επιτήρηση φωτοβολταϊκών

Description
1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 2. Τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι μια ακριβή…

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 5 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
 • 2. Τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι μια ακριβή εγκατάσταση σε απομακρυσμένη περιοχή εκτεθειμένα σε διάφορους κινδύνους.
 • 3. <ul><li>ΚΙΝΔΥΝΟΙ: </li></ul><ul><li>ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ </li></ul><ul><li>ΚΛΟΠΗ ΠΑΝΕΛ </li></ul><ul><li>ΦΩΤΙΑ </li></ul><ul><li>ΒΛΑΒΕΣ </li></ul>Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι έχουν σαν συνέπεια την απώλεια εισοδήματος άρα και του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης.
 • 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : Η αποτελεσματικότητα της προστασίας εξαρτάται από τον βαθμό των μέτρων που θα πάρουμε. Ένα σύστημα προστασίας πρέπει να λειτουργεί σε τέσσερα στάδια. <ul><li>ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ </li></ul><ul><li>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ </li></ul><ul><li>ΕΜΦΑΝΙΣΗ </li></ul><ul><li>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ </li></ul>
 • 5. Προτάσεις της MOBiLEViSiON για την προστασία φωτοβολταϊκών πάρκων. Περίπτωση 1
 • 7. <ul><li>ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ </li></ul><ul><li>Περιμετρικά χρησιμοποιούνται διπλές υπέρυθρες δέσμες καθώς και παγίδευση του οικίσκου συνδεδεμένα σε κέντρο συναγερμού 8 ζωνών. </li></ul><ul><li>ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ </li></ul><ul><li>Επιτήρηση με τέσσερις κάμερες στις αντίστοιχες </li></ul>γωνίες σε καταγραφικό 4 ch χωρητικότητας ‘έως 1 Tb και δυνατότητα αποστολής εικόνας μέσο internet σε ανάλυση 720 Χ 576 3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ Χρησιμοποιούνται ειδικές υπέρυθρες κάμερες με ακτίνα 50 μέτρων και ανάλυσης 500 γραμμών. 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ηχητικός τοπικά συναγερμός, άναμμα φώτων, αποστολή e-mail , δυνατότητα ηχητικού μηνύματος και σύνδεσης με κεντρικό σταθμό με χρήση GSM alarm module.
 • 8. Περίπτωση 2
 • 10. <ul><li>ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ </li></ul><ul><li>Περιμετρικά χρησιμοποιούνται διπλές υπέρυθρες δέσμες τοποθετημένες σε στύλο καθώς και παγίδευση του οικίσκου συνδεδεμένα σε κέντρο συναγερμού 16 ζωνών. </li></ul><ul><li>ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ </li></ul><ul><li>Επιτήρηση με τέσσερις κάμερες </li></ul>στις αντίστοιχες γωνίες, κάμερα εσωτερικά του οικίσκου καθώς και μίας PTZ υπέρυθρης κάμερας τοποθετημένη περίβλεπτα με δυνατότητα αυτόματης εστίασης στην περιοχή προσβολής. Τα παραπάνω είναι συνδεδεμένα σε καταγραφικό 9 ch χωρητικότητας ‘έως 1 Tb και δυνατότητα αποστολής εικόνας μέσο internet σε ανάλυση 720 Χ 576 . 3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ Χρησιμοποιούνται στις 4 γωνίες ειδικές υπέρυθρες κάμερες με ακτίνα 50 μέτρων και ανάλυσης 500 γραμμών. Η PTZ κάμερα είναι υπέρυθρη με ακτίνα 80 μέτρα και ανάλυσης 520 γραμμών και δυνατότητα zoom x26 . Η δυνατότητα κίνησης και zoom δίνει πολύ περισσότερες πιθανότητες στην ταυτοποίηση των δραστών. 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ηχητικός τοπικά συναγερμός, άναμμα φώτων, αποστολή e-mail , δυνατότητα ηχητικού μηνύματος και σύνδεσης με κεντρικό σταθμό με χρήση GSM alarm module. Δυνατότητα χειρισμού της PTZ κάμερας από τον κεντρικό σταθμό. Δυνατότητα τοπικού ηχητικού μηνύματος.
 • 11. Περίπτωση 3
 • 13. <ul><li>ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ </li></ul><ul><li>Περιμετρικά χρησιμοποιούνται τριπλές υπέρυθρες δέσμες τοποθετημένες σε ειδικές κώλωνες ύψους 2 μέτρων καθώς και παγίδευση του οικίσκου συνδεδεμένα σε κέντρο συναγερμού 16 ζωνών. </li></ul><ul><li>ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ </li></ul><ul><li>Επιτήρηση με τέσσερις κάμερες </li></ul>στις αντίστοιχες γωνίες, κάμερα εσωτερικά του οικίσκου καθώς και μίας PTZ υπέρυθρης κάμερας τοποθετημένη περίβλεπτα με δυνατότητα αυτόματης εστίασης στην περιοχή προσβολής. Τα παραπάνω είναι συνδεδεμένα σε καταγραφικό 9 ch χωρητικότητας ‘έως 1 Tb και δυνατότητα αποστολής εικόνας μέσο internet σε ανάλυση 720 Χ 576 . 3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ Χρησιμοποιούνται στις 4 γωνίες ειδικές υπέρυθρες κάμερες με ακτίνα 50 μέτρων και ανάλυσης 500 γραμμών. Η PTZ κάμερα είναι υπέρυθρη ειδικής κατασκευής με ακτίνα 100 μέτρα και ανάλυσης 530 γραμμών και δυνατότητα zoom x26 + 12 D . Η δυνατότητα κίνησης και zoom δίνει πολύ περισσότερες πιθανότητες στην ταυτοποίηση των δραστών. 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ηχητικός τοπικά συναγερμός, άναμμα φώτων, αποστολή e-mail , δυνατότητα ηχητικού μηνύματος και σύνδεσης με κεντρικό σταθμό με χρήση GSM alarm module. Δυνατότητα χειρισμού της PTZ κάμερας από τον κεντρικό σταθμό. Δυνατότητα τοπικού ηχητικού μηνύματος.
 • 14. Περίπτωση 4
 • 16. <ul><li>ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ </li></ul><ul><li>Περιμετρικά χρησιμοποιούνται υπέρυθροι εξωτερικοί ανιχνευτές τοποθετημένοι σε στύλους εμβέλειας 150 μέτρων, καθώς και παγίδευση του οικίσκου συνδεδεμένα σε κέντρο συναγερμού 16 ζωνών. </li></ul><ul><li>ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ </li></ul><ul><li>Επιτήρηση με τέσσερις κάμερες </li></ul>στις αντίστοιχες γωνίες, κάμερα εσωτερικά του οικίσκου καθώς και μίας PTZ υπέρυθρης κάμερας τοποθετημένη περίβλεπτα με δυνατότητα αυτόματης εστίασης στην περιοχή προσβολής. Τα παραπάνω είναι συνδεδεμένα σε καταγραφικό 9 ch χωρητικότητας ‘έως 1 Tb και δυνατότητα αποστολής εικόνας μέσο internet σε ανάλυση 720 Χ 576 . 3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ Χρησιμοποιούνται στις 4 γωνίες ειδικές υπέρυθρες κάμερες με ακτίνα 50 μέτρων και ανάλυσης 500 γραμμών. Η PTZ κάμερα είναι υπέρυθρη ειδικής κατασκευής με ακτίνα 100 μέτρα και ανάλυσης 530 γραμμών και δυνατότητα zoom x26 + 12 D . Η δυνατότητα κίνησης και zoom δίνει πολύ περισσότερες πιθανότητες στην ταυτοποίηση των δραστών. 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ηχητικός τοπικά συναγερμός, άναμμα φώτων, αποστολή e-mail , δυνατότητα ηχητικού μηνύματος και σύνδεσης με κεντρικό σταθμό με χρήση GSM alarm module. Δυνατότητα χειρισμού της PTZ κάμερας από τον κεντρικό σταθμό. Δυνατότητα τοπικού ηχητικού μηνύματος.
 • 17. Περίπτωση 5
 • 22. <ul><li>ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ </li></ul><ul><li>Όλα τα πάνελ είναι παγιδευμένα σε κέντρο συναγερμού 24 ζωνών. </li></ul><ul><li>ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ </li></ul><ul><li>Επιτήρηση με τέσσερις κάμερες </li></ul>στις αντίστοιχες γωνίες, κάμερα εσωτερικά του οικίσκου καθώς και μίας PTZ υπέρυθρης κάμερας τοποθετημένη περίβλεπτα με δυνατότητα αυτόματης εστίασης στην περιοχή προσβολής. Τα παραπάνω είναι συνδεδεμένα σε καταγραφικό 9 ch χωρητικότητας ‘έως 1 Tb και δυνατότητα αποστολής εικόνας μέσο internet σε ανάλυση 720 Χ 576 . 3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ Χρησιμοποιούνται στις 4 γωνίες ειδικές υπέρυθρες κάμερες με ακτίνα 50 μέτρων και ανάλυσης 500 γραμμών. Η PTZ κάμερα είναι υπέρυθρη ειδικής κατασκευής με ακτίνα 100 μέτρα και ανάλυσης 530 γραμμών και δυνατότητα zoom x26 + 12 D . Η δυνατότητα κίνησης και zoom δίνει πολύ περισσότερες πιθανότητες στην ταυτοποίηση των δραστών. 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ηχητικός τοπικά συναγερμός, άναμμα φώτων, αποστολή e-mail , δυνατότητα ηχητικού μηνύματος και σύνδεσης με κεντρικό σταθμό με χρήση GSM alarm module. Δυνατότητα χειρισμού της PTZ κάμερας από τον κεντρικό σταθμό. Δυνατότητα τοπικού ηχητικού μηνύματος.
 • 23. Βασ. Όλγας 172, Θεσσαλονίκη T: 2310411650 | F: 2310423025 Μέλος του ομίλου ConnectingLine Α.Ε . Εξελιγμένα συστήματα επιτήρησης Εφαρμογές & μελέτες ασφαλείας
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks