SVN TUTORIJAL.pdf

Description
SVN TUTORIJAL SETUP  Skinuti I instalirati TortoiseSVN sa adrese: https://tortoisesvn.net/downloads.html  Kreirati folder na svom racunaru, naziv foldera nije bitan  Desnim klikom u folderu odabrati opciju SVN Checkout  U delu url unesti adresu https://spider.pmf.kg.ac.rs/svn/imi_swe/projekti/PlanTECH/HighFive Unesti svoj imi username I password kada bude trazeno. Nakon cega ce u nasem folderu biti poadci koji se na

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  SVN TUTORIJAL SETUP    Skinuti I instalirati TortoiseSVN sa adrese: https://tortoisesvn.net/downloads.html     Kreirati folder na svom racunaru, naziv foldera nije bitan    Desnim klikom u folderu odabrati opciju SVN Checkout       U delu url unesti adresu https://spider.pmf.kg.ac.rs/svn/imi_swe/projekti/PlanTECH/HighFive  Unesti svoj imi username I password kada bude trazeno. Nakon cega ce u nasem folderu biti poadci koji se nalazi na server  Commit Commit nam slu ži da uploadujemo promene na server. Poziva se desnim klikom na folder TortoiseSVN → Commit.  Commit kada nema promena prizuje prazan prozor  Kada imamo neke promene na projektu u prozoru su izlistane i njohovim čekiranjem biće podnete promene. Pre svakog commit- a poželjno je izvršiti TortoiseSVN → Check for Modifications  kako bi videli koje su promene napraljvljen lolalno I na serveru. Izgled foldera
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks