Uputstvo korak po korak za ažuriranje sistema Windows PDF

Description
Uputstvo korak po korak za ažuriranje sistema Windows 8.1 Windows Instaliranje i ažuriranje Ažurirajte BIOS, aplikacije, upravljačke programe i pokrenite Windows Update Izaberite tip instalacije

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 23 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Uputstvo korak po korak za ažuriranje sistema Windows 8.1 Windows Instaliranje i ažuriranje Ažurirajte BIOS, aplikacije, upravljačke programe i pokrenite Windows Update Izaberite tip instalacije Instalirajte Windows 8.1 Posetite veblokaciju Samsung podrške za instalaciju Ažurirajte aplikacije, upravljačke programe i pokrenite Windows Update Preko Interneta (za ažuriranja) windows81update Korišćenje DVD-a (za potpunu instalaciju) Instalacija preko Interneta: Objašnjava kako da preuzmete Windows 8.1 iz Windows prodavnice i instalirate ga. U ovom priručniku je objašnjeno kako se vrši instalacija preko Interneta i kako se vrši potpuna instalacija sistema Windows 8.1 pomoću DVD-a. Veb-lokacija Samsung podrške za instalaciju: Objašnjava kako se ažurira Windows 8.1 i predstavlja funkcije novog operativnog sistema. Ažuriranje preko Interneta Ažuriranje preko Interneta Ažuriranje preko Interneta Umesto DVD-a za instalaciju sistema Windows 8.1, možete da preuzmete besplatan program Windows 8.1 Update iz Windows prodavnice da biste ažurirali sistem. Vaše trenutne postavke za Windows, lične datoteke i neke aplikacije će ostati sačuvane. pre nego što izvršite ažuriranje napravite rezervnu kopiju važnih podataka na spoljnom čvrstom disku. Dodatne informacije o preuzimanju aplikacije Windows 8.1 Update iz Windows prodavnice i njenom instaliranju, kao i informacije o problemima sa kompatibilnošću veb-lokacije, potražite u Microsoft korisničkom servisu koji možete da pronađete na zvaničnoj veb-lokaciji kompanije. Snimci ekrana koji se nalaze u ovom priručniku mogu da sadrže slike, tekst ili opcije koje se razlikuju od onih na ekranu stvarnog operativnog sistema. Ažuriranje preko Interneta Pre nego što instalirate Windows 8.1 Update, ažurirajte BIOS, aplikacije i upravljačke programe na najnovije verzije, a zatim pokrenite Windows Update. Pokrenite SW Update da biste ažurirali BIOS, aplikacije i upravljačke programe na najnoviju verziju. Uverite se da je operativni sistem Windows 8 na računaru ažuran tako što ćete instalirati najnovije Windows ispravke. Da biste proverili ispravke u programu Windows Update 1. Otvorite Windows Update u kontrolnoj tabli tako što ćete prevući prst od desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (ili ako koristite miša, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim kliknite na stavku Pretraga ), otkucati Windows Update u okvir za pretragu, dodirnuti ili kliknuti na stavku Postavke, a zatim dodirnuti ili kliknuti na stavku Instaliraj ispravke. 2. U levom oknu dodirnite ili kliknite na stavku Da li postoje ispravke i sačekajte da Windows potraži najnovije ispravke za vaš računar. 3. Ako postoje ispravke, dodirnite ili kliknite na stavku Instaliraj ispravke. Na taj način ćete instalirati ispravke koje su neophodne za instalaciju i korišćenje sistema Windows 8.1. Nemojte da preskačete ovaj postupak. Ažuriranje preko Interneta Otvorite Windows prodavnicu i izaberite pločicu Ažuriranje na Windows 8.1 ili, ako vidite obaveštenje Ažuriranje na Windows 8.1, možete da izaberete dugme Idi u prodavnicu. Da biste ažurirali sistem na Windows 8.1 pomoću Windows prodavnice 1. Na stranici proizvoda Windows 8.1 izaberite Preuzmi. Preuzimanje i instalacija sistema Windows 8.1 može da potraje od 1 do 2 sata, ali možete i dalje da koristite računar dok je preuzimanje u toku. 2. Ako od vas bude zatraženo da preduzmete određene korake, pratite uputstva na ekranu. 3. Kada bude zatraženo da ponovo pokrenete računar, izaberite dugme Ponovo pokreni ili sačekajte da Windows to uradi automatski. 4. Kada se Windows ponovo pokrene, pratite eventualna uputstva na ekranu, a zatim se prijavite u Windows 8.1. Dobro došli u Windows 8.1. Kliknite ovde da biste saznali više. Ažuriranje preko Interneta Kada se instalira Windows 8.1 Update, ažurirajte sistem. Pokrenite SW Update i ažurirajte aplikacije i upravljačke programe na najnovije verzije. Ukoliko nije potrebno ažuriranje sistema, lista za preuzimanje će biti prazna. Pokrenite Windows Update isto kao i pre nego što ste instalirali Windows 8.1 Update. Na taj način ćete instalirati ispravke koje su neophodne za korišćenje sistema Windows 8.1. Nemojte da preskačete ovaj postupak. Potpuna instalacija pomoću DVD-a Potpuna instalacija pomoću DVD-a Potpuna instalacija pomoću DVD-a za instalaciju sistema Windows 8.1 Koristite DVD za instalaciju sistema Windows 8.1 koji ste kupili putem Microsoft veblokacije ili kod zastupnika da biste ažurirali sistem Windows 8 na verziju Windows 8.1. Izbrisaće se sve vaše aplikacije i datoteke. Neke datoteke sa podacima korišćene u sistemu Windows 8 se čuvaju u fascikli C:\Windows.old folder. Možete da izbrišete ovu fasciklu kako biste oslobodili prostor na disku. Pre nego što pokrenete instalaciju napravite rezervnu kopiju važnih podataka na spoljnom čvrstom disku. Kompanija Samsung Electronics ne prodaje niti obezbeđuje ovaj DVD. Potpuna instalacija pomoću DVD-a Ubacite DVD za instalaciju sistema Windows 8.1. Sačekajte da se pokrene automatski. Ako se DVD ne pokrene automatski, kliknite dvaput na stavku setup.exe. Izaberite Idite na mrežu da biste odmah instalirali ispravke (preporučuje se) i pritisnite dugme Dalje. Unesite šifru proizvoda koju ste dobili uz DVD i pritisnite dugme Dalje. Pročitajte ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom. Potvrdite izbor u polju Slažem se i pritisnite dugme Dalje. Izaberite Ništa i počnite da instalirate Windows 8.1. Kada se instalacija dovrši i kada se sistem ponovo pokrene, pratite uputstva na ekranu. Zatim se prijavite u Windows 8.1. Preuzmite program SW Update i instalirajte neophodne upravljačke programe i aplikacije. Najčešća pitanja za ažuriranje sistema Windows 8.1 P: Sistem se vraća na Windows 8 prilikom ažuriranja na Windows 8.1. O: Pokrenite Windows Update i ažurirajte aplikacije i upravljačke programe na najnovije verzije pre nego što nadogradite sistem na Windows 8.1. P: Neki programi ne rade kako treba nakon ažuriranja na Windows 8.1. O: Deinstalirajte problematične aplikacije, a zatim ih sve ponovo instalirajte u sistemu Windows 8.1. Za Samsung softver, možete da koristite program SW Update za instalaciju. Informacije o kompatibilnosti sa sistemom Windows 8.1 potražite na lokaciji P: Želim da registrujem nalog lokalnog korisnika umesto Microsoft naloga. O: Problem sa MS nalogom se javlja kada ste povezani sa mrežom. Ako izaberete tekstualni meni Preskoči ovu opciju, možete da kreirate nalog lokalnog korisnika. P: Kako mogu da proverim za koji uređaj je potreban Windows 8.1 upravljački program? O: Windows taster + X Upravljač uređajima Stavke sa znakom uzvika (poznatiji kao žuti trougao upozorenja) P: Nemam instaliran program SW Update u sistemu. O: Posetite da biste preuzeli najnoviju verziju programa SW Update. P: Želim da vratim Windows 8. O: Pokrenite traku sa dugmadima. Izaberite Postavke Promena postavki računara Ažuriranje i oporavak Oporavak Ukloni sve i ponovo instaliraj Windows Prvi koraci Dalje Samo ukloni moje datoteke Poništi. Hvala vam
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks