Smøremidler og beslektede produkter Svar på spørsmål til konkurransen Nr 12 Status pr 13 desember Dette dokumentet gir svar på spørsmål nr 12 - PDF

Description
Smøremidler og beslektede produkter Svar på spørsmål til konkurransen Nr 12 Status pr 13 desember 2010 Dette dokumentet gir svar på spørsmål nr 12 Innledning Det vises til kunngjøringen på Doffin,

Please download to get full document.

View again

of 84
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 50 | Pages: 84

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Smøremidler og beslektede produkter Svar på spørsmål til konkurransen Nr 12 Status pr 13 desember 2010 Dette dokumentet gir svar på spørsmål nr 12 Innledning Det vises til kunngjøringen på Doffin, og konkurransegrunnlaget. Fristen for å stille spørsmål er Spørsmål nummer 1 Spørsmål: Svar: Del 2 Vedlegg B Frakt og produkttilbuds tabell Kan aktuelle leveringsadresser få angitt leveringsadresser med postnummer angivelser? Se vedlagt tabell hvor forespurt informasjon er ajourført; Firstventura AS Side 2 av 18 Hovedvolum, 97% av samlede produktmiks gjennom et normal år Volum i liter og eller kg Landsdeler og volumfordeling for å angi fraktpriser Bruker region Adresse Postnummer Poststed volum Nord- Norge Volum Sør- Øst Norge Volum Midt Norge Volum Vest Norge Bardufoss Hær Nord-Norge FLO Forsyning Bardufoss Bardufoss Leir DRL BARDUFOSS Setermoen (Troms) Hær Nord-Norge Setermoen Tekniske Verksted Altevannsvn Driftsl BARDU Bjerkvik (Troms) Hær Nord-Norge FLO/V/BTV 8530 BJERKVIK Osmarka (Troms) Hær Nord-Norge FLO/V/BTV/Osmarka Avd Osmarka Driftslager LILAND Skjold (Troms) Hær Nord-Norge FLO/SKTV - Skjold tekniske verksted 9334 Øverbygd Rena Hær Sør-Øst Norge Rena Tekniske Verksted Rena Leir Bygn RENA Sesvollmoen (Akershus) Hær Sør-Øst Norge FKL/FLS Bygning SESSVOLLMOEN Trandum (Akershus) Hær Sør-Øst Norge FLO/TV/RTV Trandum Mottak/Retur Port JESSHEIM Elverum Hær Sør-Øst Norge FLO Base Østerdalen, Grindalsmoen Næringspark 2411 ELVERUM Oslo Hær Sør-Øst Norge Akershus festning, Gardeleiren (Huseby) og HV 02 (Lutvann) Flere OSLO Gardermoen Hær Sør-Øst Norge FN/NATO Transitterminal 2060 GARDERMOEN Kirkenes Hær Nord-Norge Garnisonen i Sørvaranger Høybuktmoen 9915 KIRKENES Porsanger (Finnmark) Hær Nord-Norge Porsanger Tekniske Verksted Driftslager PORSANGMOEN Trøndelag Hær Midt Norge HV, MEB og verksted 7500 STJØRDAL sum Hær % 44 % 0 % 0 % Bodø Luft Nord-Norge FLO/F/BASE Bodø Forsyningsskvadronen 8047 BODØ Gardermoen Luft Sør-Øst Norge FLO BASE VIKEN Gardermoen Flystasjon 2060 GARDERMOEN Ørland Luft Sør-Øst Norge FLO/LUFT/Ørland/Forsyningsskvadron 7130 BREKSTAD Kjeller Luft Sør-Øst Norge Luftforsvarets hovedverksted (LHK) 2007 KJELLER Andøya Luft Nord-Norge Flo/Luft/Andøy Forsyningsstøtte 8480 ANDENES Rygge Luft Sør-Øst Norge Rygge Flystasjon 1590 RYGGE FLYSTASJON Rygge, Ørland, Bodø, Bardufoss, Andøya Luft (additiver) Sør-Øst Norge sum LUFT % 76 % 8 % 0 % Bergen Sjø Vest Norge MFG HOS Haakonsvern Anlegg LODDEFJORD Sortland Sjø Nord-Norge Kystvaktskvadron Nord 8400 SORTLAND sum SJØ % 0 % 0 % 67 % sum volum %vis fordeling av de oppgitte 97% samlede leveringer 38,6 % 34,3 % 1,8 % 25,3 % Hær relaterte lokasjoner; Oslo er felles betegnelse for Oslo baserte lokasjoner, i all hovedsak vil dette være Akershusfestning, Gardeleiren (Huseby) og HV02 Lutvann. Spørsmål nummer 2 Firstventura AS Side 3 av 18 Spørsmål: Svar: Jeg ser av det materialet som er gjort tilgjengelig at aktuelle produkter under Nato-kode H-574 er angitt 2 ulike produsenter. Er det slik å forstå at kun disse 2 produktene innehar nødvendig godkjennelse, med andre ord er andre også godkjente? Svar: ja det er nå kun er de to produktene som er godkjent. Spørsmål nummer 3 Spørsmål: Svar: Jeg har et spørsmål rundt dette med frakter. I.h.t. rammeavtalen så skal alle leveranser være fritt levert brukersted. Fraktelementet vil selvfølgelig variere stort avhengig av ordrevolum og brukersted. I dokumentasjonen registrerer jeg at det skal bearbeides en frakttabell basert på ulike forpakninger og geografiske områder. Dette medfører naturlig nok at man må gå inn i detaljer når det gjelder transportkostnader. Mitt spørsmål er derfor - er det ønskelig fra Forsvarets side at prisene skal variere avhengig av hvilket leveringssted som mottar varene? Eller forstår jeg det slik at den frakttabell som skal utarbeides kun skal være grunnlag for ev. justeringer av prisene. Forsvaret forespør om fraktkostnader til de ulike landsregioner og sentrale leveringssteder (3x). Forsvarets ønsker at oppgitte frakter skal variere avhengig av de ulike landsregioner og sentrallagre, derfor har vi utformet frakttabellen med tilhørende rubrikker som bes fylles ut. Vi vil at priser skal reflekteres ved faktiske kostnader. Det står for øvrig tilbydere helt fritt til selv å bestemme om en oppgir ulike fraktpriser til de ulike landsdeler eller om en oppgir en snitt kostnad eller arrangerer det på annet vis. Basert på tilbudte fraktgodtgjørelser vil Forsvaret beregne den årlige totale fraktkostnaden per region og for hele landet. Denne fraktkostanden sammen med produktkostnaden utgjør Total kostnaden som tilbyder blir evaluert på. Firstventura AS Side 4 av 18 Den tilbyder som får leveransen for sin kategori av produkter, vil da årlig ha indeksering av både produktpris og fraktpris. Følgelig vil oppgitte fraktgodtgjørelser, i frakttabellen, være gjenstand for årlig indeksering slik det er beskrevet i konkurransegrunnlaget og da med indeksen fra statistisk sentralbyrå. Disse oppgitte fraktgodtgjørelser for de ulike leveringsformene (brett, kartong, fat, container, per paller (når antallet er 1-3 stk) og for hver palle når palle antallet er 3 skal indekseres årlig. Konklusjon ; frakttabell benyttes for både indeksering og for å beregne årlig fraktkostnad Spørsmål nummer 4 Spørsmål: Svar: We would like information on the exact delivery points in Norway and the exact current regime of delivery regularity and speed. Documents 9 and 11 (which focus on logistics) do not contain this information. The question is split by 3 topics; Delivery points Regularity Speed Exact delivery point; 1. Exact delivery point is stated in topics No 1, see above (Spørsmål nummer 1). Regularity; 2. Regularity of delivery; Total volume as sum of all products is given per year Del 2 Vedlegg B. 3. The regional volume (for each of the four regions) is given in table found above this note. Spørsmål The volume is further split by the navy, the airforce and the army per year is also stated in table above. 5. We have informed, Del 2 Vedlegg A Leveringsomfang page 3 that there is approx. 400 smaller deliveries per year, which on average consist of approx. 455 liter per delivery, liter(kg). 6. We have stated that these 400 deliveries just mentioned, is approx. 1/3 of annual volume and does not include larger bulk deliveries. Indicating that these larger bulk shipments are of even larger volume and should be of less frequencies. The locations in the table given in Spørsmål 1 with the largest volume Firstventura AS Side 5 av 18 should be locations which by far receives these bulk shipments. That is the reason for asking for freight quotes when number of Europallets per delivery are in the range of 1-3 in numbers, and when delivery per location includes more than 3 Europallets. 7. Example, when there is 5 Europallets the given quote is then for each of these 5 pallets. When there is i.e. 2 Europallets, the given price in respective field/cell of table is then for each of these 2 pallets. 8. We are aware that the exact frequency for all regions and central storage locations is not stated, reason for this is because Forsvarets logistikk organization FLO, had difficulties is collecting and organizing these numbers. To assist the pricing process of freight costs we have grouped the information as stated her and in Del 2 Vedlegg A Leveringsomfang. Our view of frequency is that orders are made regular when previous delivery are used. Very few locations have large storage capacity. The 455 liters volume for smaller delivery is however the average, there are a large range from the smallest to the largest delivery quantity. Speed 9. We have stated that max days after approval of orders is that products are to be delivered within max 8 days Spørsmål nummer 5 Spørsmål: Angående produkt: O-156 SMØREOLJE, FLYTURBIN, SYNTETISK, 5 cst Her står det at det er til Sea King helikoptre og at BP 2380 er eneste godkjente. Er det kun dette ene godkjent produktet? Svar: Luftforsvarets tekniske fagavdeling for dette materiellet, Sea King helikoptre, forlanger at kun dette produktet som skal benyttes under O-156. Det er likevel mulig at andre brukere enn Forsvaret av det samme materielle kan godkjenne andre produkter. Spørsmål nummer 6 Firstventura AS Side 6 av 18 Spørsmål: Angående produkt: O-160 SMØREOLJE, HELIKOPTER TRANSMISJONSSYSTEM, SYNTETISK Her er for Lynx helikopter kun BP Turbo Oil 25 godkjent. Er det kun dette ene godkjente produktet? Svar: Luftforsvarets tekniske fagavdeling for dette materiellet, Lynx helikoptre, forlanger at kun dette produktet som skal benyttes under O-160. Det er likevel mulig at andre brukere enn Forsvaret av det samme materiellet kan godkjenne andre produkter. Spørsmål nummer 7 Spørsmål: Kan dere sende full liste med godkjente produkter på følgende produkter: O-1178 SMØREOLJE, FORBRENNINGSMOTOR, SAE 5W-30 O-278 SMØREOLJE, SKIPSDIESELMOTOR, OMD-113 G-460 SMØREFETT, SALTVANNSRESISTENT Svar: Spørsmål nummer 8 Spørsmål: Alle disse produktene inngår i listen som ble lagt ut på doffin etter utlysningen, full liste over godkjente produkter er altså tilgjengelig. 1. Does the company competing in the tender have to be pre-approved/registred to bid? [if yes, what is the process/timeline for this to be done?] 2. Does the company competing in the tender have to be based/incorporated in Norway? [if yes, what is the process/timeline for this to be done?] Firstventura AS Side 7 av 18 Svar: Spørsmål nummer 9 Spørsmål: Svar: 1 All qualifying criterias are explained and listed in Del 1 Konkurransegrunnlaget. There are none other requirements. 2 The contract consists of combinations of products, delivery schedule and quality/specifications criteria and various services; example; import services, import and custom duty to pay. Each party attending the competition must organize, document and explain the whole supply chain. This can i.e. be done inhouse, through agents or by co operations. I del 2, Vedlegg B Tilleggsinformasjon, står der under NATO kode H- 574, 2 godkjente produkter, SRS Wilolan H-574 og Addinol Hyd Oel HLP 46 S. Vi tør nevne at vårt produkt, Renolin B15 46 også har NATO godkjenning H-574 / TL , og at vi under nåværende rammeavtale har hatt betydelige leveranser av produktet som undeleverandør. Kan vi be om at vårt produkt også blir listet under NATO kode H-574? Da vi like før ulysningen forespurte utgiver av spesifikasjonen TL , ble det opplyst det nå kun var de to produktene som er godkjent. Nå har vi fått nye opplysninger, det viser seg at produktet Renolin B15 46 fra Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH også er godkjent under denne spesifikasjonen.mao svaret vi oppgave under spørsmål 2 er forandret til dette svaret vi her gir nå. Spørsmål nummer 10 Spørsmål: Ønsker en nærmere forklaring på hva som menes med TDB 4503,3500,2503,2020 osv Firstventura AS Side 8 av 18 Svar: TDB betyr teknisk datablad og refererer til Forsvarets POL-katalog. Databladene kan lastes ned fra Datablad-nummer er oppgitt for mange produkter, men opplysningene i disse skal benyttes kun der dette er spesielt angitt. Spørsmål nummer 11 Spørsmål: Linken oppgitt i svar nr 10 til Forsvaret POL katalog fordrer password, hvordan får vi fysisk tilgang til Firstventura AS Side 9 av 18 produktdatabladene? Svar: Hvordeles nettverk og IT er konfigurert på den enkelte tilbyders plattform vil kunne påvirke mulighet for tilgang til produktdatabladene. Her kommer alle de tekniske databladene som tilbyderene trenger. Tilbyderene har behov for tekniske datablader (TDB) kun for de produktene der TDB er oppgitt som spesifikasjon, og der det dessuten er mer enn ett produktalternativ. Disse 6 TDB følger under= Firstventura AS Side 10 av 18 Firstventura AS Side 11 av 18 Firstventura AS Side 12 av 18 Forts siste del av TDB 2503; Firstventura AS Side 13 av 18 Firstventura AS Side 14 av 18 Firstventura AS Side 15 av 18 Firstventura AS Side 16 av 18 Firstventura AS Side 17 av 18 Spørsmål nummer 12 Spørsmål: Vi kommer dessverre ikke inn på linken til databladene. Ønsker produkt datablader for: H-544, G-403, H-547 og O-250 Svar: Liste over godkjente produkter (QPL - Qualified product list) for H-544, G-403 og H-547 lastes ned fra https://assist.daps.dla.mil/quicksearch/. Denne linken er oppgitt tidligere i oversendt materiale. For øvrig kan det være noe plunder i å finne frem, aktuelle produktdatablad (10x) er kopiert inn her; Hver av disse 10 stk produktdatablad følger; Firstventura AS Side 18 av 18 Source: Qualified Products Database G /13/2010 7:14:31 AM Governing Designation TYPE II XSG-6455 The Qualification Dataset for the following governing specification was last updated on 11/19/2010 Qualifying Activity FSC Code Document Date AS /29/2006 MIL-PRF-23827C (2) Document ID QPL Number Status Title QPL Active Grease, Aircraft and Instrument, Gear and Actuator Screw Manufacturer Designation AEROSHELL GREASE 7 Cage Code: KA832 SHELL AVIATION LTD SITE OFFICE LONDON, SE1 7NA GBR Source Information NAVAIRDEVCEN ltr Ser 6061/5252 dtd 11 Jul 1979 Cage Code: L7736 SHELL CANADA PRODUCTS CALGARY LUBRICANTS AND GREASE PLANT 2900 ALYTH RD CALGARY, AB T2G 3W4 CAN CASTROL AEROPLEX AI Cage Code: 2R128 CASTROL INDUSTRIAL NORTH AMERICA INC. 150 W WARRENVILLE RD STE 605 NAPERVILLE, IL Certified Status: RED NAVAIRDEVCEN (AML) ltr Ser 2280 dtd 23 Aug 1965 Cage Code: KA832 SHELL AVIATION LTD SITE OFFICE LONDON, SE1 7NA GBR Source: Qualified Products Database O /13/2010 7:24:32 AM Governing Designation 2190-TEP The Qualification Dataset for the following governing specification was last updated on 03/15/2010 Qualifying Activity FSC Code Document Date SH /30/2007 MIL-PRF-17331J (1) Document ID QPL Number Status Title QPL Active Lubricating Oil, Steam Turbine and Gear, Moderate Service Manufacturer Designation BP ENERGOL THN 77, APPROVED FOR SUBMARINE USE Cage Code: 4WVR5 CASTROL MARINE AMERICAS Source Information 200 WESTLAKE PARK BLVD HOUSTON, TX B NAVSEA Ltr 4123 Ser 05Q2/ /11/03; SwRI Rpt /15/03; NSWCCD Rpt 9262 Ser 622/304 11/1/02; NEHC Ltr 6261 Ser IH6/01019, 7/15/02; BUMED Ltr 8282, Ser M3F7/0002, 10 Dec 2002 Cage Code: 0NLM2 BP LUBRICANTS INC PULASKI HWY BALTIMORE, MD Cage Code: 0V819 GENERAL PETROLEUM CORPORATION G P RESOURCES S SANTA FE AVE COMPTON, CA CHEVRON TURBINE OIL SYMBOL 2190 TEP, APPROVED FOR SUBMARINE USE Cage Code: 4RKV9 CHEVRON CORPORATION CHEVRON 6101 BOLLINGER CANYON RD BR1 SAN RAMON, CA WC NAVSEA Ltr Ser 05Q/ ,7/15/05; Chevron Texaco Ltr dated 11/5/04 NEHC Rpt IH6/ Cage Code: 0HJM7 CHEVRON U.S.A. INC. CHEVRON 324 W EL SEGUNDO BLVD EL SEGUNDO, CA Cage Code: 1TJM7 CHEVRON CORPORATION CHEVRON 5531 NW DOANE AVE PORTLAND, OR Cage Code: 1TJY6 CHEVRON U.S.A. INC. CHEVRON 841 CHEVRON WAY RICHMOND, CA Cage Code: 39LF0 CHEVRON U.S.A. INC. CHEVRON 1882 MILFORD ST CHARLESTON, SC CHEVRON TURBINE OIL SYMBOL OIL 2190 TEP, APPROVED FOR SUBMARINE USE Cage Code: 4RKV9 CHEVRON CORPORATION CHEVRON 6101 BOLLINGER CANYON RD BR1 SAN RAMON, CA EC NAVSEA Ltr Ser 05Q/ , 11/2/05; NEHC Rpt IH6/ , Chevron Texaco Ltr Dated 10/18/05; BUMED Ltr 8282, Ser M342/06UM Nov 2006 Cage Code: 0HJM7 CHEVRON U.S.A. INC. CHEVRON 324 W EL SEGUNDO BLVD EL SEGUNDO, CA Cage Code: 1TJM7 CHEVRON CORPORATION CHEVRON 5531 NW DOANE AVE PORTLAND, OR Cage Code: 1TJY6 CHEVRON U.S.A. INC. CHEVRON 841 CHEVRON WAY RICHMOND, CA Cage Code: 39LF0 CHEVRON U.S.A. INC. CHEVRON 1882 MILFORD ST CHARLESTON, SC SHELL MILITARY SYMBOL OIL 2190 TEP, APPROVED FOR SUBMARINE USE Cage Code: 3N254 EQUILON ENTERPRISES LLC SHELL OIL PRODUCTS U S 910 LOUISIANA ST STE 2 HOUSTON, TX Certified Status: RED Shell Ltr of 24 Feb 2005 NEHC Rpt. IH17/ NAVSEA Ltr Ser 05Q/ NSWCCD Rpt , ser 622/ Nov 2004 SwRI Rpt./ Ltr Via Shell 2 Aug 2005 BUMED Ltr Ser M342/06UM Mar 2006 Cage Code: 1XEF4 EQUILON ENTERPRISES LLC 780 CLINTON DR GALENA PARK, TX UNITED STATES Certified Status: RED CCR Status: Inactive Cage Code: 9D189 EQUILON ENTERPRISES LLC 1926 E PACIFIC COAST HWY WILMINGTON, CA 90744 UNITED STATES Certified Status: RED CCR Status: Inactive Source: Qualified Products Database 12/13/2010 7:11:44 AM Governing Designation STD -- NATO CODE O-156 (SEE NOTES) The Qualification Dataset for the following governing specification was last updated on 11/22/2010 Qualifying Activity FSC Code Document Date Document ID QPL Number Status Title AS /21/1997 MIL-PRF-23699F QPL Active LUBRICATING OIL, AIRCRAFT TURBINE ENGINE, SYNTHETIC BASE, NATO CODE NUMBER O-156 Manufacturer Designation AEROSHELL TURBINE OIL 500 Cage Code: KA832 SHELL AVIATION LTD SITE OFFICE LONDON, SE1 7NA GBR Source Information O-3B-2 dtd 9 Mar 83 Cage Code: KA832 SHELL AVIATION LTD SITE OFFICE LONDON, SE1 7NA GBR O-3C-1 dtd 7 Mar 83 Cage Code: KA832 SHELL AVIATION LTD SITE OFFICE LONDON, SE1 7NA GBR O-3E-4 dtd 11 Oct 97 Cage Code: KA832 SHELL AVIATION LTD SITE OFFICE LONDON, SE1 7NA GBR O-3G-2 dtd 11 Oct 97 Cage Code: CHEMTURA CORPORATION ANDEROL DIVISION 215 MERRY LN EAST HANOVER, NJ AEROSHELL TURBINE OIL 529 Cage Code: KA832 SHELL AVIATION LTD SITE OFFICE LONDON, SE1 7NA GBR O-13C-20 dtd 20 Jun 96 Cage Code: KA832 SHELL AVIATION LTD SITE OFFICE LONDON, SE1 7NA GBR O-13D-20 dtd 20 Jun 96 Cage Code: KA832 SHELL AVIATION LTD SITE OFFICE LONDON, SE1 7NA GBR O-13F-6 dtd 20 Jun 96 Cage Code: KA832 SHELL AVIATION LTD SITE OFFICE LONDON, SE1 7NA GBR O-5A-24 dtd 06 Dec 97 Cage Code: KA832 SHELL AVIATION LTD SITE OFFICE LONDON, SE1 7NA GBR O-5F-4 dtd 28 Mar 02 Cage Code: 0JS01 COGNIS CORPORATION 5051 ESTECREEK RD CINCINNATI, OH Cage Code: 5XXK3 CHEMTURA CORPORATION HATCO DIVISION 1020 KING GEORGES POST RD FORDS, NJ ARPOLAIR Cage Code: 4N760 CHEMICAL SPECIALISTS AND DEVELOPMENT, INC. C S D 9733 MEADOR RD CONROE, TX O-5F-2 dtd 28 Mar 2002 Cage Code: 5XXK3 CHEMTURA CORPORATION HATCO DIVISION 1020 KING GEORGES POST RD FORDS, NJ ARPOLAV 699 Cage Code: 4N760 CHEMICAL SPECIALISTS AND DEVELOPMENT, INC. C S D 9733 MEADOR RD CONROE, TX O-5A-18 dtd 05 Apr 1990 Cage Code: 5XXK3 CHEMTURA CORPORATION HATCO DIVISION 1020 KING GEORGES POST RD FORDS, NJ ARPOLUBE Cage Code: 4N760 CHEMICAL SPECIALISTS AND DEVELOPMENT, INC. C S D 9733 MEADOR RD CONROE, TX O-3B-4 dtd 05 Mar 1990 Cage Code: CHEMTURA CORPORATION ANDEROL DIVISION 215 MERRY LN EAST HANOVER, NJ BP TURBO OIL 2380 (O-4A) Cage Code: 1UGB2 BP CORPORATION NORTH AMERICA INC VALLEY RD WAYNE, NJ O-4A dtd 5 Nov 64 Cage Code: 4XLA9 BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. AIR BP PARK AND BRUNSWICK AVE LINDEN, NJ CCR Status: Inactive BP TURBO OIL 2380 (O-4H) Cage Code: 1UGB2 BP CORPORATION NORTH AMERICA INC VALLEY RD WAYNE, NJ O-4H dtd 28 Dec 82 Cage Code: 4XLA9 BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. AIR BP PARK AND BRUNSWICK AVE LINDEN, NJ CCR Status: Inactive BP TURBO OIL 2380 (O-4I) Cage Code: 1UGB2 BP CORPORATION NORTH AMERICA INC VALLEY RD WAYNE, NJ O-4I dtd 14 Nov 83 Cage Code: 4XLA9 BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. AIR BP PARK AND BRUNSWICK AVE LINDEN, NJ CCR Status: Inactive BP TURBO OIL 2380 (O-4V) Cage Code: 1UGB2 BP CORPORATION NORTH AMERICA INC VALLEY RD WAYNE, NJ O-4V dtd 10 Jan 95 Cage Code: 4XLA9 BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. AIR BP PARK AND BRUNSWICK AVE LINDEN, NJ CCR Status: Inactive BP TURBO OIL 2380 (O- 4W) Cage Code: 1UGB2 BP CORPORATION NORTH AMERICA INC. VALLEY RD WAYNE, NJ O-4W dtd 30 Sep 97 Cage Code: 4XLA9 BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. AIR BP PARK AND BRUNSWICK AVE LINDEN, NJ CCR Status: Inactive BP TURBO OIL 2380 (O-4X) Cage Code: 1UGB2 BP CORPORATION NORTH AMERICA INC VALLEY RD WAYNE, NJ O-4X dtd 30 Sep 97 Cage Code: 4XLA9 BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. AIR BP PARK AND BRUNSWICK AVE LINDEN, NJ CCR Status: Inactive CASTROL 5000 Cage Code: 2H517 CASTROL INDUSTRIAL NORTH AMERICA INC. 775 LOUIS DR WARMINSTER, PA O-5B-2 dtd 08 Jun 77 Cage Code: 5XXK3 CHEMTURA CORPORATION HATCO DIVISION 1020 KING GEORGES POST RD FORDS, NJ CASTROL 5050 Cage Code: 2H517 CASTROL INDUSTRIAL NORTH AMERICA INC. 775
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks