Табличний процесор Excel - PDF

Description
Конспект лекцій Табличний процесор Excel Зміст Тема: Мета і завдання курсу...1 Тема: Області застосування електронних таблиць Excel. Загальні принципи організації таблиць в Excel...3 Тема: Форматування

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 11 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Конспект лекцій Табличний процесор Excel Зміст Тема: Мета і завдання курсу...1 Тема: Області застосування електронних таблиць Excel. Загальні принципи організації таблиць в Excel...3 Тема: Форматування робочих листів в Excel...8 Тема Побудова формул в Ехсе1. Функції в Ехсе Тема: Створення та модифікація діаграм...14 Тема: Елементи управління в Excel...18 Тема: Аналіз даних...21 Додаток А...23 Тема: Мета і завдання курсу Мета: Визначити завдання курсу та зміст табличних процесорів, як систем обробки, та підсистему. Надати знання та розуміння основних положень курсу. Пояснити основні вимоги, що до роботи та організації навчання по курсу. Обладнання і матеріали: клас, робоча програма План. 1. Вступ 2. Вступ до предмету 3. Основи роботи з табличними процесорами 1. Вступ Ми живемо в світі цифр і чисел, тому що все в нашому житті вимірюється і фіксується, підлягає рахунку, обрахунку і обліку. Щоб правильно розпоряджатися, контролювати час, а отже, і гроші, треба швидко і зручно вести різного роду обчислення, різних профілів і напрямів обрахунки, накопичувати чисельну і текстову інформацію, обробляти, співставляти дані, вести їх пошук і обмін. Програми обробки електронних таблиць широко застосовуються в наш час, так як без обчислень не обійтись в багатьох сферах нашого життя. Серед сучасних засобів обробки числових даних широко застосовується табличний редактор Microsoft Excel, який дозволяє виконувати обчислення, аналізувати дані і працювати зі списками в таблицях і на Web-сторінках. Поряд з такими задачами, як підготовка різних бланків, створення ділової графіки, Excel дозволяє вирішувати дуже складні проблеми, такі як обробка замовлень на підприємстві, планування виробництва, розрахунок податків, заробітної платні, облік кадрів і витрат, керування збутом і т.д. Область застосування Excel не обмежується сферою ділового життя. Потужні математичні та інженерні функції Excel дозволяють вирішувати багато задач природного і технічного плану, а взагалі виходять далеко за рамки вказаного. Мета цього предмету прищепити початківцям навички користування електронними таблицями, вирішувати різні типи задач при допомозі Excel, застосовувати їх при підбитті облікових, фінансових підсумків, наочно демонструвати результат з допомогою діаграм. В результаті вивчення дисципліни необхідно : заповнювати робочі листи книги, створювати списки, вміти використовувати формули і функції для обчислень, по заданих даних вміти побудувати діаграму чи графік, проводити фільтрацію даних по заданих ознаках, створювати макроси, вміти автоматизувати на базі табличного процесора будь-яку під власну його функціям задачу. 2. Вступ до предмету Ідеальним засобом для вирішення великого класу завдань автоматизації є програмні продукти, звані «електронні таблиці». У даних методичних вказівках коротко описані найбільш важливі елементи програми Excel, основні технічні прийоми, необхідні при роботі з електронними таблицями. Технологія роботи з програмою Excel висловлюється в стислій, іноді в алгоритмічній формі, що дозволяє легко і швидко знайти відповідь на рішення конкретної проблеми. Методична допомога призначена для виконання студентами лабораторних робіт денної і заочної форми навчання спеціальності Програмування для електронно обчислювальної техніки і автоматизованих систем. Де буде розглянуто наступні теми: Загальні принципи організації таблиць, Форматування робочих листів, Побудова формул Функції, Інструменти рисування, Діаграми, Робота із списками, Запис і редагування макросів, Елементи управління, Аналіз даних, Друк робочих листів. 1 3. Основи роботи з табличними процесорами Запуск Excel Програма установки Excel поміщає команду виклику Excel безпосередньо в меню Програми. Запуск Excel можна здійснити використовуючи меню: Пуск Програми Microsoft Excel. Зручніше запускати Excel, клацнувши по піктограмі файлу, з яким недавно працювали: Пуск Документи клацання мишкою по піктограмі файлу, сожданного пакетом Microsoft Excel. Пункт Документи викликає меню, в якому накопичується імена документів, що відкривалися і редагувалися пользоавтелем при роботі з Windows (до 15 останніх файлів). Або ж безпосередньо за місцем знаходження Файлу Нп. Робочий стіл / файл.excel.xls (усі файли.excel мають розширення.xls та своєрідну піктограму) - Чи клацнувши по ярлику програми Якщо імя файла невідоме, або не відоме його місце розташування, то його шукають з допомогою програми Провідник, заповнивши параметри для пошуку. Відкрити файл можна за результататами пошуку, клацнувши на потрібному файлі у переліку знайдених, за заданими критеріями. Excel належить до пакету програм Microsoft Offise тому викликати його можна і з допомогою команди Открить.., Создать, документ Microsoft Offise. Або просто Пуск /Програми/ Microsoft Offise/ Excel. Вихід з Excel Вихід з Excel використовуючи основне меню здійснюється так: Файл Вихід Інакше процес виходу з Excel можна виконати: 1. Клацнути на кнопці закриття у верхньому правому кутку вікна Excel (або натиснути комбінацію клавіш Alt+ F4). 2. Клацнути на кнопці Ні, щоб повторно не зберігати файл. При цьому повернемося на робочий стіл або у вікно іншого запущеного застосування. 3. Клацнути на кнопці Пуск і вибрати пункт Завершення роботи. 4. Якщо необхідно завершити роботу, то клацнути на кнопці Так і потім при появі відповідного повідомлення вимкнути комп'ютер. Типи даних. Кожна комірка в Excel може містити дані одного з трьох типів: - текст - число, формула (починаючи із знаку рівно). Комірка текстового типу даних може містити слова, пропозиції, довільний набір символів. Комірка числового типу може містити числа в діапазоні 1.67*10.1, 67*10, при цьому кількість значущих цифр на більше 15. Excel надає можливість вводити числа в різному форматі. Можна вводити десяткові числа, грошові одиниці, відсотки і представляти числа в експоненціальному вигляді. 2 Тема: Області застосування електронних таблиць Excel. Загальні принципи організації таблиць в Excel. Мета: визначити доцільність використання табличних процесорів, вказати області застосування. Вивчити загальні принципи організації таблиць та загальні принципи організації роботи табличного процесора. Обладнання і матеріали: клас, робоча програма, ПК Тип: вступна лекція.-1 год План 1. Інтерфейс табличного процесора 2. Робочі таблиці. 3. Застосування ЕТ. 4. Концепція та історія розвитку ЕТ. 1. Інтерфейс табличного процесора Робоча область Excel Екран Excel містить наступні основні компоненти (мал. 1): - рядок заголовка з кнопками управління вікном програми і вікном документа; - рядок основного меню; - дві панелі інструментів Стандартна і Форматування; - рядок формул і поле імені; - робоча область; - смуга прокрутки; - смуга перебору сторінок робочої книги; - рядок стану. Всі програми, що працюють під управлінням системи Windows, мають рядок заголовка. У ній вказується ім'я програми, і тут же знаходяться деякі кнопки управління, які можна використовувати для зміни зовнішнього вигляду вікна. Кнопки управління вікном програми і вікном документа (мал. 1): - згорнути в піктограму, кнопка мінімізації; - розгорнути на весь екран, кнопка максимізації; - повернути вікно в попередній стан, кнопка відновлення; - закрити вікно, кнопка закриття; - кнопка системного меню Основне меню Кожний з пунктів меню об'єднує набір команд, що мають загальну функціональну спрямованість (мал. 2). Клацання на будь-якому пункті меню розгортає список команд вибраного пункту. Робота з меню один з можливих способів задавати команди Excel. Є 9 основних меню в головному меню Меню Файл дозволяє виконувати маніпулювання з книгами Меню Правка дозволяє здійснювати редагування в робочій книзі. Меню Вид дозволяє підлаштувати інтерфейс під смаки користувача, задати основний вигляд робочій книзі. Меню Вставка дозволяє додавати дані та об єкти на робочу область, як з програми так імплементувати їх зовні. Меню Формат дозволяє форматувати вміст комірок, діапазонів, та різних об єктів в робочому листі. Меню Сервіс дозволяє використовувати функції різних програм настройок, котрі організують, спрошують чи автоматизують роботу. Меню Дані дозволяє працювати зі списками (БД). Меню Діаграма-спрощує роботу по модифікації діаграми та її форматуванні. Меню Вікно впорядковує роботу з декількома робочими книгами. 3 Контекстне меню На додаток до основного меню, що постійно знаходиться на екрані, Excel пропонує вторинну систему контекстного меню. Контекстні меню надають можливість швидкого доступу до часто використовуваних для даного об'єкту в даній ситуації командам. При виконанні клацання правою кнопкою миші на пінтограмме, комірки, виділеній групі осередків або на вбудованому об'єкті, біля покажчика миші відкривається меню з основними функціями, вживаними в даній ситуації в контексті. Команди, що входять в контекстне меню, завжди відносяться до активного об'єкту. Контекстне меню можна визвати також за допомогою комбінації клавіш Shift+F10. Панелі інструментів Панелі містять найбільш часто використовувані команди меню. Після установки програми на екрані присутні дві панелі інструментів: Стандартна і Форматуваня. Excel включає багато інших панелей інструментів, які можна винести в робоче вікно програми (застосування 1). На рис. 2. відображено всі панелі інструментів які можна застосувати. У панелі інструментів можна додати нові пінтограмми, що як входять в програму, так і створені самим користувачем. При русі уздовж піктограм цих панелей покажчиком миші, під кожною з них з'являється ім'я інструменту у вікні (знаряддя натяків). Настройка панелей інструментів (піктографічних меню) надає наступні можливості: - відображення на екрані піктографічних меню; - додавання окремих піктограм; - створення призначеного для користувача піктографічного меню; - створення власних піктограм користувача і прив'язка до ним певних дій. Рис. 2. Всі операції по форматуванню піктографічних меню виконуються у вікні: Вигляд Панелі інструментів На екрані будуть відображені ті піктографічні меню біля назви яких у вікні списку панелей інструментів стоїть галочка. Крім відображених на Рис.3. існують панелі інструментів, що викликаються при проведенні маніпуляцій над елементами для яких вони призначені. Панелі інструментів об'єднують функціонально близькі піктограми: Стандартна стандартні можливості системи (створення, завантаження, збереження, друк робочих тек і ін.); Форматування оформлення елементів таблиці; Форми інструменти елементів управління підлаштовані для виконання макросів Зведена таблиця засоби роботи з базами даних таблиці; Діаграма інструменти побудови діаграм; Малювання елементи схем і ілюстрацій; Майстер підказок підказка, що допомагає оптимізувати робочі кроки користувача; 4 Елементи управління створення стандартних керівників елементів (меню, кнопок, смуг прокрутки.); Запис макросу закінчити запис послідовності команд, які автоматично перетворять Excel в макрокоманду; Залежності аналіз зв'язку між осередками; Колективна робота спільна робота з документами; Visual Basic інструменти створення і відладки призначених для користувача програм на вбудованій мові Excel - Visual Basic; Microsoft виклик застосувань Microsoftдля роботи в рамках механізму OLE. Настройка зображення і
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks