Trakker20AD-N260T33

Description
Iveco

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 1 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    AD-N260T33 DIMENSIUNI [mm] X Ampatament 3200 3500 3820 4200 4500 4800 5100 K Lungime maxim ă  vehicul 7412 7997 8267 8312 9437 9257 9662 Y Lungime consol ă  spate 1225 1495 1495 1135 1990 1495 1585 Diametrul minim de bracare 14800 15500 16300 17250 18000 18750 21050 X’ Distan ţ a axa 2 - axa 3 1380 L ăţ ime maxim ă * 2550 D Dist. de la axa fa ţă  la încep. caroseriei 445 C1 Ecartament fa ţă  2040 C2 Ecartament spate 1827 T În ă l ţ ime fa ţă  superioar  ă   ş asiu spate 1100 L Garda la sol minim ă  337   H În ă l ţ ime maxim ă  (desc ă rcat) 3114 (*) Exclusiv l ă mpile de semnalizare ş i oglizile laterale MASE [kg]   Ampatament   3200 3500 3820 4200 4500 4800 5100 Masa maxim ă  autorizat ă  26000 Masa maxim ă  autorizat ă  în autotren 40000 Masa maxim ă  pe axa fa ţă  8000 Masa maxim ă  pe axele spate 21000 Masa proprie total ă * 8190 8250 8310 8290 8410 8440 8500 Masa proprie pe axa fa ţă  4400 4390 4430 4460 4445 4490 4455 Masa proprie pe axele spate 3790 3860 3880 3830 3965 3950 3945 Capacitate rezervor de combustibil [L] 300 Capacitate rezervor AdBlue [L] 40 (*) Include masa ş oferului, plinurile de lichide, ulei ş i combustibil Datele precizate sunt informative . SCHEMA TEHNIC Ă  IVECO î  ş i rezerv ă  dreptul de a efectua modific ă ri f  ă r  ă  a anun ţ a în prealabil    AD-N260T33 MOTOR Diesel în 4 timpi cu injec ţ ie direct ă , intercooler, turbin ă  cu geometrie variabil ă  6 cilindri în linie, 24 supape Sistem de r  ă cire cu lichid, sistem pomp ă  injector controlat electronic Sistem ajut ă tor pornire la rece Conform normelor CEE Euro 4/5 Caracteristici  Cilindree total ă  7790 cm³ Alezaj x Curs ă  115 mm x 125 mm Putere maxim ă  CEE 243kW (330CP) Regim putere max. 1660-2400 rpm Cuplu maxim CEE   1400Nm Regim cuplu maxim 1080-1660 rpm Cutie de viteze Rapoarte Vit. max. în km/h Panta max. la cuplu max. ZF-9S1310 TO 9+2 RM  1ª: 9.48:1 9ª: 0.75:1   8.5 108 61 (26t) 3.4 (26t) ZF-16S1620 TD 16+2 RM  1ª: 16.41:1 16ª: 1.00:1 6.4 106 95 (26t) 3.5 (26t) ZF-12AS1420 TD 12+2 RM  1ª: 12.79:1 12ª: 1.00:1 8.3 106 63 (26t) 3.5 (26t) Tura ţ ia motorului la 80km/h în configura ţ ie standard: 1816 rpm Cu raport în puntea spate 4.67 ş i anvelope 13R22.5, 16S1620 TD  Ambreiaj: Monodisc uscat cu comand ă  prin tragere cu arc diafragm ă . Diametru disc 17”. Comand ă  hidraulic ă  servoasistat ă  pneumatic. Direc ţ ia: Pe partea stâng ă , servoasistat ă , tip ZF 8095. Volan reglabil pe direc ţ ie orizontal ă   ş i vertical ă , cu comand ă  pneumatic ă . Blocaj volan. Ş asiu: Lonjeroane din o ţ el cu sec ţ iune “C” legate între ele cu traverse sudate. Dimensiuni lonjeron: 304x80x7.7mm Puntea fa ţă : Tip 5886. Din o ţ el laminat cu sec ţ iune dublu ”T”. Ungere axa fa ţă  cu ulei. Pun ţ i spate: Pun ţ i spate tandem, motoare, cu reduc ţ ie dubl ă  (diferen ţ ial central ş i reduc ţ ie în butuc). Transmisie cardanic ă   între motor ş i prima punte motoare, diferen ţ ial interaxial, transmisie cardanic ă  la cea de a doua punte motoare. Ungere axe spate cu ulei. Sistem blocaj diferen ţ iale (puntea 3 ş i 4, interaxial) cu comand ă  manual ă   ş i ac ţ ionare pneumatic ă . Raport de demultiplicare cut. mec.: 4.23; 4.67(std); 5.01; 5.56; 6.09; 6.59; EuroTronic: 4.23; 4.67(std); 5.01; 5.56; 6.09; 6.59; Suspensii:  Arcuri parabolice, bar  ă  stabilizatoare ş i amortizoare hidraulice pentru puntea fa ţă  (sarcin ă  max. 8000kg). Suspensie spate: tip Cantilever, cu arcuri foi întoarse, sprijinite la extremit ăţ i pe pun ţ i ş i bar  ă  stabilizatoare. Jante ş i pneuri:  Ax ă  fa ţă  cu ro ţ i simple. Axe spate cu ro ţ i  jumelate. Pneuri: 13R22,5 (std.) 315/80R22.5; 385/65 + 315/80R22.5 (opt.) Dispozitivul S.C.R. -Rezervor de AdBlue înc ă lzit pozi ţ ionat pe partea dreapt ă  -Catalizatorul pozi ţ ionat pe partea stanga -Modulul de dozare -Sistem de semnalizare a nivelului de AdBlue Sistem de frânare: Frâne fa ţă  cu discuri autoventilate. Frâne spate cu tamburi ş i sabo ţ i Duo Duplex. Sistem antiblocare (ABS) ş i regulator electronic al for  ţ ei de frânare (EBL). Frân ă  de sta ţ ionare mecanic ă , cu arcuri, ac ţ ionare pe pun ţ ile posterioare, cu comand ă  pneumatic ă  manual ă . Frân ă  de motor cu decompresie Iveco Turbo Brake, ac ţ ionare cu levier cu 3 pozi ţ ii. Sistem electric: Tensiune nominal ă  24V. Alternator 28V – 90A. Baterii 2x12V – 170Ah. Demaror 24V – 5,0kW. Cabin ă :  Rabatabil ă  hidraulic la 60º. Suspensie mecanic ă  în 4 puncte cu 2 amortizoare ş i bar  ă  transversal ă  tip Panhard . Trepte acces cabin ă  cu iluminare. Trap ă  ac ţ ionat ă  manual. Parbriz ş i geamuri laterale atermice. Oglinzi retrovizoare cu încalzire ş i ac ţ ionare electric ă . Geamuri laterale ac ţ ionate electric. Scaun ş ofer cu suspensie pneumatic ă , tetier  ă , cu reglare pe 3 direc ţ ii (longitudinal, vertical ş i înclinare). Scaun pasager cu reglare pe 2 direc ţ ii (logitudinal ş i vertical). Centuri de siguran ţă  în 3 puncte. Priz ă  de legatur  ă  pentru dispozitivele de diagnosticare. Pilot automat. Bar  ă  de protec ţ ie fa ţă  din o ţ el. Geam pe peretele posterior al cabinei numai pentru varianta “B” (betonier  ă ). Varianta AT - cabin ă  lung ă  - echipat ă  standard cu un pat de dormit.   Datele precizate sunt informative . SCHEMA TEHNICA Iveco România SRL Str. Tipografilor 11-15 cl ă direa A1, et.5 013714 Bucure ş ti http://www.iveco.ro e-mail: office@iveco.ro IVECO î  ş i rezerv ă  dreptul de a efectua modific ă ri f  ă r  ă  a anun ţ a în prealabil  
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks