ви знаєте

Description
1. ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 2. Я єсть народ, якого Правди сила Ніким звойована ще не була… Щоб жить – ні в…

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 8 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
 • 2. Я єсть народ, якого Правди сила Ніким звойована ще не була… Щоб жить – ні в кого права не питаюсь Щоб жить – я всі кайдани розірву…
 • 3. 27 мільйонам загиблих, тим хто не повернувся з війни, присвячується… Славним ветеранам Великої Вітчизняної війни, присвячується… Усім, хто вів боротьбу за щастя рідної землі, присвячується… Поколінню, яке тільки починає свій шлях, присвячується…
 • 4. Пам’ять, стій! Зупинись на хвилину, Серце замри… Це потрібно не мертвим, Це потрібно живим!
 • 5. За смерть ми їм смертю відплатим І кров’ю відплатим за кров. Вмирай, хто загарбником клятим У наші оселі прийшов…
 • 6. На українських землях війна тривала 1225 днів і ночей, з 22 червня 1941 р. по 28 жовтня 1944 р.
 • 7. У землі і в гарячім літі, Кликоче битва, грізна і трудна…
 • 8. За роки війни славні сини України одержали: 2,5 млн. орденів та медалей; 2072 українці отримали звання Героя Радянського Союзу; 32 – двічі Герої Радянського Союзу. Льотчик Іван Кожедуб – тричі Герой Радянського Союзу
 • 9. В НАС КЛЯТВА ЄДИНА І ВОЛЯ ЄДИНА, ЄДИНИЙ В НАС КЛИЧ І ПОРИВ: НІКОЛИ, НІКОЛИ НЕ БУДЕ ВКРАЇНА РАБОЮ НІМЕЦЬКИХ КАТІВ Микола Бажан
 • 10. Просто пам’ятайте: На цьому полі У цій землі Лежать українські солдати. І – все. Б. Гуменюк Королько Микола Герасимик Дмитро Приймак Сергій Павляшик Микола Дем’яник Сергій
 • 11. Перед трагічною хвилиною мовчання Словами говорити не можливо. Оця хвилина більше нам розкаже, Ніж тисячі, а чи мільйони слів…
 • 12. Коли додому я прийду…
 • 13. Я прийшов до тебе, я вернувся, мамо, Я своєю смертю смерті потоптав…
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks