Всього студентів на початок сесії. Не з явилися. поважних причин. Якісний показник % Навчально-науковий інститут педагогіки, - PDF

Description
/п РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 1 курс ступеня вищої освіти бакалавра спеціальність Не явилися Навчально-уковий інститут педагогіки, ,1 69,7 1. психології, підготовки фахівців

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 21 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
/п РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 1 курс ступеня вищої освіти бакалавра спеціальність Не явилися Навчально-уковий інститут педагогіки, ,1 69,7 1. психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Психологія ,1 69,7 2. Дошкільної, початкової ,4 82,5 Дошкіль освіта ,5 Дошкіль освіта ( ,5 Муичне мистецтво ( ,8 67,9 Початкова освіта ,3 Початкова освіта ( , ,2 3. журлістики імені СО (Українська мова і ,2 література) 4. Іноемних мов ,1 СО (Мова і література (англійська)) ,1 Історії, етнології і ,7 80,0 СО (Історія) ,7 80,0 Математики, фіики і технологій 7. Фіичного виховання і ,8 74,2 СО (Фіич культура) ,0 СО (Фіич культура) ( основі ОКР молодшого ,6 68,4 ,9 69,4 СО (Географія) ,7 53,1 СО (Біологія) ,7 По університету ,4 75,4 * СО середня освіта /п РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2 курс ступеня вищої освіти бакалавра прям підготовки Не явилися Навчально-уковий інститут педагогіки, ,9 65,5 1. психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Практич психологія ,9 65,5 2. Дошкільної, початкової ,5 71,2 Дошкіль освіта ,1 Дошкіль освіта ( ,3 Муичне мистецтво ( ,8 61,4 Початкова освіта Початкова освіта ( ,9 3. Іноемних мов ,3 58,3 Філологія. (Мова і література (англійська)) ,3 58,3 4. Історії, етнології і ,5 Історія ,5 Фіичного виховання і ,1 70,3 Фіичне виховання ,6 Фіичне виховання ( ) ,1 78, ,7 91,5 Географія ,4 82,9 Біологія По університету ,9 69,7 РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 3 курс О К Р бакалавра /п прям підготовки Не явилися Навчально-уковий інститут педагогіки, ,5 54,1 1. психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Практич психологія ,5 54,1 2. Дошкільної, початкової ,1 Дошкіль освіта ,8 Початкова освіта , ,2 3. журлістики імені Філологія. (Українська ,2 мова і література) 4. Іноемних мов ,0 Філологія. (Мова і література (англійська)) ,0 Історії, етнології і ,6 51,8 Історія ,6 51,8 Фіичного виховання і ,0 54,3 Фіичне виховання ,0 54, ,0 63,8 Географія ,3 53,3 Біологія ,6 74,3 По університету ,2 56,5 РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 4 курс О К Р бакалавра /п прям підготовки Не явилися 1. Дошкільної, початкової ,0 48,4 Початкова освіта ,0 48, ,8 62,3 2. журлістики імені Філологія (Українська мова і література) ,8 62,3 3. Історії, етнології і ,1 69,2 Історія ,1 69,2 4. Математики, фіики і ,8 технологій Технологіч освіта ,8 Фіичного виховання і ,7 63,9 Фіичне виховання ,7 63, ,7 75,3 Географія ,3 68,9 Біологія ,6 По університету ,4 65,7 /п РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ О К Р спеціаліста спеціальність Не явилися 1. Дошкільної, початкової ,1 Початкова освіта , ,4 2. журлістики імені СО (Українська мова і література) ,4 3. Історії, етнології і ,4 СО (Історія) ,4 4. Математики, фіики і ,3 технологій СО (Трудове вчання та ,5 технології) СО (Математика) ,1 Фіичного виховання і ,3 79,1 СО (Фіич культура) ,3 79, ,3 76,9 СО (Географія) ,6 62,5 СО (Біологія) ,3 По університету ,6 78,5 * СО середня освіта /п РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ступеня вищої освіти магістра спеціальність Не явилися Навчально-уковий інститут педагогіки, ,9 84,2 1. психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Психологія ,8 84,4 Науки про освіту ,7 79,2 2. Дошкільної, початкової ,8 85,5 Дошкіль освіта ,6 89,4 Муичне мистецтво ,3 88,0 СО (Муичне мистецтво) ,4 71,4 Початкова освіта ,8 93, ,2 3. журлістики імені СО (Українська мова і література) Філологія (Українська ,3 мова і література) 4. Іноемних мов ,3 78,2 СО (Мова і література ,3 65,9 (англійська)) СО (Мова і література ,0 (німецька)) СО (Мова і література ,3 (російська)) Філологія (Германські ,0 мови і літератури (переклад включно) (англійська)) Філологія (Германські мови і літератури (переклад включно) (німецька)) ,0 Історії, етнології і ,8 74,5 СО (Історія) ,8 74,5 Математики, фіики і ,2 технологій СО (Трудове вчання та ,8 технології) СО (Математика) ,5 7. Фіичного виховання і ,0 СО (Фіич культура) ,3 Фіич культура і спорт Фіич реабілітація , ,4 64,3, СО (Географія) ,4 63,5 СО (Біологія) ,2 СО (Хімія) ,9 Науки про Землю ,3 16,7 По університету ,5 83,0 * СО середня освіта
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks