Tudománymetriai adatok - PDF

Description
Tudománymetriai adatok A pályázó tudományos közleményei: összes közleményeinek száma (ebből 1994 óta) 1 : 58 (33) nemzetközi folyóiratban 51 (32) első szerző vagy levelező szerző 2 20 (12) egyszerzős közlemények:

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 12 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Tudománymetriai adatok A pályázó tudományos közleményei: összes közleményeinek száma (ebből 1994 óta) 1 : 58 (33) nemzetközi folyóiratban 51 (32) első szerző vagy levelező szerző 2 20 (12) egyszerzős közlemények: 2 (0) magyar nyelvű folyóiratban 7 (1) kongresszusi kiadványban teljes munka, nem rövid kivonat 0 (0) összefoglaló közlemények 3 2 (2) könyvfejezetek 0 (0) könyvek 0 (0) összes dolgozatának idézettsége, önhivatkozás nélkül könyvfejezetek idézettsége 0 közleményeinek összesített hatása 110,68 A pályázóra jutó frakcionált adatok 1994-től összes közlemény frakcionált dolgozatszám(fd) 7,56 12,86 frakcionált hatás(fh) 24,2 29,54 frakcionált idézettség(fi) 63,1 106,499 1 A nem referált folyóiratok is bel vannak számolva. A Kémia tanítása és The NMR Newsletter 2 A svédországi közleményekben döntő módon névsorszerint voltak a szerzők, ezért ebben a kategóriában túlreprezentált lennék. A levelező szerző ugyanezekben a munkákban a finanszírozó volt. Azt a megoldást választottam, hogy amikor a munka döntő részét én végeztem akkor az első szerzőséget kiérdemeltnek tekintettem, más esetben nem. 3 A nemzetközi folyóiratban megjelentek közül 4 Az idézett és az idéző műnek nincs közös szerzője Közlemények lektorált folyóiratokban 58. Zs. Baranyai, I. Bányai, E. Brücher, R. Király, E. Terreno Kinetics of the Formation of [Ln(DOTAM)]3+ Complexes Eur. J. Inorg. Chem L. Novák, I.Bányai, J. E. Fleischer-Radu, and J. Borbély: Direct Amidation of Poly(γglutamic acid) with Benzylamine In Dimethyl Sulfoxide Biomacromolecules (8) Jászberényi, Z., Bányai, I., Brücher, E., Király, R., Hideg, K., Kálai, T.: Equilibrium and NMR Studies ont he Gd(III), Y(III), Cu(II) and Zn(II) Complexes Formed with DTPA- N,N -bis(amide), -bis(n-butylamide) and bis(bis(n-butylamide)) ligands. Kinetic Stability of Gd(III) Complexes Dalton Trans (8) Shi X, Banyai I, Rodriguez K, Islam MT, Lesniak W, Balogh P, Balogh LP, Baker JR: Electrophoretic mobility and molecular distribution studies of poly(amidoamine) dendrimers of defined charges Electrophoresis 27 (9): Shi XY, Bányai I, Lesniak WG, Islam MT, Orszagh I, Balogh P, Baker JR, Balogh LP Capillary electrophoresis of polycationic poly(amidoamine) dendrimers Electrophoresis 26 (15): Sz. Vass, H.Grimm, I. Bányai, G. Meyer, T. Gilányi: Slow water diffusion in micellar solution J. Phys. Chem. B 109 (24): Csajbok E, Banyai I, Vander Elst L, Muller RN, Zhou WZ, Peters JA: Gadolinium(III)- loaded nanoparticulate zeolites as potential high-field MRI contrast agents: Relationship between structure and relaxivity Chem. Eur. J. 11 (16): Xiangyiang Shi, I. Bányai, M.T.Islam, Wojciech Lesniak, Denzel D. Davis, James R. Baker Jr., Lajos P. Balogh: Generational, skeletal and substitutional diversities in generation one poly(amidoamine) dendrimers. Polymer Csajbók, E., Bányai I., Brücher, E.: Dynamic NMR properties of DOTA ligand: Variable ph and Temperature 1H NMR Study on [K(HxDOTA)](3-x)- Species Dalton Trans Fekete E., Karaffa, L., Sándor, E., Bányai, I., Seiboth, B., Gyémánt, Gy., Sepsi, A., Szentirmai, A., Kubicek, P.: The alternative D-galactose degrading pathway of Aspergillus nidulans proceeds via L-sorbose Arch. Microbiol Kraszni M, Banyai I, Noszal B: Determination of conformer specific partition coefficients in octanol/water system J. Med. Chem É. Csajbók, Zs. Baranyai, I. Bányai, E. Brücher, R. Király, A Müller-Farlow, J. Platzek, B. Radüchel, M. Schäfer: Equilibrium, 1 H-, 13 C-NMR Spectroscopy and X- Ray Diffraction Studies on the Complexes Bi(DOTA) and Bi(DO3A-Bu) Inorg. Chem M. Dakanali, M.C. Raptopoulou, A. Terzis, A. Lakatos, I. Bányai, T. Kiss, A. Salifouglou: A Novell Dinuclear Species in the Aqueous Distribution of Aluminium in the Presence of Citrate 1 Inorg. Chem A. Bodor, I. Bányai, J. Kovalewski, J. Glaser: Thallium(III) Coordination Compounds: Chemical Information from 205 Tl NMR Longitudinal Relaxation Times Magn. Reson. Chem A. Bodor, I. Tóth, I. Bányai, L. Zékány, S. Sjöberg: Studies Equilibrium, Structure and Dynamics in Aqueous Al 3+ Oxalate-Fluoride System by Potentiometry, 13 C and 19 F NMR Spectroscopy Geochimica at Cosmochimica Acta 67 (15): A. Bodor, I. Bányai, L. Zekany, I. Tóth: Slow Dynamics of Al-Citrate Complexes Studied by 1 H and 13 C-NMR Spectroscopy Coord. Chem. Rev A. Bodor, I. Bányai, I. Tóth: 1 H- and 13 C-NMR spectroscopy as Tool to Study Aluminium Coordination Chemistry: Al-Citrate Complexes in Aqueous Solution Coord. Chem. Rev Berka, M., Demeter, A., Borbély, J., Bányai, I.: A lebegőanyagok méreteloszlása és szerepe a tiszai nehézfém szenneyeződés szállításában. Magy. Kém. Foly. 108, A. Ambrus, I. Bányai,M.S. Weiss, R. Hilgenfeld, Z. Keresztessy, L. Muszbek, L. Fésűs: Calcium binding of transglutaminases: A Ca-43 NMR study combined with surface polarity analysis J. Biomol. Struct. Dyn I. Bányai, É. Csajbók, E. Brücher: Dynamic Properties of DOTA-ligand: 1 H-NMR and 17 O-NMR studies (conf. abstract appeared) J. Inorg. Biochem M. Matzepetakis, M. Kourgiantakis, M. Dakanali, C.P.Raptopoulo, A.Terzis, A. Lakatos, I. Bányai, T. Kiss, L. Iordanidis, T. Mavramoustakos, A. Salifoglou: Synthesis and ph DepndentStructural Characterization and Solution Behaviour of Aqueous Aluminium and Gallium Citrate Complexes Inorg. Chem I. Banyai, J. Glaser and I. Tóth: Cyanide Exchange on Tl(CN) 4 in Aqueous Solution Studied by 205 Tl and 13 C NMR Eur. J. Inorg. Chem A.Lakatos, I. Bányai, P. Deocock, and T. Kiss: Time-Dependent Solution Speciation of the Al(III) Citrate System: Potentiometric and NMR Studies. Eur. J. Inorg. Chem M. Berka and I. Bányai : Surface Complexation Modelling of K +, NO 3, Ca 2+, SO 2-4,F -,Co 2+ and Cr 3+ Ion Adsorption on Silica Gel J. Coll. Interface Sci , L. Sarka, I. Bányai, E. Brücher, R. Király, J. Platzek, B. Radüchel, H. Schmitt- Willich: Synthesis, equilibrium and NMR studies of lanthanide(iii) complexes of the N-mono(methylamide) and N -mono-(methylamide) derivatives of DTPA J Chem Soc. Dalton A. Bodor, I. Tóth, I. Bányai, Z. Szabó anf G.T. Hefter: 19 F NMR Study of the Equilibria and Dynamics of the Al 3+ /F - System Inorg. Chem I. Farkas, I. Bányai, Z. Szabó, U. Wahlgren and I. Grenthe: Rates and Mechanisms of Water Exchange of UO 2+ 2 (aq) and UO 2 (oxalate)f(h 2 O) - : A Variable- Temperature 17 O and 19 F NMR Study. Inorg. Chem 31. I. Farkas, I. Grenthe, I. Bányai: The Rates and Mechanism of Water Exchange of Actinide Aqua Ions: Variable Temperature 17 O NMR Study of U(H 2 O) 10 4+, UF(H 2 O) 9 3+ and Th(H 2 O) J. Phys. Chem. A É. Papp, I. Bányai, F. Joó: Multiple deuteration of water-soluble olefinic acids with a [Pd(alizarin monosulfonate) 2 ]catalyst React.Kinet.Catal.Lett. 1, Berka M. és Bányai I.: Felületi komplexkémiai modell alkalmazása K +, NO 3, Ca 2+, SO 4 2-,F -,Co 2+ és Cr 3+ ionadszorpció leírására szilikagélfelületen Magy. Kém. Foly J. Szalay, I.P.Nagy, I. Bányai, Gy. Deák, Gy. Bazsa and M. Zsuga: High Temperature Copolymerization of styrene and maleic anhydride in propagating polymerization front Macromol. Rapid Comm E. Kiss, A. Lakatos, I.Bányai, T. Kiss: Interactions of Al(III) with phosphorilated amino acids J. Inorg. Biochem I. Bányai, J. Glaser, J. Losonczi: Equilibrium Dynamics in the Thallium(III) - Cyanide System in Aqueous Solution Inorg. Chem I. Bányai, Gy. Gyémánt, L. Dózsa, M.T. Beck: Kinetics and Mechanism of the Reaction between Pentacyanonitrosylferrate(II) and Hydroxilamine J. Coord. Chem I. Bányai, K. Micskei, J. Glaser, I. Tóth and L. Zekány: Kinetic behaviour of Carbonate Ligands with Different Coordination Mode: Equilibrium Dynamics for Uranyl (2+) Carbonato Complexes in Aqueous Solution. A 13 C and 17 O NMR Study. Inorg. Chem A. Kovács and I. Bányai: On the mechanism of the reaction of cysteine with pentacyanonitrosylferrate(ii) (nitroprusside) Journal of Inorganic Biochemistry, Volume 59, Issues 2-3, August 1995, Page I. Bányai, J. Glaser, M. Read, M. Sandström: Slow Proton Exchange in Aqueous Solution of Hexaaquarhodium(III); The Influence of Second Hydration Sphere. Inorg. Chem Gy. Batta, I. Bányai, and J. Glaser: 2D NMR Exchange Spectroscopy with Spy Nuclei for Thallium(III) Cyano complexes in Aquenous Solution J. Am. Chem. Soc I. Bányai, J. Blixt, I. Tóth and J. Glaser: Dynamics in ther Hydrogen Cyanide - Water System. A Carbon - 13 NMR Study. Acta Chem. Scand I. Bányai, J. Blixt, I. Tóth and J. Glaser: On the Dissociation of Hydrogen Cyanide in Different Ionic Media Acta Chem. Scand I. Bányai and J. Glaser: Equilibrium Dynamics of Tl(III)-Bromide System by 205Tl- NMR Spectroscopy J. Amer. Chem. Soc I. Bányai and J. Glaser: Equilibrium Dynamics of Tl(III)-Chloride System in Acidic Medium J.Amer. Chem. Soc 10. Bányai I., Gyémánt Gy., Dózsa L. és Beck M.: Reduction of - pentacyanonitrosylferrate(ii) with Hydroxilamine Magy. Kém. Foly (In Hungarian) 9. Bányai I., Bódi Zs., Dózsa L., Beck M.: Reduction of Pentacianonitrosylferrate(II) with Glicine and Ethylenediamine Magy. Kém. Foly (In Hungarian) 8. K. Antal, I. Bányai and M. T. Beck: On the Effect of Cyanide Ion on the Reaction of Pentacyanoitrosylferrate(2-) and Cystein J. Chem. Soc. Dalton Trans E. Brücher, I. Bányai and L. Krusper: Aminopolicarboxilates of Rare Earths XI. Kinetics of Ligand Exchange Reaction of Ce(EDTA) with DCTA. Acta Chim. Acad. Sci. Hung Beck M. és Bányai I.: Acid - base Properties and Dimerization of Cyanamide Magy. Kém. Foly (In Hungarian) 5. I. Bányai and M. T. Beck: Chemical Basis of the Spectrophotometric Determination of Cyanamide with Pentacyanoferrates Acta Chim. Acad. Sci. Hung Bányai I.: A Le Chatelier-elv tanításának nehézségei II. Kémia Tanítása XX (1981) (In Hungarian) 3. Bányai I.: A Le Chatelier-elv tanításának nehézségei I. Kémia tanítása XX (1981) (In Hungarian) 2. E. Brücher and I. Bányai: Aminopolycarboxilates of Rare Earth -V.: Kinetics of Exchange between Ce(EDTA) and Tb(EDTA) and the DTPA Ligand. J. Inorg. Nucl. Chem E. Brücher and I. Bányai: Aminopolycarboxilates of Rare Earth IV.: Kinetics of Exchange Reaction of Ce(EDTA) - with Pr 3+,Tb 3+ and Lu 3+. Acta Chim. Acad. Sci. Hung Közlemények nem lektorált szakmai folyóiratokban (folyamatos sorszámozással 56 I. Bányai, I. Országh, M. Berka and L. P. Balogh. NMR STUDIES OF PAMAM DENRIMERS AS INTELIGENT DELIVERY SYSTEMS OF DRUGS, COSMETICS AND PERSONAL CARE PRODUCTS Polymer Preprints 2005, 46(2), I.Bányai, J. Glaser, M. da Silva: A Spy Nucleous: For Your Eyes Only The NMR Newsletter, I. Bányai, J. Glaser and J. Losonczi: Inversion transfer without transfer The NMR Newsletter, I. Bányai, J. Glaser, I. Tóth: Equilibrium Dynamics The NMR Newsletter, Gy. Batta, I.Bányai, J. Glaser: First 205Tl 2D EXSY Texas A&MU NMR Newsletter (1993) 12. I. Bányai and J. Glaser: Things Are Seldom What They Seem... or What is the NMR Time Scale? Texas A&MU NMR Newsletter (1989) 11. I. Bányai and J. Glaser: Tl NMR on a High Field Spectrometer Texas A&MU NMR Newsletter (1988) Kéziratok 4 K1. I. Bányai, I. Farkas, I. Grenthe: Simple 17 O NMR Method dor Studying Electron Self- Exchange Reaction between UO 2 2+ and U 4+ Aqua Ions in Acidic Solution. to J. Phys. Chem (prepared for publ.) 5 A közlemények részletezett tudománymetriai adatai Sorszám Folyóirat Közlés Hatás[1] Szerzők Idézettség[2] Frakcionált adatok[3] éve száma F.D. F.H. F.I. 1 Acta Chim. Hung J.Inorg.Nucl.Chem Acta Chim. Hung Magy.Kém.Foly Acta Chim. Hung J.Chem.Soc.Dalton Magy.Kém.Foly Magy.Kém.Foly J.Amer.Chem.Soc J.Am.Chem.Soc Acta.Chem.Scand Acta.Chem.Scand J.Am.Chem.Soc Inorg.Chem Inorg.Chem 23 J.Coord.Chem Inorg.Chem J.Inorg.Biochem Macr.Rap.Comm Magy.Kém.Foly React.Kin.Cat.Lett J.Phys,Chem Inorg.Chem Inorg.Chem J.Chem.Soc.Dalton J.Coll.Interface Sci Eur.J.Inorg.Chem Eur.J.Inorg.Chem Inorg.Chem J.Inorg.Biochem J.Biomol.Struct.Dyn Coord.Chem.Rev Coord.Chem.Rev 44 Geochim.Cosmochim.A Magn.Reson.Chem Inorg.Chem Inorg. Chem J. Med. Chem Arch. Microbiol Dalton Trans Polymer Chem. Eur J J. Phys. Chem Electrophoresis Dalton Trans Electrophoresis Biomacr Eur.J.Inorg.Chem Összesítés Sorszám Folyóirat Közlés Hatás[1] Szerzők Idézettség[2] Frakcionált adatok[3] éve száma F.D. F.H. F.I. 8 A közlemények összesítése folyóiratok szerint (megnézni!) Acta Chim. Hung. 3 Acta Chem. Scand. 2 Arch. Microbiol. 1 Bimacromlecules 1 Coord. Chem. Rev. 2 Eur. J. Inorg. Chem. 3 Geochim. Cosmochim. Acta 1 Inorg. Chem. 8 Inorg. Nucl. Chem. 1 J. Am. Chem. Soc. 3 J. Biomol. Struct. Dyn. 1 J. Chem. Soc. Dalton 5 J. Coll. Interface Sci. 1 J. Coord. Chem. 1 J. Med. Chem. 1 J. Phys. Chem. 2 J. Inorg. Biochem 3 Kémia Tanítása 2 Macromol. Rapid Comm. 1 Magn. Res. Chem. 1 Magy. Kém. Foly. 5 React. Kin. Cat. Letter 1 The NMR Newsletter 6 Chem. Eur. J. 1 Polymer 1 Electrpohoresis 1 Összesen 57 9 Hivatkozások jegyzéke részletezve: (ISI 10) 1. dolgozat E. Brücher and I. Bányai Acta Chim. Acad. Sci. Hung (1977) 1. Latva M; Kankare J; Haapakka K J. Coord. Chem. 1996, Vol 38, Iss 1-2, pp Burger K; Simándi L. Magy. Kém. Foly. 1994, Vol 100, Iss 3, pp Souaya E.R. Zeitsch. für Phys. Chem.(Leipzig) 1988, Vol 269, Iss 5, pp Souaya E.R.; Iskander M.L. Microchem. J. 1988, Vol 38, Iss 1, pp Dejonghe M.; Dolieslager W. Inorg. Chim. Acta-F-Block Elem. 1985, Vol 109, Iss 1, pp Nikitenko S.I..; Martynenko L.I.; Pechurova N.I.; Spitsyn V.I. Bull. Acad. Sci. Ussr D. Chem. Sci. 1984, Vol 33, Iss 5, pp Nikitenko S.I.; Martynenko L.I.; Pechurova N.I.; Spitsyn V.I. Dokl. Akad. Nauk. SSSR 1984, Vol 278, Iss 3, pp Nikitenko S.I.; Martynenko L.I.; Pechurova N.I.; Spitsyn V.I. Bull. Acad. Sci. USSR D. Chem. Sci. 1983, Vol 32, Iss 8, pp Nikitenko S.I.; Martynenko L.I.; Afonin E.G.; Pechurova N.I. Zh. Neorg. Khim. 1984, Vol 29, Iss 4, pp Nikitenko S.I.; Martynenko L.I.; Pechurova N.I.; Spitsyn V.I. Dokl. Akad. Nauk. SSSR 1981 Vol. 260 (6) Farrukh, Muhammad Akhyar; Naqvi, Iftikhar Imam.:Pakistan Journal of Analytical Chemistry (2002), 3(2), dolgozat E. Brücher and I. Bányai: J. Inorg. Nucl. Chem (1980) (ISI =7) 1. Nemes J, Toth I, Zekany L J. Chem. Soc. Dalton (16): Choi K.Y. Supramol. Chem. 8 (1): Reddy K.B, Cao S.B., Orr E.C., Fábián, I., Van Eldik, R. Eyring, E.M. J. Chem. Soc. Dalton (17): Choi K.Y., Kim K.S., Kim J.C. Polyhedron 13 (4): Dolieslager W., Oeyen A. Radiochim Acta 61 (3-4): Bidoglio G, Omenetto N, Robouch P. Radiochim Acta 52-3: Chang C.A., Sekhar V.E. Inorg Chem 26 (12): Annual Report on the Progress of Chem. (A) The Royal Soc. of Chem. Vol (1980) 5. dolgozat I. Bányai and M. T. Beck Acta Chim. Acad. Sci. Hung (1982) (ISI=4) 1. Yoshinaga T; Koga M; Kawano K J. Aoac. Int. 1995, Vol 78, Iss 6, pp Nair J.B. J. Chromatogr A 1994, Vol 671, Iss 1-2, pp Pretorius D.C.; Vanstaden J.F.; Botha A.D.P. Water Sa. 1991, Vol 17, Iss 4, pp Main K.B.; Medwick T; Bailey L.C.; Shinkai J.H. Pharmaceut. Res. 1987, Vol 4, Iss 5, pp dolgozat Beck M. és Bányai I Magy. Kém. Foly (1982) (ISI = 2) 1.Bagno A, Bujnicki B, Bertrand S; Chem-Eur J 5 (2): (1999) 2. Burger K, Simandi L Magy Kem Foly 100 (3): Astrat'ev AA, Kuznetsov RUSSIAN J. OF ORG. CHEM. 38 (9): dolgozat E. Brücher, I. Bányai and L. Krusper: Acta Chim. Acad. Sci. Hung (1984) (ISI=6) 1. Burger K., Simándi L. Magy. Kem. Foly. 100 (3): Dolieslager W., Oeyen A. Radiochim. Acta 61 (3-4): Souaya E.R. Z Phys Chem-Leipzig 269 (5): Souaya E.R., Iskander M.L. Microchem J. 38 (1): Souaya E.R., Hanna W.G. Microchem J. 37 (3): Souaya E.R., Hanna W.G. Mater Res Bull 23 (2): Breen,P.J.;Horrocks,W.D. Johnson,K.A. Inorg. Chem. Vol.25. Iss (1986) 10 8. dolgozat 8. K. Antal, I. Bányai and M. T. Beck: J. Chem. Soc. Dalton Trans (1985) (ISI=13) 1. Szacilowski K, Stasicka Z Coordin Chem Rev 229 (1-2): Szacilowski K, Oszajca J, Barbieri A J Photoch Photobio A 143 (2-3): Szacilowski K, Stasicka Z Prog React Kinet Mec 26 (1): Szacilowski K, Oszajca J, Stochel G, J Chem Soc Dalton (14): Burger K., Simándi L. Magy Kem Foly 100 (3): Sellmann D, Hohn K, Moll M Z Naturforsch B 46 (5): Rao D.N.R., Elguindi S., Obrien P.J. Arch Biochem Biophys 286 (1): Wilcox D.E., Kruszyna H., Kruszyna R, Chem Res Toxicol 3 (1): Butler A.R., Calsyharrison A.M., Glidewell C, Polyhedron 7 (13): Butler Ar, Glidewell C Chem Soc Rev 16 (4): Glidewell C, Johnson I.L. Inorg Chim Acta 132 (2): Cuthbertson A.F., Glidewell C, Butler A.R., Inorg Chim A-Bioinor 135 (2): Szacilowski K, Wanat A, Barbieri A, et al. NEW J CHEM 26 (10): Annual Report on the Progress of Chem. (A), The Royal Soc. of Chem.Vol (1985) 15. M.V. Twigg: Mechanisms of Inorganic and Organometallic Reactions 4 (1986) o 16. Szacilowski, Konrad; Wanat, Alicja; Barbieri, Andrea; Wasielewska, Ewa; Witko, Malgorzata; Stochel, Grazyna; Stasicka, Zofia.New Journal of Chemistry (2002), 26(10), dolgozat Bányai I., Gyémánt Gy., Dózsa L. és Beck M.:Magy. Kém. Foly (1989) (ISI=1) 1. Burger K, Simandi L Magy Kem Foly 100 (3): MAR G.B. Richter-Addo and P. Legzdins Metal Nitrosyls (Oxford Univ. Press) 283.o Luzyanin, Konstantin V.; Kukushkin, Vadim Yu.; Kuznetsov, Maxim L.; Ryabov, Alexander D.; Galanski, Markus; Haukka, Matti; Tretyakov, Eugene V.; Ovcharenko, Victor I.; Kopylovich, Maximilian N.; Pombeiro, Armando J. L: Inorganic Chemistry (2006), 45(5), dolgozat I. Bányai and J. Glaser: J.Amer. Chem. Soc (1989) (ISI=9) 1. Khoshtariya DE, Dolidze TD, Zusman LD. Inorg Chem 41 (7): Vijay N, Sharma I, Bhasin M, Khandelwl, CL, Sharma PD Indian J Chem A 40 (7): Samsonenko DG, Sokolov MN, Virovets AV, Eur J Inorg Chem (1): Bhasin M, Sharma I, Sharma PD J Chem Res-S (1): Berglund J, Werndrup P, Elding L.I. J Chem Soc Dalton (9): Burger K, Simandi L Magy Kem Foly 100 (3): Briere K.M., Detellier C J Phys Chem 96 (5): M.V. Twigg: Mechanisms of Inorganic and Organometallic Reactions 7 (1991) o. 9. D. T. Richens: The Chemistry of Aqua Ions John Wiley & Sons, Chicester o 10. Nuclear Magnetic Resonance (Specialist Periodical Report), Royal Society of Chem Vol. 20. p Chemistry of Aluminium, Gallium, Indium and Thallium ed. by A. J. Downs, Chapmann & Hall, Glasgow 1993 p Encyclopedia of Inorganic Chemistry, ed. by R. B. King, Wiley, 1994, Vol. 8, p Dias, H. V. Rasika. Indium and thallium. Comprehensive Coord. Chem. II (2004), B, Fischer A, Nieuwendaal R, et al. INORG. CHIM. ACTA 358 (11): JUL dolgozat 14. I. Bányai and J. Glaser: J. Amer. Chem. Soc (1990) (ISI=11) 1. Khoshtariya DE, Dolidze TD, Zusman LD, Inorg Chem 41 (7): Vijay N, Sharma I, Bhasin M, Indian J Chem A 40 (7): Gramlich V, Lubal P, Musso S, et al. Helv Chim Acta 84 (3): Moll H, Reich T, Hennig C, Radiochim Acta 88 (9-11): Samsonenko DG, Sokolov MN, Virovets AV, Eur J Inorg Chem (1): Chen B, Lubal P, Musso S, et al. Anal Chim Acta 406 (2): Bhasin M, Sharma I, Sharma PD J Chem Res-S (1): Berglund J, Werndrup P, Elding L.I. J Chem Soc Dalton (9): Burger K, Simandi L Magy Kem Foly 100 (3): 10. Murányi, S. Noszticzius, Z. Z. Naturforsch A (1992) 11. Hegetschwiler, K. Ghisletta, M., Fassler, T.F., Nesper,R. Schmalle,H.W. Rihs,G. Inorg. Chem (1993) 12. Haw, J.F. Anal. Chem. 64 R243-R254 (1992) 13. M.V. Twigg: Mechanisms of Inorganic and Organometallic Reactions 10 (1990) o. 14. D. T. Richens: The Chemistry of Aqua Ions John Wiley & Sons, Chicester o 15. Nuclear Magnetic Resonance (Specialist Periodical Report), Royal Society of Chem Vol. 21. p Chemistry of Aluminium, Gallium, Indium and Thallium ed. by A. J. Downs, Chapmann & Hall, Glasgow Encyclopedia of Inorganic Chemistry, ed. by R. B. King, Wiley, 1994, Vol. 8, p Dias, H. V. Rasika. Indium and thallium. Comprehensive Coordination Chemistry II (2004), dolgozat I. Bányai, J. Blixt, I. Tóth and J. Glaser: Acta Chim. Scand (1992) (ISI=6) 1. Monlien FJ, Helm L, Abou-Hamdan A, Inorg Chim Acta 331: Monlien FJ, Helm L, Abou-Hamdan A, et al. Inorg Chem 41 (7): Greco JB, Peters JC, Baker TA,
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks