VIA University College Horsens a Aarhus, Dánsko - PDF

Description
Štefánikova Bratislava Slovak Republic VIA University College Horsens a Aarhus, Dánsko T +421 (0) (0) F +421 (0) E 1.1 Dánsko Dánsko je malá,

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Industry

Publish on:

Views: 19 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Štefánikova Bratislava Slovak Republic VIA University College Horsens a Aarhus, Dánsko T +421 (0) (0) F +421 (0) E 1.1 Dánsko Dánsko je malá, avšak vysoko vyspelá krajina, ktorá zohráva dôležitú úlohu nielen v európskom, ale i v celosvetovom meradle. Kedysi krajina rybárov, farmárov a moreplavcov, Dánske kráľovstvo je v súčasnosti rozvinutou krajinou s dobre fungujúcim poľnohospodárstvom, moderným priemyslom, stabilnou menou, vysokou životnou úrovňou a vyspelým sociálnym systémom typickým pre škandinávske krajiny. Dáni sú veľmi priateľskí, pohostinní a veselí ľudia, otvorení svetu a rozličným kultúram. V rámci dlhodobej stratégie prúdia v Dánsku významné investície do školstva, vďaka čomu sa neustále zvyšuje úroveň vzdelávania. Vzdelávacie inštitúcie sú veľmi dobre vybavené a snažia sa v čo najväčšej miere prispôsobiť potrebám a požiadavkám študentov. Záujem o dánske vysoké školy a univerzity narastá aj v zahraničí, keďže študenti profitujú z efektívnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií s príslušnými odvetviami, čo prináša inovatívne študijné metódy so silnou orientáciou na uplatnenie v praxi. Univerzity a vysoké školy vytvárajú vynikajúce podmienky k štúdiu a poskytujú medzinárodne uznávanú kvalifikáciu. O medzinárodnej orientácii dánskych univerzít a vysokých škôl svedčí aj skutočnosť, že mnohé odbory sa vyučujú v anglickom jazyku. Študenti zo Slovenska preto nemusia ovládať dánsky jazyk, k prijatiu im stačí znalosť angličtiny, v ktorej sa v Dánsku bez problémov všade dohovoria. Počas štúdia je naviac možnosť navštevovať aj kurz dánskeho jazyka, čo v kombinácii s každodenným kontaktom s Dánmi predstavuje skvelú príležitosť osvojiť si ďalší európsky jazyk. Vzdelávanie v štátnom školskom systéme je bezplatné, z čoho môžu profitovať aj slovenskí a českí študenti, ktorí ako občania členského štátu EÚ môžu na dánskych univerzitách a vysokých školách študovať za rovnakých podmienok, ako domáci študenti. Štúdium v Dánsku je preto pre slovenských študentov mimoriadne výhodné, keďže získajú nielen medzinárodne uznávanú kvalifikáciu, ale i znalosť dvoch cudzích jazykov, a to naviac bezplatne. 1.2 Horsens VIA University College sa nachádza v prímorskom meste Horsens na východnom pobreží Dánska. V prekrásnom prostredí škandinávskej prírody tu žije cca obyvateľov. História mesta siaha až do obdobia Vikingov. Za posledné roky prechádza Horsens prudkým ekonomickým, obchodným i priemyselným vývinom a v roku 2002 získalo titul Mesto roka. Vďaka vynikajúcej polohe Horsens môžete navštíviť každý kút Dánska za menej ako 3 hodiny. Mesto je tiež známe svojím bohatým kultúrnym životom s mnohými podujatiami a hudobnými koncertmi svetoznámych hviezd ako napr. Robbie Williams, David Bowie, Madonna, Bob Dylan, Paul McCartney, The Beach Boys a iní. Mesto Horsens je aj rodiskom významného moreplavca Vitusa Beringa. 1.3 Aarhus Aarhus s počtom obyvateľov predstavuje druhé najväčšie mesto v Dánsku. Nachádza sa asi v 50 kilometrovej vzdialenosti severne od Horsens, pričom cesta vlakom trvá približne 30 minút. Miestni obyvatelia ho nazývajú aj južanským mestom na severe, mestom úsmevov alebo najmenším veľkým mestom severu. Atmosféru centra vzdelávania vytvára predovšetkým veľký univerzitný komplex (University of Aarhus) ale tiež mnohé ďalšie školy. Vďaka neustále zvyšujúcemu sa počtu študentov sa mesto stáva kozmopolitné, čo sa v konečnom dôsledku odráža aj na ponuke miestnych reštaurácií, ktoré ponúkajú medzinárodnú kuchyňu. Mesto poskytuje množstvo príležitostí na zábavu a oddych, či už ide o športové aktivity ako futbal, basketbal, tancovanie, kultúrne vyžitie vo forme koncertov a divadelných predstavení, prípadne odpočívanie v mestských parkoch, lesoch a na slnkom zaliatych plážach. Mesto predstavuje tiež dôležitú dopravnú tepnu, miestny prístav je jeden z najväčších v severnej Európe a je tiež najväčším prístavom v Dánsku. V meste Aarhus sa nachádza aj letné sídlo dánskej kráľovnej. Jazykové kurzy v zahraničí Stredoškolské programy Univerzitné štúdium v EÚ 2. VIA University College VIA University College láka študentov z celého sveta nielen atraktívnym prostredím, ale aj zaujímavou ponukou študijných odborov a vynikajúcimi študijnými podmienkami. Jednou z výsad VIA University College je fakt, že každoročne sa jej absolventi kvalifikujú na lukratívne pracovné pozície po celom svete. Univerzita má v meste Horsens 2 fakulty, na ktorých študuje viac ako študentov. Výučba prebieha na 4 moderných kampusoch. Väčšina zahraničných študentov študuje na kampuse na Chr. M. Østergaards Vej, kde sú k dispozícii moderne vybavené učebne, miestnosti pre projektovú prácu s počítačmi pripojenými na internet, bohatá knižnica so študovňou a kníhkupectvo. Študenti sa stretávajú v spoločenských priestoroch, v jedálni si môžu zakúpiť teplé jedlo za výhodné ceny. V celej budove je aj WiFi pripojenie na internet. Výhodou pre študentov je aj 24-hodinový prístup do budov školy vrátane počítačových miestností. Univerzita spolupracuje s viac ako 100 partnerskými inštitúciami z 30 krajín sveta. Každý rok sa na ňu prihlási približne 500 zahraničných študentov z rôznych kútov sveta, ktorým sú k dispozícii International Forum a Student Service. Tieto organizácie sú tvorené dánskymi študentmi a dobrovoľníkmi, ktorých úlohou je začleniť nových študentov do spoločenského života pomocou organizovania rôznych spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. Každý študent VIA University College absolvuje na začiatku školského roka orientačné stretnutie, na ktorom sa dozvie podrobnosti o štúdiu, ubytovaní i o meste Horsens. Pre športových fanúšikov ponúka mesto Horsens skvelé podmienky. Škola sa snaží u študentov podporovať pestré mimoškolské aktivity, preto majú k dispozícii niekoľko miestnych športových klubov, kde sa hrá basketbal, hádzaná alebo trénuje jachting či plávanie. VIA University College je okrem iného aj sponzorom najväčších športových podujatí a každoročne udeľuje niekoľkým talentovaným študentom športové štipendium. V meste Aarhus sa vyučujú študijné programy VIA University College na kampuse Business Academy Aarhus, na ktorom sa vzdeláva 650 študentov. Na kampuse Aarhus sa vyučujú iba vybrané programy VIA. Bližšie informácie v odseku Študijné odbory. 3. Podmienky prijatia 1. Vzdelanie: Uchádzači o vyššie odborné a bakalárske štúdium: - základná podmienka: maturitná skúška s priemerom známok do 3,0 - ďalšie podmienky podľa zvoleného odboru: Global Business Engineering: znalosť ďalšieho cudzieho jazyka popri angličtine (nemčina, španielčina, francúzština, príp. iný jazyk) Information and Communication Technology Engineering: maturitná skúška z matematiky alebo informatiky Študenti vysokých škôl majú možnosť požiadať o uznanie predmetov absolvovaných na vysokej škole v SR/ČR a v prípade kladného posúdenia nastúpiť do vyššieho ročníka bakalárskeho štúdia. 2. Znalosť anglického jazyka Uchádzači, ktorí nemajú žiadny z nižšie uvedených certifikátov, môžu absolvovať prijímaciu skúšku z angličtiny v InterStudy vo vopred dohodnutom termíne, a na prezentáciách univerzity na Slovensku. Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Ako doklad o znalosti anglického jazyka akceptuje VIA University College nasledujúce medzinárodné certifikáty pre jednotlivé študijné odbory: Študijný odbor AP Marketing Management, AP Construction Technology Value Chain Management Architectural Technology & Construction Management Information and Communication Technology Engineering International Sales and Marketing Management Civil Engineering Mechanical Engineering Supply Engineering IELTS Global Business Engineering 7.0* CAM- BRIDGE 6.0 CAE: C CAE: A CPE: C TOEFL 550 PBT 213 CBT 80 ibt 600 PBT 100 ibt TOEIC *min. 7.0 sa vyžaduje vo všetkých častiach skúšky IELTS. TERMÍNY Nástupné termíny dvakrát do roka: - zimný semester: nástup v auguste/septembri - letný semester: nástup v januári/februári (len vybrané odbory) Dĺžka štúdia: AP Marketing Management AP Construction Technology International Sales and Marketing Management Value Chain Management Global Business Engineering Architectural Technology & Construction Management ICT Engineering Civil Engineering Mechanical Engineering Supply Engineering Top up Bachelor of International Sales and Marketing Management 2 roky 2 roky 4,5 roka 1,5 roka Termín prihlásenia: odporúčaný termín do 15. marca (neskôr bez garancie dostupnosti miest) Študenti, ktorí sú v 4. ročníku na strednej škole a nemôžu zatiaľ doložiť maturitné vysvedčenie, budú prijatí podmienečne. 4. Študijné programy Všetky študijné odbory vyučované na VIA University College sú riadne akreditované dánskym ministerstvom školstva a poslucháči získavajú kredity uznávané v rámci Európskeho systému prenosu kreditov (ECTS). Štúdium poskytuje nielen teoretické znalosti, je zamerané predovšetkým na ich využitie v praxi. Všetky nižšie uvedené študijné odbory sa vyučujú v anglickom jazyku. AP Degree Programmes (Vyššie odborné štúdium) AP (Academy Profession) Degree Programme je dvojročné denné štúdium, na ktoré je možné sa prihlásiť po získaní úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Ako samostatná kvalifikácia umožňuje absolventom okamžité uplatnenie v praxi, ako súčasť bakalárskeho štúdia tvorí jeho prvé dva roky. V praxi to znamená, že po absolvovaní dvojročného AP Degree štúdia má študent možnosť nastúpiť do zamestnania, alebo pokračovať v štúdiu, pričom absolvované dva roky štúdia sa mu plne započítajú do bakalárskeho štúdia a k získaniu bakalárskeho titulu potrebuje vyštudovať iba ďalší rok či jeden a pol roka, podľa odboru štúdia. Keďže všetky študijné odbory v rámci AP Degree programov sú založené na európskom kreditnom systéme ECTS, absolventi dvojročného štúdia môžu nastúpiť do posledného ročníka bakalárskeho štúdia na univerzity nielen v Dánsku, ale aj v mnohých ďalších krajinách. VIA University College má uzatvorenú dohodu o priamom prenose kreditov s univerzitami vo Veľkej Británii, USA, Austrálii, Nórsku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Maďarsku a Malajzii. Vyššie odborné štúdium v Dánsku sa vyznačuje najmä tvorivým využívaním najmodernejších technológií a získavaním nielen teoretického základu, ale i praktických skúseností v spolupráci s miestnymi a nadnárodnými firmami. AP Marketing Management - Horsens AP Degree in Marketing Management je dvojročný program vyššieho profesného vzdelania. Počas prvých troch semestrov navštevujú študenti povinné a voliteľné predmety, ktoré tvoria základ štúdia. V poslednom semestri, ktorý je ukončený záverečným projektom, si volia špecializáciu. Výučba prebieha formou skupinových projektov a riešení prípadových štúdií pod vedením tútora. Po úspešnom ukončení štúdia môžu absolventi nadviazať na bakalársky program Value Chain Management alebo International Sales and Marketing Management na VIA University College, alebo nastúpiť do posledného ročníka bakalárskeho štúdia na jednej z partnerských univerzít. AP Construction Technology (Stavebníctvo) - Horsens Tento program predstavuje prvé dva roky bakalárskeho programu Architectural Technology and Construction Management. Po ukončení prvého ročníka sa študent môže rozhodnúť, či si zvolí dvojročný program ukončený 3 kvalifikáciou AP Degree, alebo či bude pokračovať v bakalárskom štúdiu ďalších 7 semestrov (2,5 roka). Študenti, ktorí sa rozhodnú pre AP Degree, sa vo 4. semestri venujú záverečnému projektu a diplomovej práci. Bakalárske štúdium Bakalárske štúdium na VIA University College trvá podľa odboru 3,5 alebo 4,5 roka. Poslucháči všetkých odborov absolvujú semestrálnu stáž vo firme v Dánsku alebo v inej krajine Európskej únie. Univerzita sa aktívne podieľa na zabezpečovaní umiestnenia. International Sales and Marketing Management (Medzinárodný obchod a marketing) Horsens Tri a pol ročný bakalársky odbor nadväzuje na program AP Marketing Management. Počas spoločného základu sa študenti učia analyzovať strategickú situáciu spoločnosti, pripravovať a implementovať marketingové stratégie. Študenti bakalárskeho štúdia sa neskôr viac orientujú na medzinárodný obchod a rozvoj spoločnosti v medzinárodnom kontexte. Štúdium je ukončené stážou a záverečnou bakalárskou prácou. Tento program je možné študovať v meste Horsens. Value Chain Management (Globálny manažment a logistika) Horsens, Aarhus Tento študijný program kombinuje poznatky z rôznych oblastí, najmä manažmentu, biznisu či logistiky a jeho súčasťou je aj výučba matematiky. Umožňuje špecializáciu v dvoch profiloch: Global Business Development alebo Information Technology & Production Management. Vďaka orientácii na široké spektrum odvetví sa absolvent môže uplatniť v akejkoľvek medzinárodnej spoločnosti na pozícii v oblasti logistiky, riadenia výroby, nákupu, plánovania či ako odborný poradca v oblasti obchodu. Štúdium trvá (7 semestrov). Tento program je možné študovať na kampusoch Horsens a Aarhus. Global Business Engineering (Medzinárodný obchod) Horsens, Aarhus Inovatívny študijný program kombinujúci poznatky z oblasti vedy a techniky so znalosťami z medzinárodného obchodu a cudzích jazykov. Študent by mal mať pozitívny vzťah k matematike a fyzike, nakoľko súčasťou študijného plánu sú aj predmety inžinierskeho zamerania. Študent má možnosť vybrať si zo 4 profilov: Global Business Development, Innovation & Product Design, Information Technology & Production Management a Intelligent Mechanics and Systems. Vďaka širokému spektru získaných interdisciplinárnych kompetencií majú absolventi mnoho príležitostí uplatnenia, napr. ako projektový manažér, key account manažér, konzultant, manažér vývozu, či obchodný a marketingový manažér. Štúdium trvá 4,5 roka (9 semestrov). Podmienky prijatia na tento odbor zahŕňajú okrem zručností z anglického jazyka aj znalosť ďalšieho jazyka (francúzsky jazyk, španielsky jazyk, nemecký jazyk a vo výnimočných prípadoch aj maďarský jazyk). Túto môžete zdokumentovať príslušným jazykovým certifikátom, resp. maturitou (úroveň B1 je postačujúca). Tento program je možné študovať na kampusoch Horsens a Aarhus. Pokiaľ sa študent rozhodne študovať tento program v meste Aarhus, absolvuje tu prvé štyri semestre štúdia a zvyšok dokončí v meste Horsens. Či už si študent zvolí Horsens alebo Aarhus, má počas piateho semestra možnosť vycestovať do zahraničia na výmenný študijný program. Siedmy semester trávia študenti na 6-mesačnej pracovnej stáži, ktorá môže byť aj platená. Architectural Technology & Construction Management (Architektúra a riadenie stavebníctva) Horsens Náplňou štúdia Construction Architect (zaužívaný názov tohto odboru) je dizajn, plánovanie a realizácia stavebných projektov. Študenti sa učia navrhovať skice ako aj detailné projekty budov (kreslenie rukou aj v programe AutoCad), oboznamujú sa so stavebnými zákonmi, konštrukčnými materiálmi, finančným plánovaním a stavebným dozorom. Uplatnenie po ukončení štúdia je možné v stavebných firmách, architektonických ateliéroch, developerských spoločnostiach, verejnom sektore, u výrobcov stavebného materiálu, v poisťovníctve ako aj v medzinárodných organizáciách. Štúdium trvá (7 semestrov). Tento program je možné študovať v meste Horsens. Information and Communication Technology Engineering (Inžinierstvo informačných technológií) Horsens Tento 3 a pol ročný program umožňuje štúdium v dvoch profiloch: Information Technology and Management, alebo Intelligent Mechanics and Systems. Každý semester je ukončený praktickým projektom z preberanej témy. Vďaka neustále rastúcej popularite tohto odvetvia ako aj jeho nevyhnutnosti v súčasnej dobe, študenti v piatom semestri absolvujú stáž v dánskej alebo zahraničnej firme s lákavým finančným ohodnotením. Štúdium je ukončené záverečnou bakalárskou prácou. Podmienkou prijatia na tento odbor je absolvovanie maturity z matematiky alebo informatiky. Tento program je možné študovať v meste Horsens. Mechanical Engineering (Strojné inžinierstvo) Horsens Odbor strojné inžinierstvo je určený študentom, ktorí radi kombinujú svoju kreativitu a poznatky k vývoju a dizajnu nových produktov. Na výber sú dve hlavné špecializácie: Inovácia a produktový dizajn; Inteligentná mechanika (mechatronika) a systémy. Program je však flexibilný, a množstvo ponúkaných výberových prednášok umožňuje vytvoriť si aj vlastnú špecializáciu, napríklad obnoviteľná energia a dizajn energetických systémov. Tento program je možné študovať v meste Horsens. 4 Civil Engineering (Stavebné inžinierstvo) Horsens Študenti bakalárskeho odboru Civil Engineering majú možnosť získať zručnosti potrebné pre zvládnutie štrukturálnych výpočtov, technických kresieb, poznatky o pôdnej mechanike a pozemných stavbách a podobne. Počas štúdia sa zaoberajú stavebným a štrukturálnym dizajnom, mestským rozvojom a krajinárskou architektúrou. Tento program je možné študovať v meste Horsens. Supply Engineering 3 a pol ročný inžiniersky program bol vytvorený v úzkej spolupráci s dánskymi energetickými, vodárenskými a priemyselnými spoločnosťami, aby absolventi čo najlepšie spĺňali nielen súčasné ale aj budúce požiadavky trhu. Štúdium je zamerané na dodávku vody a tepla, udržateľnosť prírodných zdrojov ako aj na spracovanie odpadových vôd. Súčasťou štúdia je odborná stáž a študenti si v poslednom semestri vyberajú jednu z troch špecializácií, Keďže po odborníkoch z tejto oblasti je momentálne vysoký dopyt, úspešní absolventi rýchlo nájdu zamestnanie nielen v Dánsku, ale aj okolitých krajinách. 5. Náklady na štúdium Záujemcovia z členských krajín EÚ, vrátane slovenských študentov, neplatia žiadne poplatky za bakalárske a AP Degree štúdium na VIA University. Študijné materiály Pred príchodom do Dánska obdržia študenti zoznam študijnej literatúry na základe zvoleného odboru. Je nevyhnutné, aby si tieto knihy zaobstarali najneskôr do začiatku výučby a to buď doma alebo po príchode do Dánska. Náklady na študijné materiály na prvý rok štúdia sa pohybujú okolo 300 (v ďalších rokoch je táto suma nižšia). Pri niektorých odboroch sa odporúča mať vlastný laptop. Životné náklady Odhadované životné náklady v Horsens a Aarhus zahŕňajúce ubytovanie, študijnú literatúru, oblečenie, stravu, zábavu a lokálne cestovanie, sa pohybujú okolo mesačne. Závisia však hlavne od individuálneho životného štýlu. Štipendium Ak študent popri štúdiu pracuje minimálne hodín týždenne, môže požiadať dánsku vládu o štipendium až do výšky približne 730 eur mesačne (presná suma závisí od aktuálneho kurzu dánskej koruny voči euru). Na štátnu podporu majú nárok študenti, ktorí pracujú pravidelne a na riadnu pracovnú zmluvu. S podáv
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks