Užívateľská príručka - PDF

Description
SK Užívateľská príručka HD HD HD CHD Mini HD SE / RE Micro HD SE Mini Combo HD SE Impulse SAT Impulse SAT Wifi Impulse T2C Impulse T2C WiFi TC 100 ECO TC Bezpečnosť

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 44 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
SK Užívateľská príručka HD HD HD CHD Mini HD SE / RE Micro HD SE Mini Combo HD SE Impulse SAT Impulse SAT Wifi Impulse T2C Impulse T2C WiFi TC 100 ECO TC 200 1. Bezpečnosť Úvod Vlastnosti Diaľkové ovládanie Predný panel Zadný panel Pripojenie vášho systému Základné ovládanie Zapnutie stb Pohotovostný režim Ďalší/predchádzajúci kanál Hlasitosť Numerické tlačidlá Vypnutie zvuku mute Pause (pozastavenie) Vyvolanie predchádzajúceho kanála recall Obľúbené Zvuk Informácie EPG TV/Radio Zoznam kanálov Spánok Stránkovanie Text Titulky Hľadanie Zoom TV/RCV Menu Video format Exit Stanice Správa staníc Správa obľúbených Inštalácia Inštalácia satelitu (voliteľný) Automatická inštalácia Inštalácia satelitného príjmu Inštalácia pozemného prijíma Inštalácia káblového príjmu Systém Jazyk A/v nastavenia OBSAH 11.3 Sieťové nastavenia Nastavenie času Časovač Rodičovská kontrola Ostatné nastavenia Software upgrade Upgrade pomocou usb Http upgrade Ftp upgrade Upgrade cez rs232: Záloha na usb Výrobné nastavenia Pôvodné hodnoty: Vymazať všetky kanály: Uložiť základné hodnoty Informácie Podmienený prístup Ca nastavenia Médiá Nahrávanie Film Hudba Obrázky Nastavenie pvr Správa úložiska Bezpečné odstránenie USB zariadenia! Aplikácie Youtube Rss reader Predpoveď počasia Google mapy FtP Hry Tetris Snake Othello Edivision Nové funkcie Ekvalizér Time shift Nahrávanie Riešenie problémov Špecifikácia Amiko HD / / / CHD / Mini HD SE/RE / Micro HD SE / Mini Combo HD SE / Impulse SAT/SAT Wifi / T2C / T2C WiFi / TC 100 / ECO TC BEZPEČNOSŤ Tento HD prijímač bol vyrobený, aby vyhovel medzinárodným bezpečnostným predpisom. Prosím prečítajte pozorne nasledujúce bezpečnostné informácie.. HLAVNE NAPÁJANIE: Externý DC 12V Adaptér PREŤAŽENIE: Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel ani napájací adaptér pretože, to by mohlo spôsobiť požiar alebo elektrický výboj. KVAPALINY: Zabráňte styku HD prijímača s akoukoľvek kvapalinou. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkaniu alebo striekanie kvapaliny a žiadne predmety obsahujúce vodu, ako napr. váza, nesmiete umiestňovať na prístroj ČISTENIE: Pred čistením vypojte HD prijímača elektrickej siete. Použite mäkkú handričku (bez rozpúšťadiel) pre oprášenie HD prijímača. VENTILÁCIA: Otvory na hornej strane HD prijímača musia byť vždy nezakryté pre voľne prúdenie vzduchu jednotkou. Neumiestňujte HD prijímač na čalúnený nábytok alebo na koberec. Nevystavujte HD prijímač priamemu slnečnému žiareniu alebo ho neumiestňujte blízko zdroja tepla. Na HD prijímači nenechávajte elektrické zariadenia a príslušenstvo. PRIPOJENIE: Nepoužívajte iné pripojenie, aké je doporučené, inak môžete spôsobiť poškodenie HD prijímača. PRIPOJENIE K LNB SATELITNEJ PARABOLY: Odpojte HD prijímač od hlavného napájania pred pripojovaním alebo odpojovaním so satelitní parabolou. ZANEDBANIE MÔŽE VIESŤ TIEŽ K POŠKODENIU LNB. PRIPOJENIE K TV: Odpojte HD prijímač od hlavého napájania pred pripojovaním alebo odpojovaním so satelitnou parabolou. ZANEDBANIE MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU TV.. UZEMŇENIE: LNB kábel MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ k systému uzemnenia satelitnej paraboly. UMIESTNENIE: Umiestnite HD prijímač do vnútorného prostredia, kde nebude vystavený oslneniu alebo dažďu. 2. ÚVOD Ďakujeme za zakúpenie HD prijímača. Tento HD prijímač je plne kompatibilný s medzinárodnými DVB štandardmi a tak môže prenášať digitálny obraz, zvuk, informácie a teletext priamo do vašej TV pomocou satelitného vysielania. Teraz môžete pohodlne sledovať a prijímať digitálne prenášanú hudbu, správy, filmy a šport zo satelitného vysielania vo vašom domove alebo na pracovisku. Môžete využívať zaujímavé hry Vášho HD prijímača. Stanice môžete hľadať pomocou automatického alebo ručného vyhľadávania. Podporuje DiSEqC 1.0, 1.2 a USALS, umožňujúce polohovanie vašej antény na vybranú družicu. Môžete uložiť až 6000 TV a Rádio staníc a spravovať ich ako obľúbené, zamknuté, mazať ich, presúvať a triediť. Menu je veľmi jednoduché a podporuje mnoho jazykov. Všetky funkcie môžu byť ovládané pomocou diaľkového ovládača a niektoré tiež aj z čelného panela prístroja. HD prijímač je jednoduchý na používanie a prispôsobený pre budúce použitie. Buďte si vedomí, že nový softvér môže zmeniť a doplniť funkcie HD prijímača. Pokiaľ máte problémy so správnou funkciou vášho HD prijímača, obráťte sa prosím na zodpovedajúcu kapitolu v tejto užívateľskej príručke, vrátane kapitoly Riešenie problémov. Táto užívateľská príručka vám pomôže zistiť ako správne používať prijímač. 3. VLASTNOSTI Kompatibilita s MPEG-FULLY DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD Pamäť pre 6000 kanálov (TV a Rádio) Viacjazyčné menu Čas prepínanie kanálov menší než 1 sekunda Úprava zoznamu kanálov Zoznam obľúbených kanálov Farebné menu na obrazovke (OSD) Funkcia Full Picture In Graphic (PIG) Elektronický Programový Sprievodca (EPG) pre hľadanie informácií o kanáloch Podpora titulkov Podpora teletextu cez VBI a softvérovú emuláciu Rodičovský zámok pre kanály a programy Prenos informácií o programoch a kanáloch z prijímača do prijímača Zaujímavé hry Dolby Digital Bit-Stream výstup cez HDMI DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 a USALS HDMI FullHD (1080p) Video/Audio výstup 2x USB segmentný LED Displaj pre informácie (voliteľné) RTC (Real-Time-Clock) Time Shift Video nahrávanie Nahrávanie jedného kanálu a Time Shifting kanálu (voliteľné) Podpora 3G modemov 4 Amiko HD / / / CHD / Mini HD SE/RE / Micro HD SE / Mini Combo HD SE / Impulse SAT/SAT Wifi / T2C / T2C WiFi / TC 100 / ECO TC DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE Môžete s ním zapínať a vypínať prijímač, ovládať menu a použiť tlačidlá rýchlych funkcií. POWER Prepnutie prijímača do pohotovostného alebo pracovného režimu. MUTE Zapnutie alebo vypnutie zvuku. NUMERICKÉ TLAČIDLÁ 0-9 Výber kanálu alebo vloženie hodnoty. (TV / RADIO) Prepnutie medzi režimom TV a Rádio. (ZOOM) Stlačte pre zväčšenie od 1x po 16x. RECALL Návrat do predchádzajúceho menu alebo stavu. TV/SAT Prepnutie prijímača medzi režimom TV a prijímačom. INFO Zobrazenie stavu kanálu alebo podrobností o programoch aktuálnej stanice. EPG (Elektronický programový sprievodca) Zobrazenie Sprievodcu programami pokiaľ je dostupný. MENU Zobrazenie Hlavného Menu na obrazovke alebo návrat do predchádzajúceho menu. EXIT Ukončenie výberu alebo návrat do režimu sledovania z režimu menu. OK Výber volieb menu alebo potvrdenie zadania. / Tlačidlá Nastavenie hlasnosti alebo presun ukazovateľa v menu. / Tlačidlá Zmena kanálu alebo presun ukazovateľa v menu. PAGE /PAGE Presunutie ukazovateľa na predchádzajúcu alebo ďalšiu stránku v menu alebo zoznamov kanálov. REC Rôzne funkcie podľa menu napr. Spustenie nahrávania. Teletext Zobrazí teletext aktuálneho programu, pokiaľ je podporovaný. Subtitle Zobrazuje titulky. UHF V prípade, že vaša TV je pripojená pomocou RF Modulátoru (UHF), vyberte číslo výstupného kanálu medzi CH21 a CH69 pomocou tlačidiel hore a dolu. (FIND) Zobrazenie kanálov podľa určitého poradia. (TIMER) Nastavenie času pre prepnutie do pohotovostného režimu. V.FORMAT Prepnutie zobrazenia medzi režimami AUTO, 480i, 480P, 576i, 576p, 720P, 108 0i and 1080p. FAV (Obľúbené) Zobrazenie aktuálneho zoznamu obľúbených kanálov. FOLDER Zobrazenie Správcu súborov / Zoznamu súborov. AUDIO (červené tlačidlo) Nastavenie režimu zvuku; Ľavá, Pravá, Stereo, Mono. OPTION (zelené tlačidlo) Zobrazuje NVOD informácie o aktuálnom kanáli podporuje. SAT Zobrazenie zoznamu satelitov na normálny obraz. Play Mode Vyberte režim prehrávania vo formáte MP3 / JPEG. USB Ak chcete odstrániť USB pevný disk bezpečne. TMS (Time Shift) Zobrazenie informačného okna pre Time Shift. Play Prehrávanie MP3, JPEG alebo nahraných súborov. Stop Zastavenie prehrávania MP3/JPEG, nahraných súborov, Time Shift alebo nahrávanie programu. II PAUSE Zmrazenie obrazu. Stlačte raz pre zmrazenie obrazu. Fast Backward Zrýchlené prehrávanie späť. Fast Forward Zrýchlené prehrávanie vpred. I Slow Backward Spomalené prehrávanie späť. I Slow Forward Spomalené prehrávanie vpred I / I PREV/NEXT Prepnúť na náhľad alebo ďalší súbor v režime prehrávania Amiko HD / / / CHD / Mini HD SE/RE / Micro HD SE / Mini Combo HD SE / Impulse SAT/SAT Wifi / T2C / T2C WiFi / TC 100 / ECO TC 200 5 6 Amiko HD / / / CHD / Mini HD SE/RE / Micro HD SE / Mini Combo HD SE / Impulse SAT/SAT Wifi / T2C / T2C WiFi / TC 100 / ECO TC 200 IMPULSE T2C WIFI TC 100 ECO TC 200 Amiko HD / / / CHD / Mini HD SE/RE / Micro HD SE / Mini Combo HD SE / Impulse SAT/SAT Wifi / T2C / T2C WiFi / TC 100 / ECO TC MINI HD SE / RE MINI HD SE / RE 8 Amiko HD / / / CHD / Mini HD SE/RE / Micro HD SE / Mini Combo HD SE / Impulse SAT/SAT Wifi / T2C / T2C WiFi / TC 100 / ECO TC 200 IMPULSE T2C/ IMPULSE T2C WIFI ECO TC 100 ECO TC 200 TC 200 Amiko HD / / / CHD / Mini HD SE/RE / Micro HD SE / Mini Combo HD SE / Impulse SAT/SAT Wifi / T2C / T2C WiFi / TC 100 / ECO TC 200 9 10 Amiko HD / / / CHD / Mini HD SE/RE / Micro HD SE / Mini Combo HD SE / Impulse SAT/SAT Wifi / T2C / T2C WiFi / TC 100 / ECO TC 200 MINI HD SE / RE MINI HD SE / RE Amiko HD / / / CHD / Mini HD SE/RE / Micro HD SE / Mini Combo HD SE / Impulse SAT/SAT Wifi / T2C / T2C WiFi / TC 100 / ECO TC 12 Amiko HD / / / CHD / Mini HD SE/RE / Micro HD SE / Mini Combo HD SE / Impulse SAT/SAT Wifi / T2C / T2C WiFi / TC 100 / ECO TC 200 IMPULSE T2C/ IMPULSE T2C WIFI TC 100 ECO TC 200 Amiko HD / / / CHD / Mini HD SE/RE / Micro HD SE / Mini Combo HD SE / Impulse SAT/SAT Wifi / T2C / T2C WiFi / TC 100 / ECO TC ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE 8.1 ZAPNUTIE STB Najprv stlačte Hlavný vypínač [Device s Main Power] pre zapnutie zariadenia. Pokiaľ je STB používaný po prvýkrát, spustí sa prehrávanie prvého kanálu zo základného zoznamu kanálov. Inak sa spustí prehrávanie posledného sledovaného kanálu pred vypnutím.? Často kladené otázky Q: Napájanie môjho STB je zapnuté a nie je v pohotovostnom režime, ale TV obrazovka nič neukazuje: A: Uistite sa, že TV prijímač je prepnutý na správny kanál video vstupu ( nie na TV kanál). Napríklad, keď máte zariadenie pripojené ku vstupu Video 1 na TV, potom TV musíte prepnúť na kanál Video 1. Q: Napájanie môjho STB je zapnuté a nie je v pohotovostnom režime, ale TV obrazovka ukazuje správu No Signal. A: To znamená, že vybraný kanál nemá signál. Môže to mať niekoľko príčin: 1. Kanál, ktorý ste vybrali, nie je na vašej pridelenej družici. Jednoduchým riešením je zmena kanálu. 2. Signál aktuálneho TV kanálu je príliš slabý. Skúste prepnúť na iný kanál so silnejším signálom. Pokiaľ problém pretrváva, kontaktujte prosím miestneho predajcu alebo inú kvalifikovanú osob. 3. Použite Dual LNB, a potrebujete typ Modify LNB 8.2 POHOTOVOSTNÝ REŽIM 1. Stlačte tlačidlo napájanie [Power] a vstúpte do pohotovostného režimu 2. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo napájania [Power] znovu, zariadenie prepne do pracovného režimu a pokračuje v prehrávaní posledného kanála 3. Užívateľ môže taktiež ukončiť pohotovostný režim prepnutím tlačidla hlavného napájania. 8.8 VYVOLANIE PREDCHÁDZAJÚCEHO KANÁLA RECALL Stlačte tlačidlo [RETURN] pre prepnutie na predchádzajúci sledovaný kanál. 8.9 OBĽÚBENÉ 1. Pri sledovaní stlačte tlačidlo [FAV], a zobrazí sa okno Favorite list na ľavej strane obrazovky, ktoré môžete sledovať ako ukázané nižšie. 2. V okne Favorite list môžete vybrať stisnutím tlačidla [Channel Up/Channel Down] vaše obľúbené kanály. 3. V okne Favorite list, stisnutím tlačidiel [Left/Right] môžete vybrať obľúbené skupiny. Stlačením tlačidiel [P-/P+] s môžete použiť funkciu stránkovania. 8.3 ĎALŠÍ/PREDCHÁDZAJÚCI KANÁL Počas sledovania stlačte tlačidlo [CH+/CH-] pre prepnutie kanála. 8.4 HLASITOSŤ V režime sledovania stlačením [VOL+/VOL-] znížite alebo zvýšite hlasitosť zvuku NUMERICKÉ TLAČIDLÁ Pri sledovaní použite numerické tlačidlá a stlačte [OK] na diaľkovom ovládači pre zmenu kanálu. 8.6 VYPNUTIE ZVUKU MUTE 1. Stlačte tlačidlo [MUTE] pre stlmenie zvuku a obraz bude pokračovať. 2 Stlačte tlačidlo [MUTE] znovu pre zapnutie zvuku. 8.7 PAUSE (POZASTAVENIE) 1. V režime sledovania stlačte tlačidlo [Pause] a obraz sa zastaví, ale zvuk kanálu bude pokračovať. 2. Stlačte tlačidlo [PLAY] znovu, zobrazovaný snímok zmizne a preskočí na aktuálne vysielanie so zodpovedajúcim zvukom sledovaného obrazu. 4. Stlačte tlačidlo [Exit] a vrátite sa do menu.? Často kladené otázky Q: Prečo obrazovka zobrazuje správu No Favorite Channel po stisnutí tlačidla [Favorite]? A: Pretože nemáte nastavený žiadny kanál ako obľúbený kanál. Prosím preštudujte odsek Obľúbené ZVUK 1 Pri sledovaní stisnutím tlačidla [AUDIO] môžete otvoriť okno Audio na obrazovke. 14 Amiko HD / / / CHD / Mini HD SE/RE / Micro HD SE / Mini Combo HD SE / Impulse SAT/SAT Wifi / T2C / T2C WiFi / TC 100 / ECO TC Stisnutím tlačidla [Červený] môžete vybrať kanály podľa rôznych skupín ako podľa, Obľúbené/Satelit/ Správca/CAS atď Stisnutím tlačidla [Zelený] môžete zvoliť rôzny režim zobrazenia ako: Aktuálny EPG, Nasledujúci EPG, Viac a Program.: 2. Stlačením tlačidiel [Channel Up/Channel Down] môžete upraviť zvukovú stopu, a stisnutím tlačidiel [Volume Up/ Volume Down] zmeniť režim zvuku.. 3. Režim: Ľavý/Pravý/Stereo/Mono INFORMÁCIE Pri sledovaní stlačením tlačidla [INFO] (stlačte [INFO] a [RED], sa otvorí okno s informáciami a zobrazia sa parametre aktuálneho kanálu EPG STB podporuje Elektronického Programového Sprievodcu (EPG) ktorý vám pomôže vybrať kanály podľa všetkých možných volieb. EPG poskytuje informácie ako zoznam kanálov a časové impulzy spustení/ukončení pre všetky dostupné kanály. Stlačte tlačidlo [EPG] pre zobrazenia okna EPG. 3. Stisnutím tlačidla [Žltý] v menu EPG môžete nastaviť časovač nahrávania alebo vstúpiť do menu Timer List. Amiko HD / / / CHD / Mini HD SE/RE / Micro HD SE / Mini Combo HD SE / Impulse SAT/SAT Wifi / T2C / T2C WiFi / TC 100 / ECO TC Stisnutím tlačidla [Zelený] zobrazíte podrobné informácie o aktuálnom programe EPG. 4. V menu EPG, keď si zvolíte a zvýrazníte jednu udalosť, túto položku priamo pridáte do zoznamu nahrávania stisnutím tlačidla [REC. 5. V menu EPG, stlačte [Exit] pre ukončenie EPG TV/RADIO 4. Stisnutím tlačidla [Žltý] môžete upraviť vlastnosti kanálu ako FAV /Zámok/ Preskočiť/ Odstrániť/ Premenovať. V TV režimu, stlačte tlačidlo [TV/RADIO] pre prepnutie so Rádio režimu. V režimu Rádio, stlačte tlačidlo [TV/RADIO] pre prepnutie do TV režimu ZOZNAM KANÁLOV 1. Pri sledovaní stlačte [OK] a vstúpite do menu Zoznam staníc. Stisnutím tlačidla [Modrý] otvoríte okno Triedenie. Nájdete 5 typov triedenia. Stisnutím tlačidiel [Channel Up/Channel Down] vyznačte svoju voľbu a stlačte tlačidlo [OK] pre potvrdenie svojej voľby. 2. Stisnutím [Červený] zmeníte skupinu kanálov. 5. Rôzne spôsoby triedenia: Default: triedenie podľa vyhľadávania. FTA/$: Triedenie podľa voľných a platených kanálov. Voľné kanály budú na začiatku a platené na konci zoznamu kanálov. 16 Amiko HD / / / CHD / Mini HD SE/RE / Micro HD SE / Mini Combo HD SE / Impulse SAT/SAT Wifi / T2C / T2C WiFi / TC 100 / ECO TC 200 Lock: Zhromaždí všetky zamknuté kanály a uvedie ich na konci zoznamu TV kanálov.. Name (A-Z): Abecedne, ignoruje znak $.. Name (Z-A): Abecedne, ignoruje znak $.. 6. Stisnutím [Up/Down] presuňte výber a [OK] vyberte kanál.. 7. Stisnutím [Page Up/Down] posuniete stránku. 8. Stisnutím [Exit] opustíte zoznam kanálov SPÁNOK 1. Tu môžete nastaviť časovač vypnutia. Pokiaľ nastavíte čas, zariadenie sa potom automatický prepne do pohotovostného režimu. 2. Stisnutím [SLEEP] prepnete režim spánku medzi Off /10/30/60/90/120 minút STRÁNKOVANIE 8.21 TV/RCV 1. Stisnutím [TV/SAT] prepnete medzi TV a STB režimom 8.22 MENU Stisnutím [MENU] otvoríte menu, opustíte menu a vrátite sa do predchádzajúceho menu alebo zatvoríte okno VIDEO FORMAT 1. Stisnutím [V.FORMAT] pri sledovaní môžete nastaviť výstupné rozlíšenie obrazu a to postupným stisnutím tohto tlačidla až na požadované zobrazenie v poradí podľa zdroja - podľa TV - 480i- 480P- 576i- 576p- 720P- 1080i- 1080p. V zozname kanálov stiskom [Page+/Page-] presuniete zoznam na ďalšiu alebo predchádzajúcu stranu TEXT 1. Stisnutím [Zeleného] v režime sledo vania otvoríte strany teletextu aktuálneho kanálu. 2. Pokiaľ kanál neposkytuje teletext, zobrazí sa správa No Teletext Data TITULKY 1. Stisnutím [Žlté] v režime sledovania prepnete 1 titulky HĽADANIE 8.24 EXIT 1. Stisnutím [Exit] opustíte aktuálne menu do predchádzajúceho menu alebo zatvoríte zobrazené okno. 9. STANICE Stisnutím [Menu] vstúpite do menu, ktoré bude vyzerať ako na obrázku: 1. Stisnutím [Find] v režimu sledovania otvoríte okno Hľadanie, ako môžete vidieť na obrázku. Tlačidlami [Channel Up/ Channel Down/Volume Up/Volume Down] vyberajte znaky a stisnutím tlačidla [OK] zadajte to do hľadaného názvu. 2. Po zadaní každého zadania sa upraví zoznam zobrazujúci sa na ľavej strane. 3. Vyberte na klávesnici OK a stiskom [OK] zatvorte okno Find a vyberte kanál zo zobrazených výsledkov hľadania ZOOM 1. Stisnutím [ZOOM] môžete zväčšovať označenú oblasť na obraze a aktuálne ho zobraziť. 2. Stisnutím [ZOOM] znovu bude obraz postupne zväčšený na x1, x2, x4, x6, x8, x12, x Pri zväčšení x2 ~ x16 tlačidlami [Up/ Down/ Left / Right] pohybujte zväčšeným obrazom čo chcete vidieť. 4. V režime zoom stlačte tlačidlo [Exit] pre ukončenie funkcie. Stisnutím [Up/Down] vyberte menu medzi Organizing services and Organizing favourites. Stisnutím [OK] vstúpte do ďalšieho menu Organizing Service. Pokiaľ menu je uzamknutý [On], zadajte kľúč a heslo. Predvolené heslo je Stisnutím [Menu] sa vráťte do hlavnej ponuky. Amiko HD / / / CHD / Mini HD SE/RE / Micro HD SE / Mini Combo HD SE / Impulse SAT/SAT Wifi / T2C / T2C WiFi / TC 100 / ECO TC SPRÁVA STANÍC Pokiaľ vstúpite do menu Organizing Service, zobrazí sa nasledujúca obrazovka. 1. Stisnutím [Channel Up/ Channel Down] presuniete výber na požadovaný program a [OK] ho vyberiete pre úpravu.. 2. Stisnutím [Page Up/Page Down] sa presuniete na ďalšiu stránku.. 3. Stisnutím [červeného] tlačidla prepnete skupinu.. 4. Stisnutím [zeleného] tlačidla vyberiete režim výberu Stisnutím farebného tlačidla prevediete funkciu priradenú pre menu Organizing Services Presunúť 1. Vyberte kanál, ktorý chcete presunúť a stlačte [OK]. 2. Tlačidlom [Right] sa presuňte do pravého okna. 3. Vyberte znak presunu pomocou [Channel Up/Channel/ Down] a stlačte [OK]. 4. Presuňte kanál na cieľové miesto a stlačte [OK]: Skupiny Zamknúť 1. Zvoľte kanál, ktorý chcete upraviť na zoznamu kanálov a stlačte tlačidlo [OK]. 2. Tlačidlom [Right] presuňte označenú voľbu do pravého okna. 3. Vyberte znak zámku pomocou [Channel Up/Channel Down] a stlačte [OK]. 4. Stisnutím tlačidla [OK] zamknete kanál.trániť: 1. Stlačte [Červené] tlačidlo pre otvorenie okna Groups ktoré vyzerá takto. 2. Môžete stlačiť tlačidlá [Up/Down] pre posun zvýraznenia a stačiť tlačidlo [OK] pre výber skupiny.. 3. Stisnutím tlačidla [Menu] zatvoríte zoznam Groups. Voľby 1. Stačte [Ze
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks