UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ Moto boty AXO A2 - PDF

Description
UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ Moto boty AXO A2 ÚVOD Společnost AXO Sport byla založena v roce 1978 a netrvalo dlouho, než se stala průlomovým mezinárodním výrobcem motorkářského oblečení, obuvi, doplňků a ochranných

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 20 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ Moto boty AXO A2 ÚVOD Společnost AXO Sport byla založena v roce 1978 a netrvalo dlouho, než se stala průlomovým mezinárodním výrobcem motorkářského oblečení, obuvi, doplňků a ochranných prvků. I když se společnost z počátku zaměřovala na MX a offroad vybavení, v dnešní době nabízí kompletní výbavu i pro silniční motocykly. Společnost se průběžně snaží svou neustále se vyvíjející nabídku obohacovat o výrobky, které jdou ruku v ruce s novými trendy, jakými jsou například free-style, supermoto, nebo jízda na horských kolech. Informace v tomto manuálu jsou pouze obecné a mohou se měnit bez předchozího upozornění. POUŽITÍ Obuv je určena k použití na motorových vozidlech, jejichž nárokům odpovídá (např. motokros, enduro, ATV, supermoto a další). Je vhodná k obvyklému i profesionálnímu využití. Vždy boty používejte zároveň s vhodným motorkářským oblečením a vybavením. Jelikož se předpokládá, že obuv bude do určité míry poskytovat ochranu chodidel a kotníků v případě pádu, je nutno ji označit jako osobní ochranné vybavení (PPE). Obuv byla vyvinuta a vyrobena také za účelem poskytnutí ochrany v případě nepříznivých povětrnostních podmínek. Tato ochrana nijak výrazně neomezuje jezdce v pohybu či v ovládání motocyklu. Omezení Obuv AXO byla vyvinuta k použití pouze spolu s ostatními ochrannými prvky, jako jsou helma, ochranné oblečení, chránič páteře atd. Jezdec musí mít na paměti, že v extrémních podmínkách se vlastnosti obuvi mohou měnit. Například v extrémním horku 2 nebo mrazu, těžkém dešti nebo za sněžení může být ochranná funkce obuvi omezena. Obuv používejte pouze k účelům, ke kterým je určena. Jestliže nebudete AXO oblečení a doplňky používat řádným způsobem a nebudete je mít pečlivě dopnuté, mohou být jejich ochranné vlastnosti omezeny. To samé platí, jestliže budete pod ochranným oděvem AXO nosit příliš objemnou vrstvu dalšího oblečení. Nesprávné použití Tuto obuv nepoužívejte k jiným sportovním účelům než k jízdě na motorových vozidlech, ke kterým je určena. Nepoužívejte ji na silničních a závodních motocyklech. AXO oděvy a doplňky nejsou ohnivzdorné, a tudíž nejsou vyrobeny za účelem ochrany proti žáru či ohni. RIZIKA A STUPNĚ OCHRANY Obuv poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy, bez toho, aby nějak omezovala jezdcovu schopnost ovládat pedály. Obuv je vyrobena tak, aby do jisté míry chránila chodidla a kotníky před odřeninami a drobnými poraněními v případě nehody. Obvyklá rizika při nehodě zahrnují zavalení jezdce motorkou, střet s jinými vozidly, náraz do objektů podél silnice nebo dopad na povrch cesty. Zranění způsobená pádem z motorky jsou obvykle horší, zůstane-li noha uvězněná pod strojem. POZOR: ŽÁDNÁ MOTOCYKLOVÁ OBUV NEDOKÁŽE ZCELA ZABRÁNIT ZRANĚNÍM CHODIDEL ČI CELÉHO TĚLA. JÍZDA NA MOTOCYKLU ať už na silnici, v terénu nebo na závodní dráze VŽDY ZAHRNUJE RIZIKO VÁŽNÝCH ZRANĚNÍ NEBO DOKONCE SMRTI. JEZDCI MUSÍ BRÁT V POTAZ SVÉ DOVEDNOSTI S OVLÁDÁNÍM MOTOCYKLU, 3 STEJNĚ TAK JAKO VLASTNOSTI A SPECIFIKACE VOZU SAMOTNÉHO, TAK JAK JE STANOVÍ VÝROBCE. Evropská norma EN 13634: 2010 definuje dvě různé úrovně ochrany. Úroveň 1 zahrnuje minimální požadavky na vlastnosti motorkářské obuvi. Tato úroveň zaručuje ochranu v případě nehody a pohodlí při jízdě na jakémkoliv druhu motocyklu. Pro jezdce, jejichž styl jízdy představuje vyšší riziko nehody, je doporučena úroveň 2. Výrobky certifikované pod úrovní 2 poskytují vyšší ochranu, ovšem na úkor pohodlí a celkové váhy obuvi. Takováto obuv nemusí všem jezdcům vyhovovat. ŠTÍTKY Na každé botě naleznete tyto informace: Symboly Ochranná známka AXOSPORT S.p.A. 4 Model výrobku Kód výrobku Symbol znázorňující způsob použití Číslo evropské technické normy Úroveň ochrany dle normy EN 13634:2010 Označení CE (výrobek splňuje legislativní požadavky EU) Uživatelský manuál PŘED POUŽITÍM SI CELÝ MANUÁL PŘEČTĚTE Doba výroby (rok a čtvrtletí) VYROBENO V ČÍNĚ Země výroby Velikost (příklad) 5 Informační symboly dle směrnice 94/11/ES PLAST 55 % SYNTETICKÉ LÁTKY 31 % KŮŽE 9 % GUMA 5 % Materiál použitý k výrobě bot Značka CE Ochranné oděvy spadající pod značku CE splňují požadavky směrnice 89/686/EHS a jejích pozdějších úprav, včetně procesu certifikace dle článků 8.1 a 10 této směrnice. Takto označený výrobek odpovídá všem požadavkům směrnic, na základě kterých se označení CE uděluje. Jestliže je značka CE na štítku výrobku, výrobce se zaručuje za to, že obuv splňuje veškeré požadavky a že prošla řádným procesem certifikace. Naše obuv je testována a certifikována ve středisku č (DOLOMITICERT s.c.ar.l, Z.I. Villanova, Longarone, BL, Itálie), jehož testovací metody odpovídají evropské směrnici 89/686/EHS a všem jejím následným úpravám, stejně tak jako normě EN 13634:2010. Vlastnosti výrobku Testy dle evropské směrnice prokázaly, že obuv svým ergonomickým tvarem, ochrannými vlastnostmi a pohodlím splňuje všechny normou dané požadavky. 6 Typ ochrany, který moto obuv A2 poskytuje: Typ ochrany Odolnost proti oděrům horní části obuvi Pevnost ve smyku horní části obuvi Příčná tuhost spodní části obuvi POUŽITÍ Podléhá EN 13634:2010 A2 Úroveň 1 Úroveň 1 Úroveň 1 Typ obuvi Nazutí obuvi A2 Vyzutí obuvi A2 Metoda Obujte si botu, pevně upevněte zapínání na suchý zip, upravte mikrometrické pásky a zatlačte přezky na místa tak, aby bota pevně objala chodidlo, aniž by Vás omezovala v pohybu. Uvolněte přezky zatáhnutím, odepněte zapínání na suchý zip a botu si vyzujte. Oblečení a doplňky AXO vyly navrženy tak, aby co nejlépe padly a aby uživatele nijak neomezovaly v pohybu. Velikost oblečení volte dle pozice, jakou na motocyklu obvykle zaujímáte. Každý jezdec by si měl být vědom toho, že ochranný oděv může nějakým způsobem omezovat jeho pohyb. Je vhodné, aby si jezdec na nové oblečení nejdříve navykl. 7 POZOR: Předtím, než si boty nazujete, se ujistěte, že nejsou poškozené, či špinavé. Zkontrolujte, zda jsou všechny upínací mechanismy řádně utažené. SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA Udržujte obuv v nepoškozeném stavu a správným způsobem ji utahujte. Nevystavujte ji přímému slunci nebo zdrojům tepla. Uchovávejte ji na suchém a dobře větraném místě. Nic na obuv nepokládejte, abyste nedeformovali její tvar. Jestliže bude obuv deformována, poškozena, příliš opotřebována nebo rozbita, musí se vyměnit. Obuv je také nutno vyměnit po nárazu nebo nehodě. Jestliže budete boty převážet, uložte je do původní krabice. Jestliže se budete výše uvedenými pokyny řídit, vydrží Vám obuv přibližně 3 roky. ČIŠTĚNÍ Nepoužívejte vysokotlaké čističe. Neperte v pračce. Nepoužívejte k čištění obuvi rozpouštědla. Jestliže obuv přijde do kontaktu s kyselinami nebo rozpouštědly, pečlivě ji zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte za novou. Čistěte obuv jemným kartáčem a poté vlhkým hadrem namočeným v zředěném mýdle s neutrálním ph. Nechte ji sušit při pokojové teplotě mimo dosah zdrojů 8 tepla (např. radiátorů). Pravidelně ošetřujte kožené části obuvi speciálním krémem. Obuv AXO neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Obzvláště citliví lidé nebo alergici by měli po prvním náznaku alergické reakce přestat obuv používat. LIKVIDACE VAROVÁNÍ: OBUVI SE ZBAVUJTE ZODPOVĚDNĚ. Nepalte ji a ani ji mechanicky neničte. Chcete-li se obuvi zbavit, řiďte se místními zákony a předpisy a ujistěte se, že ji umístíte do toho správného kontejneru. Obuv nemodifikujte, ani se nesnažte ji sami opravovat. Ztratí tím své ochranné vlastnosti. Potřebujete-li boty opravit, kontaktujte prodejce. AXO se zaručuje, že všechny výrobky byly vyrobeny bez použití dětských pracovních sil (děti mladší 16 let), otrocké práce nebo za podmínek, kdy by bylo ohroženo zdraví nebo důstojnost pracovníků. AXO se také zaručuje, že při vývoji a výrobě materiálů nedošlo k testování na zvířatech. Společnost není zodpovědná za jakékoliv škody, zranění nebo nepříznivé následky zapříčiněné nesprávným zacházením s výrobkem. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve 9 věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, Praha, I.Č , zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak. Záruční podmínky Záruční doba Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 10 Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose nesprávnou údržbou mechanickým poškozením opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.) neodvratnou událostí, živelnou pohromou neodbornými zásahy nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry Reklamační řád Postup při reklamaci vady zboží Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout. Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla 11 nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu. Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací. V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu. Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu. 12 Datum prodeje: Razítko a podpis prodejce: 13 UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL SK Moto topánky AXO A2 14 ÚVOD Spoločnosť AXO Sport bola založená v roku 1978 a netrvalo dlho, než sa stala prelomovým medzinárodným výrobcom motorkárskeho oblečenia, obuvi, doplnkov a ochranných prvkov. Aj keď sa spoločnosť z počiatku zameriavala na MX a offroad vybavenie, v dnešnej dobe ponúka kompletnú výbavu aj pre cestné motocykle. Spoločnosť sa priebežne snaží svojou neustále sa vyvíjajúcou ponuku obohacovať o výrobky, ktoré idú ruka v ruke s novými trendmi, akými sú napríklad freestyle, supermoto, alebo jazda na horských bicykloch. Informácie v tomto manuáli sú len všeobecné a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia. POUŽITIE Obuv je určená na jazdu na motorových vozidlách, ktorých nárokom zodpovedá (napr. motokros, enduro, ATV, supermoto a ďalšie). Je vhodná k obvyklému aj profesionálnemu využitiu. Vždy topánky používajte zároveň s vhodným motorkárskym oblečením a vybavením. Keďže sa predpokladá, že obuv bude do určitej miery poskytovať ochranu chodidiel a členkov v prípade pádu, je nutné ju označiť ako osobné ochranné vybavenie (PPE). Obuv bola vyvinutá a vyrobená tiež za účelom poskytnutia ochrany v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Táto ochrana nijako výrazne neobmedzuje jazdca v pohybe či v ovládaní motocykla. Obmedzenia Obuv AXO bola vyvinutá na použitie len spolu s ostatnými ochrannými prvkami, ako sú prilba, ochranné oblečenie, chránič chrbtice atď. 15 Jazdec musí mať na pamäti, že v extrémnych podmienkach sa vlastnosti obuvi môžu meniť. Napríklad v extrémnom teple alebo mraze, ťažkom daždi alebo snežení môže byť ochranná funkcia obuvi obmedzená. Obuv používajte len na účely, ku ktorým je určená. Ak nebudete AXO oblečenie a doplnky používať riadnym spôsobom a nebudete ich mať starostlivo dopnuté, môžu byť ich ochranné vlastnosti obmedzené. To isté platí, ak budete pod ochranným odevom AXO nosiť príliš objemnú vrstvu ďalšieho oblečenia. Nesprávne použitie Túto obuv nepoužívajte na iné športové účely než k jazde na motorových vozidlách, ku ktorým je určená. Nepoužívajte ju na cestných a závodných motocykloch. AXO odevy a doplnky nie sú ohňovzdorné, a teda nie sú vyrobené za účelom ochrany proti požiaru či ohňu. RIZIKÁ A STUPNE OCHRANY Obuv poskytuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi, bez toho, aby nejako obmedzovala jazdcovu schopnosť ovládať pedále. Obuv je vyrobená tak, aby do istej miery chránila chodidlá a členky pred odreninami a drobnými poraneniami v prípade nehody. Zvyčajné riziká pri nehode zahŕňajú zavalenia jazdca motorkou, stret s inými vozidlami, náraz do objektov pozdĺž cesty alebo vplyv na povrch cesty. Zranenia spôsobené pádom z motorky sú zvyčajne horšie, ak ostane noha uväznená pod strojom. POZOR: ŽIADNA MOTOCYKLOVÁ OBUV NEDOKÁŽE ÚPLNE ZABRÁNIŤ ZRANENIAM CHODIDIEL ČI CELÉHO TELA. JAZDA NA MOTOCYKLI či už na ceste, v teréne alebo na závodnej dráhe VŽDY ZAHRŇUJE RIZIKO VÁŽNYCH ZRANENÍ ALEBO DOKONCA SMRTI. JAZDCI MUSIA BRAŤ 16 DO ÚVAHY SVOJE SKÚSENOSTI S OVLÁDANÍM MOTOCYKLA, ROVNAKO TAK AKO VLASTNOSTI A ŠPECIFIKÁCIE STROJA SAMOTNÉHO, TAK AKO ICH USTANOVÍ VÝROBCA. Európska norma EN 13634:2010 definuje dve rôzne úrovne ochrany. Úroveň 1 zahŕňa minimálne vlastnosti motorkárskej obuvi. Táto úroveň zaručuje ochranu v prípade nehody a pohodlie pri jazde na akomkoľvek druhu motocykla. Pre jazdcov, ktorých štýl jazdy predstavuje vyššie riziko nehody, je odporúčaná úroveň 2. Výrobky certifikované pod úrovňou 2 poskytujú vyššiu ochranu, avšak na úkor pohodlia a celkovej váhy obuvi. Takáto obuv nemusí všetkým jazdcom vyhovovať. ŠTÍTKY Na každej topánke nájdete tieto informácie: Symboly Ochranná známka AXOSPORT S.p.A. 17 Model výrobku Kód výrobku Symbol znázorňujúci spôsob použitia Číslo európskej technickej normy Úroveň ochrany podľa normy EN 13634:2010 Označenie CE (výrobok spĺňa legislatívne požiadavky EU) Užívateľský manuál PRED POUŽITÍM SI CELÝ MANUÁL PREČÍTAJTE Doba výroby (rok a štvrťrok) VYROBENÉ V ČÍNE Krajina výroby Veľkosť (príklad) 18 Informačné symboly podľa smernice 94/11/ES PLAST 55 % SYNTETICKÉ LÁTKY 31 % KOŽA 9 % GUMA 5 % Materiál použitý na výrobu topánok Značka CE Ochranné odevy spadajúce pod značku CE spĺňajú požiadavky smernice 89/686/EHS a jej neskorších úprav, vrátane procesu certifikácie podľa článkov 8.1 a 10 tejto smernice. Takto označený výrobok zodpovedá všetkým požiadavkám smerníc, na základe ktorých sa označenie CE udeľuje. Ak je značka CE na štítku výrobku, výrobca sa zaručuje za to, že obuv spĺňa všetky požiadavky a že prešla riadnym procesom certifikácie. Naša obuv je testovaná a certifikovaná v stredisku č (DOLOMITICERT s.c.ar.l, Z.I. Villanova, Longarone, BL, Taliansko), ktorého testovacie metódy zodpovedajú európskej smernici 89/686/EHS a všetkým jej následným úpravám, rovnako tak ako norme EN 13634:2010. Vlastnosti výrobku Testy podľa európskej smernice preukázali, že obuv svojim ergonomickým tvarom, ochrannými vlastnosťami a pohodlím spĺňa všetky normou dané požiadavky. 19 Typ ochrany, ktorý moto obuv A2 poskytuje: Typ ochrany Odolnosť proti oderom hornej časti obuvi Pevnosť v šmyku hornej časti obuvi Priečna tuhosť spodnej časti obuvi POUŽITIE Podlieha EN 13634:2010 A2 Úroveň 1 Úroveň 1 Úroveň 1 Typ obuvi Nazutie obuvi A2 Vyzutie obuvi A2 Metóda Obujte si topánku
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks