СУЧАСНИЙ МАС-МЕДІЙНИЙ ПРОСТІР: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ - PDF

Description
Міністерство освіти і науки України Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Кафедра журналістики, реклами та

Please download to get full document.

View again

of 352
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 194 | Pages: 352

Extension: PDF | Download: 2

Share
Transcript
Міністерство освіти і науки України Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Кафедра журналістики, реклами та зв язків з громадськістю СУЧАСНИЙ МАС-МЕДІЙНИЙ ПРОСТІР: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 13 жовтня 2016 р.) Вінниця 2016 УДК 070 : (06) ББК я 43 С 19 Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 13 жовтня 2016 р.) [наук. ред. В. М. Каленич]. Вінниця, с. Рекомендовано навчально-методичною комісією факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбиснького (протокол 3 від 15 листопада 2016 року) Збірник уміщує статті й тезові повідомлення, в яких розглядаються актуальні проблеми історії та теорії журналістики, сучасних аудіовізуальних ЗМІ, нових онлайн-медіа, мовні аспекти, жанрова палітра сучасного медіа дискурсу, тенденції розвитку видавничої справи, реклами та PR у контексті соціальних комунікацій. Для журналістикознавців, викладачів, аспірантів і студентів. Науковий редактор: Володимир Каленич, канд. філолог. наук, доц. Рецензент: Мар ян Житарюк, д-р наук із соц. комунікацій, проф. кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. За зміст публікацій, достовірність посилань, орфографію, синтаксис та пунктуацію відповідальність несуть автори. Факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Каленич В. М., наук. ред., ЗМІСТ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ БЕЗП ЯТЧУК Жанна. Символи у висвітленні Євромайдану українськими друкованими ЗМІ 7 БОЙКО Алла. Обережно, релігія: пропагандистські технології в медіа рр ГАЛЬЧАК Сергій. Журналісти Вінниччини шевченківські лауреати 18 ГЕРАСИМЕНКО Олена. Передумови дослідження мас-медіа як інструменту інформаційної війни 22 ЖЕЛІХОВСЬКА Наталія. Концепт «свобода слова» у контексті публіцистичного дискурсу 25 ЖИТАРЮК Мар ян. Резистентні засади функціонування української журналістики в умовах російської агресії 29 ІЩЕНКО Анастасія. Експериментальне телевізійне мовлення 1930-х років в Україні: до питання висвітлення в наукових, теоретичних джерелах та періодиці. 34 КАЛЕНИЧ Володимир. Соціокультурні орієнтири сучасної тревел-журналістики КОВАЛЬЧУК Олена. Специфіка модернізації журналу «Жінка» в умовах народжуваної демократії. 42 КОВБАСЕНКО Анастасія. Проблеми розвитку реаліті шоу в Україні: історичний аспект 47 ЛАДИКА Ірина. Особливості реклами у газеті «Діло» (20-ті роки).. 52 ЛАЗАРУК Мар ян, ЛАЗАРУК Ярина. Засоби масової комунікації: теоретичний та функціональний вимір. 56 МЕЛЬНИКОВА Олена. Дисидентська комунікація як прояв інакомислення в державі (на основі аналізу архівних матеріалів справи КДБ «Блок»).. 62 МИХАЙЛЮТА Ольга. Потенціал дослідження розважального контенту ЗМК МІТЧУК Ольга. Автономія ліберального розуму в контексті функціонування ліберальної інформаційної культури. 68 ПАСЛАВСЬКИЙ Ігор. Футбол як надзвичайна подія: ЄВРО-2016 в українській телевізійній журналістиці ПЕШКО Ольга. Вплив засобів масової інформації на розвиток особистості дітей та підлітків 76 ПОДА Олена. Жіночий дискурс журналу «Крестьянка» періоду Другої світової війни 80 РИЖКО Олена. Матеріали ЗМК про плагіат РУДИК Мирослава. Джерелознавчий аспект дослідження творчої спадщини Володимира Здоровеги СНІЦАРЧУК Лідія. «Щоб пам ять минулих днів не пропала»: спогади учасників національно-визвольних змагань у корпусі публікацій «Літопису Червоної Калини» ( рр.). 93 ЦИПЕРДЮК Іван. Діяльність української редакції радіо «Голос Америки» в оцінках радянської пропаганди періоду «холодної війни» ЧОРНОДОН Мирослава. Макроконцепт «сім я» на сторінках сучасних глянцевих видань ШЕБЕШТЯН Ярослава, ШАПОВАЛОВА Галина. Аналіз медіатексту як ефективна форма осмислення та засіб вивчення сучасної журналістської творчості. 107 ЯБЛОНСЬКИЙ Максим. Сучасна радянська література в аналітичній журналістиці Петра Волиняка рр 112 РЕГІОНАЛЬНІ ЗМІ: ДОСВІД, ТРАДИЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАСИЛИК Любов. Зміна медіа-споживання як передумова крос-медійності ЗМІ: досвід міжнародного проекту. 117 ГОРЧИКОВА Анастасія. Інформаційні телепрограми в контексті перебудови 4 глобального комунікаційного простору (на прикладі телеканалів Рівненщини) ЗУБАРЕЦЬ Антоніна. Особливості сатиричного відтворення дійсності в регіональній періодиці (на прикладі газет Рівненщини рр. ХХ ст.) КРУПСЬКИЙ Іван. Інформаційне поле Галичини початку ХХ століття. 133 ЦАПОК Олена. Особливості роздержавлення друкованих ЗМІ на Черкащині ЯТЧУК Ольга. Моделі розвитку регіональних телекомпаній 142 СУЧАСНІ АУДІОВІЗУАЛЬНІ ЗМІ: СТАН, ЗМІНИ, ПЕРСПЕКТИВИ ГАНДЗЮК Віталій. Вінницька радіостанція «ТАКТ»: історія, програмна концепція, жанрове розмаїття 147 ПУТЬКАЛЕЦЬ Людмила. Суспільне телебачення України: очікування громадськості та об єктивні реалії СІМАШОВА Анастасія. Суспільне телебачення Італії: сучасний стан та проблеми реформування НОВІ МЕДІА: НА ШЛЯХУ ДО ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЇ БОНДАРЕНКО Тетяна. Інформаційно-рекламний відеоконтент для аудиторії офіційних сайтів ВНЗ ГАДЬО Наталія. Передумови та сучасні причини реалізації медіастратегій католицької церкви в інтернеті 165 ЄВТУШЕНКО Олена. Використання селфі у вітчизняній політичній онлайнкомунікації: до постановки проблеми КОВАЛЬ Світлана. Роль інтернет-користувачів у формуванні тематичного спектру соціальних ток-шоу. 173 КОЗИР Юлія. Код антиукраїнської пропаганди ЛИСЕНКО Леся. Трансформація концепту приватності в сучасній візуальній культурі НЕСТЕРЕНКО Олеся. Особливості продукування різнотипних мультимедійних історій ПОЧАПСЬКА Оксана. Соціальні мережі як платформа для політичного іміджування: алгоритм творення і руйнування 190 РУДЧЕНКО Аліна. Журналіст на службі в міста: урбаністичний контекст української журналістики 194 САРМІНА Ганна. Передумови і специфіка функціонування крос-медіа. 196 СКУРТУЛ Ганна. Тенденції розвитку спеціалізованих інформаційних агентств у мережі інтернет: український контекст. 200 ТОНКІХ Ірина. Види мультимедійних форматів на сайтах українських інтернет-змі МОВНІ АСПЕКТИ В СУЧАСНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ БАЛАНДІНА Надія. Образ газети у свідомості студентів. 209 ДАЩЕНКО Наталія. Сканворди українською: мовностилістичні засоби КОБИНЕЦЬ Алла. Виховання в читачів мовної культури на сторінках обласної газети «Запорізька правда» 221 МІРОШНИЧЕНКО Ірина. Сучасні підходи до типології мас-медійного дискурсу ЖАНРОВА ПАЛІТРА СУЧАСНОГО МЕДІАДИСКУРСУ ВОЛИНЕЦЬ Галина. Візуально-зображальні жанри в сучасних суспільно-політичних часописах («Корреспондент» та «Український тиждень»). 232 КАРАСЬ Максим. Креативне аналітичне письмо у жанрі кореспонденції МАКСИМЕЦЬ Ольга. Фактологічний опис журналістського розслідування на сучасному етапі для медійної аудиторії 241 ШИТИК Людмила. Специфіка медіадискурсу тижневика «Країна» 244 УКРАЇНСЬКА ПУБЛІЦИСТИКА: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА ГЕРАСИМЧУК Надія. Специфіка використання стилістичних фігур у фейлетонах поч. ХХ ст. (на матеріалі газети «Громадська думка» / «Рада» ( рр.) ЄВЧЕНКО Олександр. Особливості журналістської та публіцистичної спадщини Василя Земляка 254 5 ЗЕЛІК Оксана. Літературно-критична есеїстика Миколи Рябчука (за матеріалами збірки «Каміння і Сізіф») 261 СВАЛОВА Марина. «Психологія» взаємодії автор-читач у структурі авторської колонки (за матеріалами Ю. Андруховича й О. Гембік). 265 СЕМЕНКО Світлана. Публіцистичні виступи Олени Пчілки про роль церкви та релігійних діячів у національному житті українців. 270 СКОРИК Михайло. Публіцистика Матвія Шестопала ТЕРЕБУС Оксана. Провідні мотиви публіцистики Дмитра Павличка. 279 ТРАЧУК Тетяна. Журналістикознавство: дещо про особливості процесу створення теорії публіцистики у х роках ХХ століття РЕКЛАМА ТА PR У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ БЕРЕЗЕНКО Віта. Актуальна проблематика сучасних досліджень у галузі PR в Україні БУГА Наталія, ШЛАПАК Оксана. Засоби масової інформації у формуванні іміджу університету. 291 ДЕНИСЕВИЧ Олена. Лексичне та асоціативне значення стимулу піар ДЮЖЕВА Катерина. Самопрезентація у масовій комунікації. 298 ЄЖИЖАНСЬКА Тетяна. Використання українськими книговидавництвами інтернетплатформ для комунікації із цільовими аудиторіями КИРИЧОК Андрій. Зв язки з громадськістю як соціальний інститут та PR освіта. 307 КОВТУН Наталія. Комунікаційні та соціальні аспекти вивчення реклами на радіо. 312 НИЩИК Ганна. Вивчення громадської думки з приводу якості інформування про роботу маріупольської міської ради на шляху до електронного інформаційного діалогу ПАРФЕНЮК Ігор. Інформаційно-психологічний тероризм як інструмент впливу (на прикладі російської інформаційної агресії проти України) ПОРПУЛІТ Олена. Ґендерна скерованість вербальної структури рекламного тексту СТАЩУК Інна. Ціннісні ефекти рекламного впливу. 328 ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ДАВИДОВА Людмила. Зародження видавничої практики у вищій школі: європейський досвід 333 ЗЕЛІНСЬКА Надія. Концерн «Українська преса»: видавничий тріумф поневоленого народу (до 120-річчя Івана Тиктора). 337 ЛИСТВАК Галина. Візуальність як тренд у сучасній видавничій справі (на прикладі українського ринку). 343 РОЖИЛО Марія. Квалілогічний аналіз агітаційних листівок передвиборчого періоду 2016 року АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ Безп ятчук Жанна Іванівна аспірантка Могилянської школи журналістики Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ) СИМВОЛИ У ВИСВІТЛЕННІ ЄВРОМАЙДАНУ УКРАЇНСЬКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЗМІ Постановка наукової проблеми та її значення. Символи є тими носіями значень, які допомагають зрозуміти сенс і зміст певних подій, явищ, почуттів. Логічно припускати, що медіа мали б активно використовувати різні типи символів для того, щоб допомогти своїм аудиторіям розібратися з тими чи іншими складними подіями та процесами, надто це актуально для висвітлення акцій протестів, чиї учасники зазвичай особливо часто вдаються до свідомого використання тих чи інших символів. Останні можуть допомагати їм привернути увагу медіа до своїх меседжів. Які саме явища, предмети, об єкти, ситуації у зовнішній реальності медіа визначають як символи певних подій і які ідеї, цінності, поняття несуть у собі медіалізовані символи? Цю наукову проблему пропонується спробувати дослідити на прикладі Євромайдану, а саме: які символи використовували медіа, розповідаючи про його події і які з цих символів згадувалися найбільш часто? Такі дослідження цієї проблеми в Україні ще не здійснювалися. Мета й завдання розвідки. Метою цієї розвідки є викласти основні результати дослідження символів Майдану в новинних статтях українських друкованих засобів масової інформації. Для цього виконуються такі завдання: формується вибірка медіа, визначаються жанри журналістських матеріалів, які відбирають
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks