V НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС ГЕРОНТОЛОГІВ І ГЕРІАТРІВ УКРАЇНИ ПРОГРАМА жовтня 2010 року Київ - PDF

Description
V НАЦІНАЛЬНИЙ КНГС ГНТЛГІ І ГІАТІ УКАЇНИ ПГАМА жовтня 2010 року Київ ГКМІТТ V НАЦІНАЛЬНГ КНГСУ ГНТЛГІ І ГІАТІ УКАЇНИ Почесні співголови. Ф. ЗІАН, З. М. МИТНИК Голова.. БЗУК Заступники. К. КУЛЬЧИЦЬКИЙ,..

Please download to get full document.

View again

of 54
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 45 | Pages: 54

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
V НАЦІНАЛЬНИЙ КНГС ГНТЛГІ І ГІАТІ УКАЇНИ ПГАМА жовтня 2010 року Київ ГКМІТТ V НАЦІНАЛЬНГ КНГСУ ГНТЛГІ І ГІАТІ УКАЇНИ Почесні співголови. Ф. ЗІАН, З. М. МИТНИК Голова.. БЗУК Заступники. К. КУЛЬЧИЦЬКИЙ,.. ПЗНЮК,. Б. ШАТИЛ ідповідальні секретарі Н. М. ЛИЧК, Н.. ГИГ ЄА Л. Ф. АНДІАНА Н. Ю. БАЧИНСЬКА І. С. БЗХА А. І. БЖК Г. М. БУТНК. М. АЙСМАН Н. С. ХАТСЬКИЙ. П. ЙТНК Г.. ДЗЯК Л. М. ЄНА Т. Л. ЄХНЄА Ю. П. ЗЗУЛЯ. М. КАЗАК Члени оргкомітету: І. М. КААБАНЬ Т. Ю. КІТНИЦЬКА- ИЖА. М. КАЛНК С.. КЗЛ.. ККУШК М.. КЖ С. М. КУЗНЄЦА Ю. І. КУНДІЄ. Ю. ЛІШНСЬКА. А. ПЛЯК Л. А. СТАДНЮК Л. Г. ЗНФЛЬД.. ЧАЙКСЬКА НАЦІНАЛЬНА АКАДМІЯ МДИЧНИХ НАУК УКАЇНИ МІНІСТСТ ХНИ ЗД Я УКАЇНИ НАУК МДИЧН ТАИСТ ГНТЛГІ І ГІАТІ УКАЇНИ V НАЦІНАЛЬНИЙ КНГС ГНТЛГІ І ГІАТІ УКАЇНИ ПГАМА Київ ідкриття конгресу відбудеться 12 жовтня 2010 р. о в актовому залі санаторного комплексу Пуща зерна за адресою Пуща одиця, 14 лінія, м. Київ, еєстрація делегатів і учасників конгресу проводитиметься 11 жовтня від 9 00 до 19 30, а також перед відкриттям конгресу (12 жовтня від 9 00 ) у холі санаторного комплексу Пуща зерна. Проїзд до санаторного комплексу Пуща зерна : від залізничного вокзалу маршрутне таксі 18+7 до зупинки пл. Шевченка, далі від пл. Шевченка до санаторного комплексу Пуща зерна маршрутне таксі 170 або трамвай 12. егламент пленарне засідання 20 хв доповідей секційне засідання 15 хв Контактні (44) телефони:(44) Факс:(44) (44) лектронна пошта: ТЗИ ДПІДЙ ПУБЛІКАНІ У ЖУНАЛІ ПБЛМЫ СТАНИЯ И ДЛГЛТИЯ (т. 19, 3, 2010 р.), ЛКТННІ СІЇ ЯКГ АЗМІЩНІ НА САЙТАХ Зміст Програма по днях івторок, 12 жовтня 5 Середа, 13 жовтня. 19 Четвер, 14 жовтня..41 Пленарні засідання Перше 5 Друге 19 Третє 50 Передконгресний семінар Хвороба Альцгеймера 4 Сателітний симпозіум Актуальні питання лікування серцево-судинної патології 6 Секційні засідання БІЛГІЯ СТАІННЯ Молекулярно-клітинні механізми старіння 7, 15, 43 Нейро-гуморальні механізми старіння....37, 48 Імунітет, імунопатологія та її профілактика в старості.. 29 кспериментальний пошук геропротекторних засобів...25 Прискорене старіння: експериментальні та клінічні дослідження...41 ГІАТІЯ Когнітивні порушення при старінні 9 Актуальні питання цереброваскулярної патології...16 Паркінсонізм і вік..11 Патологія серцево-судинної системи у людей літнього віку...20 Артеріальна гіпертензія в старості.35 Тромбози та порушення мікроциркуляції у хворих літнього віку...27 Фізіологія та патологія дихальної системи у людей літнього віку 47 Фізіологія та патологія травної системи у літньому віці 22 Менопауза, андропауза та старіння Захворювання кістково-м язової системи та вік..13 Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта і суглобів у людей різного віку..31 стеопороз 38 СЦІАЛЬНА ГНТЛГІЯ І ГГІГІЄНА рганізація геріатричної допомоги населенню України...33 Гігієна харчування літніх людей...17 Медична, трудова й соціальна реабілітація людей старшого віку..45 несок довгожителів-геронтологів у розвиток досліджень проблеми старіння 49 КУГЛИЙ СТІЛ Заходи по реформуванню геріатричної допомоги населенню.40 3 Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України ишгородська вул., 67 ПНДІЛК жовтня еликий конференцзал ПДКНГСНИЙ СМІНА Модератори: Н. Ю. БАЧИНСЬКА, А.. ТКА ХБА АЛЬЦГЙМА На семинарі будуть розглянути сучасні погляди на профилактику та лікування хвороби Альцгеймера 4 Санаторний комплекс Пуща зерна ПШИЙ ДНЬ БТИ КНГСУ ІТК Аудиторія 1 12 жовтня ІДКИТТЯ КНГСУ ступне слово почесного голови оргкомітету конгресу, Президента Національної академії медичних наук України акад.. Ф. ЗІАНА ступне слово почесного голови оргкомітету конгресу, Міністра охорони здоров я України З. М. МИТНИКА ступне слово голови оргкомітету конгресу, чл.-кор. НАМН України.. БЗУКА Привітання І ПЛНАН ЗАСІДАННЯ І Т К. Ф. ЗІАН, З. М. МИТНИК.. БЗУК,. М. КАЛНК,.. ККУШК ПИСКН СТАІННЯ ТА ШЛЯХИ ЙГ ПФІЛАКТИКИ.. Коркушко,. Б. Шатило (Київ) ПІГНТИП, ПИНЦИПИ ЧАСЇ ГАНІЗАЦІЇ МТАБЛІЗМУ ТА СТАІННЯ А. І. Божков (Харків) ГІПТАЛАМУС, ІКА ПАТЛГІЯ ТА ТИАЛІСТЬ ЖИТТЯ.. Безруков (Київ) НАБУТІ АДИ СЦЯ: ЛЮЦІЯ, ТІЛГІЯ, ТАНСФМАЦІЯ ПГЛЯДІ ТА МТДІ ДІАГНСТИКИ І ЛІКУАННЯ. М. Коваленко (Київ) 5 Перерва ІТК Аудиторія 1 12 жовтня САТЛІТНИЙ СИМПЗІУМ за сприяння компанії Фармак Н. К. МУАШК, А. Д. АДЧНК, А.. ЯГНСЬКИЙ І Т К АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУАННЯ СЦ-СУДИННЇ ПАТЛГІЇ ТАКТИКА СІМЙНГ ЛІКАЯ ПИ ГІПТНЗИНМУ КИЗІ П. М. Пісковацький (деса) ГІПТНЗИНА НЦФАЛПАТІЯ Н. К. Мурашко (Київ) ЛІКУАННЯ АТІАЛЬНЇ ГІПТНЗІЇ У ХИХ ИСКГ ИЗИКУ А.. Ягенський (Луцьк) КНТЛЬ АТІАЛЬНГ ТИСКУ ЯК НАІЖНИЙ КАМІНЬ ППДЖННЯ УСКЛАДННЬ АТІАЛЬНЇ ГІПТНЗІЇ А. Д. адченко (Київ) ЧМУ ЛІКАЮ НБХІДН ПИЗНАЧАТИ СТАТИНИ?.. Ханюков (Дніпропетровськ) ИКИСТАННЯ ІТЧИЗНЯНГ НСТЇДНГ ПТИЗАПАЛЬНГ ЗАСБУ МКСИКАМ У ПАЦІЄНТІ ІЗНГ ІКУ З ПАТЛГІЄЮ КІСТК-М ЯЗЇ СИСТМИ.. Поворознюк (Київ) 6 ІТК Аудиторія 2 12 жовтня СКЦІЙН ЗАСІДАННЯ МЛКУЛЯН-КЛІТИННІ МХАНІЗМИ СТАІННЯ (І). М. АЙСМАН, Т.. ДУБІЛЙ, Х. К. МУАДЯН ЛИЯНИ ЛИКТГ МИКГАНИЗМА B. sp. НА АЗИТИ, ГАЗБМН, ДИГАТЛЬНУЮ АКТИНСТЬ И УСТЙЧИСТЬ К СТССАМ У ДЗФИЛ А.. Брушков,.. Безруков*, Г. И. Грива**, Х. К. Мурадян* (Москва, *Киев, **Тюмень) МАТМАТИЧСКИЙ АНАЛИЗ КИЫХ ЫЖИАНИЯ ФУКТЫХ МУХ MEDFLY ПИ АЗЛИЧНЫХ ЖИМАХ ПИТАНИЯ А.. Кременцова, А. И. Михальский, Дж.. Карей* (Москва, *Девис, США) СИСТМНАЯ СХМА СТАНИЯ ЧЛКА Д. А. Медведев, А.. Кременцова, А. А. Москалев*, Б. А. Кауров, И.. Артюхов,. Б. Мамаев (Москва, *Сыктывкар) ЭПИГНТИЧСКАЯ ЭПИДМИЛГИЯ ЗАСТЗАИСИМЫХ ЗАБЛАНИЙ А. М. айсерман, Л.. Мехова (Киев) МНЖСТННАЯ АКТИАЦИЯ ФАГ КАК УКАЗАНИ НА ЗИСТНТНСТЬ МИТХНДИЙ К СТХАСТИЧСКИМ СБЯМ А.. Халявкин,. Н. Крутько (Москва) ЛИЯНИ ГИПКСИИ, МДЛИАННЙ АГНМ, ГЛИМ И АЗТМ, НА АЗИТИ, СТАНИ И ПДЛЖИТЛЬНСТЬ ЖИЗНИ ДЗФИЛ Д. А. Толстун, А. Н. Тимченко,.. Безруков, Х. К. Мурадян (Киев) І Т К 7 ПКСИДАНТН-АНТИКСИДАНТНАЯ СИСТМА, ТИИДНЫЙ СТАТУС И ЫЖИАМСТЬ ЖИТНЫХ ПИ ЭКСПИМНТАЛЬНЙ ГУЛЯЦИИ ПДЛЖИТЛЬНСТИ ЖИЗНИ Ю.. Никитченко,. Н. Дзюба, А. С. Попович,.. Бондарь, А. А. Шеремет (Харьков) ДДНАЯ АТМСФА: ЛИЯНИ НА АЗИТИ И СТАНИ ДЗФИЛ Х. К. Мурадян, А. Н. Тимченко,.. Безруков (Киев) І Т К 8 ІТК Аудиторія 3 12 жовтня СКЦІЙН ЗАСІДАННЯ КГНІТИНІ ПУШННЯ ПИ СТАІННІ Н. Ю. БАЧИНСЬКА,. Н. КУЗНЄЦ, К. Н. ЛГАНСЬКИЙ, А.. ТКА СБЛИСТІ КГНІТИНГ ПФІЛЮ ТА ПБІГУ ЗАХЮАННЯ ЗАЛЖНСТІ ІД ПІДТИПУ СИНДМУ ПМІНИХ КГНІТИНИХ ПУШНЬ У ХИХ СТАШГ ІКУ М. Б. Маньковський, Н. Ю. Бачинська,.. Демченко, І. Ф. ожелюк, А. А. Шулькевич (Київ) ЦБАСКУЛЯНА ПАТЛГІЯ, ІНСУЛІНЗИСТНТНІСТЬ, СНІЛЬНА ДМНЦІЯ: ЛЬ ЦПТІ, ЯКІ АКТИУЮТЬ ПЛІФАЦІЮ ПКСИСМ-ГАММА С. М. асін (Полтава) ПСТАДИАЦИННЫ КГНИТИНЫ АССТЙСТА К. Н. Логановский,. Ю. Антипчук, Н. Ю. Чупровская, Т. К. Логановская, Г. С. Крейнис, С. А. Чумак (Киев) МФФІЗІЛГІЧНИЙ АНАЛІЗ АННІХ СНІЛЬНИХ КГНІТИНИХ ПУШНЬ АЛЬЦГЙМІСЬКГ ТИПУ, ПЄДНАНИХ ІЗ АСКУЛЯНЮ ДМНЦІЄЮ С. М. асін,. С. Підкоритов, Н.. Пилипенко, А.. Саник, М. С. асін (Полтава, Харків) СМННЫ ПДХДЫ К ФАМАКТАПИИ СНИЛЬНЫХ ДМНЦИЙ С. Г. Бурчинский (Киев) СТАН КГНІТИНЇ ФУНКЦІЇ ПІСЛЯ ПАЦІЇ УМАХ ЗАГАЛЬНЇ АНСТЗІЇ С. С. Дубівська, К. Б. Герман (Харків) ИСПЛЬЗАНИ МТДА КГНИТИНЫХ ТНИК АБИЛИТАЦИИ БЛЬНЫХ С ДМНЦИЙ К. Н. Полетаева,. А. Холин, Н. Ю. Бачинская (Киев) І Т К 9 Стендові доповіді: І Т К СБННСТИ БИЭЛКТИЧСКЙ АКТИНСТИ ГЛНГ МЗГА У БЛЬНЫХ ПЖИЛГ ЗАСТА С СИНДММ УМННЫХ КГНИТИНЫХ НАУШНИЙ.. Демченко, К. Н. Полетаева, М. П. Демидовская (Киев) ФУНКЦИНАЛЬНАЯ БУСЛЛННСТЬ АЗИТИЯ КГНИТИНЫХ НАУШНИЙ ПЖИЛМ ЗАСТ Н. А. Прокопенко (Киев) ЛИЯНИ ГНТИЧСКГ ПЛИМФИЗМА PPAR- GAMMA П12АЛА НА ПКАЗАТЛИ ЛЧНИЯ БЛЬНЫХ С СНИЛЬНЙ ДМНЦИЙ АГНИСТМ PPAR ПИГЛИТАЗНМ С. М. асин, И. П. Кайдашев,. А. Шлыкова, М. С. асин (Полтава) ЗАСТСУАННЯ ППААТУ ГІНКФА У ХИХ СТАШГ ІКУ ІЗ СИНДММ ПМІНИХ КГНІТИНИХ ПУШНЬ І. Ф. ожелюк,.. Демченко, А. А. Шулькевич, І.. Покровенко (Київ) ЛИЯНИ КГНИТИН-ЭМЦИНАЛЬНЙ СТИМУЛЯЦИИ НА ФУНКЦИНАЛЬН ССТЯНИ ЦНС ПЖИЛМ ЗАСТ. А. Холин (Киев) 10 ІТК Аудиторія 4 12 жовтня СКЦІЙН ЗАСІДАННЯ ПАКІНСНІЗМ І ІК І. М. КААБАНЬ,. П. ЛУХАНІНА, С. П. МСКК ПИНЦИПИ КМПЛКСНЇ ПАТГНТИЧНЇ ТАПІЇ ХБИ ПАКІНСНА І. М. Карабань, М. Б. Маньковський, М.. Карабань, Н.. Карасевич (Київ) СБЛИСТІ МГ-ДІАГНСТИКИ СПАДКИХ ЗНАК КСТАПІАМІДНЇ НДСТАТНСТІ. П. Луханіна, І. М. Карабань, М. А. Чівліклій, Н. М. Березецька (Київ) ЛЬ НМТНИХ ПУШНЬ КЛІНІЧНІЙ СИМПТМАТИЦІ ХБИ ПАКІНСНА Т. М. Слободін (Київ) СУЧАСНІ МТДИ НЙІЗУАЛІЗАЦІЇ КГНІТИНИХ ПУШНЬ У ХИХ НА ХБУ ПАКІНСНА З. З. ожкова, І. М. Карабань (Київ) НАЦІНАЛЬНИЙ ПТКЛ ДННЯ ХИХ НА ХБУ ПАКІНСНА С. П. Московко (інниця) МХАНІЗМИ ЗИТКУ ДИСФУНКЦІЇ СЦЯ У ЩУІ З ХНІЧНИМ ДФІЦИТМ НІГСТІАНГ ДФАМІНУ С. А. Таланов, С.. Чорна, А.. Коцюруба,. Ф. Сагач (Київ) АМАНТАДИН: МЖЛИСТІ ЗАСТСУАННЯ ПАТГНТИЧНМУ ЛІКУАННІ ХБИ ПАКІНСНА М.. Карабань, Н.. Карасевич, М. А. Чівліклій (Київ) ПИМННИ ГУППЙ ПСИХТАПИИ ДЛЯ ККЦИИ СИМПТМ ДПССИИ И ТГИ У БЛЬНЫХ БЛЗНЬЮ ПАКИНСНА.. Кучук (Київ) І Т К 11 Стендові доповіді: ЛЬ НТПНИХ ППААТІ КМПЛКСНІЙ ПАТГНТИЧНІЙ ТАПІЇ ХБИ ПАКІНСНА Н.. Карасевич,. П. Луханіна,.. Гаркавенко, М.. Карабань (Київ) ЦІНКА ФКТИНСТІ ПТИПАКІНСНІЧНИХ ППААТІ ЗА ДПМГЮ МТДУ ЛКТМІГАФІЇ М. А. Чівліклій,. П. Луханіна (Київ) І Т К 12 ІТК Аудиторія 1 12 жовтня СКЦІЙН ЗАСІДАННЯ ЗАХЮАННЯ КІСТК-М ЯЗЇ СИСТМИ ТА ІК Н.. ДЄДУХ,.. УДНК, М. І. СПУЗЯК ПБЛМА СТПЗУ ГІАТИЧНІЙ ТАМАТЛГІЇ ТА ТПДІЇ М.. Корж (Харків) СТПТИЧСКИ ПЛМЫ У ЖИТЛЙ БЛАУСИ Э.. уденко (Минск) ІННАЦІЙНИЙ МТД ЛІКУАННЯ ПСТМНПАУЗАЛЬНГ СТПЗУ.. Поворознюк (Київ) СБЛИСТІ ХАЧУАННЯ ПИ ЗАХЮАННЯХ КІСТК-М ЯЗЇ СИСТМИ У ЛЮДЙ СТАШИХ ІКИХ ГУП Н.. Григор єва (Київ) ЛЧНИ ПЛМ КСТЙ ТАЗА У ЛИЦ ПЖИЛГ И СТАЧСКГ ЗАСТА И. Л. Шлыков, Н. Л. Кузнецова (катеринбург) БЗЦМНТН НДПТЗУАННЯ КУЛЬШГ СУГЛБА СИСТМЮ ТН ПИ СТПНІЇ І СТПЗІ ЛЮДЙ СТАШГ ІКУ Є. А. Лоскутов (Дніпропетровськ) ДИФНЦІЙНА НТГНДІАГНСТИКА ГІППААТИЇДНЇ СТДИСТФІЇ СІБ СТАШГ ІКУ М. І. Спузяк,. П. Шармазанова,. М. Спузяк (Харків) ІКІ СБЛИСТІ ЧУТЛИСТІ КІСТКЇ ТКАНИНИ Д ТКСИЧНГ ПЛИУ ТИЇДНИХ ГМНІ ТА МЖЛИІСТЬ САМІДНЛЮАННЯ ПІСЛЯ ДСЯГНННЯ УТИЇДНГ СТАНУ І.. Гопкалова (Харків) 13 І Т К І Т К СБЛИСТІ ІДНЛЮАЛЬНГ ЛІКУАННЯ ПИ ЗАХЮАННЯХ КІСТК-М ЯЗЇ СИСТМИ У ПАЦІЄНТІ ПХИЛГ ІКУ.. Андрухова, П.. Баєв,.. Бобошко, М.. Зайцев,.. Півоваров (Харків) Стендові доповіді: СБЛИСТІ ЛІКУАННЯ АТПАТИЧНГ ПСІАЗУ СІБ ПХИЛГ ІКУ Я. Ф. Кутасевич, І.. лійник, І.. Маштакова (Харків) ПААТИНА ГНАЦІЯ КІСТКЇ ТКАНИНИ У САМИЦЬ ЩУІ ІЗНГ ІКУ А.. Макогончук (Київ) ГІПМБІЛЬНИЙ СИНДМ У ДІТЙ ИЗИК АННЬГ СТАІННЯ ШИЙНГ ІДДІЛУ ХБТА М. І. Спузяк,. П. Шармазанова, С. М. Спузяк, Ю. А. Коломійченко, І.. Лапонін (Харків) Дружня вечеря 14 ІТК Аудиторія 2 12 жовтня СКЦІЙН ЗАСІДАННЯ МЛКУЛЯН-КЛІТИННІ МХАНІЗМИ СТАІННЯ (ІІ). К. КУЛЬЧИЦЬКИЙ, С. А. МИХАЛЬСЬКИЙ, А.. ПИСАУК ЫАЖННСТЬ АППТЗА МЗГ ЗСЛЫХ И СТАЫХ КЫС ПСЛ ЧПН-МЗГЙ ТАМЫ И ГННЙ ТАПИИ Т. Ю. Квитницкая-ыжова, С. А. Михальский,.. Белошицкий, Л. А. Цыба (Киев) ЗАСТНЫ ИЗМННИЯ NO-СИНТАЗНЙ АКТИНСТИ И СДЖАНИ НИТИТ ПЧНИ КЫС А. С. Попович, Ю.. Никитченко (Харьков) ЛЬ СТПНИ ГЛИКЗИЛИАНИЯ БЛК ГАНИЗМА ПЦСС СТАНИЯ ЧЛКА Н.. сипов (Киев) ИММУНГИСТХИМИЧСКИ СБННСТИ НЙН-ГЛИАЛЬНЫХ ТНШНИЙ ГИППКАМП КЫС АЗНГ ЗАСТА ПСЛ ЧПН-МЗГЙ ТАМЫ И ГННЙ ТАПИИ С. А. Михальский, Ю.. Лебедь,. М. Цупиков,.. Белошицкий, Т. Ю. Квитницкая-ыжова (Киев) ЗАСТНЫ ИЗМННИЯ АКТИНСТИ НАДФН-ГНИУЮЩИХ ФМНТ НАДПЧЧНИКАХ КЫС ПИ ДНИИ ХЛИДА ТУТИ Г.. Ганусова, П. А. Калиман (Харьков) ИЗМНЧИСТЬ КЛТЧНЫХ ППУЛЯЦИЯХ ПИ ХНЛГИЧСКМ СТАНИИ ДЖЖЙ SACCHAROMYCES CEREVISIAE.. Пронина,. М. Мокросноп, Ю. Б. Шепета, С.. ушковский (Киев) І Т К Дружня вечеря 15 ІТК Аудиторія 3 12 жовтня І Т К СКЦІЙН ЗАСІДАННЯ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦБАСКУЛЯНЇ ПАТЛГІЇ. А. КЗЬЛКІН, С. М. КУЗНЄЦА ГІАТИЧНІ АСПКТИ ІНСУЛЬТУ С. М. Кузнєцова (Київ) СТАТГІЯ ППДЖННЯ ТА ЛІКУАННЯ ХИХ З ІНСУЛЬТАМИ М. Є. Поліщук (Київ) СУЧАСНІ АСПКТИ НЙАБІЛІТАЦІЇ ХИХ, ЯКІ ПНСЛИ ІШМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ. А. Козьолкін, С.. Медведкова (Запоріжжя) ДІАБТИЧНА ПЛ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks