SESEC Lighting apsvietimas

Description
This is a training module developed in the European project SESEC. More information and the full training can be found here: www.sesec-training.eu The SESEC project is designed to address the energy efficiency needs of the EU clothing industry. The Consortium relies on outstanding competences of the partners, spread over 6 countries (Bulgaria, Romania, Portugal, Italy, Germany, Belgium) to provide the missing energy efficiency benchmarks and ready-to-use solutions for the large number of SMEs as well as larger companies. The SESEC project has 4 major objectives: • To develop, test and offer an Energy Efficiency tool for clothing production, made up of guidelines and web-based applications, suitable for SMEs and large companies • To transfer the project results to the sector, EURATEX members and interested companies • To offer training and support to companies to implement energy-saving measures considering cost-effectiveness • To improve opportunities for energy-efficiency for the whole European clothing industry

Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 6 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 1Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 2. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 2 Apžvalga  Įžanga  Teorija Apšvietimo reikalavimų nustatymas kiekvienai vietai Apšvietimo kokybės ir dizaino analizė Apšvietimo valdymas  Pratimai  Verslo atvejis  Santrauka Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 3. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 3Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 4. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 4 Per didelio vartojimo priežastys  Per didelis vartojimas dėl techninių problemų: – Sumažintas naturalaus apšvietimo plotas – Pasęnusios lempų technoligijos naudojimas – Fermomagnetinio balasto naudojimas – Atšvaitų nebuvimas įrengimuose – Per daug apšviesti plotai – Bendro, o ne nustatyto apšvietimo naudojimas  Per didelis vartojimas dėl elgsenos problemų: – Purvini atšvaitai ant įrengimų – Įjungtas apšvietimas, kaip jo nereikia [1, p. 10] Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 5. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 5 Modernizuojant gamybos sektorių bei sandėliavimo vietas galima sutaupyti 80 % tam skirtų išlaidų [2, p. 38, 39] Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 6. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 6 Politiniai aspektai  Nuo 2009 rugsėjo, matinės lempos turi būti A- klasės standarto pagal ES lempos energijos etiketę.  Tradicinės kaitinimo ir halogeninės lemputės, kurios negali atitikti reikalavimų buvo palaipsniui iki 2012 pabaigos likviduotos iš Europos rinkos.  Tik kompaktiškos dienos šviesos lempos ir LED lempos gali pasiekti A-klasės standartą – visos kitos labiau neveiksmingos neaikškaus tipo lempos išnyks. [3] Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 7. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 7Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 8. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 8Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 9. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 9 Metodas 1. Nustatyk šviesos reikalavimus kiekvienai darbo vietai (pagrindinis apšvietimas ir apšvietimas darbui) 2. Nustatyk darbuotojų darbo elgesį 3. Nustatyk natūralius ir dirbtinus šviesos šaltinius 4. Patikrink jei: a. Darbo vietos pertvarkymas pagerina apšvietimo situaciją b. Elgsenos pasikeitimas gali pagerinti apšvietimo situaciją c. Dirbtiniai šviesos šaltiniai yra tinkami ir technologiškai modernūs 5. Apibūdink priemones (organizacines ir technines) Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 10. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 10 1. Nustatyk reikalavimus šviesai visose darbo vietose Rekomenduojami vidaus apšvietimo lygiai pagal užduotį ir vietą [6, p. 2] Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 11. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 11 2. Nustatykite darbuotojų darbo elgesį  Kur ir kokioms užduotims atlikti jie teikė pirmenybę ir kodėl (būtinas tikrinant poreikį apšvietimui)?  Kokį variantą jie naudoja gamyboje (būtina galimam darbo vietų pertvarkymui)?  Kaip jie panaudojo esamą apšvietimą (svarbu ieškant organizacinių būdų taupyti energijai)? Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 12. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 12 3. Nustatyk natūralius ir dirbtinius šviesos šaltinius  Erdvės planavimo integracija su interjero dizainu (įtraukiant interjero paviršiaus ir kambario geometrijos pasirinkimą) tam, kad optimizuoti natūralios šviesos naudojimą.  Planavimo veiklos tam, kad optimizuoti natūralios šviesos naudojimą  Atsižvelgimas į spektrinį šviesos kiekį, reikalaujamą bet kuriose veiklose, kur reikia dirbtinos šviesos  Įrengimų ir lempų tipų pasirinkimas, kuris vaizduoja geriausiai prieinamas techninkas energijos saugojimui [5, p. 246] Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 13. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 13 a. Pertvarkyti darbo vietą b. Pakeisti elgseną c. Techninės priemonės 4. Organizacinės priemonės Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 14. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 14  Priemonė: Perkelti darbo vietas atsižvelgiant į natūralius ir dirbtinius šviesos šaltinius  Padariniai: Geresnis šviesos šaltinių panaudojimas Dirbtinių šviesos šaltinių kiekis galėtų būti sumažintas Gali būti naudojami šviesos šaltiniai turintys mažiau šviesos ryškumo(skaisčio) Svarbu: Perkelk darbo vietas tik tada, kai pasikeitimai negatyviai neįtakoja kasdienių darbo veiklų 4a. Pertvarkyti darbo vietą Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 15. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 15  Priemonė: Nuolat valyk atšvaitus Naudok šviesą tik tada, kai darbo vieta yra naudojama  Padariniai: Energijos sutaupymas iki 20 % Lempos gyvavimo laiko prailginimas Mažesnės išlaidos pakeitimui Svarbu: Atsižvelkite į naudojimo daržnumą darbo apmokymams 4b. Elgsenos pakeitimas Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 16. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 16  Lempos pakeitimas  Ekonimiškos lempos  Interjero dizainas  Apšvietimo kontrolė 4c. Techninės priemonės Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 17. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 17  Priemonė: Perėjimas nuo T8/T12 dienos šviesos lempų su tradiciniais balastais (CBs) prie T5 lampų su elektroniais balastais  Padariniai: Energijos sutaupymas iki 40 % Lempos gyvavimo laiko prailginimas Mažesnės išlaidos pakeitimui  Svarbu: Bendradarbiavimas su gamintojais Visos lempos pakeitimas, ne tik tai kolbos [2, p. 39] Lempos pakeitimas Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 18. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 18 Priemonė: Veidrodinių atšvaitų įvedimas, pritaikytas pagal esamą kambario aukštį  Padarinys: Optimali lempos išeiga, beveik triguba nauda [8]  Svarbu: Atsižvelgiant į geometrinę formą, veidrodiniai atšvaitai turi būti pritaikyti prie kambario aukščio, siekant išvengti ankstyvo lempos išsiplėtimo [2, p. 39] Ekonomiškos lempos Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 19. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 19 Priemonės: Šviesių grindų ir sienų spalvų pasirinkimas Šviesos konfiguracijos pritaikymas and the classification of the switching group to the respective task areas, the visual performance and daylight  Effect: Kambario pakėlimo išnaudojimo faktorius  Svarbu: Užtamsinimo vengimas per kabelio izoliacinius vamzdžius, vamzdynus, gamyklos mazgus ir aukštų švieslangių rėmus [2, p. 41] Interjero dizainas Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 20. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 20  Priemonės: Kambariuose su dideliu dienos šviesos priėmimu: nuo dienos šviesos priklausanti apšvietimo kontrolės sistema Apšvietimo ryšys su įrengimų maitinimu Apšvietimas adaptuotas į darbinį laiką dėl chronometro funkcijos[2, p. 41]  Padarinys: Energijos vartojimo sumažėjimas iki 82 % [9, p. 1] Operacinių išlaidų sumažėjimas [10]  Svarbu: Užimtumo pagrindu veikiančios kontrolės įvedimas su buvimo aptikimu, pagrinde yra naudingas dažnai lankomuose kambariuose tokiuose kaip koridoriai, visuomeninėse ir sandėliavimo vietose [2, p. 41] Apšvietimo kontrolė Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 21. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 21 5. Nustatykite priemones Nustatykite priemones, kurios yra adekvačios (supraskite 90% energijos potencialo, ne likusius 10%). Nustatykite priemones, kurios yra įperkamos (trumpas ROI, sulig kompanijos biudžetu). Nustatykite priemones, kurios yra orientuotos į ateitį(nepasirinkite technologijos, kurią jau kažkas sėkmingai naudoja). Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 22. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 22 Pratimai. Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 23. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 23 Lempos pakeitimas Koks yra perėjimo nuo lempų su tradiciniais balastais (CBs) prie T5 lempų su elektroniniais balastais poveikis? a.Energijos sutaupymas iki 20% b.Energijos sutaupymas iki 40 % Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 24. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 24 Lempos pakeitimas Koks yra perėjimo nuo lempų su tradiciniais balastais (CBs) prie T5 lempų su elektroniniais balastais poveikis? a.Energijos sutaupymas iki 20% b.Energijos sutaupymas iki 40 % Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 25. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 25 Ekonomiškos lemputės Kas gali būti padaryta tam, kad pagerinti lempų ekonomiškumą? a. Veidrodinių atšvaitų įvedimas b. Installation of prismatics Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 26. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 26 Ekonomiškos lemputės Kas gali būti padaryta tam, kad pagerinti lempų ekonomiškumą? a. Veidrodinių atšvaitų įvedimas b. Installation of prismatics Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 27. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 27 Interjero dizainas Kokie galėtų būti būdai išsaugoti energijai, atsižvelgiant į interjero dizainą? a. Šviesių grindų ir sienų spalvų pasirinkimas, užtamsinimo vengimas per kabelio izoliacinius vamzdžius, vamzdynus, gamyklos mazgus ir aukštų švieslangių rėmus b. Užuolaidų naudojimas tam, kad išvengti šešėliavimo, pastelinių grindų ir sienos spalvų pasirinkimas Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 28. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 28 Interjero dizainas Kokie galėtų būti būdai išsaugoti energijai, atsižvelgiant į interjero dizainą? a. Šviesių grindų ir sienų spalvų pasirinkimas, šešėlinimo vengimas per kabelio izoliacinius vamzdžius, vamzdynus, gamyklos mazgus aukštų švieslangių rėmus b. Užuolaidų naudijimas tam, kad išvengti šešėlinimo, pastelinių grindų ir sienų spalvų pasitinkimas Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 29. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 29 Analizė Išanalizuokite kambarį, pagal savo pasirinkimą, atsižvelgdami į darbo vietą, taip pat į natūralius ir dirbtinus šviesos šaltinius. Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 30. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 30 Analizė  Ar atsižvelgėte į lankymosi kambaryje dažnumą ir naudojimo laiką (diena/naktis, trukmė)?  Ar jūs nustatėte visus dirbtinius šviesos šaltinius įskaitant mobilias lempas naudojamas darbuotojų?  Ar nustatėte visus naudojimosi darbo vieta pobūdžius? Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 31. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 31 Organizacinės priemonės Ar gali apšvietimo situacija šiame kambaryje pagerėti organizacinių priemonių pagalba? Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 32. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 32 Organisacinės priemonės  Ar apsvarstėte vaikščiojimo maršrutą?  Ar pasikeitimai sutrukdė veiklų srautui bet kurioje darbo vietoje?  Ar viskas yra gerai su apšvietimu netgi išskirtinėmis aplinkybėmis (pvz: papildoma naktinė pamaina)? Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 33. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 33 Verslo atvejis. Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 34. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 34  Projektas: Apšvietimo optimizacija požeminėje stovėjimo aištelėje autobusams  Problema: – Buvo naudojamos 65 tradicinės neoninės lemputės – Neadekvatus apšvietimas, – 24 valandų veikimas per 365 dienas, – Didelis energijos suvartojimas, lempučių švaistymas  Priemonės: – Lempučių pakeitimas 116 ekonomiškesnėmis ir į geresnes vietas įstatytomis neoninėmis lemputėmis – Tradicinių balastų pakeitimas elektroniniais, kurie parodo mažesnius energijos eikvojimo rezultatus (10-20 procentų mažiau) ir leidžia kompiuterinį pritemdymą Praktinis pavyzdys - Würzburg Transporto paslaugos http://www.energieeffizienz-im-betrieb.net/energiesparen-betrieb/energiespar-hallenbeleuchtung.html Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 35. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 35 Apšvietimo pegerinimas: Sutaupymas ir Amortizacija Praktinis pavyzdys - Würzburg Transporto paslaugos SVARSTOMA PROBLEMA IŠLAIDOS Išlaidos investavimui 48.770 € Amortizacija Apie 7 metus (statistiškai) Energijos sutaupymas 29.900 kWh/metus CO2 sutaupymas 16.400 kg/metus Išlaidų sutaupymas 6.900 €/metus Source: LEEN, via http://www.energieeffizienz-im-betrieb.net/energiesparen- betrieb/energiespar-hallenbeleuchtung.html Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 36. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 36 Santrauka. Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 37. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 37  Per didelis energijos suvartojimas apšvietimui yra sukeltas dėl techninių taip pat ir elgesio problemų.  Gamybos sektorių ir sandėlio patalpų modernizavimo dėka galima sutaupyti iki 80 %  Lempos pakeitimas gali lempti iki 40 % energijos sutaupymą.  Ekonomiškos lempos per veidrodinius atšvaitus įrengimas  Dėl šviesių sienos spalvų pasirinkimo, apšvietimo išdėstymo pritaikymo ir kabelio vamzdžių įrengimo, vamzdynų, gamyklos vamzdžių ir aukštų švieslangių rėmų kambario panaudojimo faktorius gali tapti svarbiu.  Apšvietimo kontrolė per kontrolės sistemas, chronometro funkciją ir apšvietimo ryšį su įrengimų maitinimu Pakartojimas Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 38. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 38 LITERATŪRA  [1] CITEVE (2013): Critical Energy Saving Points for the Clothing Manufacturing Process/Factory Environment, Deliverable D3.1.  [2] EnergieAgentur.NRW (2012): Leitfaden. Effiziente Energienutzung in der Textilveredlung.  [3] European Commission: Changes – bulbs and packaging. URL: http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/whatchanges/index_en.htm.  [4] OÖ Energiesparverband: Buy Smart. Energieeffiziente Beschaffung. Presentation.  [5] European Commission (2009): Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency.  [6] IAPA (2008): Lighting at work. URL: http://www.iapa.ca/pdf/lightin.pdf.  [7] European Commission (2009): Energy Efficiency.  [8] Hörbrand Effiziente Lichttechnik: Spiegelreflektoren zum Nachrüsten. URL: http://www.hoerbrand-licht.de/produkte-und-loesungen/spiegelreflektoren/.  [9] Reichenbach, Franz: Energieeffizienz mit intelligenter Lichsteuerung. URL: http://www.zublin-energieeffizienz.com/pdf/Fachbeitrag_Energieeffizienz.pdf.  [10] Frank Elektrotechnik: Beleuchtungsregelung. URL: http: //www.frank- elektrotechnik.net/index.php?id=52  [11] Once: Understanding LED and LED lighting. URL: http://www.onceinnovations.com/downloads/und_led.pdf Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 39. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 39 LITERATŪRA General  Ashok, S. : Energy Savings & Audit In Textile Industry. URL: http://www.emt- india.net/process/textiles/pdf/Energy%20savings%20audit%20in%20textile%20industry.pdf.  Burthun, C./Kistamah, N./Chummun, J.: Energy saving strategies in textile industry: The case of Mauritius. URL: http://active.cput.ac.za/energy/past_papers/ICUE/2006/PDF/15%20-%20Q058%20- %20C%20Bhurtun%20-%20Paper.pdf.  Hassanbeigi, Ali: Energy-Efficiency Improvement Opportunities for the Textile Industry. URL: http://www.energystar.gov/buildings/sites/default/uploads/tools/EE_Guidebook_for_Textile_industry.pdf.  Sharma, Sarita: Energy Management In Textile Industry. In: International Journal of Power System Operation and Energy Management ISSN (PRINT): 2231 – 4407, Volume - 2, Issue - 1,2. URL: http://www.idc- online.com/technical_references/pdfs/electrical_engineering/ENERGY%20MANAGEMENT%20IN.pdf. LED  Once: Understanding LED and LED lighting. URL: http://www.onceinnovations.com/downloads/und_led.pdf  OÖ Energiesparverband: Buy Smart. Energieeffiziente Beschaffung. Presentation.  ArrowEurope: Lighting guide. URL: http://www.arroweurope.com/markets- solutions/markets/lighting/lighting-technologies-products/lenses-optics.html Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary
 • 40. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 40 Skaidrės -1  Slide 1 – Sam de Clercq : Licht Festival Gent 2011 – URI: http://www.flickr.com/photos/samdecle/5401328770/sizes/s/in/photostream/ License: CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode)  Slide 2 – reflex477: Overview over Paris from Sacré-Cœur – URI: http://www.flickr.com/photos/35164559@N04/4223238879/sizes/m/in/photostream/ License: CC BY 2.0 (
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks