA FASADE (TRENUTNO SBI U EU), NOVI PRIJEDLOZI ISPITIVANJE U VELIKOM MJERILU (eng. large scale test) IZVOR : GRAĐEVINAR 5/2016 ISPITIVANJE REAKCIJE NA POŽAR PREMA SBI METODI (eng. single burning item ) IZVOR :IHT- Baulicher Brandschutz Fachgebiet Baulicher Brandschutz 16 ISPITNE NORME I KLASIFIKACIJA REAKCIJE NA POŽAR PREMA EU NORMAMA I USPOREDBA KLASIFIKACIJE GRAĐEVNIH PROIZVODA PREMA HRN EN i HRN DIN 17 KLASIFIKACIJA GRAĐEVNIH PROIZVODA PREMA HRN EN razreda reakcije na požar: A1, A2, B, C, D, E, F SBI test - mjerenja 3 razreda obzirom na razvoj dima: s1, s2, s3 SBI test i ispitivanje zapaljivosti (E) - promatranja 3 razreda obzirom na kapljivo / otpadajuće čestice: d0, d1, d2 HRN EN Kobinacija sva 3 parametra: reakcija na požar dim kapanje / otpadanje 2d INTERNATIONAL SEMINAR on FIRE SAFETY OF FACADES LUND SWEDEN / 2016 TEME REGULATION AND STANDARDIZATION WORK, CASE STUDY TEST AND ASSESSMENT METHOD NUMERICAL MODELING, FIRE SAFETY ENGINEERING PRODUCTS, MATERIAL AND FACADE SYSTEMS NOVE METODE TESTIRANJA PRIJENOSA POŽARA PREKO FASADE IZVOR: FIRE SAFETY OF FACADES, 2nd International conference I 11/13 May 2016, Lund - Sweden NOVE METODE ISPITIVANJA PRIJENOSA POŽARA PREKO FASADE U VELIKOM MJERILU (eng. Large Scale) IZVOR : Ispitivanje Zagreb METODE ISPITIVANJA FASADA - OPĆI PRIKAZ POSTOJEĆE I NOVE METODE ISPITIVANJA UKLJUČUJUĆI OSNOVNE PARAMETRE I ZEMLJE U KOJIMA SE KORISTE. CC IZVOR: FIRE SAFETY OF FACADES, 2nd International conference I 11/13 May 2016, Lund - Sweden METODE ISPITIVANJA FASADA - OPĆI PRIKAZ POSTOJEĆE I NOVE METODE ISPITIVANJA UKLJUČUJUĆI OSNOVNE PARAMETRE I ZEMLJE U KOJIMA SE KORISTE - NASTAVAK. IZVOR: FIRE SAFETY OF FACADES, 2nd International conference I 11/13 May 2016, Lund - Sweden TRENUTNA KLASIFIKACIJA PREMA REAKCIJI NA POŽAR FASADE I OTPORNOSTI NA POŽAR NOSIVIH DIJELOVA FASADE U EU (VISINA ZGRADE DO 10 M) IZVOR: FIRE SAFETY OF FACADES, 2nd International conference I 11/13 May 2016, Lund - Sweden TRENUTNA KLASIFIKACIJA PREMA REAKCIJI NA POŽAR FASADE I OTPORNOSTI NA POŽAR NOSIVIH DIJELOVA FASADE U EU (VISINA ZGRADE DO 22 M) IZVOR: FIRE SAFETY OF FACADES, 2nd International conference I 11/13 May 2016, Lund - Sweden EUROPSKA NORMA ZA ISPITIVANJE BARIJERA U ŠUPLJINAMA VENTILIRANIH FASADA pren IZVOR: FIRE SAFETY OF FACADES, 2nd International conference I 11/13 May 2016, Lund Sweden - Recent progress on test evidence, standardization and design of protection for exterior openings - A new fire performance test for cavity wall insulation ISPITIVANJE PADAJUĆIH ELEMENATA FASADE-JEDAN OD KRITERIJA U VEĆINI ISPITNIH NORMI Kriterij ; nije dopušteno padanje elementa težine veće od 5 kg sa zgrade do visine do 25 m IZVOR: FIRE SAFETY OF FACADES, 2nd International conference I 11/13 May 2016, Lund Sweden - Falling parts of external walls claddings in case of fire ITB test method results comparison UTJECAJ BARIJERA OD NEGORIVOG MATERIJALA KOD ETICS SUSTAVA SA GORIVOM TOPLINSKOM IZOLACIJOM PREMA NORMI BS IZVOR: FIRE SAFETY OF FACADES, 2nd International conference I 11/13 May 2016, Lund Sweden - Influence of fire barriers on fire performance of facades with combustible insulation RIJEŠENJE PREKIDNE UDALJENOSTI OD NEGORIVIH MATERIJALA_AUSTRIJA TIPIČNA RIJEŠENJA S POJASEVIMA OD NEGORIVOG IZOLACIJSKOG MATERIJALA KOD FASADA OD GORIVOG MATERIJALA IZVOR :Warmedammverbundsysteme (WDVS) und Brandschutzproblematik, Kersken+Kirchner GmbH, Munchen ISPITIVANJE ETICS SISTEMA PREMA BS IZVOR: FIRE SAFETY OF FACADES, 2nd International conference I 11/13 May 2016, Lund Sweden - Influence of fire barriers on fire performance of facades with combustible insulation ISPITIVANJE ETICS SUSTAVA S RAZLIČITIM MATERIJALIMA PREMA BS IZVOR: FIRE SAFETY OF FACADES, 2nd International conference I 11/13 May 2016, Lund Sweden - Influence of fire barriers on fire performance of facades with combustible insulation ZAKLJUČAK RADA; UPORABA NEGORIVIH BARIJERA SMANJUJE BRZINU ŠIRENJA POŽARA PO FASADI, ALI I DALJE NE SPRIJEČAVA ŠIRENJE POŽARA PO FASADI PA SE NE PREPORUČA KOD VISOKIH OBJEKATA,TE BOLNICA, ŠKOLA; VRTIĆA I SL. ZAHTJEVI IZ HRVATSKIH PROPISA ZAHTIJEVI IZ HRVATSKIH PROPISA FASADE PRAVILNIK O OTPORNOSTI NA POŽAR I DRUGIM ZAHTJEVIMA KOJE GRAĐEVINE MORAJU ZADOVOLJITI U SLUČAJU POŽARA (NN29/13 I 87/15) PROČELJA ZGRADA GRADE SE GRAĐEVNIM PROIZVODIMA REAKCIJE NA POŽAR PREMA PRIKAZANOJ TABLICI. ZAHTIJEVI IZ HRVATSKIH PROPISA - FASADE PREKIDNE UDALJENOSTI OD NEGORIVIH MATERIJALA PRAVILNIK O OTPORNOSTI NA POŽAR I DRUGIM ZAHTJEVIMA KOJE GRAĐEVINE MORAJU ZADOVOLJITI U SLUČAJU POŽARA (NN29/13 I 87/15) ČLANAK 15. Na građevinskim elementima kojima se sprječava prijenos požara u horizontalnom smjeru kao i kod građevinskih elemenata između otvora kojima se sprječava prijenos požara po vertikali između različitih požarnih odjeljaka mora se kod izvedbe toplinskih kontaktnih sustava pročelja s gorivom toplinskom izolacijom, izvesti pojas od negorive toplinske izolacije (reakcije na požar A1 ili A2-s1d0) u širini te prekidne udaljenosti. Primjenjuje se za zgrade podskupine ZPS2, ZPS3, ZPS4 i ZPS5. ZAHTIJEVI IZ HRVATSKIH PROPISA FASADE PREKIDNE UDALJENOSTI PREKIDNE UDALJENOSTI S MATERIJALOM REAKCIJE NA POŽAR A1 ili A2-s1 d0... Dužina pravocrtne barijere za zgrade ZPS2, ZPS3 i ZPS4 1,00 m, za ZPS5 =2,00m Dužina barijere u unutarnjem kutu zgrade za ZPS2,ZPS3 i ZPS4 3,00 m, za ZPS5 =5,00m ZAHTIJEVI IZ HRVATSKIH PROPISA FASADE VERTIKALNE I HORIZONTALNE PREKIDNE UDALJENOSTI OD NEGORIVIH MATERIJALA VERTIKALNA PREKIDNA UDALJENOST HORIZONTALNA PREKIDNA UDALJENOST ZPS 2, ZPS 3, ZPS 4,ZPS 5 1,2m ZPS 2, ZPS 3, ZPS 4 1m ZPS 5 2m PS2 MATERIJAL S RAZREDOM REAKCIJE NA POŽAR 1-2m PS2 PS1 A1 ili A2-s1 d0 PS1 RIJEŠENJE PREKIDNE UDALJENOST S MATERIJALOM OD NEGORIVOG MATERIJALA RAZRED A NEGORIVO RAZRED E GORIVO IZVOR: engelsk.pdf PREKIDNE UDALJENOSTI OKO OTVORA OD NEGORIVOG MATERIJALA ČLANAK 15.stavak 2 i 3 Kod zgrada podskupine ZPS 4 izvodi se protupožarni pojas (barijera) toplinske izolacije razreda reakcije na požar A1 ili A2-s1d0, kako bi se spriječilo širenje požara po pročelju zgrade. neposredno oko građevinskih otvora bočno i iznad u širini od 20cm. samo horizontalno iznad otvora u dužini većoj od 30 cm lijevo i desno od krajnjeg ruba otvora horizontalni kontinuirani pojas širine najmanje 30 cm oko cijele zgrade na svakoj drugoj etaži, najviše 50 cm iznad gornjeg ruba otvora. ILI ILI PREKIDNE UDALJENOSTI OD NEGORIVIH MATERIJALA PRAVILNIK O OTPORNOSTI NA POŽAR I DRUGIM ZAHTJEVIMA KOJE GRAĐEVINE MORAJU ZADOVOLJITI U SLUČAJU POŽARA (NN29/13 I 87/15 ČLANAK 15. Kod izvedbe ovješenih ventiliranih elemenata pročelja potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih izolacija spriječiti prijenos požara kroz ventilirajući sloj u širini prekidne udaljenosti, barijerom koja se kod klasificiranih sustava izvodi prema uputi proizvođača, a kod sustava s pojedinačnim komponentama prema priznatim pravilima tehničke prakse. BARIJERE KOD VENTIRINANIH FASADA PRIMJERI IZVEDBE NAČIN 1 NAČIN 2 NAČIN 3 NAČIN 4 IZVOR: Brandschutz Fassaden / Christian Pöhn/ Bauphysiklabor MA 39 - VFA NEKI PROBLEMI PRIMJENE PRAVILNIKA : PRIMJER 1 Pravilnikom nije riješena primjena izolacijskih materijala u tzv. zonama prskanja ili mokrim zonama kao ni u slučajevima postavljanja izolacije između negorivih slojeva (primjerice AB ploče i slojeva zemlje neprohodni i prohodni krovovi). ZEMLJA AB PLOČA PREMA PRAVILNIKU, ZA OBJEKTE SKUPINE ZPS ZA RAVNE KROVOVE POTREBNA JE TOPLINSKA IZOLACIJA RAZREDA REAKCIJE NA POŽAR B, IAKO SE NALAZI IZMEĐU NEGORIVIH MATERIJALA (KONTAKT S PLAMENOM NIJE MOGUĆ). VEĆINA MATERIJALA KOJI SE KORISTE U TAKVIM SLUČAJEVIMA U ZEMLJAMA EU JE NIŽEG RAZREDA NEKI PROBLEMI PRIMJENE PRAVILNIKA; PRIMJER 2 PREMA PRAVILNIKU ZA OBJEKTE SKUPINE ZPS 5 POTREBNA JE NEGORIVA TOPLINSKA IZOLACIJA ILI KLASICIFIRANI SUSTAV B-d1 ŠTO U ZONI PRSKANJA NIJE ADEKVATNO RIJEŠENJE ZAKLJUČAK Sadašnja metoda klasifikacije materijala koja se temelji na SBI ispitivanju (reakcija na požar), a koja se koristi za fasadne sustave, ne zadovoljava stvarne požarne snage koje se pojavljuju realnim požarima. Zemlje EU su pred donošenjem zajedničke, harmonizirane norme, koja će se temeljiti na ispitivanju u velikom mjerilu (eng. large scale test) koji će kao izvor požara imati realnu snagu. U Hrvatskoj regulativi propisane su prekidne udaljenosti kod fasada s gorivim toplinsko-izolacijskim slojem, koje smanjuju brzinu širenja požara po fasadi, no još uvijek se ne primjenjuju u praksi što zahtjeva edukaciju svih sudionika u gradnji (projektanata, inspektora, nadzornih inženjera i izvođača). Probleme uočene u primjeni Pravilnika potrebno je korigirati (problemi zone prskanja, toplinske izolacije u sendviču između vatrootpornih materija sl.) Potrebno je provesti stručnu analizu većih požara u objektima u kojima borave teško pokretne osobe i/ili osobe koje zahtijevaju pomoć u evakuaciji (bolnice, škole, vrtići i sl.), i po potrebi redefinirati razrede reakcije na požar fasadnih elemenata. U projektima energetske obnove zgrada potrebno je poštivati zahtjeve Pravilnika. LITERATURA Bjegović, Dubravka; Banjad Pečur, Ivana; Milovanović, Bojan; Jelčić Rukavina, Marija; Bagarić, Marina. Usporedba ponašanja različitih ETICS sustava u uvjetima požara ispitivanjem u stvarnoj veličini. // Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera. 68 (2016), 5; (članak, znanstveni) Bjegović, Dubravka; Drakulić, Miodrag; Carević, Milan; Milovanović, Bojan. Karakteristike širenja požara po fasadi. // Monitoring and Expertise in Safety Engineering. 4 (2014), 4; 1-9. Anderson, Johan; Boström, Lars; Jansson McNamee, Robert; Milovanović, Bojan. Uncertainties in façade fire tests measurements and modeling // 2nd International conference Fire Safety of Facades - FSF2016 / Vallerent, Stephanie (ur.). Lund : MATEC Web of Conferences, (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni) Bjegović, Dubravka; Banjad Pečur, Ivana; Messerschmidt, Birgitte; Milovanović, Bojan; Alagušić, Marina. Influence of fire barriers on fire performance of facades with combustible insulation // 2nd International conference Fire Safety of Facades - FSF2016 / Vallerent, Stephanie (ur.). Lund : MATEC Web of Conferences, p p.11 LITERATURA Bjegović, Dubravka; Banjad Pečur, Ivana; Milovanović, Bojan; Jelčić Rukavina, Marija; Bagarić, Marina. Usporedba ponašanja različitih ETICS sustava u uvjetima požara ispitivanjem u stvarnoj veličini. // Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera. 68 (2016), 5; (članak, znanstveni) Teibinger, Martin; - Brandschutz im mehrgeschoßigen Holtzbau //Holz forschung Austrija Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks