ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ КУЛЬТУР B.ANTHRACIS ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ - PDF

Description
281 УДК У. М. ЯНЕНКО, кандидат ветеринарних наук Н. В. ГУДЗЬ, кандидат ветеринарних наук Н.І. КОСЯНЧУК*, кандидат ветеринарних наук С. М. ТЕРЕЩЕНКО, О. В. ДОРОФЕЄВА

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 16 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
281 УДК У. М. ЯНЕНКО, кандидат ветеринарних наук Н. В. ГУДЗЬ, кандидат ветеринарних наук Н.І. КОСЯНЧУК*, кандидат ветеринарних наук С. М. ТЕРЕЩЕНКО, О. В. ДОРОФЕЄВА Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ *Національний університет біоресурсів і природокористування України ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ КУЛЬТУР B.ANTHRACIS ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У статті наведені результати з визначення чутливості збудників сибірки до поширених антибактеріальних препаратів. Ефективність антибіотиків до сліджували диско-дифузним методом та визначенням мінімальної інгібуючої дози. Ключові слова:, чутливість, антибіотики. З моменту винаходу пеніциліну і ряду інших антибактеріальних засобів людство, здавалося, святкувало перемогу над інфекціями. Однак реальність виявилася набагато складнішою зростання лікарської стійкості бактерій привів до зміни спектра збудників, грам-позитивні бактерії змінилися на грамонегативні і навпаки, патогенні на умовно патогенні, а інфекційні захворювання так само складають основну причину смертності у світі в країнах з різним рівнем розвитку [1]. Проте антибактеріальна терапія залишається провідною у лікуванні більшості гострих і хронічних бактеріальних інфекцій. На даний момент існує близько 6000 антибіотичних речовин [2]. Успіх хіміотерапії залежить від правильно підібраних,для лікування хворого, антибіотиків або їх комбінацій.однак,варто пам'ятати про те,що після певного періоду успішного лікування антибіотики, які приймав хворий, втрачають лікувальну ефективність. Це трапляється в результаті розвитку стійкості мікроорганізмів до даного антибіотичного препарату [3, 4]. Важливим фактором при підборі антибіотиків для хворого є чутливість або стійкість збудника хвороби.тому перед початком лікування необхідно провести бактеріологічне обстеження. Воно виявить чутливість збудника хвороби до різних антибіотиків[5]. Більшість природних культур B.anthracis чутливі до багатьох антибіотиків, що використовуються у практиці. Однак зустрічаються й природні ізоляти, які проявляють стійкість до деяких груп даних препаратів, що ускладнює проведення лікувальних заходів у разі зараження чинником інфекції. Визначення чутливості референтних штамів є необхідним заходом для вибору найбільш ефективного препарату для лікування важких форм сибірки Мета визначення чутливості трьох штамів до антибактеріальних препаратів. Матеріали та методи. У роботі використовували: референтні штами капсульний B.anthracis М-71, без капсульний B.anthracis СТІ, надані Херсонською біофабрикою, та безкапсульний B.anthracis UA-07. Використовували спорову суспензію даних штамів у концентрації 2,8 ±0, на см 3 ; антибіотики у флаконах (виробник ВАТ «Київмедпрепарат», корпорація «Артеріум», Україна); комерційні диски з антибактеріальними препаратами (виробник «НИЦФ», Санкт-Петербург, Росія). Чутливість бактерій до антибіотиків виявляли диско-дифузійним методом (ДДМ) та визначенням мінімальної інгібуючої концентрації (МІК) МІК визначали застосовуючи метод серійних розведень. Це найбільш точний метод, який дає можливість визначити мінімальну концентрацію антибіотиків, при якій затримується ріст мікроорганізмів [6, 7]. Результати досліджень та їх обговорення. Найбільш ефективними антибіотиками за ДДМ по відношенню до штаму B.anthrax М-71 виявились доксіциклін та гентаміцин, зона затримки росту яких становила 31,2± та 30,6± мм відповідно (табл. 1). Також гарний результат показав ампіцилін 25,6± мм. Найменш ефективними показали себе офлоксацин (10,6± мм) та цефінель (5,4± мм). Зовсім ніякого результату не продемонстрував цефазолін (0 мм). Решта антибіотиків проявила помірний ефект зона затримки росту становила від 12,2± до 22,0± мм. Найбільшу чутливість B.anthrax штаму СТІ проявив до доксіцикліну, гентаміцину та ампіциліну зона затримки росту становила в середньому 23,3±0,09 мм (рис. 1). Також гарний результат продемонстрували стрептоміцин 22,4± мм, амікацин, бензилпеніцилін та тетрациклін 21,4±3 мм. Трохи меншим цей показник був зафіксований при дії лінкоміцину, фузідину та фурозолідону в середньому 23±2 мм. Найслабший ефект продемонстрував цефазолін та цефінель 5,0± мм та 4,2± мм відповідно. Зона затримки росту від впливу інших антибіотиків демонстрували помірний ефект, який коливався від 13,2± до 19,6± мм СТІ: 1 цефазолін; 2 цефінель; 3 офлоксацин UA-07: 1 тетрациклін; 2 гентаміцин Рис. 1. Визначення чутливості штамів до антибіотиків диско-дифузійним методом Найкращий вплив на B.anthrax UA-07 проявив тетрациклін, зона затримки росту якого становила 25,2± мм. Також ефективними виявились амікацин, бензилпеніцилін та доксіциклін в середньому цей показник становив 24,4±7 мм. Менш чутливим збудник сибірки виявився до ампіциліну, стрепто- 283 міцину в середньому 23,2± мм та лінкоміцину 21,4±0,03 мм. Зовсім нечутливим мікрорганізм був до цефазоліну та цефінелю по 0 мм. Інші антибіотики демонстрували помірний ефект зона затримки росту коливалась в межах 14,4± та 19,8± мм (табл. 1). Ефективним по відношенню до всіх трьох штамів сибірки виявились доксициклін, гентаміцин та ампіцилін. Найменшу чутливість дослідні штами проявили до цефазоліну та цефінелю. При визначенні МІК антибіотиків до збудника B.anthrax штаму М-71, встановлено, що найбільш ефективними були бензилпеніцилін ± мкг/см 3, ампіцилін та гентаміцин у середньому 5± мкг/см 3 (табл. 2). Також даний штам сибірки проявляв чутливість до лінкоміцину (5±0,03 мкг/см 3 ), тетрацикліну (5±0,07 мкг/см 3 ) та стрептоміцину (0,7± мкг/см 3 ). Найгірші результати за МІК продемонстрували два антибіотики цефазолін (57,6±4,2 мкг/см 3 ) та цефінель (128,0 мкг/см 3 ). МІК решти антибіотиків коливався в межах 1,45± мкг/см 3 14,4±1,0 мкг/см 3. Досліджуючи МІК антибіотиків до B.anthrax СТІ встановлено, що найсильніший вплив на даний штам мав бензилпеніцилін 12± мкг/см 3, а також гентаміцин та лінкоміцин в середньому 7±0,02 мкг/см 3. Збудник продемонстрував чутливість і до ампіциліну та стрептоміцину 2± мкг/см 3 та 3± мкг/см 3 відповідно. Найгірший результат спостерігався у цефазоліну та цефінелю, для знешкодження збудника цього штаму сибірки було застосовано 102,4± мкг/см 3 першого засобу та 115,2±8,5 мкг/см 3 другого. МІК інших антибіотиків реєструвалась в межах 1,8± мкг/см 3 17,6±2,4 мкг/см 3. Збудник B.anthrax UA-07 за МІК проявив найбільшу чутливість до гентаміцину 25±0,02 мкг/см 3. Чутливим цей штам був і до лінкоміцину (5± мкг/см 3 ) та бензилпеніциліну (75±0,02 мкг/см 3 ). Досить ефективними себе показали ампіцилін та стрептоміцин, МІК яких становила 5 мкг/см 3 та тетрациклін 5± мкг/см 3. Наймеш ефективними виявились цефазолін і цефінель 51,2±6,4 мкг/см 3 та 115,2±8,5 мкг/см 3 відповідно. Цей показник решти антибіотиків фіксувався в межах 1,6± мкг/см 3 17,6±2,4 мкг/см 3 (рис. 2). Найбільш ефективними до всіх трьох штамів виявились за зростанням МІК бензилпеніцилін, гентаміцин та ампіцилін. Аналізуючи отримані результати дослідження найкращі результати показали гентаміцин та ампіцилін, усі дослідні штами сибірки проявили високу чутливість як за ДДМ, так і за МІК. Висновки 1. За результатами ДДМ усі дослідні штами проявили високу чутливість до доксицикліну, гентаміцину та ампіциліну. Низьку чутливість зазначені штами сибірки проявили до антибіотиків групи цефалоспоринів: цефазоліну та цефінелю. 2. Дослідження МІК антибіотиків на збудник сибірки показав високий рівень чутливості усіх дослідних штамів B.anthracis до бензилпеніциліну, гентаміцину та ампіциліну, тоді як найменша чутливість була встановлена у цефазоліну та цефінелю. 3. На основі отриманих результатів можна зазначити, що найбільш ефективним антибіотиком по відношенню до всіх дослідних штамів сибірки став гентоміцин. Ці дані збігаються з настановами діючої інструкції та даних літератури. амікацин ампіцилін бензилпеніцилін гентаміцин доксіциклін ерітроміцин левоміцетін лінкоміцин Неоміцин олеандоміцин офлоксацин ріфампіцин стрептоміцин тетрациклін флуканазол фузідін фуразолідон цефазолін цефінель амікацин ампіцилін бензилпеніцилін гентаміцин доксіциклін ерітроміцин левоміцетін лінкоміцин неоміцин олеандоміцин офлоксацин ріфампіцин стрептоміцин тетрациклін флуканазол фузідін фуразолідон цефазолін цефінель 284 Визначення чутливості дослідних штамів до антибіотиків, M±m, n=5 Таблиця 1 Антибіотики культура : М 71 СТІ UA - 07 Антибіотики 19,6± 21,4± 0,03 24,0± 25,6± 23,2± 0,9 23,4± 21,0± 21,6± 24,6± 30,6± 23,4± 22,4± 31,2± 23,4± 24,6± 17,4± 15,4± 15,6± 20,0± 6 19,6± 19,8± Зона заримки росту (мм) 21,4± 18,4± 18,2± 10,6± 14,6± 0,03 0,6 0,03 20,6± 16,2± 17,4± 15,8± 15,0± 21,4± 16,2± 15,8± 15,0± 14,4± 0,03 0,6 12,2± 22,4± 23± 14,6± 21,2± 25,2± 21,2± 13,2± 17,8± Визначення МІК антибіотиків для дослідних культур, M±m, n=5 22,0± 2± 15,2± 21,4± 0,03 20± 14,8± 0 5,0± 5,4± 4,2± 0 0 Таблиця 2 культура М 71 СТІ UA ,2± 1,8± 1,6± 5± 2± 5 0± 12± 75± 0,02 5± 7± 0,02 25± 0,02 3,2± 6,4± 7,2± 14,4± 1,0 17,6± 2,4 17,6± 2,4 МІК антибіотика, мкг/см 3 3,2± 5± 4,8± 7,2± 0,03 8 3,6± 7± 17,6± 7,2± 4 0,02 4,8± 5± 4,4± 8,8± 9,6± 0,6 1,2 1,0 4,8± 8,8± 1,2 0,7± 3± 8 5 5± 0,07 ± 5± 4,4± 0,6 4,4± 0,6 4,8± 4 1,8± 2,2± 1,45± 2 1,6± 57,6± 4,2 102,4± 12,8 51,2± 6, ,2± 8,5 115,2± 8,5 285 У пробірці 6 зареєстрований ріст Рис. 2. Визначення мінімальної інгібуючої концентрації B.anthracis UA-07 до олеандоміцину ПОДЯКА. Співробітники лабораторії з вивчення сибірки висловлюють подяку кандидату ветеринарних наук О. Є. Айшпур за участь у проведенні дослідів. Список використаної літератури 1. Перес Куэвас А. Комплексные лекарственные средства при бактериальных инфекциях / Перес Куэвас А., Семенычев А. В. // Ветеринария The European ban on growth promoting antibiotics and emerging consequences for human and animals health / M. Casewell, C. Frus, E. Marco [et al.]// G. Antimicrob. Chemother Vol.51. P Рациональное использование лекарственных препаратов в ветеринари/ О. З. Исхаков, А. С. Селиванова, В. С. Авсюкевич и др. М.:, Россельгосиздат, с. 4. Навашин.С. М. Рациональная антибиотикотерапия. // С. М. Навашин, И. Л.Фомина (Справочник). Москва. «Медицина» с. 5. Markowska-Daniel I., Urbaniak K.. Stepniewska K., Pejsak Z. Antibiotic susceptibility of bacteria isolated from respiratory tract of pigs in Poland between 2004 and 2008 // Pol. J. veter. Sc./ Vol. 13,N 1 P Загальні методи лабораторних досліджень у лабораторіях ветеринарної медицини/ В. М. Івченко, Г. М. Денисенко, В. В. Шарандак, О. І. Горбатюк // Методичні рекомендації. Видавництво БДАУ, с. 7. Методичні вказівки МВ Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. Офіційне видання. Київ 286 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУР B.ANTHRACIS К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ / У. М. Яненко, Н. В. Гудзь, Н. І. Косьянчук, С. М. Терещенко, О. В. Дорофеєва В статье приведены результаты по определению чувствительности возбудителей сибирской язвы к распространенным антибактериальным препаратам. Эффективность антибиотиков исследовали диско-диффузным методом и определением минимальной ингибирующей дозы. Ключевые слова:, чувствительность, антибиотики. DETERMINATION OF B.ANTHRACIS CULTURES SENSITIVITY TO ANTIMICROBIALS / U. Yanenko, N. Gudz, N. Kosianchuk, S. Tereshchenko, O. Dorofeeva The article presents the results of determination of anthrax agent sensitivity to common used antibiotics. The effectiveness of antibiotics was investigated by diffusion test and determination of minimal inhibitory concentration. Keywords:, sensitivity, antibiotics. Рецензент кандидат ветеринарних наук М. П. Ситюк. Рукопис надійшов року.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks