Загальна анатомія ендокринної та імунної систем. Методи візуалізації - PDF

Description
Загальна анатомія ендокринної та імунної систем. Методи візуалізації 3 МРТ голови, Т1, сагітальна площина МРТ голови, Т1, сагітальна площина 1. Основна пазуха 2. Гіпофіз 3. n.opticus 4. Лобова пазуха

Please download to get full document.

View again

of 64
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 17 | Pages: 64

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Загальна анатомія ендокринної та імунної систем. Методи візуалізації 3 МРТ голови, Т1, сагітальна площина МРТ голови, Т1, сагітальна площина 1. Основна пазуха 2. Гіпофіз 3. n.opticus 4. Лобова пазуха 5. Підшкірний жир 6. Лобова кістка 7. Поясна борозна 8. Бічний шлуночок 9. Мозолисте тіло 10. Вінцевий шво 11. Передцентральна борозна 12. Парацентральна часточка 13. Центральна борозна 14. Верхня сатрілова пазуха 15.Потилично-тім яна борозна 16. Таламус 17.Середній мозок 18. Острогова борозна 19. Четвертий шлуночок 20. Мозочок 21. Варолієв міст 22. Довгастий мозок 23. Край великого отвору 24. Спинний мозок 25. Міжхребцевий диск С2-С3 26. Dens Axis 27. Передня дуга С1 28. Нижня щелепа 29. Язик 30. Різці 31. Носоглотка Судини голови та шиї МРТ голови, Т2, аксіальна площина 1. Права середньо-мозкова артерія 2. n.olfactorius 3. Комірки решітчастої кістки 4. Ліва передня мозкова артерія 5. Зорове перехрестя 6. Воронка гіпофізу 7. Гіпокамп 8. Водопровідмозку 9. Мозочок 10.Прямий синус 11. Верхній сагітальний синус 12. Чотиригорбкова цистерна 13. Біла мозкова речовина 14. Права задня мозкова артерія 15. Скроневий ріг правого бічного шлуночка Гіпофіз, шишкоподібна залоза КТ орбіт, аксіальна площина 1. Вилична кістка 2. Носова переділка 3. Слізна залоза 4. Склера 5. Скловидне тіло 6. Оптичний нерв 7. m.rectusmedialis 8. m.rectuslateralis 9. Верхня орбітальна борозна 10. Оптичний канал 11. Гіпофіз 12. Комірки ґратчастої кістки 13. Основна пазуха 6 Комп ютерні томограми. Сагітальні зрізи на рівні тіла (в) і рогів (в1) під'язикової кістки: Глотка: 1 носова, 2 ротова, 3 гортанна частини; 4 м яке піднебіння з язичком (4я), 5 корінь язика, 5адно ротової порожнини 6 надгортанник, 7 гортанні долинки, 8 грушоподібні заглибини, 9 гортань, 10 підголосова порожнина і трахея, 11 привертебральні м які тканини і стравохід, 12 черпало-надгортанні складки, 13 перснеподібний хрящ, 14 щитоподібний хрящ, 15 щитоподібна залоза, 17 нижняя щелепа, 18 під'язикова кістка (тіло - т, роги - р), 19 хребц Щитоподібна залоза при ультразвуковому дослідженні в нормі та при патологічних змінах.. Нормальна УЗ анатомія щитоподібної залози. 9 Щитоподібна залоза при ультразвуковому дослідженні в нормі та при патологічних змінах... Вогнищева патологія в правій долі щитоподібної залози (вузол). 10 Щитоподібна залоза при ультразвуковому дослідженні в нормі та при патологічних змінах. Вогнищева патологія в лівій долі щитоподібної залози (вузол великих розмірів). 11 Щитоподібна залоза при ультразвуковому дослідженні в нормі та при патологічних змінах. Великовузловий зоб на стадії кісти в правій долі щитоподібної залози. 12 Щитоподібна залоза при ультразвуковому дослідженні в нормі та при патологічних змінах. Вузол великих розмірів в лівій долі щитоподібної залози. 13 Щитоподібна залоза при ультразвуковому дослідженні в нормі та при патологічних змінах. Численні кистоподібні утворення з кальцинатами в лівій долі щитоподібної залози. 14 Щитоподібна залоза при ультразвуковому дослідженні в нормі та при патологічних змінах.. Геморагічна киста в правій долі щитоподібної залози. 15 Щитоподібна залоза при радіонуклідному дослідженні в нормі та при патологічних змінах. Нормальна щитоподібна залоза на тиреосцинтіграмі. 16 Щитоподібна залоза при радіонуклідному дослідженні в нормі та при патологічних змінах. Вогнище гіперфіксації РФП (гарячий вузол) в правій долі щитоподібної залози. 17 Щитоподібна залоза при радіонуклідному дослідженні в нормі та при патологічних змінах. Локальна відсутність накопичення РФП в лівій долі щитоподібної залози ( холодний вузол). 18 Щитоподібна залоза при радіонуклідному дослідженні в нормі та при патологічних змінах. Гіперплазія правої долі щитоподібної залози. 19 Щитоподібна залоза при радіонуклідному дослідженні в нормі та при патологічних змінах. Пухлина в правій долі щитоподібної залози. 20 Щитоподібна залоза при радіонуклідному дослідженні в нормі та при патологічних змінах. Вогнище гіпер- та гіпофіксації РФП в правій долі щитоподібної залози ( холодний та гарячий вузли). 21 Методи пошарової візуалізації щитоподібної залози в нормі та при патологічних змінах. Нормальна щитоподібна залоза при КТ дослідженні в аксіальній площині. 22 Методи пошарової візуалізації щитоподібної залози в нормі та при патологічних змінах. Пухлина в лівій долі щитоподібної залози. МРТ дослідження у фронтальній площині. 23 Загруднинна залоза 24 Оглядова рентгенограма органів грудної порожнини в прямій передній і лівій скісній проекціях з контрастованим стравоходом для визначення ступеню його зміщення збільшеними камерами серця. (нормальні межі серця): 1 - тінь грудної залози; 2-висхідна аорта; 3-дуга аорти; 4-праве передсердя Рентгеноскопія серця виконується для вивчення амплітуди скорочень різних відділів серця і судин. Оглядові рентгенограми А Б Спіральна комп ютерна томографія черевної порожнини та малого таз А - Ліва скісна Б - передня проекції. Нормальне анатомічне розташування. Спіральна комп ютерна томографія черевної порожнини та малого тазу. А - Ліва скісна Б - передня проекції. Нормальне анатомічне розташування. 26 27 Спіральна комп ютерна томографія з тривимірним моделюванням сечової системи 28 Магнітно-резонансна урографія з підсилюючою речовиною (гадоліній) 29 30 Параганглії : corpora paraaortica, аортальні парагангілії розташовані з боків і вище роздвоєння аорти. Найбільшим із аортальних парагангліїв є параганглій, який розташований на початку нижньої брижової артерії (3) (орган Цукеркандля); glomus caroticum розташований в роздвоєнні загальної сонної артерії (1): glomus coccygeum розташований на кінці a. sacralis mediana; paraganglion supracardiacum їх два верхній та нижній, розташовані в ділянці серця (2). 31 Підшлункова залоза 32 МРТ органів черевної порожнини. Підшлункова залоза позначена пунктиром. Холангіографія (рентгенологічне дослідження жовчних проток з використанням контрастної речовини) УЗД підшлункової залози: 1 головка, 2 тіло, 3 хвіст підшлункової залози. УЗД. Рак тіла і хвоста підшлункової залози (позначено хрестиками). Рентгенограма протоків підшлункової залози (за Шалімовим). 1 - протока хвостової частини залози; 2 - протока тіла залози; 3 - зонд; 4 - протока головки залози; 5 - додаткова протока; 6 - контрастна речовина в 12-палій кишці. Панкреатографія: розширення протоків підшлункової залози. Комп ютерна томографія органів черевної порожнини в аксіальній проекції, підшлункова залоза (1). КТ з контрастним підсиленням: рак головки підшлункової залози (стрілка). МР-томограма в аксіальній прощині органів черевної порожнини: рак головки підшлункової залози (стрілка). ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА Томограми органів чоловічого малого таза. МРТ: а - сагітальний зріз через передміхурову залозу; 1 - сечовий міхур; 2 - пряма кишка; 3 - центральна зона передміхурової залози; 4 - периферична зона; 5 сім яні пухирці; 6 чоловічий сечівник 43 Рентгенанатомія статевої системи. Томограми органів чоловічого малого таза. МРТ: б аксіальний зріз; 1 - сечовий міхур; 2 - пряма кишка; 3 - центральна зона передміхурової залози; 4 - периферична зона; 5 - сім яні бульбашки; 6 уретра. 44 ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА, ЯЄЧКО МР томограми органів чоловічого малого таза. МРТ: сагітальний зріз через передміхурову залозу 45 Рентгенанатомія статевої системи. МРТ аксіальна площина: пухлина передміхурової залози. 46 Рентгенанатомія статевої системи. УЗД. Сонограмма мошонки. Яєчко в нормі 48 Рентгенанатомія статевої системи. МРТ. Пухлина яєчка. 49 Рентгенанатомія статевої системи. МРТ. Пухлина яєчка. 50 Рентгенанатомія статевої системи. 51 Рентгенанатомія статевої системи. Орхіт запалення яєчка (orchis) інфекційного або травматичного походження 52 ЯЄЧНИК Магнітнорезонансні томограми органів жіночого малого тазу: а - центральний сагітальний зріз; б - поперечний зріз через тіло матки; 1 - дно матки; 2 - тіло матки; 3 - шийка матки; 4 - порожнину матки; 5 - лівий яєчник; 6 - фолікули всередині 53 яєчника; 7 - сечовий 54 55 Просування яйцеклітини по матковій трубі та імплантація зародка в ендометрій (за В.Садлером). 1 яйцеклітина відразу після овуляції; 2 запліднення (приблизно через години) після овуляції; 3 стадія чоловічого і жіночого пронуклеусів; 4 веретено першого поділу мейозу; 5 двоклітинна стадія (близько 30 годин розвитку); 6 морула, що складається з бластомерів (близько З діб розвитку); 7 стадія пізньої морули, час перебування у порожнині матки (приблизно 4-та доба розвитку); 8 стадія раннього бластоциста (близько 4-5 діб розвитку); 9 початкова фаза імплантації бластоциста (приблизно 6 діб розвитку). 56 57 58 ІМУННА СИСТЕМА 59 60 МРТ органів черевної порожнини. КТ-ангіографія. КІСТКОВИЙ МОЗОК ДЕНДРИТНІ КЛІТИНИ 62 Hepar Encephalon Epithelium 63 Загруднинна залоза 64
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks