Tuleviku õpperuum 2050

Description
1. TULEVIKU ÕPPERUUM 2050 Miia Heleene Utsal Haanja Kool 6.klass 2. TEEMAD: ã Hapnik ã Kui palju on õhus hapnikku? ã Kui palju me kasutame hapnikku ja milleks?…

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. TULEVIKU ÕPPERUUM 2050 Miia Heleene Utsal Haanja Kool 6.klass
 • 2. TEEMAD: • Hapnik • Kui palju on õhus hapnikku? • Kui palju me kasutame hapnikku ja milleks? • Liikumine • Kui palju peab laps liikuma? • Kas lapsed liiguvad piisavalt?
 • 3. HAPNIK • Suurem osa elusorganisme kasutavad hingamisel õhust saadavat hapnikku oma elutegevuses. Inimene tarvitab hingamiseks keskmiselt sama palju hapnikku, kui suudavad toota 5 puud. • Õhu hapnikusisaldus (21%) on elutegevuseks optimaalseim. Kui see väheneb 9%-ni, siis tekivad eluohtlikud seisundid. Õhust kõrgema hapnikusisaldusega hingamissegusid kasutatakse aga kopsu- või südamepuudulikkust põhjustavate haiguse korral, samuti vingumürgituse puhul, et parandada kudede hapnikuga varustatust. Inimene kasutab suurel hulgal hapnikku oma majanduslikus tegevuses, eelkõige erinevate kütuste põletamiseks tööstuses ja transpordis. • Meditsiinis kasutatakse hapnikku peale hingamisaparaatide ka anaeroobsete mikroorganismide poolt tekitatud haiguste raviks. Anaeroobsed mikroorganismid suudavad elada ilma hapnikuta. Patsient pannakse kõrgrõhu kambrisse, kus hapniku rõhk on tõstetud 3 kuni 4 atmosfäärini. Nii kõrge rõhu juures tungivad hapniku aatomid rakku ning tapavad anaeroobsed mikroorganismid. Sellist ravi tehakse näiteks gangreeni korral.
 • 4. ÕHK ÕHU SISALDUS % 78% 0,9% ARGOONIST 21% LÄMMASTIKU HAPNIKU 0,04% SÜSINIKDIOKSIID
 • 5. LIIKUMINE • Liikumine on kasulik mitte üksnes lihastele ja luustikule, vaid kogu organismile, eriti hingamisele ja vereringele. • Noore inimese jaoks on kehalised harjutused lausa hädavajalik arengutegur, täiskasvanule läheb neid vaja lõdvestuseks ja töövõime säilitamiseks. • Kõik koolilapsed peaksid ka vabal ajal sporti tegema. • Soovitatav on liikuda 1–2 tundi päevas, võimalikult palju olla õues.
 • 6. MIDA SAAB ETTE VÕTTA, ET • Oleks klassis piisavalt hapnikku • Saab teha akna, millel on küljes hapnikmõõtja, mis mõõdab kui palju hapnikku on ruumis ja kui seda on vähe, teeb ta akna lahti ning kui värsket õhku on piisavalt, sulgeb ta akna, et klass liiga külmaks ei läheks. • Noored liiguksid rohkem • Saab teha laudade alla pedaalid mida saab vändata, kui on liikumisvajadus või kui tunni töö on tehtud! Laua kõrval on väike ekraan, kus näitab mitu kilomeetrit ta on vändanud ja kui kaua ta seda tegi.
 • 7. Kasutatud materjal • http://bio.edu.ee/taimed/general/metsp.htm • http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/4klass/5energia/inimene.ht m • http://miksike.net/documents/main/elehed/7klass/7kytused/7-7-11-2.htm • http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/file/juhendid/lapsed_toitumi ne_2010.pdf • http://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95hk
 • 8. TÄNAN VAATAMAST!
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks