Технології АББ, які змінили світ - PDF

Description
Технології АББ, які змінили світ Повністю автоматизована силова система центрифуг, які використовувалися у виробництві цукру, 1943 рік 2 Технології АББ, які змінили світ Технології АББ, які змінили світ

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music

Publish on:

Views: 21 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Технології АББ, які змінили світ Повністю автоматизована силова система центрифуг, які використовувалися у виробництві цукру, 1943 рік 2 Технології АББ, які змінили світ Технології АББ, які змінили світ Компанія АББ має довгу історію та багату спадщину інноваційних технологій. АББ та її попередниці компанії Asea та BBC, винайшли або першими впровадили багато технологій в галузі енергозабезпечення та автоматизації. Дотепер група АББ зберігає своє технологічне лідерство та передові позиції на ринку в численних напрямках. Ця брошура представляє деякі з технологій, що створили той світ, у якому ми живемо сьогодні. Зміст Передача енергії постійним струмом високої напруги (HVDC)...4 Електроприводи із змінною швидкістю...9 Промислові роботи...12 Підстанції...16 Системи автоматизації технологічних процесів...20 Корабельні електрорушійні системи...25 Гнучкі системи передачі електроенергії змінним струмом (FACTS)...29 Системи управління мережами...33 Кранові системи...37 Трансформатори...42 Технології АББ, які змінили світ 3 Передача енергії постійним струмом високої напруги (HVDC) До 1950-х років передача значних обсягів електроенергії на великі відстані за допомогою ліній постійного струму високої напруги (HVDC) при низькому рівні втрат була неможливою. На той час просто не існувало потрібних технологій. Проблема полягала у комутації між змінним струмом (АС) та постійним струмом (DC). Електроенергія змінного струму виробляється генераторами та використовується для живлення більшості електричних пристроїв, тоді як електроенергія постійного струму потрібна для забезпечення ефективної передачі при високих напругах. Механічні комутаційні пристрої, призначені для перетворення змінного струму у постійний та навпаки, виявилися нежиттєздатними. Єдина альтернатива механічним пристроям ртутні вентилі не могли працювати при достатньо високій напрузі. Але на початку 1950-х років розробки у галузі технології перетворення постійного струму, впроваджені на практиці шведською компанією Asea, однією з попередниць компанії АББ, дозволили створити першу в світі комерційну високовольтну лінію електропередачі постійного струму (HVDC). Її було прокладено між материковою частиною Швеції та островом Готланд, і це дало мешканцям острова доступ до надійного джерела дешевої електроенергії та забезпечило розквіт місцевої економіки. З часів прокладки цього 100-кілометрового кабелю, який проходив головним чином по морському дну, АББ продовжила удосконалення технології передачі постійного струму високої напруги (HVDC), у 1970-і роки замінивши ртутні вентилі напівпровідниковими пристроями, та зберігає своє лідерство в галузі технології передачі енергії постійним струмом високої напруги (HVDC) досі. На сьогоднішній день компанія АББ впровадила 70 проектів для передачі енергії постійним струмом високої напруги (HVDC) загальною потужністю у мегават (МВт), а також є лідером на ринку високовольтних кабелів для передачі електричної енергії. 4 Технології АББ, які змінили світ Прокладка кабелю на узбережжі острова Готланд, 1950 рік. Лінія енергопостачання з єднала острів з енергосистемою материкової Швеції, підтримавши розвиток місцевої економіки. Прокладка кабелів між островами Нової Зеландії, через протоку Кука, 1985 рік. Призначенням цієї лінії є постачання гідроенергії з Південного острова до основних центрів споживання, що розташовані на півночі архіпелагу. Лінію енергопостачання NorNed між Норвегією та Нідерландами, довжина якої складає 580 км, було введено в експлуатацію у 2008 році. Цей канал дозволяє доповнити потужності теплових електростанцій Нідерландів енергією гідроелектростанцій Норвегії, завдяки чому щорічно вдається уникнути викидів близько 1,7 млн. тонн вуглекислого газу. Технології АББ, які змінили світ 5 Уно Ламм, піонер технології передачі постійного струму високої напруги (HVDC), у кімнаті управління проекту Готланд, середина 50-х років. Роботи Уно Ламма забезпечили технологічне лідерство, яке компанія АББ утримує до теперішнього часу. Технічний працівник у залі випрямлячів проекту Готланд, який є частиною першої в світі комерційної системи передачі енергії з використанням постійного струму високої напруги, яку було введено в експлуатацію у 1954 році. Технічний спеціаліст компанії АББ виконує тестування випрямлячів HVDC Light, які використовуються для підключення найбільш віддаленої вітрової електростанції у світі, що розташована за 125 кілометрів від узбережжя Німеччини, 2009 рік. 6 Технології АББ, які змінили світ Технологія передачі енергії постійним струмом високої напруги (HVDC), створена компанією АББ, мала дійсно революційний вплив на способи передачі електроенергії у всьому світі. Деякі з найбільших міст світу, в тому числі Лос-Анджелес, Сан-Паулу, Шанхай та Делі, використовують для передачі величезних обсягів електроенергії технологію передачі енергії постійним струмом високої напруги (HVDC), часто на відстані більше тисячі кілометрів, забезпечуючи при цьому відмінну ефективність та мінімальний вплив на навколишнє середовище. Міжнародний енергоринок та чиста енергія. Національні та регіональні постачальники електроенергії також об єднують свої мережі та здійснюють поставки електроенергії за допомогою ліній постійного струму високої напруги, тоді як морські вітрові електростанції можуть використовувати такі лінії для постачання відновлюваної енергії в енергетичні мережі материкової частини, роблячи це безпечно, надійно та без негативного впливу на чутливі морські екосистеми. Газова платформа StatoilHydro Troll A, що розташована у Північному морі, використовує високовольтну лінію електропередачі постійного струму (HVDC) для отримання чистої та дешевої електроенергії гідроелектростанцій з материкової частини Норвегії замість генерації енергії (та супутніх викидів) безпосередньо на платформі за допомогою газових турбін або дизельних двигунів. Комерційне постачання електроенергії між мережами сусідніх країн сприяє загальній надійності кожної системи та дозволяє збільшити у загальному обсязі генерації частку енергії, що отримується з відновлюваних джерел. Ті частини мережі, які використовують енергію сонця або вітру, можуть підтримуватися іншими частинами, що використовують більш постійні джерела, наприклад, гідроакумулюючі або теплові електростанції. Використовуючи високовольтну лінію електропередачі постійного струму довжиною 580 км протягом дня, коли потреби в енергії сягають максимального рівня, Голландія може імпортувати чисту гідроенергію з Норвегії, або навпаки, у нічний час, коли потреби в енергії низькі, є можливість експортувати енергію теплових електростанцій. Це дозволяє тепловим станціям працювати в найбільш оптимальному режимі з постійною потужністю, у періоди пікового енергоспоживання використовуючи імпортовану гідроенергію. У комплексі такі заходи щорічно забезпечують скорочення рівня викидів вуглекислого газу майже на 1,7 млн. тонн. Технології АББ, які змінили світ 7 Рекордні та унікальні проекти: Досягнення компанії АББ, у яких було використано цю важливу технологію, включають в себе найпотужнішу в світі систему енергопостачання з використанням постійного струму високої напруги (лінія передачі електроенергії ГЕС «Сянцзяба» (Xiangjiaba) Шанхай у Китаї забезпечуватиме передачу потужності МВт на відстань у 2000 км), а також найдовшу у світі систему енергопостачання на основі підземного кабелю (проект 180-кілометрової високовольтної лінії електропередачі постійного струму Мюррей, створений із застосуванням технології HVDC Light). Технології HVDC Classic та Light: З моменту створення технології HVDC у 1950-х роках компанія АББ здійснила її адаптацію до спеціалізованих застосувань. Технологія HVDC Classic використовується головним чином для передачі електроенергії на великі відстані наземними або підводними лініями, а також може застосовуватися для об єднання мереж у тих випадках, коли з якихось причин неможливо застосувати традиційні технології. Останньою розробкою компанії АББ у сфері технології Classic є системи ultra-hvdc з робочою напругою 800 кв. Можливість передачі енергії при такому рівні напруги забезпечила найбільший за два останніх десятиріччя стрибок у пропускній здатності та ефективності. Саме ця технологія використовується при створенні ЛЕП між ГЕС «Сянцзяба» (Xiangjiaba) та містом Шанхай у Китаї, дозволяючи забезпечити передачу обсягу енергії, достатнього для задоволення потреб 31 млн. людей. Технологія HVDC Light, яку вперше було використано у 1997 році, забезпечує передачу енергії на великі відстані з використанням підземних та підводних кабелів або повітряних ліній з мінімальним рівнем впливу на довкілля. Ця технологія використовується для об єднання мереж, передачі енергії на великі відстані за допомогою кабельних ліній, а також для підключення установок, розташованих у морі, таких, наприклад, як вітрові станції або нафтогазові платформи, до континентальної енергетичної мережі. 8 Технології АББ, які змінили світ Електроприводи із змінною швидкістю Близько 40% електричної енергії споживається у промисловості, а дві третини з цієї кількості використовується у технологічних процесах, пов язаних з електричними двигунами. Перетворювачі частоти, які регулюють швидкість двигунів, у багатьох установках можуть знизити споживання енергії на 50%. На сьогоднішній день такими пристроями обладнано близько 10% електродвигунів. «Робоча конячка» сучасної промисловості Значна кількість електричних двигунів використовується для приведення в дію вентиляторів, насосів та компресорів, і більшість з них працює на повній швидкості весь час роботи, навіть тоді, коли технологічний процес цього не потребує. Робоча швидкість зазвичай регулюється шляхом дроселювання, яке можна порівняти з намаганням сповільнити автомобіль натисканням на гальма при втиснутій в підлогу педалі акселератора. Такий метод призводить до значного зношення обладнання та втрат величезної кількості енергії, результатом чого є зайві витрати коштів та непотрібні викиди великих обсягів парникових газів. З використанням приводів з регульованою швидкістю компанії АББ робота пристроїв з електродвигунами стає значно ефективнішою. Збільшення ефективності та продуктивності Запущені у виробництво у 1969 році приводи із змінною швидкістю компанії АББ забезпечують управління головними змінними характеристиками електродвигунів та дозволяють точно адаптувати швидкість та крутний момент двигуна до потреб установки. Це дозволяє обійтись без механічних засобів управління. Результатом цього стає різке скорочення споживання енергії (у багатьох випадках таке скорочення складає близько 50%), а також значні покращення в управлінні технологічним процесом. Розвиток напівпровідників та технологій управління протягом останніх 40 років обумовив постійне скорочення кількості компонентів приводів, забезпечивши таким чином підвищення надійності та значне зменшення розмірів. Завдяки розробкам компанії АББ з безпосереднього управління крутним моментом, які були запатентовані у 1995 році, приводні пристрої досягли нових рівнів ефективно
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks