Testare psihologică

Description
teste de personalitate

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 10

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  STRUCTURA MOTIVAŢIONALĂ A PERSONALITĂŢII (Z. Cesaree şi S. Marke - Suedia) Cercetează potenţialele sferei psihoumane - nevoile psihogene1.Aţi vrea să realizaţi ceva într-adevăr important?2.Vă puteţi lipsi uor de prieteni un timp mai îndelungat?!.Vă sare ţandăra# repede c$nd nu o%ţineţi ceea ce vreţi?&.'oriţi întotdeauna să aflaţi e(act ce g$ndesc alţii despre dvs.?).Aveţi remucări c$nd nu cunoateţi e(act motivele unor comportamente?*.'upă părerea prietenilor aţi fi apt pentru o funcţie de conducere?+.Vă place să vă îm%răcaţi astfel înc$t să vă deose%iţi de ceilalţi?,.Ascultaţi cu plăcere sfaturile unor oameni mai în v$rstă i cu mai multă e(perienţă?.Consideraţi că aveţi vocaţie pentru a vă ocupa de copii?1.Vă agasează oamenii dezordonaţi i imprecii?11.'acă sunteţi %olnav sau aţi suferit un accident vă face plăcere să fiţi cocoloit# /dezmierdat0?12.%inuiţi să visaţi uneori despre fapte mari pe care le veţi realiza odată?1!.unteţi indispus i trist dacă tre%uie să vă despărţiţi de cel mai %un prieten?1&.Vă face plăcere să necă3iţi /enervaţi0 oamenii i să-i păcăliţi?1).uportaţi critica mai greu dec$t alţii?1*.unteţi în stare să fiţi nedrept i să săv$riţi fapte incorecte fără a avea un sentiment deose%it devină?1+.4uteţi fi convins uor să vă schim%aţi părerea după ce aţi luat o decizie?1,.Consideraţi drept nereuită edinţa în care atenţia nu s-a polarizat asupra dvs.?1.5n relaţiile sociale /de prietenie0 răm$neţi în general independent?2.unteţi dispus ca ma3oritatea timpului si confortului dvs. să-l sacrificaţi pentru tineri sau pentru ceinea3utoraţi?21.unteţi ceva mai negli3ent în ceea ce privete curăţenia i ordinea din 3urul dvs.?22.6vitaţi să vă pl$ngeţi c$nd păţiţi ceva neplăcut?2!.Aţi dori să faceţi ceva pentru care alţii consideră că este nevoie de un efort deose%it?2&.6ste foarte important pentru dvs. să răm$neţi în legătură /de e(. telefonică0 cu rudele sau prieteniic$nd acetia lipsesc o perioadă de timp?2).Vă supăraţi uor pe alţi oameni?2*.Vă reamintiţi frecvent situaţiile neplăcute suferite c$ndva?2+.Vă preocupă schim%area permanentă7 pentru a deveni un om mai deose%it?2,.'e o%icei sunteţi cel care îi influenţează pe alţii?2. Vă simţiţi inconforta%il dacă sunteţi remarcat?!.unteţi des tentat să faceţi ceva ce contravine cu o%iceiul?!1.Vă deran3ează dacă cei lipsiţi de apărare sunt %at3ocoriţi?!2.Vă plac acele situaţii în care se pretinde un comportament după reguli foarte stricte?!!.4referaţi să evitaţi prietenii mult prea săritori sau devotaţi?!&.6ste important pentru dvs. să vă reuească tot ceea ce întreprindeţi?!).'urează mult timp p$nă c$nd simţiţi atracţie sau ataament faţă de o nouă cunotinţă?!*.e înt$mplă să vă ieiţi din pepeni# de supărare?!+.'acă cineva vă critică încercaţi să paraţi fiecare critică adusă?!,.e înt$mplă ca ulterior să vă pară rău de faptele dvs.? 1  !.5n grupul de prieteni de regulă dvs. daţi tonul?&.Vă tul%ură dacă vi se fac o%servaţii pentru vestimentaţie sau aspectul e(terior?&1.'eveniţi uor încăpăţ$nat dacă cineva încearcă să vă diri3eze?&2.Aţi fi satisfăcut dacă v-aţi ocupa e(clusiv de acţiuni de %inefacere?&!.Vi s-ar părea plictisitor dacă toate muncile pe care le faceţi ar fi planificate?&&.Aveţi nevoie mai puţin dec$t alţii de alintare i îngri3ire?&).6ste important pentru dvs. să vă realizaţi munca mai %ine dec$t alţii?&*.Ar fi %ine să fiţi departe un timp de rude i de prieteni?&+.Vă distrează dacă reuiţi să vă faceţi de r$s adversarul?&,.6vitaţi să faceţi anumite lucruri7 de teamă să nu suferiţi un eec din cauza lor?&.Aveţi sentimentul de vină mai des dec$t alţii?).V-aţi descurca %ine într-o slu3%ă unde aţi avea influenţă7 putere7 dreptul de a-i conduce pe alţii?)1.Ar fi o meserie nepotrivită pentru dvs. una care ar presupune să vor%iţi în faţa unui pu%lic?)2.6ste important pentru dvs. să vă puteţi urma întotdeauna drumul propriu în viaţă?)!.unteţi gata întotdeauna să împrumutaţi lucrurile proprii celor care au nevoie de ele?)&.'e o%icei reuiţi greu să vă împărţiţi timpul?)).Aveţi mare nevoie de ataament i afecţiune din partea celorlalţi?)*.Vă fi(aţi tacheta întotdeauna sus pentru a realiza performanţe c$t mai %une?)+.'acă ar fi posi%il aţi ţine prietenii i cunotinţele mereu în prea3mă?),.6ste greu să vă enerveze cineva sau ceva?).'acă nu vă reuete ceva căutaţi întotdeauna să vă 3ustificaţi?*.6ste incomod să vă daţi părerea despre alţii întruc$t nu sunteţi sigur că sunteţi o%iectiv?*1.Vă cade greu să vă apăraţi drepturile în faţa celor de care depindeţi?*2.Vă place să trăiţi i să vă micaţi astfel înc$t să treceţi neo%servat?*!.4referaţi să trăiţi în stilul dvs.7 fără să vă pese de părerea celorlalţi?*&.5ngri3iţi cu plăcere animale de companie /c$ine7 pisică etc.0?*).Vă sunt foarte antipatice persoanele care uneori nu respectă curăţenia i normele de igienă?**.5n locuri străine vi se instalează repede sentimentul de părăsire?*+.unteţi dispus la un efort deose%it de mare pentru a realiza ceva deose%it în viaţă?*,.8idelitatea i statornicia faţă de prieteni sunt cele mai importante calităţi umane?*.%inuiţi să protestaţi cu voce tare c$nd cineva se %agă la r$nd în faţa dvs.?+.9euiţi să vă păstraţi încrederea în sine i între oameni cu aere de superioritate i foarte siguri desine?+1.Aveţi reţineri faţă de anumite lucruri7 pentru că nu sunteţi siguri că veţi proceda corect iimparţial?+2.Aţi fost privat de drepturile dvs.7 din cauză că nu v-aţi putut apăra interesele?+!.'e dragul grupului de prieteni7 o%inuiţi să faceţi pe clovnul?+&.6ste importantă pentru dvs. li%ertatea7 să puteţi merge unde vreţi c$nd vreţi?+).5i evitaţi pe cei care pro%a%il vă vor cere a3utorul sau spri3inul în viitor?+*.Vă place precizia7 muncile care necesită meticulozitate i e(actitate?++.5ntre străini întotdeauna vă cuprinde uor dorul de casă?+,.'upă părerea dvs.7 competiţia este forţa care a dus la progresul umanităţii?+.6ste indiferent pentru dvs. dacă reuiţi sau nu să vă faceţi prieteni noi?,.5nfruntaţi cu plăcere păreri contrare cu ale dvs.?,1.6vitaţi întotdeauna acele situaţii în care puteţi părea ridicol? 2  ,2.Aţi suferit vreodată o decepţie7 după ce aţi contientizat că nu aţi tiut să fiţi drept i cinstit într-osituaţie?,!.Vă vine greu ca în discuţii să vă e(puneţi propria părere?,&.'acă povestiţi o înt$mplare7 o%inuiţi să o coloraţi# cu puţină actorie?,).Vă este greu ca într-o poziţie de su%ordonare să daţi randament ma(im?,*.unteţi incapa%il să manifestaţi înţelegere pentru oamenii care au a3uns în conflict cu societatea/alcoolici7 vaga%onzi etc.0?,+.6ste plictisitor dacă munca zilnică7 mesele i timpul de odihnă vă sunt planificate riguros?,,.Vă simţiţi inconforta%il dacă faţă de dvs. se manifestă mereu gri3ă i devotament?,.Vă crete încrederea în sine numai dacă aveţi dovada că aţi realizat cu succes sarcini dificile?.4retindeţi totală loialitate i devotament de la prietenii i cunotinţele dvs.?1.6vitaţi să vă e(teriorizaţi sentimentele c$nd sunteţi surescitat sau supărat?2.unteţi în stare să vor%iţi dega3at despre o temă în care nu sunteţi specialist?!.5n general7 3udecaţi mai sever dec$t alţii ceea ce este corect sau incorect?&.Cu ocazia unor noi cunotinţe în general dvs. conduceţi discuţiile?).e afirmă des despre dvs. că sunteţi un om spiritual i distractiv?*.Acceptaţi cu plăcere sarcini cu răspundere i restricţii?+.Vă străduiţi ca în orice situaţie să oferiţi mici atenţii cunotinţelor dvs.?,.4uteţi lucra linitit chiar în condiţii de deran3 i dezordine?.imţiţi des că oamenii nu se interesează suficient de dvs.?1.Credeţi că ma3oritatea oamenilor nu sunt suficient de am%iţioi?11.Aţi aparţine cu plăcere unui grup care recunoate drept principale valori relaţiile călduroase dintremem%rii săi i manifestarea acestor relaţii?12.imţii dorinţa de răz%unare dacă cineva vă 3ignete?1!.Vă pierdeţi dacă împre3urările vă o%ligă să vă apăraţi drepturile?1&.4uteţi minţi la nevoie fără să vă puneţi pro%leme de contiinţă?1).Vă consideraţi de regulă prea puţin important pentru a vă e(prima părerea?1*.Ar fi peni%il dacă v-ar remarca radio-ul sau televiziunea?1+.Consideraţi că punctele dvs. de vedere se aliniază în general cu ale celorlalţi?1,.Aveţi gri3ă în general să nu răniţi sentimentele unor persoane nea3utorate?1.6ste important să fiţi întotdeauna îm%răcat fără cusur?11.6ste mai uor să primiţi veti proaste în prezenţa unui prieten foarte %un?111.dacă v-aţi apucat de ceva7 faceţi tot posi%ilul să-l realizaţi la ma(im?112.8aceţi cu plăcere sacrificii %ăneti pentru prieteni sau rude?11!.C$nd cineva vă enervează7 simţiţi de-a dreptul ură pentru acesta?11&.5ntotdeauna aveţi gri3ă ca nimeni să nu vă poată reproa comportamentul?11).Vă simţiţi 3enat c$nd vă vine pofta să faceţi ceva ce contravine %unelor maniere?11*.6ste important pentru dvs. să vă apăraţi punctele de vedere prin discuţii?11+.Vă place să fiţi în centrul atenţiei în cercul de prieteni?11,.Aveţi relaţii %une cu superiorii dvs.?11.6ste deran3ant dacă nimeriţi într-o situaţie în care tre%uie să-i a3utaţi pe alţii?12.6ste important ca lucrurile dvs. să stea frumos ordonate pe masa de lucru?121.C$nd sunteţi %olnav7 detestaţi să fiţi compătimit?122.4referaţi acele munci în care aveţi ocazia să intraţi în competiţie cu alţii?12!.'acă aveţi o %ucurie sau un necaz7 simţiţi nevoia să împărtăiţi sentimentele cu cineva?12&.'acă cineva vă atacă ver%al7 preferaţi replica imediată? !  12).unteţi în stare să suportaţi umilinţa fără ca demnitatea dvs. să sufere iremedia%il?12*.unteţi în general mai contiincios7 mai responsa%il dec$t alţii?12+.Cedaţi des iniţiativa altora?12,.4referaţi să vă îm%răcaţi astfel înc$t să nu produceţi senzaţie?12.4referaţi să spuneţi fără ocoliuri ceea ce g$ndiţi?1!.V-aţi descurca rău într-o meserie în care ar tre%ui să îngri3iţi %olnavi sau %ătr$ni?1!1.Ar fi %ine să trăiţi astfel înc$t totul să decurgă fără schim%ări neprevăzute?1!2.'acă aţi suferit un eec aveţi mare nevoie de spri3in i încura3are?1!!.V-ar plăcea să fiţi o personalitate marcantă în sort7 artă sau tiinţă?1!&.5ncercaţi întotdeauna să realizaţi contacte apropiate cu toţi oamenii?1!).:neori vă vine să spargeţi ceva7 din cauza supărării?1!*.unteţi în stare să vă păstraţi calmul c$nd cineva vă critică sau vă învinovăţete?1!+.'e dragul dreptăţii7 puteţi renunţa la principiile i interesele dvs.?1!,.'acă aţi fi un conducător v-ar fi greu să menţineţi ordinea i disciplina?1!.Vă vine greu să spuneţi lucruri care ar surprinde7 ar consterna oamenii?1&.6ste mai greu să lucraţi singur dec$t în echipă?1&1.;otdeauna sunteţi gata să sacrificaţi timp i energie pentru cei care vă cer a3utorul?1&2.Aţi lucra cu plăcere într-o slu3%ă cu program foarte li%er?1&!.'acă aveţi necazuri7 simţiţi drept inutilă compătimirea altora?1&&.Vă place să rezolvaţi sarcini care au creat dificultăţi altora?1&).Vă %ucură dacă puteţi rezolva anumite lucruri pentru cunoscuţi?1&*.'acă sunteţi 3ignit7 vă puteţi stăp$ni supărarea?1&+.'eciziile dvs. sunt influenţate de g$ndul că alţii le vor critica?1&,.<editaţi mult asupra faptului că unele fapte au fost corecte sau incorecte?1&.Vă displace situaţia în care tre%uie să diri3aţi munca altora?1).Vă place să vor%iţi astfel înc$t ceilalţi să vă considere plin de idei i cu simţul umorului?1)1.6ste adevărat că cel care nu ţine seama de părerile celorlalţi o va păţi mai devreme sau mai t$rziu?1)2.4referaţi să-i evitaţi pe oamenii nea3utoraţi i cu necazuri?1)!.Vă place să vă păziţi actele i %unurile după un anumit sistem?1)&.'etestaţi să le vor%iţi rudelor i prietenilor despre eecurile i greutăţile dvs.?1)).Vă fi(aţi de o%icei ţeluri greu de atins pentru a vă dovedi capacităţile?1)*.4referaţi să vă petreceţi concediul singur sau eventual în doi i nu în grupul de prieteni?1)+.:neori spuneţi i lucruri neserioase pentru a speria7 păcăli sau necă3i oamenii?1),.entimentul demnităţii dvs. depinde mult de măsura în care sunteţi apreciat de alţii?1).:neori aţi prefera să fiţi mai puţin contiincios?1*.5n general evitaţi să a3ungeţi în posturi de conducere?1*1.Vă vine greu să vor%iţi sincer despre dvs. în faţa altora?1*2.:neori simţiţi nevoia de a lăsa totul %altă i să începeţi o nouă viaţă?1*!.Vă %ucuraţi c$nd puteţi a3uta un om necă3it?1*&.5n cazul plecării într-o e(cursie preferaţi să acceptaţi spontaneitatea situaţiilor dec$t să vă %azaţi peun plan amănunţit?1*).Vă cade %ine c$nd un coleg mai în v$rstă vă a3ută? &
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks