sondajul vezical

Description
proiect

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 5

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   SONDAJUL VEZICII URINARE 1.Pregatirea materialelor necesare . 2.Pregatirea psihica a pacientului constient . 3.Pregatirea fizica . 4.Efectuarea tehnicii : -tehnica - igena genitala + tehnica introducerii sondei urinare 5.Reorganizarea locului de munca . Definiţie    –   manopera prin care se realizează evacuarea vezicii urinare, cu ajutorul unei sonde. Obiectivele  - Sondajul vezicii urinare are drept scop : · evacuarea vezicii urinare în cazurile în care acest lucru nu se poate efectua fiziologic · în cazul unor intervenţii chirurgicale (în special pe micul bazin) sau explorări endoscopice · evacuarea produselor patologice (cheaguri sanguine, corpi străini)  · prevenirea complicatiilor la pacientii cu incontinenta urinara · monitorizarea prec isă a diurezei   Indicaţii   : · retentia acuta de urina · intervenţii chirurgicale în micul bazin, perineu, interventii chirurgicale de durata   · după explorarea instrumentală a vezicii urinareşi a căilor urinare (cistoscopie, ureteroscopie) · după manevre terapeutice (litotriţie extracorporeală)  · cateterizare cu bujii filiforme sau cistostomie temporara)  · rupturi traumatice ale uretrei, pentru evitarea formării de căi false   · evacuarea produselor patologice (cheaguri sangvine, corpi străini)  · la b olnavii comatoşi   · la pacienţii la care este importantă monitorizarea balanţei hidro -electrolitice. Măsurarea diurezei   obţinute prin sondaj vezical se face la intervale diferite de timp: · din oră in oră: la cazurile cu oligurie   · la 12 ore: cu măsurarea osmolaritaţii, glicozuriei, corpi cetonici şi sânge  · la 24 de ore: pentru determinarea clearance- ului creatininei, măsurarea electroliţilor, fosfaţilor şi substanţelor toxice (in intoxicaţii), amilazelor urinare (pancreatita) Tehnica   Materiale necesare : · sonde uretrale sterile de diverse tipuri şi dimensiuni   · mănuşi sterile   · comprese sterile şi soluţii antiseptice   · ulei de parafină sau glicerină sterile necesare pentru lubrefierea sondelor  · pungi sterile pentru colectarea urinii · seringă   şi ser fiziologic (20 - 30 ml) pentru umplerea balonului sondelor, dar şi pentru controlul permeabilităţii sondei, spălături, aspirarea cheagurilor din vezica urinară   Tipuri de sonde:  a) FOLEY : simple ( 2 canale) sau cu canal suplimentar pentru lavaj vezical prezintă:  - un canal pentru evacuarea urinii: se conectează la punga colectoare  - un canal pentru umflarea balonaşului pentru prevenirea ieşirii sondei (cu volume diferite de la 5 la 30 ml) - +/- canal suplimentar pentru lavaj vezical  b) NELATON : nu au balonaş de fixare - sunt mai rigide - folosite pentru sondajul de scurtă durată sau in cazurile in care nu se reuşeşte cateterizarea cu sonde Foley (ex: adenom de prostata) c) SONDE CU MANDREN  - au in componenţă un mandren metalic  - pot crea căi false - folosite mai rar Condiţii de efectuare  · Sondajul vezicii urinare trebuie privit ca un act chirurgical, respectându-se regulile de asepsie şi antisepsie   · Tipul de sondă şi grosimea ei se aleg în funcţie de uretra ce trebuie cateterizată, sex , vârstă (adenom de prostată la bărbaţi)   · Manevra de introducere a sondei trebuie să fie executată   cu blândeţe   · Golirea vezicii se face lent, progresiv pentru evitarea apariţiei hemoragiei ex vacuo”   · Poziţia bolnavului este în decubit dorsal   Tehni că La bărbat  - se decalotează glandul, se spală şi se dezinfectează glandul şi meatul urinar  - se lubrefiază sonda  - se introduce în meatul urinar, cu blândeţe, penisul fiind ţinut cu mâna stângă la zenit pentru a elimina una dintre curburile uretrei. Când sonda ajunge la bulbul uretrei, penisul se basculează în jos spre coapse, apoi se impinge sonda până ajunge în vezica urinara şi vine urină 34  - se umflă balonaşul sondei şi se trage sonda cat permite  - se evacuează urina lent, eventual cu pensarea sondei (după evacuarea a 150 –  200 ml) pentru 1  –  2 minute. La femeie  - poziţia este pe masa ginecologică sau în decubit dorsal cu membrele inferioare flectate şi desfăcute    - cu mâna stângă se desfac labiile şi se dezinfectează vulva şi meatul urinar  - se introduce sonda în meat şi se împinge cu blândeţe până ajunge în vezica urinară  Uneori meatul urinar se poate deschide pe peretele vaginal anterior ceea ce necesită introducerea unei valve înguste pentru a putea efectua cateterizarea meatului urinar. Sondajul vezicii urinare se poate efectua si pentru evacuarea urinii din vezica urinară   şi scoaterea imediată a sondei sau cu lăsarea temporară a sondei în vezica urinară.   Rezultate  - cateterizarea uretrei permite evacuarea vezicii urinare (globul vezical este dureros pentru bolnav), permite monitorizarea diurezei bolnavului în scopul unei reechilibrări corecte şi urmărirea funcţiei renale.   Incidente, accidente   · sonda nu mai progresează de la un anumit nivel datorită unor stricturi uretrale, adenom de prostată sau creearea unei căi false (vine sânge pe sondă). În cazul stricturilor se cateterizează uretra cu bujii filiforme sau se face puncţia suprapubiană a vezicii urinare. În adenomul de prostată se încearcă cateterizarea cu o sondă Tieman   subţire sau puncţie suprapubiană.   · sângerarea uretrei în timpul manevrelor de introducere a sondei arată formarea unor căi false. Se va încerca cateterizarea cu o sondă mai groasă, cu blândeţe sau puncţia vezicii urinare   · hemoragia ex vacuo” la sfârşitul golirii vezicii urinare; se evită golind lent vezica urinară   · frisoanele, febra se datorează infecţiei urinare şi necesită tratament antibiotic în funcţie de sensibilitatea germenilor  .
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks