SESEC EMBT kalba

Description
This is a training module developed in the European project SESEC. More information and the full training can be found here: www.sesec-training.eu The SESEC project is designed to address the energy efficiency needs of the EU clothing industry. The Consortium relies on outstanding competences of the partners, spread over 6 countries (Bulgaria, Romania, Portugal, Italy, Germany, Belgium) to provide the missing energy efficiency benchmarks and ready-to-use solutions for the large number of SMEs as well as larger companies. The SESEC project has 4 major objectives: • To develop, test and offer an Energy Efficiency tool for clothing production, made up of guidelines and web-based applications, suitable for SMEs and large companies • To transfer the project results to the sector, EURATEX members and interested companies • To offer training and support to companies to implement energy-saving measures considering cost-effectiveness • To improve opportunities for energy-efficiency for the whole European clothing industry

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 6 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 1
 • 2. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 2 Apžvalga  Įžanga  Vadovas  Sistemos reikalavimai  Analizė  Rezultatai  Gairių nustatymas Įžanga– Gidas
 • 3. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 3Įžanga– Gidas
 • 4. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 4 Valdyti ir nustatyti gaires energijos vartojimui įmonėje, palaikant atnaujintą energijos buhalteriją Įrankis padeda kompanijoms rasti atsakymus į tolimesnius klausimus:  Koks yra energijos kiekis mano produkte?  Kiek anglies dvideginio suvartojama gaminant mano produktą?  Kokia yra specifinė energijos kaina mano produktui?  Kaip aš reguliariai įvertinu savo suvartojimą?  Kaip kompanijai sekasi taupiai naudoti energiją palyginus su esamais konkurentais? Energijos valdymo ir palyginamosios analizės įrankio EMBD naudojimo tikslas – tai Energijos Vartojimo Efektyvumo plano ESS sukūrimas Įžanga– Gidas
 • 5. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 5 Energijos Taupymo Planas išvystytas ES-projektas SESEC aprūpina jus toliau išdėstytais įrankiais: • Bendras Projekto SESEC pristatymas • EBMT (Energijos valdymo ir palyginamosios analizės įrankis ), paremtas Excel, aprašytas šioje prezentacijoje • EDST (Energijos Paskirstymo Paramos Įrankis) • SAT (Savęs Įsivertinimo Įrankis) • Devynios prezentacijos apie geriausias praktikas energijos taupymui: • Tiekimo kontraktai ir keitimas – Energetinė sistema • Panaudojimas – Gamybos įrengimai • Suspaustas Oras • Garo ir Šilumos gamyba • Atsinaujinanti Energija ir Kogeneracija • Apšvietimas • HVAC I (Šildymas) • HVAC II (Vėdinimas, Oro Vėsinimas) • Siurbimas, Valymas For more information consider [1] and [2] Prieinami ir įrankiai ir ištekliai Įžanga– Gidas
 • 6. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 6  Energijos buhalterija;  Kompanijos globalūs ir/ar sektoriaus energijos indikatoriai kas mėnesį ir kas metus. Indikatoriai apima:  Specifinis Energijos Suvartojimas;  Specifinė (Energijos) kaina;  Anglies intensyvumas.  “Energijos sąnaudos gamybai” grafinė analizė;  “Energijos kaina gamybai” grafinė analizė;  Globalinis ir/ar sektoriaus analitinis energijos vartojimo paskaičiavimas, kaip gamyba yra ties 0, apskaičiavimas energijos, reikalingos pagaminti vieną papildomą vienetą ir energijos proporcijos paskaičiavimas, kuris nepadeda gamybai;  Gairės pozicija paremta globaliai apskaičiuotais indikatoriais ir procesu kiekviename sektoriuje. Peržiūra: rezultatai, kurių tikimasi Įžanga– Gidas
 • 7. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 7Įžanga– Gidas
 • 8. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 8
 • 9. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 9 Žingsniai 1. Nusistatykite apimtį 2. Sudarykite Excel failą 3. Atlikite Analizę (Indėlis) 4. Interpretuokite rezultatus (Išeiga) 5. Gairė Įžanga– Gidas
 • 10. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 10 1. Nusistatyti apimtį  Ką jūs tikitės gauti iš Energijos Vartojimo Efektyvumo plano ESS-Energijos valdymo ir palyginamosios analizės įrankio EMBT? pvz.:  Analizuoti energiją/vartojimo įvertinimas  Susigrąžinti energijos indikatorius  Susigrąžinti atgalinio judėjimo duomenų analizę  Gairių vartojimas  Kas jūsų kompanijoje dirbs su Energijos Vartojimo Efektyvumo plano ESS-SAT Savęs įvertinimo įrankiu?  Jums reikės sektoriaus produkcijos duomenų, energijos sąskaitų iš visų šaltinių ir duomenų iš ESS-EDST įrankio , jei jūs norite gauti maksimalę vertę naudodami ESS-EMBT  Kokie bus tolimesni žingsniai?  Pvz: Sekite energijos vartojimo gamybos poreikiams įvertinimą kontroliavimo bei empiriniu ( pažinimo) būdu Įžanga– Gidas
 • 11. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 11 2. Sudarykite Excel formą Reikalinga MS-Excel 2010 ar vėlesnė versija Naujausia versija yra prieinama platformoje www.sesec- training.eu Makroprogramos turi būti tinkamos: ESS-EBMT buvo išvystytas naudojant makroprogramą. Jums reikia įgalinti makroprogramas tam, kad galėtumėte pilnai naudoti ESS-EMBT Įžanga– Gidas
 • 12. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 12 Aktyvuokite Makroprogramas Įžanga– Gidas
 • 13. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 13 3. Lentelė: Įžanga Visos lentelės yra valdomos, bet įrankio naudojimas turėtų laikytis kairės ar dešinės tvarkos Pilnai perskaitykite įžangą, tai padės suprasti, kaip įrankis veikia iš vidaus Šiame modulyje mes panaudosime teoretinį įmonės vardu XPTO pavyzdį. Ši kompanija gamina Kojines kurios yra įtrauktos į sektorių “Apatiniai drabužiai ir Liemenėlės” ir Besiūliai marškinėliai“, kurie yra įtrauktos į sektorių “Marškinėliai ir susiję mezginiai”. Pagrindinė įmonės gamybos apimtis yra kojinės, kurios atstovauja beveik 100% gamybos , maikės atstovauja labai nedidelį procentą gamybos ir yra laikomos kaip pavyzdžių gamyba. EMBT įrankis su šiuo pavyzdžiu yra taip pat prieinamas SESEC puslapyje. . Įžanga– Gidas
 • 14. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 14 Lentelė: Produkcijos sąnaudos Įveskite įmonės duomenis. Visi įvestiniai duomenys turi būti susiję su pažymėtais metais Pasirinkite sektorius, kuriuose įmonėje vyksta gamyba, kiekvienas pasirinkimas įgalins specifinį duomenų idėlį sektoriuje. Taip pat įveskite visos pagaminamos produkcijos duomenis vienetais. Pirma lentelė yra “Gamybos indėlio” lentelė. Šioje lentelėje jūs būsite paprašyti nustatyti įmonę, vartotoją, metus, gamybos sektorius ir duomenis. Gamybos duomenys yra įstatomi vienetais (dalimis) ir padalijami į: - Visa gamyba (apima visus sektorius); - Sektoriaus gamyba; ir - Proceso gamyba(kiekviename sektoriuje)
 • 15. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 15 Lentelė: Produkcijos sąnaudos (2) Introduction – Manual Po sektorių pasirinkimo ir pristačius globalią produkciją jūs esate prašomas įvesti specifinę sektoriaus produkciją, šiame pavizdyje įrankis prašo tik duomenų “Apatinių drabužių” ir “Marškinėlių bei panašus trikotažo” produkcijai, nes šie sektoriai buvo pasirinkti. Atkreipkite į tai, jog jei įvedinėjote duomenis tik vienam sektoriui, jūs dvigubinsite produkcijos įvesties duomenis (Sektoriaus produkcija = Globali produkcija). Šis dvigubas indėlis yra svarbus gairių tikslais, taigi įveskite visus reikalingus duomenis jei tai atrodo kaip besidubliuojantis darbas. Jei norite gauti tik bendro pobūdžio informaciją ir nenorite dalyvauti lyginamojoje analizėje, šios lentelės pildyti nereikia
 • 16. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 16 Lentelė: Produkcijos sąnaudos (3) Įžanga- Gidas Po sektorių pasirinkimo, pristatant globalią produkciją ir segmento specifinę produkciją, jūs esate prašomas įvesti produkcijos duomenis, susijusiais su specifiniais procesais kiekviename pasirinktame sektoriuje. Atkreipkite dėmesį į “August” ( „ Rugpjūtis“) eilutę abejuose sektoriuose: - Marškinėlių, trikotažo gamyba yra “0”, nors buvo pagaminta 1.000 vienetų. Šiuo atveju 1.000 vienetų iš liepos mėn. gamybos plano buvo pagaminti rugpjūtį. - Apatinių drabužių, trikotažo gamyba yra “0”, nors buvo pagaminti 233.000 vienetų. Šiuo atveju visas trikotažas buvo perkeltas į kitą bendrovę , o pačioje bendrovėje vėliau atlikta tik šio produkto apdaila. Šie pasikeitimai gali įtakoti tiek energijos suvartojimo, tiek ir lyginamosios analizės duomenų rezultatus
 • 17. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 17 Lentelė: Energijos Sąnaudos (1) Introduction – Manual Kita lentelė yra “Energijos sąnaudų” lentelė, čia jūs būsite paprašyti įvesti energijos duomenis, kurie gali būti susigrąžinti iš sąskaitų, taip pat bus prašoma užpildyti energijos paskirstymo lentelę pagal sektorių. Energijos paskirstymas pagal sektorių yra viena iš gamybos našumo priemonių, minimų Energijos Paskirstymo Paramos Įrankyje (EDST) ir taip pat prieinamas ESS įrankių dėžėje. Ši lentelė taip pat pateikia energijos suvestinę, kuri leidžia palyginti skirtingus energijos šaltinius, naudojamus įmonėje.
 • 18. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 18 Lentelė: Energijos Sąnaudos (2) Energijos sąnaudų vartojimas ir energijos kaina be PVM. Įrankis įgalina jus įvesti 11 skirtingų energijos šaltinių apimant Elektrą, Natūralias dujas, Sunkųjį mazutą (HFO), Lengvasis mazutas (TFO), Benzinas, Dyzelis, Anglis (Bituminis), Biomasė (mediena), Suskystintos dujos (LPG), Garai ir Karštas Vanduo. Garų ir Karšto vandens lentelės turi būti užpildytos tik, jei kompanija perka juos iš išorinio šaltinio, pvz: kogeneracijos gamyklos arba rajoninio šildymo. Jei karštas vanduo ir garai yra pagaminami viduje, pvz: Boilerio/ar vandens šildytuvo pagalba lentelių nereikia pildyti. Benzino & Dyzelio lentelės turėtų būti užpildytos, jei šie skysčiai yra naudojami patalpose, pvz: avariniuose generatoriuose, boileriuose, šakiniuose krautuvuose ir t.t. Įžanga– Gidas
 • 19. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 19 Lentelė: Energijos sąnaudos (3) Šioje lentelėje pateikta energijos sąnaudų suvestinė, čia galite rasti: - Bendros energijos sunaudojimą pagal šaltinį kilovatvalandėmis(kWh) ir toe (metrinės naftos tonos atitikmenimis); - Kiekvieno šaltinio suvartojimą ir kainos procentą; - Bendrą mėnesio energijos suvartojimą ir CO2 emisijas; - Grafinė analizę lyginant su energijos suvartojimu ir energijos kainos santykiu. Kadangi energijos šaltinių matavimo vienetai yra tie patys, vartojimo analizė yra supaprastinta ir palyginama Įžanga– Gidas
 • 20. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 20 Lentelė: Energijos sąnaudos (4) Šioje lentelėje energijos paskirstymo duomenys turi būti pateikti pagal sektorių. Šis paskirstymas yra paremtas skaičiavimais, kurie apima gamybos mašinas ir pagalbinius įtaisus, techninius duomenis, jų darbo laiką ir apkrovą, t.t. Šie rezultatai yra prieinami kaip viena iš dviejų našumo priemonių iš Energijos Paskirstymo Paramos Įrankio (EDST), taip pat prieinamo SESEC ESS įrankių dėžėje. EDST jame yra lentelė pavadinimu “Duomenys EMBT”, taip kad perkopijuokite duomenis iš lentelės 1 ir įklijuokite į šią lentelę Panašiai į “Produkcijos sąnaudos” lentelę, jeigu jus domina tik bendra informacija ir nenorite dalyvauti palyginamojoje analizėje, tada šios lentelės jums pildyti nereikia. Įžanga– Gidas
 • 21. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 21 Lentelė: Rezultatai - Bendrieji (1) Introduction – Manual Šios lentelės duomenys gali būti padalinti į tris skirtingo tipo rezultatus, pirmas rezultatas yra mėnesinė “Energijos sąnaudos gamybai” ir “Energijos kainos gamybai” grafinė energijos analizė, kurioje galima patikrinti vartojimo raidą kartu su gamyba ir išanalizuoti nukrypimus. Atkreipkite į gegužės ir rugpjūčio mėnesius, kur nukrypimai yra pakankamai matomi. Be grafinės analizės būtų sunku surasti, patvirtinti ir pataisyti nukrypimus.
 • 22. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 22 Lentelė: Resultatai - Bendrieji (2) Introduction – Manual Antras rezultatas yra statistinė energijos analizė, paremta grafinio sugrįžimo analize, kuri apima įvairią informaciją: - Bendras analitinis paskaičiavimas nuo pradinio vartojimo taško (energijos suvartojimas, kai gamyba yra 0); - Bendras analitinis paskaičiavimas energijos, reikalingos pagaminti dar viena papildomą vienetą; - Bendras analitinis paskačiavimas energijos proporcijos, kuri neprisideda prie gamybos;
 • 23. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 23 Lentelė: Rezultatai – Bendrieji (3) Introduction – Manual Trečias rezultatas liečia energijos indikatorius: - Specifinis energijos vartojimas (SEC) SEC = Energija / Gamyba - Specifinės energijos kaina (SC) SC = Energijos kaina / Gamyba - Anglies Intensyvumas (CI) CI = Šiltnamio efekto dujos (CO2) / Energija Šie rodikliai yra naudingi net tik nustatant gaires, bet taip ir pažangos įvertinimui po to, kai energijos taupymo priemonės bus įgyvendintos. Rodikliai sumažėja įgyvendinant priemonėms kol vidutinė gamyba yra palaikoma. Jeigu gamyba sumažėja per daug, rodikliai yra linkę staigiai didėti, nepaisant energijos kiekio taupymo priemonių įgyvendinimo.
 • 24. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 24 Lentelė: Rezultatai – SEKTORIUS (1) Lentelė “Rezultatai - Sektoriaus” sugrąžina tas pačias gamybos apimtis kaip ir “Rezultatai - BENDRIEJI” lentelė, bet jos sektorius yra specifinis. Taigi jei įmonė turi tik vieną sektorių, rezultatai SEKTORIUJE yra visiškai tokie patys kaip ir BENDRUOJU mastu. Mūsų pavizdyje yra 2 sektoriai taigi analizė yra specifinė sektoriams, jums reikia palyginti “Energijos sąnaudos gamybai” su “Energijos kaina gamybai“ grafas, visa statistinė energijos analizė yra paremta grįžimo analize ir specifiniais sektoriaus rodikliais. Įžanga– Gidas
 • 25. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 25 Lentelė: Rezultatai – SEKTORIUS (2) Introduction – Manual
 • 26. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 26 Lentelė: Rezultatai – SEKTORIUS (3) Introduction – Manual Svarbi pastaba: Pavertimo faktoriai, kurie buvo panaudoti įgyti vertes “toe” (metrinės naftos tonos atitikmenimis) ir kWh (kilovatvalandėmis) yra visuotinės SESEC projekte, pvz: tam, kad išplėtoti tarptautinę gairę, skirtingi pavertimo faktoriai, naudojami skirtingose ES šalyse, buvo normalizuoti. Vertės naudojamos EMBT gali būti surastos „Vadovavimo dokumente, skirtam Savęs Įvertinimo Įrankiui" ir "ESS vadove kompanijoms“, dokumentai yra prieinami SESEC's puslapyje.
 • 27. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 27 Lentelė: Lyginamoji analizė (1) Introduction – Manual SESEC originalus gairių sudarymas yra paremtas duomenimis susigrąžintais iš 27 ES įmonių, kurios atstovauja 42 produktų grupes. Šie 42 produktai yra pagrindas lygintiniems dokumentams 7-iuose gamybos sektoriuose, kurie sudaro SESEC ESS, marškinėliai ir kiti trikotažiniai gaminiai; Marškiniai ir palaidinės – audimas; Kelnės ir sijonai (kasdieniniai ir džinsiniai) – austi; Kostiumai & bendrasi striukės – paltai; lygaus mezgimo; apatiniai drabužiai & liemenėlės; ir Techniniai produktai. Vertė, kuri yra nustatoma gairėmis SESEC projekte, yra specifinis energijos vartojimas (SEC), šis rodiklis parodo reikalingą energijos kiekį, pasauliniu mastu ir/ar proceso metu/specifinį sektoriui tam, kad pagaminti vieną produkcijos vienetą, tai EMBT nustatomų garių prieinami duomenys apima, kiekviename sektoriuje, specifinį energijos suvartojimą, kWh/un (kilovatvalandėmis vienetui): – Audime; – Mezgime; – Klojime + Sukirpime + Siuvime; – Siuvinėjime; – Marginime; – Apdailoje; – Apšvietime; – Suspaustame ore; – Garo/Karšto vadens gamyba; – Bendra Energija. Nors ir procesų gairių nustatymas yra svarbus, rezultatai gali būti nepaprastai skirtingi, ypatingai dėl faktorių tokių kaip HVAC naudojimas, technologijos specifiškumas, t.t. Taigi rezultatai gali būti liūdinantys. Nustatant gaires bendrai energijai, faktoriai, kurie duoda neigiamą nukrypimą, kai kuriuose procesuose yra supriešinami teigiamų faktorių, kitais žodžiais: bendros energijos (SEC pagal sektorių) gairių nustatymas tampa svarbiausiu lyginant rodiklius.
 • 28. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 28 Lentelė: Lyginamoji analizė (2) Introduction – Manual Šioje lentelėje gairių nustatymo duomenų bazė turi būti įdėta, atkreipkite dėmesį, kad tuo metu jus galite nustatyti gaires tik vienam sektoriui (duomenys dešinėje nurodo sektorių Apatiniai drabužiai ir liemenėlės). Šis paskirstymas yra paremtas skaičiavimu, kuris apima gamybos įrengimus ir pagalbinių mechanizmų techninius duomenis, tai darbo valandos, darbo apkrova ir t.t. Šis rezultatas yra antra išvestis iš Energijos Paskirstymo Paramos Įrankio (EDST) taip pat prieinamo SESEC’s ESS įrankių dėžėje. EDST yra lentelė pavadinimu “Duomenys EMBT”, taigi tiesiog nukopijuokite duomenis iš 2 ir 3 lentelės ir įklijuokite šiose lentelėse Panašiai kaip “Gamybos sąnaudos” ir “Energijos sąnaudos” lentelės, jei tiktai norite prieiti prie Energijos valdymo pasauliniu mastu ir neturite jokio susidomėjimo gairėmis, nepildykite šių lentelių(jums nereikia naudoti EDST).
 • 29. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 29 Lentelė: Lyginamoji analizė (3) Introduction – Manual Paprasčiausiai pasirinkite sektorių gairėje ir patikrinkite rezultatus, jie pasirodo tiek pagal skaičių, tiek grafiškai Analizuojant gairės rezultatus, jus turite turėti kritinį požiūrį ir nepriimti rezultatų pažodžiui. Šiame pavyzdyje galime matyti, kad suspaustas oras turi didelį nukrypimą, tai nereiškia, kad šiame pavyzdyje esanti kompanija yra labai neefektyvi, tai reiškia, kad dėl mezgimo proceso ji yra daug labiau priklausoma nuo suspausto oro nei geriausia gairės vertė SESEC duomenų bazėje, vis dėlto tai yra sritis, verta tolimesnės analizės. Akivaizdu, jog pasaulinis rezultatas yra paveiktas suspausto oro priklausomybės ir sugrąžina aukštesnį rodyklį nei didžiausia gairės vertė duomenų bazėje.
 • 30. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 30 Lentelė: Lyginamoji analizė (4) Introduction – Manual Buvusioje skaidrėje jūs tikrai pastebėjote, jog daug gairės verčių yra neprieinamų ir yra parodoma kaip “Nėra duomenų” žinute gairės lentelėje, tai reikškia, kad duomenų bazė turi daug vietos plėstis. Nors ir 42 produktų grupės sudaro gerą pagrindą, yra svarbu sustiprinti gairės duomenų bazę. Turėdamas šį tikslą galvoje SESEC konsorciumas ragina vartotoją atsiųsti jo įmonės rezultatus specifiškai į jo šalį SEP (vieno žmogaus įtraukimas į sąrašą). Tam, kad išplėsti duomenų bazę, atsispausdinkite paskutinės lentelės ekraną iš gairės lentelės (žiūrėti paveiksliuką žemiau) ir išsiųskite ją į savo šalį specifiniu SEP elektroniniu paštu, elektroniniai paštai yra prieinami SESEC projekto mokymų platformoje, http://www.sesec-training.eu/ All data will be treated confidentially, the company will be coded and can only be identified by the SEP.
 • 31. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 31 Šaltiniai  [1] CITEVE (2013): Critical Energy Saving Points for the Clothing Manufacturing Process/Factory Environment, Deliverable D3.1  [2] CITEVE (2013): O3.2 “Energy Saving Scheme (ESS) Guide for Companies” and O3.5 “Guidance Document”  [3] GHERZI (2013): Energy Data, Deliverable D2.2  [4] DITF (2014): Euratex Overall SESEC Approach, presentation available on www.sesec-training.eu  [5] CITEVE (2014): EDST (Energy Distribution Support Tool), presentation available on www.sesec- training.eu  [6] ENEA (2014): SAT (Self Assessment Tool), presentation available on www.sesec-training.eu Introduction – Manual
 • 32. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 32 Skaidrės  Skaidrė 8 – Dennis Skley: *grübel* – URI: http://www.flickr.com/photos/dskley/8627475625/sizes/z/in/photostream/ License: CC BY-ND 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/legalcode)  Skaidrė 9 – Carissa Rogers: kid to do list, list, Be happy and go home – URI: http://www.flickr.com/photos/rog2bark/3437630552/sizes/m/in/photolist-6eLKNh-c1mn5W-9Lcbki-9jeZKu-CdE9B- 6tQG1N-8cuPQg-6oCMfR-5R2t5b-9uCMNF-7WWKna-82Z8Cz-87uSWj-839wC-8QW9Yq
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks