Серія «Початкова школа. Мій конспект» Заснована 2008 року - PDF

Description
Серія «Початкова школа. Мій конспект» Заснована 2008 року Харків Видавнича група «Основа» УДК ББК В67 В67 Володарська М. О. Математика. 4 клас. І семестр (за підручником М. В. Богдановича,

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 222 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Серія «Початкова школа. Мій конспект» Заснована 2008 року Харків Видавнича група «Основа» УДК ББК В67 В67 Володарська М. О. Математика. 4 клас. І семестр (за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка) / М. О. Володарська, Н. О. Ковальчук, Г. П. Мазурок, А. І. Настенко, О. В. Тонконог. Х. : Вид. група «Основа», , [1] с. (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). ISBN Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки всіх уроків математики у 4-му класі (І семестр), складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2014 р.) за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка (К. : Видавництво «Генеза», 2015). Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу. Для вчителів початкової школи. УДК ББК ISBN Володарська М. О., Ковальчук Н. О., Мазурок Г. П., Настенко А. І., Тонконог О. В., 2015 ТОВ «Видавнича група Основа», Зміст Орієнтовне календарно-тематичне планування Повторення матеріалу 3-го класу. Вивчення письмового множення та ділення в межах Урок 1. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці Урок 2. Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Ускладнені розширені задачі на знаходження третього доданка Урок 3. Нумерація трицифрових чисел. Складання виразів. Обернені задачі Урок 4. Нумерація трицифрових чисел: читання і порівняння чисел, попереднє і наступне числа, значення цифри нуль у записі числа. Множення і ділення з числами 1 і 0. Задачі на знаходження суми двох добутків Урок 5. Письмове множення на одноцифрове число. Вирази на сумісні дії. Розв язування задач Урок 6. Урок 7. Урок 8. Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на застосування письмового ділення на одноцифрове число Знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною Урок 9. Множення й ділення на розрядні одиниці 10; 100. Задачі на знаходження числа за його частиною і частини від числа Урок 10. Письмові прийоми множення на кругле число. Розв язування рівнянь. Задачі на знаходження суми двох добутків Урок 11. Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на знаходження різниці двох часток Урок 12. Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення Урок 13. Письмові прийоми ділення на кругле число. Розв язування рівнянь. Задачі на різницеве порівняння двох часток Урок 14. Письмове ділення на двоцифрове число. Розв язування задач. Задачі на різницеве порівняння Урок 15. Письмове ділення на двоцифрове число. Розв язування задач. Самостійна робота Урок 16. Письмове ділення з остачею. Розв язування рівнянь. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями Урок 17. Контрольна робота Нумерація багатоцифрових чисел Урок 18. Аналіз контрольної роботи. Утворення, читання і запис чотирицифрових чисел у межах Розв язування задач на знаходження відстані Урок 19. Утворення другої тисячі. Повторення позатабличного ділення на одноцифрове число. Задачі на спільну роботу Урок 20. Утворення чотирицифрових чисел з розрядних чисел. Кут Урок 21. Читання і запис чотирицифрових чисел. Задачі на знаходження числа за його частинами і частини від числа Урок 22. Читання і запис чотирицифрових чисел. Утворення числа Визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числі. Задачі на три дії. Радіус Урок 23. Урок 24. Урок 25. Урок 26. Урок 27. Урок 28. Урок 29. Урок 30. Читання і запис п ятицифрових чисел у межах Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження невідомого за двома різницями Читання і запис трицифрових чисел у межах Письмове віднімання трицифрових чисел. Задачі на дві та три дії Читання і запис п ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями Порівняння чисел. Читання і запис п ятицифрових чисел. Письмове ділення з перевіркою множенням. Задачі на різницеве порівняння двох добутків Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис шестицифрових чисел. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу Читання і запис шестицифрових чисел у межах Мільйон. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис, визначення числа тисяч у числі. Розв язування рівнянь. Розв язування задач на три дії Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиці розрядів і класів. Множення і ділення на одноцифрове і двоцифрове числа. Обернені задачі Урок 31. Читання і запис шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10; 100; Урок 32. Збільшення (зменшення) числа в 10; 100; 1000 разів. Читання і запис багатоцифрових чисел. Задачі на пропорційне ділення. Самостійна робота Урок 33. Десяткова система числення. Розв язування рівнянь. Задачі на три дії Урок 34. Контрольна робота Урок 35. Урок 36. Аналіз контрольної роботи. Одиниці вимірювання довжини. Утворення одиниць вимірювання довжини. Задачі на знаходження четвертого пропорційного Одиниці вимірювання маси. Заміна одних одиниць вимірювання маси іншими. Задачі на знаходження четвертого пропорційного Урок 37. Заміна одних одиниць вимірювання довжини і маси іншими. Розв язування задач Урок 38. Одиниці вимірювання часу. Розв язування задач на обчислення тривалості події Урок 39. Одиниці вимірювання часу. Задачі з буквеними даними Додавання і віднімання багатоцифрових чисел Урок 40. Урок 41. Дія додавання. Закони додавання. Табличне й позатабличне, усне і письмове додавання. Задачі, які розв язуються додаванням Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Табличне й позатабличне, усне і письмове віднімання. Задачі, які розв язуються відніманням Урок 42. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Задачі, які розв язуються відніманням Урок 43. Перевірка додавання відніманням. Складені задачі на знаходження невідомого доданка Урок 44. Знаходження різниці у випадку, коли зменшуване має декілька нулів. Розв язування задач Урок 45. Додавання декількох доданків. Задачі на знаходження периметра трикутника Урок 46. Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня. Самостійна робота Урок 47. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини і маси Урок 48. Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Задачі з буквеними даними Урок 49. Контрольна робота Урок 50. Аналіз контрольної роботи. Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події Урок 51. Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події Урок 52. Урок 53. Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події. Розв язування рівнянь Застосування способу округлення при додаванні та відніманні. Розв язування задач вивчених видів Урок 54. Діаграми. Розв язування задач на знаходження різниці Урок 55. Урок 56. Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху. Залежність швидкості від зміни відстані при сталому часі Задачі на визначення відстані за швидкістю і часом. Залежність швидкості від зміни часу при сталій відстані Урок 57. Задачі на визначення часу за відстанню і швидкістю. Дії з іменованими числами Урок 58. Прості та складені задачі на визначення часу і відстані. Геометричні тіла та їх назви Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число Урок 59. Дія множення. Закони множення Урок 60. Урок 61. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв язування задач на рух. Самостійна робота Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в середині першого множника є нулі. Розв язування задач з двома буквеними даними Урок 62. Контрольна робота Урок 63. Аналіз контрольної роботи. Множення чисел, які закінчуються нулями Урок 64. Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Задачі на спільну роботу Додатковий матеріал. Завдання для підготовки до олімпіади з математики Повторення матеріалу 3-го класу. Вивчення письмового множення та ділення в межах 1000 Дата Клас Урок 1. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці Мета: ознайомити учнів з підручником математики для 4-го класу; повторити спосіб нумерації чисел у межах 1000; зосередити увагу учнів на значенні цифр у числі залежно від місця в запису числа; повторити зв язок дій додавання і множення; вдосконалювати вміння розв язувати задачі на зведення до одиниці; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. І. Організаційний момент ХІД УРОКУ II. Мотивація навчальної діяльності Дзвоник покликав нас на урок математики. Ми продовжимо захопливу подорож країною цариці наук. Нашим незмінним помічником буде підручник. Учитель розповідає про зміст уроків математики в 4-му класі, ознайомлює з новим підручником, його структурою. Звертає увагу на оформлення переднього і заднього форзаців. Учні розглядають умовні позначення. III. Актуалізація опорних знань Порівняйте записані числа: 9; 99; 999. Що ви можете про них сказати? Це найбільше одноцифрове, двоцифрове і трицифрове числа. y 9 одиниць розряду одиниць. y 9 одиниць розряду десятків. y 9 одиниць розряду сотень. Скільки всього існує різних трицифрових чисел? Так як найбільше трицифрове число 999, а найбільше двоцифрове число 99, то всього 900 чисел. Назвіть найменше двоцифрове число (10); трицифрове число (100). Чому дорівнює добуток найбільшого одноцифрового та найменшого трицифрового чисел? (9 100 = 900); найменшого двоцифрового та найменшого трицифрового чисел? ( = 1000 найменше чотирицифрове число.) IV. Повідомлення теми і мети уроку Сьогодні на уроці ми повторимо нумерацію трицифрових чисел, табличне множення, задачі на зведення до одиниці. V. Розвиток математичних знань 1. Робота за підручником (с. 3) Завдання 1. Колективна робота Розгляньте зображення пучків паличок і окремих паличок. Що зображує один великий пучок паличок? (Сотні) Менший пучок паличок? (Десятки) Назвіть число, зображене на малюнку. (422) Назвіть попереднє число; наступне до даного. (421; 423) 9 Гра «Ланцюжок» (завдання 2) Учні читають числа, називаючи, скільки в кожному з них сотень, десятків, одиниць. Називають найбільше й найменше числа. 2. Робота в групах 1-ша група (дівчата) записати числа в порядку зростання; 2-га група (хлопці) записати числа в порядку спадання. Взаємоперевірка в групах. 3. Практична робота (завдання 3) Діти креслять у зошиті таблицю, записують числа, читають їх. 4. Гра «Будь уважним!» Подивіться уважно на числа і згадайте, де ви з ними зустрічалися? 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70. (Відповіді до таблиці множення числа 7.) Згадайте, що називається множенням? (Це додавання однакових доданків.) 5. Гра «Голосуємо ногами» Учитель читає приклади на додавання. Якщо додавання неможливо замінити множенням, діти тупають ногами. Пояснюють, який доданок «зайвий» Складання й розв язування задач Завдання 4 Діти складають і розв язують задачі різних видів на множення й ділення із числом Фізкультхвилинка 8. Робота над
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks