Технічні науки Scientific Journal «ScienceRise» 6/2(11) PDF

Description
13. Частота пульсации Земли [Електронний ресурс] / Режим доступа: 14. Blewitt, G. A new global mode of Earth deformation: seasonal cycle detected / G. Blewitt // Science.

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 19 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
13. Частота пульсации Земли [Електронний ресурс] / Режим доступа: 14. Blewitt, G. A new global mode of Earth deformation: seasonal cycle detected / G. Blewitt // Science Vol. 294, Issue P doi: /science TINYPIC [Electronic resource] / Available at: References 1. Uchenie o figure Zemli i ego znachenie dlja ponimanija ee vnutrennego stroenija. Available at: 2. Steisy, F. (1972). Fizika Zemli. Мoscow: Mir, Akulenko, L., Кumakshev, S., Shmatkov, А. Vozmushhennoe vrashhenie Zemli. Available at: 4. Glava 2. Vrashhenie Zemli. Available at: vvkuz.ru/ books/ch_02.pdf 5. Ponomareva, O. V. (2007). Izuchenie svjazi periodicheskogo dvizhenija geograficheskih poljusov s periodami obrashhenija planet, IV mezhdunarodnaja konferencija Solnechno-zemnye svjazi i fizika predvestnikov zemletrjasenij. Paratunka, Kamchatskij kraj, Fedorov, Е., Korsun, А., Maior, S. et. al. (1972). Dvizhenie poljusa Zemli. Kiev: Naukova dumka, Grishaev, А. Periodicheskoe dvizhenie poljusov zemli: real'nost' ili illjuzija? Available at: narod.ru/pvz1.htm 8. Avsyuk, N. (1980). Vozmozhnoe objasnenie processa izmenjaemosti shirot, DAN, 254 (4), Vikulin, А., Кrolevets, А. (2001). Chandlerovskoe kolebanie poljusa i sejsotektonicheskij process. Geologija i geofizika, 42 (6), Uchytel, I. (2008). Geodinamika. Osnovy dinamicheskoj geodezii. Odesa: Astroprint, Mikhailov, V. (2010). Sovremennye izmenenija urovnja Chernogo morja kak osnova strategii stroitel'nogo osvoenija priberezhij. Odesa: Astroprint, Kubryakov, A. A., Stanichny, S. V. (2011). Mean dynamic topography of the black sea, computed from altimetry, drifters measurements and hydrology data. Ocean Sci. Discuss, 8 (2), doi: / osd Frequency deformations of Earth. Available at: 14. Blewitt, G. (2001). A New Global Mode of Earth Deformation: Seasonal Cycle Detected. Science, 294 (5550), doi: /science TINYPIC. Available at: 71oa6q.png Дата находження рукопису Гладких Игорь Иванович, доктор технических наук, профессор, кафедра гидрографии и морской геодезии, Одесская национальная морская академия, ул. Дидрихсона, 8, г. Одесса, Украина, Е-mail: Капочкина Маргарита Борисовна, научный сотрудник, Научно-исследовательский центр, воинская часть 1113 МО Украины, ул. Фонтанская дорога, 4, г. Одесса, Украина, Е-mail: Зорин Вячеслав Юрьевич, Начальник управления научно-исследовательского центра, Воинская часть 1113 МО Украины, ул. Фонтанская дорога, 4, г. Одесса, Украина, УДК DOI: / ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ НА ПОСЛУГИ ПРИМІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ Т. М. Григорова, Ю. О. Давідіч, В. К. Доля Досліджено закономірності зміни попиту на послуги приміського пасажирського автомобільного транспорту в залежності від вартості. Наведені результати обробки опитування пасажирів з приводу зміни плати за проїзд на обраному маршруті. Побудовано криву еластичності попиту на користування приміським автобусним транспортом при трудових та культурно-побутових пересуваннях. Визначено рівноважний тариф на послуги приміського автомобільного транспорту Ключові слова: транспортне обслуговування, приміське сполучення, обсяг перевезень, тариф, попит, еластичність The regularity of changes in demand for suburban passenger road transport, depending on the value, is investigated. The results of the survey of passengers about changes of fare on the chosen route are given. It is built the curve of elasticity of demand for suburban bus transport use in labor and cultural and social movements. The equilibrium tariff for suburban road transport is defined Keywords: transport service, suburban transport, traffic volume, tariff, demand, elasticity 1. Вступ У сучасних умовах реформування економіки транспортна система України змушена бути адаптована до роботи в ринкових умовах. Приміський пасажирський транспорт не в усіх напрямках своєї господарської діяльності є прибутковим. Задача заохочення пасажирів набуває все більшої актуальності у зв язку з необхідністю підвищення конкурентоспро- 18 можності перевезень. Це пов язано з соціальним значенням приміських перевезень та з платоспроможністю населення. 2. Постановка проблеми Найголовнішими якісними характеристиками перевезення пасажирів у приміському сполученні будь-яким із видів транспорту є витрати часу та комфортність умов перевезення. Якість запропонованих транспортних послуг впливає на їх ціну. Особливість транспортного процесу перевезення пасажирів полягає в тому, що пасажир одночасно є не тільки об'єктом переміщення, а і споживачем транспортних послуг [1]. Це призводить до виникнення протиріччя з споживачами транспортних послуг в питаннях формування тарифів на перевезення. 3. Літературний огляд Процес організації пасажирських приміських перевезень відбувається при певному конфлікті інтересів. Транспортне підприємство, як суб єкт господарювання, в якості мети функціонування використовує одержання найвищої ефективності від роботи транспортних засобів [2]. Досягнення цієї мети можливо за рахунок зменшення кількості рейсів і збільшення наповнюваності транспортних засобів, або підвищення тарифів на перевезення. Пасажири прагнуть одержати високоякісну послугу у формі поїздки в комфортних умовах [3]. Рішення пасажира про отримання транспортної послуги є основним фактором вибору шляху пересування та формування пасажиропотоків. При дослідження цього процесу науковці використовують методи, що ґрунтуються на визначенні частоти обслуговування [4, 5] та розкладу руху [6 8]. Однак ці методи не в повній мірі враховують залежність імовірності вибору пасажирами маршруту руху від тарифу на перевезення. Формування тарифів базується на співвідношенні попиту і пропозиції [9]. Будь-який тариф, призначений перевізником, так чи інакше, позначиться на рівні попиту на послугу. У звичайній ситуації попит і ціна знаходяться в обернено пропорційній залежності, тобто чим вища ціна, тим нижче попит, і навпаки [10]. При аналізі чутливості реакції споживачів послуги до зміни її ціни дослідники визначають еластичність функції. Еластичність це безрозмірна величина, значення якої не залежить від того, в яких одиницях вимірювання подані досліджувані економічні показники [11]. Ціна продукції є визначальною в відношеннях між продавцями і покупцями. Вони планують свою діяльність спираючись на неї. Таке планування кожний суб'єкт здійснює відособлено. Іноді ринок виявляє, що споживачі помилилися у своїх споживацьких очікуваннях, оскільки підприємці запропонували менше послуг, ніж покупці готові були купити за встановленою ціною. Можлива й інша ситуація, коли підприємці пропонують більший обсяг послуг, ніж споживачі готові купити за встановлену ними ціну [9, 10]. Ситуація на ринку, коли підприємці пропонують за певною ціною стільки товарів, скільки споживачі готові купити, дослідники називають ринковою рівновагою. Іншими словами, ринкова рівновага має місце тоді, коли попит і пропозиція за певної ціни є урівноваженими [12]. 4. Методика проведення та обробки результатів досліджень з метою визначення коефіцієнта еластичності попиту на послуги приміського пасажирського транспорту Метою даної роботи є визначення коефіцієнта еластичності попиту на послуги приміського пасажирського транспорту. Для досягнення поставленої мети необхідно проведення обстеження з метою опитування пасажирів про їх оцінку зміни проїзної плати на обраному маршруті та визначення коефіцієнта еластичності попиту на послуги приміського пасажирського транспорту. Для отримання вихідної інформації було проведено натурне обстеження за напрямками руху приміського пасажирського транспорту: Харків Чугуїв, Харків Нова Водолага, Харків Безлюдівка. Воно полягало у опитуванні пасажирів з приводу зміни проїзної плати на обраному маршруті. Результати опитування представлені в табл. 1. Тариф, грн./км Таблиця 1 Результати опитування пасажирів приміського сполучення Частка тарифу від прожиткового мінімуму Кількість людей, яких влаштовує тариф при трудових пересуваннях, пас. Кількість людей, яких влаштовує тариф при культурно-побутових пересуваннях, пас. 0,21 0, ,46 0, ,71 0, ,96 0, ,21 0, ,46 0, ,71 0, ,96 0, Внаслідок інфляційних процесів тарифи було перераховано у відносну величину відношення значення тарифу до прожиткового мінімуму, що на час обстеження складав 1218 грн. [13]. 5. Апробація результатів дослідження коефіцієнта еластичності попиту на послуги приміського пасажирського транспорту Цінова еластичність попиту на транспортні послуги дає можливість відчути, якою мірою пасажири виявляють своє ставлення до змін у тарифах з огляду на кількість пересувань. Якщо попит еластичний є можливість до певних меж знижувати тарифи. Це призводить до зростання обсягу реалізованих послуг. Цінова еластичність попиту визначається відношенням зміни величини попиту до зміни тарифу та показує відсоткову зміну у величині попиту на кожний відсоток зміни в тарифі. У зв язку з тим, що попит зменшується в міру зростання тарифу, еластичність вимірюється від ємними величинами. 19 Цінова еластичність попиту характеризується коефіцієнтом еластичності. Цей коефіцієнт було розраховано для приміських автобусних маршрутів при трудових та культурно-побутових пересуваннях за наступною формулою [11]: IQ1 IQ2 IP1 IP2 Э :, IQ IQ IP IP де Э коефіцієнт еластичності за ціною; IQ 1 та IQ 2 індекс величини попиту до і після зміни ціни (1) на послугу; IР 1 та IР 2 індекс ціни на послуги до і після зміни. Результати розрахунків приведені в табл. 2. Якщо під впливом зміни тарифу попит майже не змінюється, то це говорить про те, що попит нееластичний, в іншому випадку попит еластичний. Проведені розрахунки показали, що при зміні тарифу на приміські перевезення попит змінюється. Це свідчить про його еластичність, що відображається на графіку залежності коефіцієнта еластичності попиту від тарифу на приміські пасажирські автобусні перевезення (рис. 1, 2). Вид пересування Трудові Культурнопобутові Величина попиту при вихідній ціні Результати розрахунків цінової еластичності попиту Величина Нова Нова ціна, грн./км, з попиту при ціна, урахуванням прожиткового новій ціні грн./км мінімуму, грн. Вихідна ціна, грн./км Таблиця 2 Коефіцієнт еластичності 1 0,83 0,46 0, ,35 0,68 1 0,58 0,71 0, ,35 0,78 1 0,45 0,96 0, ,35 0,81 1 0,28 1,21 0, ,35 1,02 1 0,23 1,46 0, ,35 1,02 1 0,10 1,71 0, ,35 1,34 1 0,05 1,96 0, ,35 1,3 1 0,85 0,46 0, ,35 0,60 1 0,70 0,71 0, ,35 0,52 1 0,48 0,96 0, ,35 0,75 1 0,33 1,21 0, ,35 0,91 1 0,18 1,46 0,0012 0,35 1,13 1 0,05 1,71 0, ,35 1,37 1 0,025 1,96 0, ,35 1,36 де Qd обсяг попиту на транспортні послуги, пас.; P тариф за кілометр проїзду на автомобільному приміському транспорті, грн./км. Рівняння залежності обсягу пропозиції від тарифу, який має наступний вид: Qs=64,86+164,29 P, (3) де Qs обсяг пропозиції на транспортні послуги, пас. Рис. 1. Залежність коефіцієнта еластичності попиту від тарифу на приміські пасажирські автобусні перевезення для трудових пересувань Як видно з результатів розрахунків, попит стає чутливим до збільшення ціни починаючи з тарифу 1,21 грн./км для трудових та 1,46 грн./км для культурно-побутових пересувань, оскільки починаючи з цих значень коефіцієнт цінової еластичності попиту перевищує одиницю. Оскільки для перевізника не має значення мета поїздки пасажира, то загальні рівняння попиту та пропозиції також не залежать від мети поїздки. Для визначення параметрів рівноваги було складено рівняння залежності обсягу попиту від тарифу, який має наступний вид: Qd=1073, ,33 P, (2) Рис. 2. Залежність коефіцієнта еластичності попиту від тарифу на приміські пасажирські автобусні перевезення для культурно-побутових пересувань Для знаходження рівноважної ціни було використано закон попиту та пропозиції. Це закон виражає взаємозалежність між кількістю товарів і послуг, 20 які хоче купити або отримати споживач, і обсягом товарів і послуг, які пропонує продавець. Особливості дії закону попиту і пропозиції залежать передусім від рівня цін чим вищі ціни, тим менше буде реалізовано товарів та послуг і навпаки. Ринкова ціна досягає конкретної рівноваги, коли ці дві криві перетинаються, а попит і пропозиція зрівнюються. Математично закон попиту та пропозиції можна виразити наступним чином [12]: Qd=Qs. (4) Отже, використовуючи закон попиту та пропозиції було отримано наступну рівність: 1073, ,33 P=64,86+164,29 P. Розв язав
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks