tema 14- gr 2.docx

Description
14. Dimensiunile creativitatii . Cultivarea creativitatii la elevi 1. Delimitari conceptuale in studiul creativitatii. Creativitatea ca proces si produs. Personalitatea creatoare. 2. Natura si structura actului creator: etape, tipuri, mecanisme, structura factoriala (factori cognitivi si noncognitivi). 3. Metode si tehnici de depistare a capacit

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 9

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  14. Dimensiunile creativitatii . Cultivarea creativitatii la elevi   1. Delimitari conceptuale in studiul creativitatii. Creativitatea ca proces si produs. Personalitatea creatoare. 2. Natura si structura actului creator: etape, tipuri, mecanisme, structura factoriala (factori cognitivi si noncognitivi). 3. Metode si tehnici de depistare a capacitatilor creative la elevi. 4. Predarea creativa - invatarea creativa. 5. Modalitati de stimulare a conduitei creative la elevi. 1. Delimitari conceptuale in studiul creativitatii. Creativitatea ca proces si produs. Personalitatea creatoare. Creativitatea este o capacitate complexa si fundamentala a personalitatii, care, sprijinindu-se pe date sau produse anterioare, in inbinarea cu investigatii si date noi, produce ceva nou, srcinal, de valoare si eficienta stiintifica si social-utila, ca rezultat al influentelor si relatiilor factorilor subiectivi si obiectivi-adica a posibilitatilor (si calitatilor) persoanei si a conditiilor ambientale, ale mediului socio-cultural. Creativitatea poate fi considerata si ca aptitudine, dipozitie a intelectului de a elabora idei, teorii, modele noi, srcinale. Existenta creativitatii se constata prin flexibilitatea, noutatea, srcinalitatea, fluenta, senzitivitatea, igeniozitatea elevului. Creativitatea se dobandeste ca abilitate de a realiza ceva nou prin activitate, prin experienta (necreativitatea implica foarte multa munca). Edison spunea ca in creatie este nevoie de 99% transpiratie si 1% inspiratie. Creativitatea este un proces , deoarece necesita evolutie in timp, dezvoltari si , uneori,necesita invingerea unor obstacole. Creativitatea se manifesta in toate domeniile cunoasterii si vietii sociale: stiinta, tehnica, economie, artistica, mangeriala, pedagogica. Creativitatea se poate manifesta in toate etapele de varsta, pe tot parcursul vietii, insa cea mai productiva creativitate este intre 25-40 de ani. Pe etape de varsta se pot evidentia urmatoarele exemple: a) performante precoce in pregatire  -Gauss admis la universitate la 11 ani;  -Norbert Wiener –autorul lucrarii „Cibernetica” a obtinut licenta la 14 ani si doctoratul la 19 ani. b) precocitate creativa (creativitatea la varste timpurii):  -Mozart compune un menuet la 5 ani; -Eminescu a publicat incepand cu varsta de 14 ani. c) varstele tinere sunt cele mai propice creativitatii srcinale, performantelor deosebite: - Enescu „Rapsodia Romana” la 20 -21 de ani.; -Henry Coanda avionul cu reactie la 24 de ani; -Einstein teoria relativitatii la 26 de ani; -Bell telefonul la 29 de ani. d)in stiinta, literatura, arta intre 30-40 ani s manifesta o puternica creativitate; in politica, creatia este deosebita intre 50-70 de an i. e)si la varste mature tarziu se poate manifesta sau continua creativitatea : -Bell perfectioneaza telefonul la 58 de ani, la 70 de ani rezolva problema stabilitatii avionului; -Alexandre Dumas tatal a scris romanele sale in jurul varstei de 70 de ani; -Goethe si Verdi au creat si la varste inaintate. Prin creativitate se intelege capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva nou, srcinal. Termenul de creativitate este utilizat indeosebi in scoli cu trei aspecte: a. procesul de creatie - fenomen de extrema complexitate prin care se elaboreaza fie o opera de arta, fie o inovatie tehnica, fie o noua teorema matematica etc. b. produsul activitatii - este sau nu srcinal, nou, deosebit; poate fi concret, dar el poate fi si unul „psihologic”, nepalpabil, cum e cazul unei conceptii filosofice;  c. creativitatea unei persoane - creativitatea constituie o capacitate complexa a omului, o structura caracteristica a psihicului care fac posibila opera creatoare. In mod obisnuit, cand vorbim de o personalitate creatoare, ne referim la oameni deosebiti, autori ai unor opere remarcabile. Astazi insa, psihologii sustin ca orice persoana normala are unele posibilitati de inovatie. 2. Natura si structura actului creator: etape, tipuri, mecanisme, structura factoriala (factori cognitivi si noncognitivi)   Factorii creativitatii -coeficientul de inteligenta -ereditatea -  factorii de natura intelectuala : a) imaginatia ( foarte importanta la creatia srcinala) E un factor care transforma impresiile, ideile, creaand noi combinatii, variate, are rolul fauririi de imagini neobisnuite. Se poate aplica celor mai variate continuturi: este implicata in matematica, in lingvistica, caracterizeaza creatia marilor balerini; chiar in domeniul afectivitatii unii traiesc in mod neobisnuit sentimente cum ar fi dragostea. Imaginatia se caracterizeaza prin: ãfluiditate (bogatia asociatiilor de ima gini ori idei); ãflexibilitate (usurinta cu care o persoana este capabila sa schimbe puncte de vedere in abordarea unei situatii); ã srcinalitate.  b)memoria - acumularea unui bogat marerial de imagini, scene, idei, concepte c)gandirea - permite clasificarea imaginilor furnizate de simturi si formarea unei conceptii asupra realitatii, asupra valorii lucrurilor d)inteligenta - relatii intre inteligenta si creativitate: - sunt cazuri cu inteligenta superioarpa dar cu slabe note de creativitate - cei cu cote mari de creativitate au un nivel mediu de inteligenta e)factori de personalitate : -aptitudinile - asigura efectuarea cu succes a unei activitati si sunt importante in creativitate; aptitudini speciale: artistice, tehnice, mate ,ec, ped.. Stau la baza talentelor si geniilor,) -caracterul -totalitatea trasaturilor psihocomportamentale esentiale si stabile ale personalitatii - pentru a inventa ceva, rebuie un efort de lunga durata, o vointa formata, perseverenta, rabdare, entuziasm, spirit de grup si disciplina a muncii - dorinta de a cunoaste, de a descoperi, satisfactia descoperirii, daruirea profesionala etc. sunt motive ale creatiei f) factori externi:  -mediul social-cultural -efortul sustinut de pregatire si investigatie etc -psihicul individului se afla sub puternica influenta a mediului -motivatia unei persoane este in functie de cerintele sociale Etapele procesului creator a)  perioada de preparare  : Nu porneste de la un loc gol, de la nimic; se bazeaza pe un fond ideatic si actional aperceptiv; se aduna informatii, se fac observatii, se delimiteaza problema, se schiteaza o ipoteza. Aceasta etapa inseamna si invatarea noua, prin documentare si experimentare, care se restructureaza cu cele aperceptive. b) incubatia  Este rastimpul eforturilor, a incercarilor sterile, au loc asocieri, In aceasta etapa nu se gaseste solutia. poate dura chiar ani de zile. c  ) inspiratia  Este monemtul ferict cand apare solutia sau, in arta , cand opera este vazuta integral. Acest fenomen se produce uneori in mod spectacu los: i se spune „inspiratie”, daca artistul traieste opera intens, constient de toate componetele si detaliile ei; in stiinta se vorbeste de „intuitie”: o cunoastere sintetica, integrala a demonstratiei care elucideaza toate aspectele problemei. Nu intotde auna „rezolvarea” problemei se realizeaza integral: adesea iluminarea are loc treptat, creatorului venindu-i o idee care il face sa mai progreseze putin (cazul lui Einstein). Deci, exista personalitati creatoare la care intuitia survine brusc(cazul lui H.Poincare-matematician, care a descoperit solutia unei probleme studiate luni de zile intr-un moment de relaxare, cand urcase in trasura cel urma sa-l duca la opera) si personalitati care progreseaza treptat. d)  verificarea  Este necesara dupa conceptia initiala, pentru a elimina eventualale erori sau lacune. Artistul isi revizuieste creatia, face retusuri. E nevoie de controlul veridicitatii, autenticitatii valorii,
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks