Відведення землі місцевими радами. Як уберегтися від корупції? - PDF

Description
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ Відведення землі місцевими радами. Як уберегтися від корупції? НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Чернігів 2008 Посібник «Відведення землі місцевими радами.

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 17 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ Відведення землі місцевими радами. Як уберегтися від корупції? НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Чернігів 2008 Посібник «Відведення землі місцевими радами. Як уберегтися від корупції?» розроблено та видано в рамках реалізації проекту «Протидія корупції в сфері обороту землі у Чернігівській області». Даний проект реалізується Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини за підтримки проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна», який здійснює компанія Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Корпорації Виклики Тисячоліття (МСС). Навчальний посібник призначений для керівників територіальних громад, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також всіх зацікавлених громадян з метою захисту права власності на землю та протидії корупційним проявам в сфері обороту землі. УПОРЯДНИКИ: Пузан Ігор Борисович начальник відділу оцінки та ринку земель Головного управління земельних ресурсів у Чернігівській області; Фесенко Сергій Іванович начальник аналітичного відділу виконавчого апарату Чернігівської обласної ради. Тарасов Віктор Володимирович виконавчий директор Чернігівського громадського комітету захисту прав людини; Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, 2008 ~ 2 ~ ЗМІСТ 1. Вступ Повноваження сільських рад щодо регулювання земельних відносин в Земельному кодексі України Роль місцевих рад в організації продажу земель на конкурентних засадах 7 4. Технічний регламент «Про регулювання процедури надання земельних ділянок та оформлення права користування землею суб єктам господарювання юридичним та фізичним особам» Зразки рішень місцевих рад про надання в оренду та передачу у власність земельної ділянки Зразки заяв про передачу у власність земельної ділянки.32 ~ 3 ~ ВСТУП Корупція вразила державний апарат та органи місцевого самоврядування України. Поточна ситуація почала загрожувати взагалі повноцінному існування держави. Механізмом, який може виправити ситуацію, є активізація громадськості на протидію цьому ганебному явищу та створення умов прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Найчастіше прояви корупції торкаються питання зловживання державною та комунальною власністю. Саме ці прояви більше всього шкодять суспільству та порушують найбільш вагоме право право власності. Громадянське суспільство не може існувати без захисту майнових прав. Право власності є основою побудови суспільства. Конституція України у статті 41 гарантує кожному право на володіння, користування і розпорядження своєю власністю. Одним з об єктів власності, який з явився в Україні завдяки встановленню демократичного строю, є земля. Право власності на землю закріплено в статті 14 Конституції України. Безпосередньо право власності на землю описано у Земельному кодексі, який не двояко говорить у своїй першій статті: Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Само таке право набуто українським селянством завдяки аграрній реформі, яка зараз відбувається в нашій державі. Базову основу реформи земельних відносин в Україні складає роздержавлення земель та формування нових суб єктів права власності шляхом приватизації землі або її передачі у оренду. Важливою складовою такої діяльності є передача усуспільнених, що належать територіальним громадам у власність приватним особам та організаціям, зі створенням умов більш вигідного їх використання, орієнтованих на ринкові відносини. Саме цей процес передачі земель і створює добрі умови для зловживання владою та появи корупції. Нажаль, активність громадськості по протидії цим явищам досить слабкі. Не останню роль у цьому грає низька правова освіта населення. Якщо у містах можна говорити про звичайну правову безграмотність, то у сільській місцевості вона носить катастрофічний характер. Люди не знають не те що якихось елементарних аспектів земельного законодавства, а й взагалі, що таке у юридичному плані є майновий чи земельний сертифікати. Більшість селян майже нічого ні чули, навіть, про Земельний кодекс. До цього додається недосконалість регуляторних функцій державних органів влади та надвисока корупція. ~ 4 ~ Поточна занадто велика ринкова вартість землі теж підштовхує не чистих на руку державних службовців до корупційних дій Все це може бути загострено після зняття мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Саме з цього моменту можливо очікувати новий «виток» корупції в сфері обороту земель в Україні. Цю ситуацію можна згладити та змінити на краще за рахунок активних дій по активізації громадськості на вирішення питання корупції, а головне підвищити до максимуму прозорість роботи органів держаної влади та місцевого самоврядування, що працюють в сфері обороту землі. Щодо випадків корупції серед керівників сільських територіальних громад, слід зауважити, що робота сільського, селищного та міського голів пов язана із вирішенням широкого спектра питань, які, на жаль, ще до цього часу не врегульовані на державному рівні. Зокрема, виваженого та обережного підходів вимагає вирішення земельних питань. В роботі керівника будь-якого рівня існує чимало спокус, але кожен для себе особисто вирішує: працювати для громади та людей чи задля отримання якихось переваг, або хабарів. Звичайно ж, проблемні, спірні питання, які постають перед органами місцевого самоврядування та сільськими, селищними, міськими головами, потрібно вирішувати чітко та згідно Закону. Одна справа, коли виникають труднощі через недосконалість законодавства чи недосвідченість керівника, і зовсім інша, коли голова місцевої ради корисливо і свідомо вимагає хабаря, наприклад, за надання в оренду земельної ділянки. Автори цього видання переконані, що зловживання посадовими особами своїм службовим становищем повинно відповідно каратися. Бо корупція це, з одного боку, ганебне явище, а з іншого проблема, яка потребує невідкладного розв язання. Прояви корумпованості серед представників органів місцевого самоврядування загрожують демократії, реалізації принципу верховенства права та становленню громадянського суспільства. Автори ставили за мету систематизувати в цьому виданні складові частини діяльності місцевих рад щодо відведення землі та описати порядок оформлення документів щодо отримання громадянами земельних ділянок у власність. ~ 5 ~ ПОВНОВАЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ РАД ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В ЗЕМЕЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин визначено ст. 12. До компетенції сільських рад належить: - розпорядження землями територіальних громад; - передача земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам; - надання земельних ділянок у користування; - вилучення земельних ділянок; - викуп земельних ділянок для суспільних потреб; - організація землеустрою; - координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; - здійснення контролю за використання та охороною земель; - обмеження, тимчасова заборона використання земель у разі порушення земельного законодавства; - підготовка висновків щодо вилучення та надання земельних ділянок; - інформування населення щодо вилучення, надання земельних ділянок; - внесення пропозицій до райради щодо зміни меж сіл; - вирішення земельних спорів; - вирішення інших питань у галузі земельних відносин. Всі ці дії здійснюються у відповідності до закону і виключно сесіями сільських рад. За ст. 20 сільські ради мають право приймати рішення про зміну цільового призначення земель при передачі їх у власність, наданню у користування за проектами землеустрою у порядку, що встановлено Кабінетом Міністрів України. Порушення умов порядку є підставою для визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування (ст. 21). Рішення про приватизацію земель сільгосппідприємств, установ та організації комунальної власності сільські ради приймають, у відповідності до ст. 25, за клопотанням працівників цих підприємств, установ, організацій. При цьому вони створюють резервний фонд земель за погодженням його місця розташування з працівниками цих підприємств у розмірі до 15 відсотків площ усіх сільгоспугідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств. ~ 6 ~ Органи місцевого самоврядування згідно ст. 34 можуть створювати громадські сіножаті і пасовища на землях територіальних громад, що перебувають у їх власності. За ст. 41 сільські ради можуть передавати безоплатно у власність або надавати в оренду землю житлово-будівельним та гаражно-будівельним кооперативам. У відповідності до ст. 56 сільські ради можуть безоплатно або за плату передавати у власність замкнені ділянки лісового фонду площею до 5 га у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств. Також можуть безоплатно передавати у власність замкнені природні водойми загальною площею до 3 га (ст. 59). Передавати державним водогосподарським організаціям в постійне користування землю водного фонду, надавати їх в оренду громадянам та юридичним особам. Сільські ради безпосередньо реалізують право власності територіальних громад (ст. 80). Тобто вони є суб єктами права власності на землю. Згідно з ст. 83 землі, які належать на праві власності територіальних громад сіл, є комунальною власністю. У цій власності перебувають усі землі як в межах населених пунктів так і за їх межами, на яких розташовані об єкти власності. Сільські ради приймають рішення (ст. 116) про безоплатну передачу земель громадянам та надання земель в користування. Безоплатна передача земель у власність проводиться один раз по кожному виду цільового використання у межах визначених норм. Надання земель у власність громадянам проводиться сільськими радами згідно Порядку безоплатної приватизації земель визначеному ст За ст. 122 сільські ради можуть надавати земельні ділянки у постійне користування юридичним особам із земель комунальної власності для всіх потреб. При цьому це право отримують лише ті юридичні особи, що належать до державної або комунальної власності (ст. 92). Рішення про надання у постійне користування сільські ради приймають у відповідності до Порядку надання (ст. 123). Передача в оренду земельних ділянок здійснюється на підставі рішення сільської ради (ст. 124). При чому передача в оренду земельних ділянок із зміною їх цільового призначення та із земель запасу під забудову здійснюється за проектами відведення в порядку встановленому ст.ст. 118, 123. ~ 7 ~ Згідно ст. 126 право власності на земельну ділянку і право постійного користування посвідчується державними актами. Тому за новим Кодексом виключається можливість застосування рішень сільської ради у якості документу, що посвідчує право власності на землю. Право оренди землі оформляється договором з обов язковою державною реєстрацією. У відповідності до ст. 127 сільські ради здійснюють продаж земельних ділянок. Продаж земельних ділян
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks