Talousennuste vuosille 2018–2019 | Kuvio- ja taulukkopaketti

Description
1. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TALOUSENNUSTE 2018–2019 11.4.2018 Ennustepäällikkö Ilkka Kiema Muut ennusteryhmän jäsenet Seija Ilmakunnas…

Please download to get full document.

View again

of 78
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 2 | Pages: 78

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TALOUSENNUSTE 2018–2019 11.4.2018 Ennustepäällikkö Ilkka Kiema Muut ennusteryhmän jäsenet Seija Ilmakunnas Hannu Karhunen Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Heikki Taimio
 • 2. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASE Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos 2017 2017 2018e 2019e Mrd. € Määrän muutos prosentteina (%) Bruttokansantuote 223,5 2,6 3,1 2,7 Tuonti 85,2 3,5 3,6 3,0 Kokonaistarjonta 308,7 2,9 3,3 2,7 Vienti 86,3 7,8 5,3 4,6 Kulutus 173,5 1,5 2,0 1,6 yksityinen 122,0 1,6 2,5 2,0 julkinen 51,5 1,3 0,8 0,7 Investoinnit 50,5 6,3 3,9 3,2 yksityiset 41,8 8,4 4,4 3,6 julkiset 8,7 -2,9 1,3 1,5 Kokonaiskysyntä 308,7 2,9 3,3 2,7
 • 3. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S KANSAINVÄLINEN TALOUS Lähde: BEA, BOFIT, Eurostat, IMF, Palkansaajien tutkimuslaitos 2017 2018e 2019e Yhdysvallat 15,9 2,3 2,7 2,4 Eur-19 11,6 2,3 2,4 2,1 Saksa 3,2 2,2 2,2 2,0 Ranska 2,2 1,8 2,0 1,8 Italia 1,8 1,5 1,5 1,3 EU28 16,0 2,4 2,3 2,0 Ruotsi 0,4 2,4 2,6 2,2 Iso-Britannia 2,2 1,7 1,3 1,0 Kiina 17,9 6,9 6,6 6,3 Intia 7,3 6,6 7,2 7,5 Japani 4,1 1,7 1,4 0,8 Venäjä 3,1 1,5 1,8 1,8 Brasilia 2,7 1,0 2,5 3,2 Kokonaistuotannon määrän kasvu (%) Osuus maailman BKT:sta (%)
 • 4. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S ENNUSTEEN KESKEISIÄ LUKUJA Lähde: Suomen Pankki, Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos 2017 2018e 2019e Työttömyysaste (%) 8,6 8,1 7,9 Työttömät (1 000) 234 224 219 Työlliset (1 000) 2473 2545 2566 Työllisyysaste (%) 69,6 71,9 72,6 Inflaatio, kuluttajahintaindeksi (%) 0,7 1,1 1,3 Ansiotaso, ansiotasoindeksi (%) 0,2 1,9 2,6 Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot (%) 1,4 2,6 2,3 Vaihtotaseen ylijäämä (mrd. €) 1,6 2,5 4,1 Kauppataseen ylijäämä (mrd. €) 2,2 2,6 2,8 Palvelutase (mrd. €) -1,2 0,0 1,4 Valtiontalouden rahoitusjäämä mrd. € -3,8 -3,1 -2,2 % bkt:sta -1,7 -1,3 -0,9 Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä mrd. € -1,3 -0,5 0,5 % bkt:sta -0,6 -0,2 0,2 Velkaantumisaste (EDP-velka) % bkt:sta 61,4 59,9 58,3 Veroaste, % 43,4 42,7 42,4 Lyhyet korot (3 kk:n euribor) -0,3 -0,3 0,0 Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v.) 0,6 0,7 1,0
 • 5. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S T&K-INVESTOINTIEN SUPISTUMINEN VUODESTA 2008 VUOTEEN 2016 Lähde: Tilastokeskus 2008 Määrä 2016 Määrä Muutos % Painot Kontribuutio % Toimialat yhteensä 10390 7860 -24,4 Maa-, metsä- ja kalatalous (Tol A) 5 6 20,0 0,000 0,01 Koko teollisuus (Tol B–E) 5888 3323 -43,6 0,567 -24,69 Rakentaminen (Tol F) 95 109 14,7 0,009 0,13 Kauppa, liikenne, majoitus- ja ravitsemistoiminta (Tol G–I) 412 514 24,8 0,040 0,98 Informaatio ja viestintä (Tol J) 996 998 0,2 0,096 0,02 Rahoitus- ja vakuutustoiminta (Tol K) 406 306 -24,6 0,039 -0,96 Kiinteistöalan toiminta (Tol L) 11 42 281,8 0,001 0,30 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (Tol M–N) 1000 1012 1,2 0,096 0,12 Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut (Tol O–Q) 1462 1444 -1,2 0,141 -0,17 Muut palvelut (Tol R–T) 114 112 -1,8 0,011 -0,02 Summa (Tol A–T) 10389 7866 -24,3 -24,30 Metsäteollisuus (Tol 16–17) 226 143 -36,7 0,022 -0,80 Kemianteollisuus (Tol 19–22) 501 446 -11,0 0,048 -0,53 Metalliteollisuus pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus (Tol 24–25, 28–30, 33) 846 846 12,8 0,072 0,92 Elektroniikkateollisuus (Tol 26) 3787 1196 -68,4 0,365 -24,94
 • 6. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S VALUUTTAKURSSIT 2.1.2015–6.4.2018 Lähde: EKP
 • 7. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S VALUUTTAKURSSIT 2.1.2015–6.4.2018 Lähde: EKP
 • 8. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S VENÄJÄN RUPLAN KURSSI 2.1.2015–6.4.2018 Lähde: EKP
 • 9. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S VALUUTTAKURSSIT 2.1.2015–6.4.2018 Lähde: EKP
 • 10. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S VALUUTTAKURSSIT 2.1.2015–6.4.2018 Lähde: EKP
 • 11. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S VALUUTTAKURSSIT 4.1.2010–6.4.2018 Lähde: Euroopan keskuspankki
 • 12. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TEOLLISUUDEN LUOTTAMUS JA TEOLLISUUS- TUOTANTO EUROALUEELLA 2008:01–2018:03 Lähde: Eurostat
 • 13. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S EUROALUEEN TEOLLISUUSTUOTANTO JA EURON DOLLARIKURSSI 2008:01–2018:03 Lähde: EKP, Eurostat
 • 14. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S KULUTTAJALUOTTAMUS JA VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI EUROALUEELLA 2008:01–2018:03 Lähde: Eurostat
 • 15. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S OHJAUSKOROT JA LYHYT MARKKINAKORKO 2.1.2008–6.4.2018 Lähde: Euroopan keskuspankki, Suomen Pankki
 • 16. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S VALTION 10 VUODEN LAINOJEN KORKOJA 1.1.2015–6.4.2018 Lähde: Nordea
 • 17. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S BKT:N KASVUPROSENTIT 2017, 2018 JA 2019 Lähde: Eurostat, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 18. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TYÖTTÖMYYSASTE ERI MAISSA 2008:01–2018:02 Lähde: Eurostat
 • 19. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S INFLAATIO ERI MAISSA 2008:01–2018:02 Lähde: OECD
 • 20. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S USA:N TALOUDEN INDIKAATTOREITA 2008:01–2018:03 Lähde: ISM, University of Michigan
 • 21. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TEOLLISUUDEN LUOTTAMUS JA TEOLLISUUS- TUOTANTO SUOMESSA 2008:01–2018:03 Lähde: Eurostat
 • 22. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S INVESTOINTITAVAROIDEN KYSYNTÄ JA SUOMEN VIENTI 2008:1–2017:4 Lähde: Eurostat
 • 23. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S SUOMEN TAVARAVIENTI TAMMIKUUSSA 2018 Lähde: Tulli
 • 24. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S VAIHTOTASEEN JÄÄMÄ KOMPONENTEITTAIN SUHTEESSA BKT:EEN 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 25. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TUOTANNON SUHDANNEKUVAAJA 2008:01–2018:01 Lähde: Tilastokeskus
 • 26. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S INVESTOINNIT 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 27. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TYÖVOIMAN TARJONTA JA TYÖLLISYYS 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 28. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TYÖTTÖMYYSASTE 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 29. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TYÖN TUOTTAVUUDEN JA TEHTYJEN TYÖTUNTIEN MUUTOS 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 30. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S ANSIOTASOINDEKSIN MUUTOS 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 31. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S REAALIANSIOIDEN MUUTOS 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 32. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN REAALITULOJEN MUUTOS 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 33. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S KULUTTAJALUOTTAMUS JA VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI SUOMESSA 2008:01–2018:03 Lähde: Eurostat
 • 34. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S YKSITYISET KULUTUSMENOT JA SÄÄSTÄMISASTE 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 35. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S KOTITALOUKSIEN VELKAANTUMISASTE 2008–2017 Lähde: Tilastokeskus
 • 36. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S KULUTTAJAHINTOJEN MUUTOKSET 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 37. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S JULKISYHTEISÖJEN RAHOITUSYLIJÄÄMÄ % BKT:STA 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 38. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S VALTION BRUTTOVELKA JA JULKISYHTEISÖJEN EDP-VELKA % BKT:STA 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, VM, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 39. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S JULKISTEN MENOJEN SUHDE KOKONAISTUOTANNON ARVOON 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 40. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S JULKISEN SEKTORIN RAHOITUSJÄÄMÄN SUHDE BKT:HEN 2016 JA 2017 Lähde: OECD
 • 41. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S JULKINEN VELKA SUHTEESSA BKT:HEN 2016 JA 2017 Lähde: OECD
 • 42. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S JULKINEN RAHOITUSJÄÄMÄ SUHTEESSA BKT:HEN 2016 JA 2017 Lähde: OECD
 • 43. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S ULKOMAANKAUPAN VAIHTOSUHDE JA KAUPPATASE 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 44. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S VAIHTOTASEEN ALIJÄÄMÄ SUHTEESSA BKT:HEN 2017 Lähde: IMF
 • 45. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S SUOMEN TUOTANTO JA TYÖLLISYYS 2008:01–2018:02 Lähde: Tilastokeskus
 • 46. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S FUNKTIONAALINEN TULONJAKO YRITYSTOIMINNASSA 2008–2017 Lähde: Tilastokeskus
 • 47. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S KOKONAISTUOTANTO JA TYÖLLISYYS 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 48. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S REAALIANSIOIDEN SEKÄ ANSIOTASO- JA KULUTTAJAHINTAINDEKSIN MUUTOKSET 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 49. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TEHDASTEOLLISUUDEN NIMELLISET YKSIKKÖTYÖKUSTANNUKSET 2000–2017 Lähde: EKP
 • 50. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TYÖVOIMAKUSTANNUSINDEKSI, TEHDASTEOLLISUUS 2008:1–2017:4 Lähde: Eurostat
 • 51. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TYÖTTÖMYYSASTE ERI MAISSA 2008:01–2018:02 Lähde: Eurostat
 • 52. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TEOLLISUUSTUOTANTO 2016:01–2017:12 Lähde: Eurostat
 • 53. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S EUROALUEEN JA EU:N RAKENNUSTUOTANTO 2008:01–2017:12 Lähde: Eurostat
 • 54. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S ERI MAIDEN VENÄJÄVIENNIN OSUUDET KOKO BKT:STA 2017 Lähde: Eurostat, International Trade Centre
 • 55. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TEOLLISUUSTUOTANNON MUUTOS 2016:01–2018:02 Lähde: Eurostat, Trading Economics
 • 56. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S SUOMEN TEHDASTEOLLISUUS 2012:01–2018:01 Lähde: Tilastokeskus
 • 57. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S KOTITALOUKSIEN KESKEISET ENNUSTELUVUT Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos 2017 Milj. € 2017 2018e 2019e Inflaatio (KHI) 0,7 1,1 1,3 Palkat ja palkkiot 86619 2,6 4,9 4,6 Ensitulo 131658 1,5 3,8 4,0 Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot 1,4 2,6 2,3 Yksityisen kulutuksen määrä 122017 1,6 2,5 2,0 Säästämisaste -0,9 -0,8 -0,6 Muutos (%)
 • 58. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S JULKISEN TALOUDEN KESKEISIÄ LUKUJA Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos 2017 2018e 2019e Veroaste (%) 43,4 42,7 42,4 Menoaste (%) 53,7 51,9 50,4 Julkisyhteisöjen rahoitusylijäämä (Mrd. €) -1,3 -0,5 0,5 Valtio -3,8 -3,1 -2,2 Kunnat -0,2 -0,3 -0,5 Soturahastot 2,8 3,0 3,3 Julkinen bruttovelka – EDP-velka (Mrd. €) 137,3 139,9 141,9 % bkt:sta 61,4 59,9 58,3 Valtion velka (Mrd. €) 105,8 108,9 111,1 % bkt:sta 47,3 46,6 45,7
 • 59. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TYÖLLISTEN, TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMAN MÄÄRÄN MUUTOS 2000–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 60. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TYÖMARKKINOIDEN KESKEISET LUVUT Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos 2016 2017 2018e 2019e Työttömyysaste (%) 8,8 8,6 8,1 7,9 Työllisyysaste (%) 68,7 69,6 71,9 72,6 Työikäinen väestö (1 000) 4109 4114 4135 4142 Työvoima (1 000) 2685 2707 2769 2785 Työlliset (1 000) 2448 2473 2545 2566 Työttömät (1 000) 237 234 224 219 Ansiotasoindeksi (%) 0,9 0,2 1,9 2,6 Keskituntiansiot (%) 1,0 0,6 1,7 2,2 Työn tuottavuus (%) -0,4 0,7 0,0 0,4
 • 61. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TYÖLLISYYDEN MUUTOKSEN KOMPONENTIT VUODEN 2018 TAMMI-HELMIKUULTA VUODEN TAKAISEEN VERRATTUNA Lähde: Tilastokeskus 15–74-vuotiaat Työllisten muutos 75000 josta työttömien muutos -6500 josta väestön kehitys -16500 josta muu työvoiman muutos -52000
 • 62. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S BRUTTOKANSANTUOTTEEN MÄÄRÄ 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 63. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN VIENTI 2008:1–2017:4 Lähde: Tilastokeskus
 • 64. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN TUONTI 2008:1–2017:4 Lähde: Tilastokeskus
 • 65. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S KESKUSPANKKIEN OHJAUSKOROT JA LYHYET MARKKINAKOROT 2017:01–2019:12 Lähde: CME, EKP, FRED, ICE, Suomen Pankki, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 66. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S EUROALUEEN YHDENMUKAISTETTU KULUTTAJAHINTA- INDEKSI (YKHI) JA SAMA ILMAN ENERGIAA JA KÄSITTELEMÄTÖNTÄ RUOKAA 2015:01–2018:03 Lähde: Eurostat
 • 67. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S EUROALUEEN ECONOMIC SENTIMENT INDICATOR KUUKAUSITTAIN 2010:01–2018:03 JA BKT:N MUUTOKSET NELJÄNNESVUOSITTAIN 2010:1–2017:4 Lähde: Eurostat
 • 68. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S EUROALUEEN TEOLLISUUDEN JA PALVELUIDEN YHDIS- TETTY OSTOPÄÄLLIKKÖINDEKSI 2010:01–2018:03 JA BKT:N MUUTOKSET NELJÄNNESVUOSITTAIN 2010:1–2017:4 Lähde: Eurostat, Investing.com
 • 69. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S EUROALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS 2017–2019 Lähde: Eurostat, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 70. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S INFLAATIO ERI MAISSA 2008:01–2018:02 Lähde: OECD
 • 71. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S ANSIOTASOINDEKSIN MUUTOS SEKTOREITTAIN 2001–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 72. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S KULUTTAJIEN LUOTTAMUS SUOMEN TALOUTEEN JA OMAAN TALOUTEEN 2008:01–2018:03 Lähde: Tilastokeskus
 • 73. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S T&K-INTENSITEETTI ERI TOIMIALOILLA, KESKIARVO VUOSILTA 2014–2016 Lähde: Tilastokeskus
 • 74. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S T&K-INTENSITEETTI TEOLLISUUDEN TOIMIALOILLA, KESKIARVO VUOSILTA 2014–2016 Lähde: Tilastokeskus
 • 75. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S T&K-INTENSITEETTI ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDESSA Lähde: OECD
 • 76. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TAVAROIDEN JA PALVELUJEN VIENTI JA TUONTI 2008–2019 Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
 • 77. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S VIRTA ERI TYÖMARKKINA-ASEMASTA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYTEEN 2010–2015 Lähde: Tilastokeskus
 • 78. P A L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S TYÖLLISET, TYÖTTÖMÄT JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT TAUSTAOMINAISUUKSIEN MUKAAN VUONNA 2015 Lähde: Tilastokeskus Työlliset (%) Kaikki työttömät (%) Pitkäaikaistyöttömät (%) 20–30-vuotiaat 21 24 11 31–40-vuotiaat 24 20 17 41–50-vuotiaat 24 20 20 51–64-vuotiaat 31 36 52 Miehet 50 57 59 Perusaste 10 24 28 Keskiaste 59 61 58 Korkea-aste 31 15 14 Havaintomäärä 2 146 089 347 322 131 916
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks