Victoria Aveyard - Regina Rosie

Description
.

Please download to get full document.

View again

of 321
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 15 | Pages: 321

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
     2   ICTORIA A EYARD REGINA ROȘIE  Original: The Red Queen   (2015) Traducere din limba engleză de: SHAUKI AL-GAREEB virtual-project.eu 2016    3   ictoria Aveyard , tânără autoare de literatură fantasy și cărți pentru tineri, s-a născut în East Longmeadow, un orășel din Massachusetts, SUA. Și-a scris romanul de debut, Regina roșie,  chiar în primul an de după încheierea studiilor de scenaristică la University of Southern California. Cartea, primul volum al trilogiei omonime, s-a bucurat de un succes răsunător, este bestseller New York Times   și va fi adaptată pentru marele ecran de Sony Pictures. Glass Sword,  volumul al doilea din serie, a apărut recent. Locuiește la Los Angeles, este o cititoare împătimită, o fascinează distopiile și e convinsă că literatura nu trebuie să ofere mesaje moralizatoare, ci să spună povești care să provoace cititorul.  4   UNU Urăsc Prima Vineri. Pentru că satul este aglomerat, iar acum, în arșița verii, e ultimul lucru pe care și l-ar putea dori cineva. Din locul meu aflat la umbră nu e atât de rău, însă duhoarea trupurilor, toate nădușite din pricina muncii începute în zori, e suficientă pentru ca laptele să se acrească. Aerul tremură de căldură și umiditate, până și băltoacele pe care le-a lăsat în urmă furtuna de ieri sunt fierbinți, cu pete colorate de ulei și grăsime. Piața începe să se golească, având în vedere că oamenii își închid tarabele pentru restul zilei. Comercianții sunt zăpăciți, nepăsători, așa că îmi vine ușor să înșfac ce poftesc din mărfurile lor. Atunci când termin, buzunarele îmi sunt pline de flecuștețe. Ba chiar am și un măr pentru drum. Nu e deloc rău pentru o activitate de câteva minute. În timp ce mulțimea înaintează, mă las dusă de curentul de oameni. Mâinile mele țâșnesc înainte și înapoi, mereu cu mișcări rapide și lejere. Câteva bancnote din buzunarul unui bărbat, o brățară de la încheietura unei femei – mărunțișuri. Sătenii sunt prea ocupați să înainteze pentru a observa un hoț de buzunare în mijlocul lor. Clădirile înalte, construite pe piloni, după care satul și-a primit numele (Pilonii, foarte srcinal), se ridică peste tot în jurul nostru, la trei metri deasupra pământului noroios. Primăvara, partea inferioară a țărmului se află sub apă, dar acum suntem în august, când deshidratarea și insolația pun stăpânire pe sat. Aproape toți oamenii așteaptă cu nerăbdare Prima Vineri, când munca și școala se termină mai devreme. Nu și eu. Nu, eu aș prefera să stau la școală și să pierd vremea într-o clasă plină de copii. Nu că voi mai fi la școală prea mult timp. Cea de-a optsprezecea aniversare a mea se apropie cu repeziciune și, odată cu ea, încorporarea. Nu sunt ucenică pe nicăieri, nu am un loc de muncă, așa că voi fi trimisă pe frontul de război, cum se întâmplă cu toți ceilalți tineri inactivi.  Nu e de mirare că nu mai sunt locuri de muncă, având în vedere că toți bărbații, toate femeile și toți copiii încearcă să se țină departe de armată. Imediat ce au împlinit optsprezece ani, cei trei frați ai mei au fost trimiși la război, pentru a se lupta cu cei din Ținutul Lacurilor. Numai Shade știe să scrie și îmi trimite scrisori atunci când poate. De Bree și Tramy, ceilalți frați ai mei, n-am mai auzit de mai bine de un an. Însă lipsa veștilor e un lucru bun. Unele familii pot sta ani întregi fără să aibă vreo veste, ca apoi să-și găsească fiii sau fiicele la ușă, întorși acasă în permisii sau, uneori, spre
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks