Teorie 1

Description
Teorie 1

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 23

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  2. Proiectarea constructiva a produsului si calculul necesarului de material   2.1.1. Obtinerea desfasuratei medii conventionale a calapodului   Generalitati   La baza elaborarii constructiei incaltamintei sta copia suprafetei plantare a calapodului. Problema aflarii desfasuratei calapodului este foarte complexa, deoarece calapodul nu este un corp geometric cu o forma determinata, care sa permita utilizarea metodelor obisnuite de desfasurare, folosite in geometria descriptiva. Cele mai dificile probleme le ridica desfasurarea suprafetei dorsale a calapodului.   Desfasurarea suprafetei dorsale a calapodului ridica doua probleme care afecteaza precizia:      mularea cat mai fidela a unui material ajusat pe suprafata dorsala a calapodului;      aplatizarea acestui invelis (copie) cu erori de desfasurarea tangentiala cat mai mici.   In legatura cu particularitatile constructive ale semifabricantului materialul ajutator utilizat, metoda de copiere si metoda de aplatizare folosita, suprafata dorsala a calapodului poate fi:      desfasurata in intregime, obtinand o copie unica a intregii suprafete dorsale (metoda imbracarii calapodului cu folie termoplastica);      separata in doua suprafete si desfasurarea succesiva a suprafetelor laterale interioare si exterioare ale calapodului;      separata in mai multe zone in cadrul constructiilor de tip spatial si desfasurarea separata a acestor zone cu mentinerea la lungimea constanta a contururilor comune;   In prezent exista cateva metode de desfasurare a suprafetei dorsale a calapodului care permit obtinerea unei copii medii de precizie satisfacatoare si pe care sa se realizeze o proiectare a fetelor caracterizate printr-o buna capacitate de formare a semifabricatului pe calapod. Dintre acestea se mentioneaza:      metoda de desfasurare prin imbracarea calapodului cu hartie sau carton subtire;      metoda de desfasurare prin imbracarea calapodului cu material textil de tipul “netesuta”       metoda de desfasurare prin imbracarea suprafetei dorsale a calapodului cu folie rigida(teroplastica).       Insemarea calapodului   Dupa verificarea formei si dimensionilor calapodului pe suprafata dorsala a acestuia se traseaza o serie de linii de reperare si a unor puncte de control. Suprafata dorsala este delimitata de suprafata platformei si de cea a talpii prin muchiile de separare vizibile pe calapod.   Suprafata dorsala a calapodului se delimiteaza in suprafata laterala interioara si respectiv exterioara prin trasarea in zona de calcai a liniei de separatie MN obtinuta prin unirea punctului extrem posterior al platformei, M, cu punctul extrem posterior al talpii calapodului, N, si o linie de separatie AB in zona anterioara, trasata prin unirea punctului extrem anterior al platformei, A, cu punctul extrem anterior al talpii calapodului, B.   Cele doua linii de separatii sunt rezultatul intersectiei calapodului cu un plan vertical axial longitudinal ce trece prin punctele de bombare maxima in zona de rezistenta si de varf, in partea anterioara si punctul de bombare maxima la calcai in zona posterioara.   Se marcheaza de asemenea, pe suprafetele laterale interioara si exterioara, in zona degetelor, punctele de bombare maxima D, respectiv E.   Cu ajutorul unei benzi flexibile (o fasie de hartie de 5 mm latime) se unesc cele doua puncte, trasandu- se asa numita “linie a degetelor”.   La intersectia linei ED cu linia de separare AB se marcheaza pe calapod punctul C, acesta fiind punctul de control ce serveste la stabilirea orientativa a deschiderii caputei.   Copierea cu hartie  Copierea cu hartie se realizeaza prin mularea si lipirea unor sabloane de hartie, pregatite anterior, pe suprafetele laterale ale calapodului.   Pentru obtinerea acestor sabloane se aseaza calapodul cu planul talpii intr-o pozitie aproximativ perpendiculara pe planul hartiei si cu creionul in pozitie verticala se contureaza profilul calapodului. Se indeparteaza calapodul, iar la profilul obtinut se adauga o rezerva de 15 - 30 mm obtinandu-se conturul sablonului pe hartie.   Pe suprafata sablonului se traseaza o fasie centrala avand latimea de 10 - 20 mm unind zona de varf a sablonului cu mijlocul curburii posterioare. Directia acestei fasii coincide cu directia de maxima tensionare a fetelor in procesul formarii spatiale pe calapod. Apoi se procedeaza la despicarea suprafetei sablonului in fasii orientate dupa directia normala a conturului si avand latimea de circa 10 mm.   Sablonul astfel pregatit se va fixa pe suprafata laterala a calapodului, in lungul fasiei centrale cu elemente de prindere apoi fiecare fasie se aplica din aproape in aproape pe suprafata calapodului fara aparitia unor tensiuni suplimentare in fasii in zona de varf care ar putea conduce la pozitii anormale a varfului copiei.   Dupa mulare, pe sablon se traseaza cele patru linii de separare a suprafetei, respectiv linia de separare AM in zona anterioara, linia de  separare MN in zona posterioara si liniile AM si BN corespunzatoare muchiilor calapodului   2.1.2 Pozitionarea elementelor anatomice cu functii active pe desfasurata medie conventionala. Trasarea retelei de constructie.   Elaborarea constructiei pentru diverse articole de incaltaminte are la baza desfasurata conventionala a calapodului pe care urmeaza sa se confectioneze produsul.   Reperele componente ale produdului proiectat trebuie sa aiba urmatoarele proprietati:      reperele de fete, obtinute prin detalierea desenului de baza, trebuie sa  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks