TÜRGI 85 - EESTI 90 SÕPRUS LÄBI AEGADE TURKEY 85 - ESTONIA 90 FRIENDSHIP THROUGH TIME - PDF

Description
TÜRGI 85 - EESTI 90 SÕPRUS LÄBI AEGADE TURKEY 85 - ESTONIA 90 FRIENDSHIP THROUGH TIME SISUKORD CONTENTS Türgi Vabariigi suursaadiku eessõna 3 Introduction by Ambassador of Turkey Kronoloogia 5 Timeline

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 136 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
TÜRGI 85 - EESTI 90 SÕPRUS LÄBI AEGADE TURKEY 85 - ESTONIA 90 FRIENDSHIP THROUGH TIME SISUKORD CONTENTS Türgi Vabariigi suursaadiku eessõna 3 Introduction by Ambassador of Turkey Kronoloogia 5 Timeline Kahepoolsed lepingud Eesti ja Türgi vahel 7 Bilateral Agreements between Estonia and Turkey Kõrgetasemelised visiidid Eesti ja Türgi vahel 8 High Level Visits between Estonia and Turkey Iseseisvussõjad ja parlamentide avamine 9 Independence Wars and the Opening of National Assemblies Eesti-Türgi suhete algus ja Eesti-Türgi sõprusleping (1924) 13 Beginning of Estonian-Turkish Relations and the Estonian-Turkish Treaty of Friendship (1924) Riigijuhtide kirjad 17 Letters from the Heads of State Saatkondade ja konsulaatide asutamine Eestis ja Türgis 22 Establishment of Embassies and Consulates in Estonia and Turkey aasta Vene-Türgi sõja veteranide otsimise kampaania 27 Campaign for Searching Ex-servicemen of the Russo-Turkish War Eesti-Türgi majandussuhted 32 Estonian-Turkish Economic Relations Türgi naised. Eesti ajakirjandus Türgi reformidest 36 Turkish Women. Turkish Reforms in the Estonian Press Türgi välispoliitika arengud Eesti ajakirjanduses 40 Turkish Foreign Policy Developments in the Estonian Press Eestlased Türgis, türklased Eestis 44 Estonians in Turkey, Turks in Estonia Türgi arhitektuur eesti ajakirjanduses 48 Turkish Architecture in the Estonian Press Esemed Türgist riigipea residentsi tarvis, Sultan Osman II portre 49 Turkish Items Acquired for the Residence of the Head of State, Portrait of Sultan Osman II Keel ja kirjandus 51 Language and Literature Atatürgi surm ja matus 56 Atatürk's Death and Funeral İsmet İnönü, teine president 60 İsmet İnönü, the 2 nd President Diplomaatiliste suhete taasloomine 64 Re-establishment of Diplomatic Relations Presidentide visiidid 66 Presidential Visits Peaministrite visiidid 69 Prime Ministers Visits Välisministrite visiidid 70 Foreign Ministers Visits Eesti ja eestlased Türgi ajakirjanduses 74 Estonia and Estonians in Turkish Newspapers Kultuurivahetus 76 Cultural Exchanges TÜRGI VABARIIGI SUURSAADIKU EESSÕNA INTRODUCTION BY AMBASSADOR OF TURKEY Türgi kodanikuna teadsin Eesti kohta peamiselt tõsiasja, et see on üks ilus maa Läänemere kaldal, kus inimesed räägivad keelt, mis kuidagimoodi omab teatud seoseid ja sarnasusi Türgi keelega. Saabudes Türgi saadikuna Eestisse aasta detembrikuus, tundsin juba seetõttu selle maa ja tema suurepäraste elanike vastu erilist sümpaatiat. Minu huvi meie riikide kahepoolsete suhete vastu hakkas pakkuma väga meeldivaid üllatusi riikidevaheliste suhete erinevate aspektide kohta, äratades minus soovi seda valkonda veelgi sügavamalt uurida, mis omakorda võiks päädida näitusega, võib-olla jõuda koguni raamatukaante vahele, et nii eesti kui türgi rahvale meelde tuletada neid fakte, mis on meid omavahel lähendanud juba kaua aega tagasi. Palju inimesi ja asutusi nii Eesti kui Türgi poolelt on andnud oma panuse sellesse uurimistöösse, mille tulemused tõendavad, et meie riikide vahel valitsevad pikaaegseid suhted poliitika, majanduse, kultuuri ja isegi spordi vallas. Selle kinnituseks on asjaolu, et juba meie riikide iseseisvuse päris alguses, aastal, sõlmisid kaks noort vabariiki omavahel sõpruse ja koostöö lepingu, millele on mõlemad osapooled ustavaks jäänud tänaseni. Meie riikide presidentide omavaheline kirjavahetus, Türgi saatkonna avamine aastal aadressil Kentmanni tn. 9, olid ühtviisi suured avastused minu jaoks. As a Turkish citizen, the main fact I knew about Estonia was that it is a beautiful country on the shores of the Baltic Sea whose people spoke a language which somehow had ties and similarities with the Turkish language. Therefore, following my arrival in Tallinn as Ambassador of Turkey in December 2005, I was already feeling a special closeness for this country and its wonderful people. My curiosity about the history of our bilateral relations started to yield very pleasant surprises about the different aspects of our bilateral relations. This evoked in me a desire to carry out a more thorough research into the matter which, in turn, could result in an exhibition and perhaps also a publication, so that both the Estonian and Turkish people would be reminded of these facts that have brought us close already a long time ago. Many individuals and institutions from both Estonia and Turkey have contributed to this research which shows that our countries share long-standing relations in the area of politics, economy, culture and even sports. So much so, that shortly after gaining their independence the two young Republics concluded a Treaty of Friendship and Cooperation in 1924 to which both countries have remained loyal to this day. The correspondences between our Presidents, the opening of the Turkish Embassy in 1935 at Kentmanni 9 were also great discoveries for me. 3 TÜRGI VABARIIGI SUURSAADIKU EESSÕNA INTRODUCTION BY AMBASSADOR OF TURKEY Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta ja Türgi Presidendi Abdullah Güli visiit Eestisse president Toomas Hendrik Ilvese külalisena, andsid ülimalt tähendusrikka aluse käesoleva näituse avamiseks 10.oktoobril 2008 Eesti Rahvusraamatukogus. Antud näitus ja ka see kataloog esitlevad valikut dokumentidest, fotodest ning teistest materjalidest, mida oli võimalik koguda suhteliselt lühikese ajaga. Oleme ülimalt tänulikud kõikidele osapooltele, kes andsid oma panuse käesoleva näituse valmimisele. Tahaksin südamest tänada Jaana Kooli ja Tanno Tilgarit, ning Türgi saatkonna töötajaid, endist nõunikku Nur Sagmani, Kristi Saart and Kai-Ines Nelsonit, kes ennastsalgava pühendumusega veetsid pikki õhtutunde seda näitust ette valmistades. Ma loodan südamest, et käesolev näitus ja kataloog pakuvad Teile põnevaid avastusi aegade lõikes, edendades sügavamat vastastikust mõistmist ning lähendades veelgi meie rahvaid teineteisele. S ule Soysal Türgi Vabariigi suursaadik The 90 th anniversary of Independence of the Republic of Estonia and the official visit of the Turkish President Abdullah Gül as the guest of President Toomas Hendrik Ilves, presented a most meaningful occasion for the opening of this exhibition, on 10 th of October 10, 2008 in Tallinn at the National Library of Estonia. The present exhibition and consequently this publication display selected documents, photos as well as other material which could be accessed at a rather short period of time. We are very grateful indeed to all the numerous sources who provided materials for this exhibition. I would like to extend my sincere thanks to Jaana Kool and Tanno Tilgar as well as members of staff at the Turkish Embassy, especially former counsellor Nur Sagman, Kristi Saar and Kai-Ines Nelson who put forth such devoted effort and long hours in preparation for this exhibition. I hope that this exhibition and publication will offer you with equally exciting discoveries of the Turkish-Estonian relations through time, promote a deeper understanding and bring our nations even closer together. S ule Soysal Ambassador of Turkey 4 KRONOLOOGIA TIMELINE KUULUTATAKSE VÄLJA EESTI VABARIIK ASUTAVA KOGU KOKKUKUTSUMINE EESTI VABARIIGIS SUURE RAHVUSKOGU KOKKUKUTSUMINE TÜRGI ISESEISVUSLASTE POOLT EESTI VALITSUSE DELEGAADI KIRI OSMANI RIIGI VÄLISMINISTER İZZET PAS ALE KUULUTATAKSE VÄLJA TÜRGI VABARIIK TÜRGI TUNNUSTAB EESTIT DE JURE. SÕLMITAKSE EESTI-TÜRGI SÕPRUSLEPING. SÕPRUSKOHTUMINE TALLINNAS EESTI JA TÜRGI JALGPALLIKOONDISTE VAHEL, MILLE VÕIDAB TÜRGI 4:1. EESTI PARLAMENT RATIFITSEERIB SÕPRUSLEPINGU MUSTAFA KEMAL VALITAKSE TEIST KORDA TÜRGI VABARIIGI PRESIDENDIKS. EESTI AVAB ATEENA PEAKONSULAADI, PEAKONSUL ERNST VEBERMAN HAKKAB ESINDAMA EESTI ÄRIHUVISID KA TÜRGIS. TÜRGI PRESIDENT MUSTAFA KEMALI KIRI EESTI RIIGIVANEM JAAN TÕNISSONILE EESTI JA TÜRGI ALLKIRJASTAVAD KAUBANDUS- JA LAEVANDUSKONVENTSIOONI. EESTI RIIGIVANEM JAAN TÕNISSONI KIRI TÜRGI PRESIDENT MUSTAFA KEMALILE TÜRGI MÄÄRAB AMETISSE DIPLOMAATILISE ASJURI BALTIMAADES İBRAHIM OSMANI, KES HAKKAB ESINDAMA TÜRGIT KA EESTIS. EESTI AVAB ISTANBULI PEAKONSULAADI, PEAKONSULIKS SAAB ERNST VEBERMAN. EESTI JA TÜRGI PARLAMENDID RATIFITSEERIVAD KAUBANDUS JA LAEVANDUSKONVENTSIOONI. EESTI JA TÜRGI ALLKIRJASTAVAD KÕRGENDATUD TARIIFIDEGA KAUBANDUS- JA LAEVANDUSLEPINGU. EESTI TELEGRAAFIAGENTUURI DIREKTOR JAAN LINTROP OSALEB ISTANBULIS TELEGRAAFIAGENTUURIDE JUHATAJATE KONVERENTSIL EESTI PARLAMENT RATIFITSEERIB KÕRGENDATUD TARIIFIDEGA KAUBANDUS- JA LAEVANDUSLEPINGU MUSTAFA KEMAL VALITAKSE KOLMANDAT KORDA TÜRGI VABARIIGI PRESIDENDIKS. TÜRGI PARLAMENT RATIFITSEERIB KÕRGENDATUD TARIIFIDEGA KAUBANDUS- JA LAEVANDUSLEPINGU. EESTI PRESIDENT KONSTANTIN PÄTSI KIRI TÜRGI PRESIDENT MUSTAFA KEMALILE, MILLES PALUB AVADA TÜRGI SAATKOND EESTIS TÜRGI SULGEB DIPLOMAATILISE ESINDUSE BALTIMAADES. EESTI SULGEB ISTANBULI PEAKONSULAADI MUSTAFA KEMAL VALITAKSE NELJANDAT KORDA TÜRGI VABARIIGI PRESIDENDIKS. TÜRGI AVAB SAATKONNA TALLINNAS, SAADIKUKS SAAB NURI BATU. EESTI JA TÜRGI SÕLMIVAD KLIIRINGKOKKULEPPE. TÜRGI MAADLUSLIIDU PEASEKRETÄR ALI SENSEDDIN SAABUB TALLINNA EESMÄRGIGA LEIDA TÜRGI MAADLUSKOONDISELE PEATREENER. TÜRGI PRESIDENT MUSTAFA KEMAL ATATÜRGI KIRI EESTI RIIGIVANEMALE KONSTANTIN PÄTSILE JA KONSTANTIN PÄTSI VASTUS SELLELE TÜRGI ALLKIRJASTAB MONTREAUX'S UUE VÄINADE LEPINGU. TÜRGI SAATKOND EESTIS ASUTAB KONSULAAROSAKONNA, MILLE JUHIKS SAAB SENINE SAATKONNA SEKRETÄR M. SETTAR F. IKSEL EESTI JA TÜRGI SÕLMIVAD KAUBANDUSKOKKULEPPE JA PIKENDAVAD KLIIRINGLEPINGUT. EESTIS KORRALDATAKSE KAMPAANIA AASTA VENE-TÜRGI SÕJA VETERANIDE LEIDMISEKS EESTI PRESIDENT KONSTANTIN PÄTSI KIRI TÜRGI PRESIDENT MUSTAFA KEMAL ATATÜRGILE. SUREB TÜRGI VABARIIGI RAJAJA JA KAUAAEGNE PRESIDENT MUSTAFA KEMAL ATATÜRK. EESTI POOLA SAADIK JOHANNES MARKUS JA EESTI PRESIDENDI ADJUTANT KINDRAL GUSTAV JONSON VÕTAVAD OSA MUSTAFA KEMAL ATATÜRGI MATUSTEST. EESTI JA TÜRGI SÕLMIVAD KAUBANDUS- JA KLIIRINGLEPETE PROTOKOLLI. EESTI JA TÜRGI MAADLEJAD OSALEVAD MAADLUSE EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSTEL TALLINNAS EESTI SAADIK POOLAS JOHANNES MARKUS MÄÄRATAKSE EESTI SAADIKUKS TÜRGIS, ASUKOHAGA VARSSAVIS. ISTANBULI PEAKONSULAADI TAASAVAMINE, PEAKONSULIKS SAAB RICHARD JÖFFERT EESTI ISTANBULI PEAKONSUL RICHARD JÖFFERTI TAGASIKUTSUMINE. 5 KRONOLOOGIA TIMELINE 1991 DIPLOMAATILISTE SUHETE TAASTAMINE 1993 EESTI PRESIDENT LENNART MERI RIIGIVISIIT TÜRGISSE. TALLINNA PEDAGOOGIKAÜLIKOOLIS ALUSTATAKSE TÜRGI KEELE ÕPETAMIST LISAERIALANA EESTI VÄLISMINISTER JÜRI LUIK VÕTAB OSA NATO TIPPKOHTUMISEST ISTANBULIS. TÜRGI VÄLISMINISTER HIKMETTIN ÇETINI VISIIT EESTISSE EESTIS ILMUB YAS AR KEMALI ROMAAN MADU MAHA TAPPA , LY SEPPEL-EHINI TÕLKES. LY SEPPELI, ANDRES EHINI JT. EESTVEDAMISEL ASUTATAKSE TALLINNA PEDAGOOGIKAÜLIKOOLI JUURES TÜRGI KULTUURIKESKUS. EESTI VÄLISMINISTER RIIVO SINIJÄRVE VISIIT TÜRGISSE TÜRGI VABARIIGI PRESIDENT SÜLEYMAN DEMIRELI RIIGIVISIIT EESTISSE. PRESIDENT SÜLEYMAN DEMIREL AVAB TALLINNA PEDAGOOGIKAÜLIKOOLI TÜRGI KEELE KESKUSE. RIIGIKOGU ESIMEES TOOMAS SAVI VISIIT TÜRGISSE EESTI PRESIDENT LENNART MERI RIIGIVISIIT TÜRGISSE EESTI PEAMINISTER MART LAAR JA EESTI VÄLISMINISTER TOOMAS HENDRIK ILVES VÕTAVAD OSA OSCE TIPPKOHTUMISEST ISTANBULIS TÜRGI VÄLISMINISTER İSMAIL CEMI VISIIT EESTISSE. TALLINNA PEDAGOOGIKAÜLIKOOLIS ALUSTATAKSE TÜRGI KEELE ÕPETAMIST PÕHIERIALANA TALLINNAS AVATAKSE TÜRGI VABARIIGI EESTI SAATKOND. EESTI VÄLISMINISTER TOOMAS HENDRIK ILVESE VISIIT TÜRGISSE TÜRGI VABARIIGI PRESIDENDI AHMET NECET SEZERI RIIGIVISIIT EESTISSE. TÜRGI KAITSEMINISTER SABAHHATIN ÇAKMAKOĞLU VISIIT EESTISSE EESTI VÄLISMINISTER KRISTIINA OJULANDI VISIIT TÜRGISSE EESTI VABARIIGI TÜRGI SAATKONNA AVAMINE. EESTI VÄLISMINISTER KRISTIINA OJULANDI VISIIT TÜRGISSE. TÜRGI VÄLISMINISTRI JA TÜRGI PEAMINISTRI KOHUSETÄITJA ABDULLAH GÜLI VISIIT EESTISSE. ASUTATAKSE EESTI-TÜRGI SÕPRUSÜHING, MILLE ESIMEHEKS VALITAKSE GALIP İLTER. TALLINNA PEDAGOOGIKAÜLIKOOLIS TOIMUB EESTI JA TÜRGI ÕPETLASTE JA KULTUURITEGELASTE ÜMARLAUD TEEMAL EESTI-TÜRGI AKADEEMILISED JA KULTUURILISED SUHTED LAIENEVAS EUROOPAS EESTI PRESIDENT ARNOLD RÜÜTLI VISIIT TÜRGISSE. RIIGIKOGU EESTI-TÜRGI PARLAMENDIGRUPI VISIIT TÜRGISSE EESTI VÄLISMINISTER URMAS PAETI VISIIT TÜRGISSE. TÜRGI RAHVUSASSAMBLEE TÜRGI-EESTI PARLAMENDIRÜHMA VISIIT EESTISSE. TÜRGI RAHVUSASSAMBLEE ASESPIIKER ISMAIL ALPTEKIN OSALEB ENPA KONVERENTSIL EESTIS. TALLINNAS TOIMUVAD TÜRGI EESTI SAATKONNA JA TÜRGI-EESTI-LÄTI-LEEDU SÕPRUSE ASSOTSIATSIOONI POOLT ORGANISEERITUD TÜRGI KULTUURI PÄEVAD. TOOMAS HENDRIK ILVES VALITAKSE EESTI VABARIIGI PRESIDENDIKS ABDULLAH GÜL VALITAKSE TÜRGI VABARIIGI PRESIDENDIKS. EESTIS ILMUB AASTA NOBELI KIRJANDUSPREEMIA LAUREAADI ORHAN PAMUKI ROMAAN LUMI LY SEPPEL-EHINI TÕLKES EESTI PEAMINISTER ANDRUS ANSIPI VISIIT TÜRGISSE. TÜRGI VÄLISMINISTER ALI BABACANI VISIIT EESTISSE. JÕUSTUB LEPING VIISANÕUETE KAOTAMISE KOHTA EESTI KODANIKELE. TÜRGI VABARIIGI PRESIDENT ABDULLAH GÜLI AMETLIK VISIIT EESTISSE. 6 KAHEPOOLSED LEPINGUD EESTI JA TÜRGI VAHEL BILATERAL AGREEMENTS BETWEEN ESTONIA AND TURKEY 1. Eesti-Türgi sõprusleping (sõlmiti: , jõustus: ) 2. Kaubandus- ja laevandusleping (allkirjastati: , jõustus: ) 3. Ajutine maksete õiendamis-leping (nootide vahetus) (allkirjastati: , jõustus: ) 4. Kaubandus- ja laevandusleping (allkirjastati: , jõustus: ) 5. Nootide vahetus seoses Kaubandus- ja laevanduslepingu lisaga (allkirjastati: , ) 6. Kliiringleping (allkirjastati: , jõustus: ) 7. Kaubandus- ja kliiringleping (allkirjastati: , jõustus: ) 8. Kirjavahetus seoses Kaubandus- ja kliiringlepingu parandusega (allkirjastati: , jõustus: ) 9. Sõpruse ja koostöö leping (sõlmiti: , jõustus: ) 10. Kaubandus- ja majanduskoostöö leping (sõlmiti: , jõustus ) 11. Militaarvallas haridus-, tehnika- ja teadusalase koostöö kokkulepe (allkirjastati: , jõustus: ) 12. Rahvusvaheline maanteeveo kokkulepe (allkirjastati: , jõustus: ) 13. Kokkulepe turismialasest koostööst (allkirjastati: , jõustus: ) 14. Leping vastastikuste viisanõuete kaotamise kohta diplomaatiliste passide omanikele (allkirjastati: , jõustus: ) 15. Välisministeeriumide vaheline koostöö protokoll (jõustus: ) 16. Tollivõimude vastastikuse abistamise kokkulepe (allkirjastati: , jõustus: ) 17. Vabakaubandusleping (allkirjastati: , jõustus: ) (Tühistatud 1. mail 2004 seoses Eesti astumisega Euroopa Liitu) 18. Investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse leping (allkirjastati: , jõustus: ) 19. Kultuuri-, haridus-, teadus- ja spordialase koostöö kokkulepe (allkirjastati: , jõustus: ) 20. Leping narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku äri ja kuritarvitamise ning terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluses (allkirjastati: , jõustus: ) 21. Kaitsekoostöökokkulepe (allkirjastati: , jõustus: ) 22. Salastatud teabe kaitse kokkulepe (jõustus: ) 23. Lennunduskokkulepe (allkirjastati: , jõustus: ) 24. Tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (allkirjastati: , jõustus: ) 25. Kultuuri-, haridus-, teadus-, noorsoo -ja spordikoostööprogramm (allkirjastati: , jõustus: ) 26. Diplomaatiliste nootide vahetus seoses muudatustega lepingusse vastastikuste viisanõuete kaotamise kohta diplomaatiliste passide omanikele, viisavabastus Türgi teenistus- ja eripasside omanikele ja Eesti tavapasside omanikele (allkirjastati: , , jõustus: ) 7 KÕRGETASEMELISED VISIIDID EESTI JA TÜRGI VAHEL HIGH LEVEL VISITS BETWEEN ESTONIA AND TURKEY PRESIDENTIDE VISIIDID detsember 1993 president Lennart Meri riigivisiit Türgisse juuni 1997 president Süleyman Demireli riigivisiit Eestisse oktoober 1998 president Lennart Meri riigivisiit Türgisse aprill 2002 president Ahmet Necdet Sezeri riigivisiit Eestisse september 2005 president Arnold Rüütli riigivisiit Türgisse oktoober 2008 president Abdullah Güli ametlik visiit Eestisse PARLAMENTIDE ESIMEESTE VISIIDID jaanuar 1997 Riigikogu esimehe Toomas Savi visiit Türgisse PEAMINISTRITE VISIIDID november 1999 peaminister Mart Laar koos välisminister Toomas Hendrik Ilvesega OSCE tippkohtumisel Istanbulis juuni 2004 peaminister Juhan Parts NATO Istanbuli tippkohtumisel märts 2008 peaminister Andrus Ansipi visiit Türgisse VÄLISMINISTRITE VISIIDID juuni 1994 välisminister Jüri Luik NATO ja NACCi välisministrite kohtumisel Istanbulis juuli 1994 välisminister Hikmet Çetini visiit Eestisse oktoober 1995 välisminister Riivo Sinijärve visiit Türgisse juuni 2000 väliminister İsmail Cemi visiit Eestisse oktoober 2001 välisminister Toomas Hendrik Ilvese visiit Türgisse august 2003 välisminister Kristiina Ojulandi visiit Türgisse aprill 2004 välisminister Kristiina Ojulandi visiit Türgisse juuni 2004 välisminister Kristiina Ojuland koos kaitseminister Margus Hansoni ja kaitseväe juhataja Tarmo Kõutsiga NATO tippkohtumisel Istanbulis september 2004 välisminister ja asepeaminister Abdullah Güli visiit Eestisse aprill 2006 välisminister Urmas Paeti visiit Türgisse juuni 2008 välisminister Ali Babacani visiit Eestisse 8 ISESEISVUSSÕJAD JA PARLAMENTIDE AVAMINE INDEPENDENCE WARS AND THE OPENING OF NATIONAL ASSEMBLIES Eesti ja Türgi vabaduspüüdlused toimusid samal ajajärgul. Eesti Vabadussõda kestis aastatel , Türgis aga Eesti Asutava Kogu avaistung toimus Estonia kontserdisaalis 23. aprillil 1919, Türgi Rahvusassamblee tuli kokku täpselt samal kuupäeval kõigest 1 aasta hiljem, Vabadussõda. Kalevlaste Maleva valvetõke ühes Virumaa külas. Veebruar Independence War: guards of Kalevlaste Malev in a village in Virumaa province, Estonia; February Foto: tundmatu (Filmiarhiiv) Photo: unknown (Estonian Film Archives) Vabadussõda. Kalevlaste Maleva võitlejad Petseris Independence War. Soldiers of Kalevlaste Malev in Petseri Foto: tundmatu (Filmiarhiiv) Photo: unknown (Estonian Film Archives) Kolonel Mustafa Kemal (vasakult 3.) ja tema ohvitserid, Colonel Mustafa Kemal (3rd from left) and his officers, Vastuhakkamine Anatoolias. Resistance in Anatolia. Päevaleht, ISESEISVUSSÕJAD JA PARLAMENTIDE AVAMINE INDEPENDENCE WARS AND THE OPENING OF NATIONAL ASSEMBLIES Võitlus Aasia väravail. Battles at the gates of Asia. Vaba Maa, Uus nimi raiub end maailma ajalukku. Kolonel Mustafa Kemal inglaste võitja Dardanellide all. New name making its way to world history. Colonel Mustafa Kemal defeater of the British at the Dardanelles. Päevaleht, ISESEISVUSSÕJAD JA PARLAMENTIDE AVAMINE INDEPENDENCE WARS AND THE OPENING OF NATIONAL ASSEMBLIES 1. lennuväepolgu lennuväli, Çanakkale Airfield of the 1st Air Force Regiment, Çanakkale Türgi rahu. Peace for Turkey. Postimees Poliitika ringvaade rahutingimused Türgimaaga. Political review conditions of peace for Turkey. Postimees, ISESEISVUSSÕJAD JA PARLAMENTIDE AVAMINE INDEPENDENCE WARS AND THE OPENING OF NATIONAL ASSEMBLIES Asutava Kogu avaistung Estonia kontserdisaalis, 23. aprillil Opening session of the Estonian Constituent Assembly (Asutav Kogu) in the Estonia Concert Hall on April 23, Foto / photo: Parikas Atatürk ja Türgi Suure Rahvusassamblee (Türkiye Büyük Millet Meclisi) avamine 23. aprillil Atatürk and the opening of Turkish National Assembly (Türkiye Büyük Millet Meclisi) on April 23, EESTI-TÜRGI SUHETE ALGUS JA EESTI TÜRGI SÕPRUSLEPING (1924) BEGINNING OF ESTONIAN-TURKISH RELATIONS AND THE ESTONIAN-TURKISH TREATY OF FRIENDSHIP (1924) Esimest diplomaatiliste suhete alustamise katset Türgiga märgib 12. veebruaril 1921 Eesti Vabariigi Valitsuse delegaadi Osmani riigi viimasele välisministrile İzzet pașale ( ) saadetud kiri, milles tehakse ettepanek sõlmida kahe riigi vahel diplomaatilised suhted. Pole teada, kas kirjale vastati. Sel ajal olid Türgi tuleviku tegelikud kujundajad Türgi iseseisvuslased. Osmani Sultanaadi likvideerisid Türgi iseseisvuslased aastal ning Türgi Vabariik kuulutati välja 29. oktoobril aastal. Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi suhete algus
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks