XVІІ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ» XVІІ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 131 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ» XVІІ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРОГРАМА КОНГРЕСУ квітня 2013 року Тернопіль Укрмедкнига 2013 Організаційний комітет: Голова: Ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, заслужений діяч науки і техніки України, чл.-кор. НАМН України, д-р мед. наук, проф. Л.Я. Ковальчук Заступники голови: - проректор з наукової роботи, інноваційних та комп ютерних технологій ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, д-р тех. наук, проф. В.П. Марценюк - куратор СНТ, канд. мед. наук, доц. О.П. Андріїшин - канд. мед. наук, доц. В.Д. Волошин Члени організаційного комітету: канд.мед.наук аспірант лікар лікарі-інтерни cтуденти: Л.П. Мазур С.В. Лотоцька Л.Мельник Н.Баб`як Д. Морозов М. Войновський В. Дудник Р. Горин М. Ільницький Т. Коваль О. Лопушанська М. Бабій Н Гаврилюк Б. Кошак М. Виваль О. Зімич Н. Мачуга В. Пастушак О. Плотнікова Г. Островська Ю. Пицюк Д. Носко Х. Шкробот О. Боб М. Лещик А. Коваль Д. Семчишин Б. Корх 2 ПЛАН РОБОТИ КОНГРЕСУ 21 квітня 2013 р. ДЕНЬ РЕЄСТРАЦІЇ 0от реєстрація учасників (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського ) та 22 квітня 2013 р _ НОК Червона калина, смт. Дружба, Теребовлянського району, Тернопільської області 22 квітня 2013 р. ПЕРШИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ КОНГРЕСУ Відкриття конгресу. І пленарне засідання Секційні засідання Обід Секційні засідання Брейк-кава Секційні засідання Дружня вечеря 23 квітня 2013 р. ДРУГИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ КОНГРЕСУ Секційні засідання Брейк-кава Секційні засідання Обід ІІ пленарне засідання. Закриття конгресу 24 квітня 2013 р. ЕКСКУРСІЙНА ПОЇЗДКА В м.збараж ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ З НОК в м.збараж З м.збараж в м. Тернопіль З від їзд учасників конгресу Доїзд учасників до конгрес-центру здійснюється транспортом медичного університету, від адміністративного корпусу (м.тернопіль, Майдан Волі,1 ), згідно графіку. 3 Дата Година ЛАЗ Неоплан 7 00 З Тернополя в НОК 7 45 З НОК в Тернопіль 8 30 З Тернополя в НОК З Тернополя в НОК З НОК в Тернопіль З Тернополя в НОК З НОК в Тернопіль З Тернополя в НОК З НОК в Тернопіль З НОК в Тернопіль 8 00 З Тернополя в НОК З Тернополя в НОК 9 00 З НОК в Тернопіль З Тернополя в НОК З НОК в Тернопіль Екскурсія 9 00 З НОК в м.збараж З м.збараж в Тернопіль 4 РОБОЧІ СЕКЦІЇ Секція ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ 22 квітня 2013 р Конгрес-центр НОК Червона калина, актовий зал стор.7 Секція ХІРУРГІЧНА ПАТОЛОГІЯ. ОНКОЛОГІЯ ТА РАДІАЦІЙНА МЕДИЦИНА 22 квітня 2013 р Конгрес-центр НОК Червона калина, конференц-зал стор.14 Секція ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА. МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 22 квітня 2013 р Конгрес-центр НОК Червона калина, зелений зал стор.20 Секція КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО. КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ (НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ) 22 квітня 2013 р Конгрес-центр НОК Червона калина, камінний зал стор.25 Секція ІНФЕКЦІІЙНІ ХВОРОБИ. ФТИЗІАТРІЯ. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ 22 квітня 2013 р Конгрес-ценр НОК Червона калина, камінний зал стор.27 Секція ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ 22 квітня 2013 р Конгрес-центр НОК Червона калина, учбова кімната стор.29 Секція МОРФОЛОГІЯ В НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ. БІОЛОГІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ 23 квітня 2013 р Конгрес-центр НОК Червона калина, актовий зал стор.33 Секція АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ 23 квітня 2013 р Конгрес-ценр НОК Червона калина, конференц-зал стор.38 Секція НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ 23 квітня 2013 р Конгрес-центр НОК Червона калина, учбова кімната стор.42 Секція ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА, СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ООЗ, МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА 23 квітня 2013 р Конгрес-центр НОК Червона калина, камінний зал стор.45 Секція ОФТАЛЬМОЛОГІЯ, СТОМАТОЛОГІЯ, ЛОР-ПАТОЛОГІЯ 23 квітня 2013 р Конгрес-центр НОК Червона калина, камінний зал стор.48 Секція ПЕДІАТРІЯ 23 квітня 2013 р Конгрес-центр НОК Червона калина, зелений зал стор.50 Регламент доповідей: усна 10 хв, стендова 5 хв, обговорення 5 хв 5 ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 22 квітня 2013 р Конгрес-центр НОК Червона калина ГОЛОВА: Лотоцька Світлана аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, голова Ради студентського наукового товариства КУРАТОРИ: - член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, д-р мед. наук, проф. Л.Я. Ковальчук ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров я України»; - д-р мед. наук, проф. І.Р. Мисула перший проректор; - д-р техн. наук, проф. В.П. Марценюк проректор з наукової роботи, інноваційних та комп ютерних технологій; - д-р мед. наук, проф. Н.І. Ярема проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи - канд. мед. наук, доц. О.П. Андріїшин куратор студентського наукового товариства; - канд.мед.наук, асист. Л.П.Мазур голова Ради молодих вчених; - Фаріон Олег голова студентської ради Порядок денний: 1. Урочисте відкриття конгресу; 2. Привітальне слово ректора університету член-кореспондента НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука; 3. Вітальні виступи гостей конгресу; 4. Обговорення організаційних питань роботи конгресу. 6 РОБОТА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ КОНГРЕСУ Секція ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ 22 квітня 2013 р Конгрес-центр НОК Червона калина, актовий зал Голова: Балабан Алла аспірант кафедри внутрішньої медицини 1 Куратори: - завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, д-р мед. наук, проф. Андрейчин Сергій Михайлович; - завідувач кафедри внутрішньої медицини 1, д-р мед. наук, проф. Ярема Надія Іванівна; - завідувач кафедри внутрішньої медицини 2, д-р мед. наук, проф. Сміян Світлана Іванівна; - завідувач кафедри внутрішньої медицини 3, д-р мед. наук, проф. Мартинюк Лілія Петрівна; - завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, заслужений діяч науки і техніки України, д-р мед. наук проф. Швед Микола Іванович; - професор кафедри внутрішньої медицини 1, д-р мед. наук Пасєчко Надія Василівна; - завідувач кафедри терапії і сімейної медицини ФПО, д-р мед. наук, проф. Гребеник Мар ян Васильович. УСНІ ДОПОВІДІ Абрамова Н., Фочук Н. ОСОБЛИВОСТІ ТИРЕОЇДНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД HOMA-IR Буковинський державний медичний університет Акентьєва Мирослава, Варварич Ірина, Абрамова Наталія ЗМІНИ ЛІПІДНОГО СПЕКТРА КРОВІ У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ ТА НАЯВНОСТІ СУПУТНЬОГО ОЖИРІННЯ Буковинський державний медичний університет Бичков Юрій, Бичков Микола, Бичкова Соломія ЦІННІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ КАЛЬЦІЮ СЛИНИ В ДІАГНОСТИЦІ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львівський національний університет імені Івана Франка Боб Оксана ВПЛИВ ЕРЕСПАЛУ НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯУ ХВОРИХ НА ХОЗЛ Бурдина Виктория, Бринюк Екарина ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОСПЕКТИВНОГО ТРЕХЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ГУ «Крымский медицинский университет им. С. И. Георгиевского» 7 Буряк Виктор АТОРВАСТАТИН В КОМПЛЕКСНОЙ КОРРЕКЦИИ ГИПЕРТЕНЗИВНОЙ НЕФРОПАТИИ Запорожский государственный медицинский университет Введенская А., Титова А. КОГНИТИВНЫЕ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ Харьковский национальный медицинский университет Величко Андрій, Оліник Оксана, Кушнір Леонід, Телекі Яна ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ Буковинський державний медичний університет Вільцанюк Оксана, Пахно Ольга, Ткаченко Олена НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ У НАРКОЗАЛЕЖНИХ ХВОРИХ: КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ОЦІНКА ПЕРЕБІГУ Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Галабіцька Ірина ВЗАЄМОЗВ ЯЗКИ ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСУ З КЛІНІКО- ЛАБОРАТОРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ КРИТЕРІЯМИ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ Гресько Михайло, Телекі Яна, Оліник Оксана, Багрій Вадим ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІЗ СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ: РЕЗУЛЬТАТИ КАТАМНЕСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ Буковинський державний медичний університет Гужва Наталя,Титова Ганна СИНДРОМ ЕЛЕРСА-ДАНЛОСА В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ ТЕРАПЕВТА. Харківський національний медичний університет Гуменюк Оксана ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА ЗА УМОВИ АНЕМІЇ Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького Гурський Віталій ЗАЛЕЖНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК ВІД СКОРОТЛИВОЇ ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА 8 Дудка Тетяна ЗНАЧЕННЯ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ФІБРИНОЛІЗУ ТА ПРОТЕОЛІЗУ В ПАТОГЕНЕЗІ ВЗАЄМООБТЯЖЕННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА ХРОНІЧНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ Буковинський державний медичний університет Кашаєва Галина, Заремба Ольга, Ловга Михайло ВПЛИВ ОЗОНОТЕРАПІЇ НА ВЕГЕТАТИВНУ ДИСФУНКЦІЮ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Костенко Олена, Іванюк Юлія, Павлюк Жанна, Сухарь Альона, Сумарюк Максим НОВІТНІ ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ЕКГ Буковинський державний медичний університет Левицька Вікторія ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПРОБЛЕМА, ЩО ОБ ЄДНАЛА ЛЮДСТВО. ВИРІШЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПРОБЛЕМ ТА ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД, ЯК ШЛЯХ ДО ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДВНЗ І-ІІ р.а. Бердичівський медичний коледж Лой Галина КОГНІТИВНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Лотоцька Світлана ОСНОВНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ Лучко Оксана ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Івано-Франківський національний медичний університет Люта Оксана, Микуляк Вікторія КОМОРБІДНІСТЬ І ПОЛІМОРБІДНІСТЬ ПРИ ІНФАРКТІ МІОКАРДА Марван Набиль Абу Снейне РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА СРЕДИ БОЛЬНЫХ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова 9 Маркович Тетяна ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ТЯЖКОСТІ ДІАБЕТИЧНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ, ЯК ПІЗНЬОГО УСКЛАДНЕННЯ, НА ФОНІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У ПАЦІЄНТІВ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ Вінницький національний медичний університет ім. М.І Пирогова Мацьків Галина, Горук Петро СТАН МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ УЧНІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ГІМНАЗІЇ Медвідь Ігор, Медвідь Ірина ОЦІНКА СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ТА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ Метелюк Степан ЕПІДЕМІОЛОГІЯ КОЛАГЕНОЗІВ У М.ДУБНО ТА ДУБЕНСЬКОМУ РАЙОНІ ВКНЗ «Дубенський медичний коледж» Микуляк Вікторія ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА МАСУ НЕКРОЗУ ТА ПЕРЕБІГ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА Михальчишин Віктор ВАЖКИЙ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВИПАДОК ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Немеш Маріанна ВПЛИВ ВУГЛЕКИСЛОЇ СЕРЕДНЬОМІНЕРАЛІЗОВАНОЇ ГІДРОКАРБОНАТНО-НАТРІЄВОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ НОВО- ПОЛЯНСЬКОГО РОДОВИЩА НА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Новосад Ольга АТЕРОСКЛЕРОЗ АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ ВКНЗ «Дубенський медичний к
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks