Serbare Nu in Brate

Description
Program artistic

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 4

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  FETIŢA CARE L-A LUAT PE “NU”IN BRAŢE  Adaptare dupa Octav Pancu Iaşi PERSONAJE:POVESTITORULPOLITEŢEAHARNICIAPRIETENIAFETIŢA“NU”BUNICABALONULMAMA COLEGA  Într o încăpere, povestitorul se află la o masă pe care s-au pus o călimară de cerneală , un toc de scris ,caiete , ceşti , foi de scris .Pe faţa de masă se va  prinde un carton pe care va fi desenată o calimară) Povestito! :  O poveste este o îmbinare de cuvinte. Asta se mai ştie! Dar de unde scot povestitorii cuvintele pe care le înşiruie şi fac din ele poveşti? Asta nu se mai ştie! Vă spun ca să ştiţi şi voi cuvintele care imi trebuiesc pentru poveşti le scot din călimară. oi peniţa in călimară si scot orice cuv nt doresc. Am o călimară încăpătoare.#ă$duieşte toate cuvintele de care am nevoie. %ntr&o $i ' un cuv nt nu vru să iasă din călimară .Aveam nevoie de el 'dar lui  puţin îi păsa. (răsei călimara mai aproape şi începui să&l ro)  * +ai ' dra)ă' ce te codeşti at ta? Vă$ nd că nu iese cu vorba bună 'îl stri)ai *Ieşi ' sau nu ieşi ? ,imic .,ici un răspuns . -ără el nu&mi puteam continua povestea. Po ite#e$:  (e derane$? S%iito! :  ,u. (Iese cuvântul HARNICIE , care îndreaptă foile de hârtie ,pune sugativa pe o pată de cerneală ,,  pune un pahar de apă pe o farfurioară. Piete&i$:   (intră în scena după aceea HARNICIA , aran!ea ă lucrurile pe #asă (e văd necăit . ,u te pot lăsa aşa/. Po ite#e$' H(&i%i$' Piete&i$ ) toate deodată către povestitor  *+ai ' spune&ne 'ce cauţi? S%iito! :  %l caut pe domnul ,0 . -ără el îmi este peste putinţă să termin o poveste începută. Am cercetat si am răscolit toată călimara . Domnul ,0 a dispărut fără urme. 0nde să&l mai caut? 0nde ?0nde? Po ite#e$ ' H(&i%i$ ' Piete&i$ : 1ănuiam ' bănuiam că pe el îl cauţi. 2i ' află că nu&i în călimară . 2 in altă parte. S%iito!  3i / ştiţi cumva unde&i? 4  scriitorul se ridică în picioare    Po ite#e$ :  Ia loc ! H(&i%i$ :  #raba uneori stică treaba! To$te  2 mai puţin simplu dec t ti se pare' o să se întoarcă cu )reu înapoi. O duce prea bine acolo unde se află. 5&a în)răşat ' stă toată $iua picior peste picior si porunceşte . ,u&i mai aun)i nici cu prăina la nas/Pe ,0 l&a luat o fetiţă în braţe! S%iito! :  6um? Pe ,0 l&a luat o fetiţă in braţe ? Piete&i$ ' H(&i%i$ ' Po ite#e$   Da .Pe ,0 l&a luat o fetiţă în braţe . 7&a luat în braţe şi nu&i mai dă drumul. H(&i%i$  Dacă de pildă îi spune mama 8Pune masa!9 sau 8Adu apă !9 sau 8ătură !9 fetiţa care l&a luat pe ,0 in braţe parcă nici n&ar au$i. 2a aude ' dar cum să pună masa ' cum să aducă apă' cum să măture dacă are braţele ocupate cu ,0 ? Po ite#e$ :  Ori dacă ' de pildă 'bunica vine de la piaţă aduc nd două coşuri )rele' fetiţa care l& a luat pe ,0 în braţe nu&i iese în cale să&i desc:idă uşa; parcă nici n&ar vedea&o. De fapt' ea o aude' dar cum să&i desc:idă uşa bunicii ' c nd are braţele ocupate cu ,0. Piete&i$ :  Ori dacă ' de pildă ' o roa)ă o cole)ă să o aute să de$le)e o problemă la matematică ' fetiţei care l&a luat pe ,0 în braţe nici nu&i pasă . De fapt ' nu pot să cred că nu&i pasă ' dar are braţele ocupate cu ,0 . 6um să mai ia creionul în m nă şi s&o aute pe cole)a ? Po ite#e$ ' H(&i%i$ ' Piete&i$   Iată de ce ' credem că ,0' o să se întoarcă cu )reu înapoi . O duce  prea bine în braţele fetiţei .5tă la căldurică ' n&are nicio treabaă' e alintat şi răsfăţat . 5&a umflat ca un balon . B$ o&! :  Vă ro) ! Vă ro) ... <efu$ să fiu confundat cu acest domn /<efu$ ! <efu$ cu desăv rşire! 4 intră în căli#ară = 3i totuşi ce&i de făcut ? 6e&i de făcut ca să&l aduc pe domnul ,0 înapoi ? Vă repet că fără el povestea mea răm ne neterminată . &am împotmolit tocmai într&un loc unde am nevoie de el. %n poveste e>istă un băiat care trebuie să&i stri)e unui bătăuş 9,0 n&am să fu) ! ,0 mi&e frică de tine !9 5i fără ,0 iese cu totul altceva . Iese că băiatul este fricos . (rebuie să&l )asesc ! 0nde stă fetiţa care l&a luat în braţe ? 45criitorul ' Politeţea ' +ărnicia 'Prietenia se deplasea$ă la mar)inea scenei unde fetiţa stă cu ,0 in braţe = S%iito! : Iată&l ! ,0  ,u mă întorc ! ,icăieri n&am dus&o mai bine ca în braţele acestei fetiţe . ,u mă ru)a ! ,u ţipa! ,u te enerva ! ,u mă întorc ! M$*$ :  +ai ' scoală&te că e t r$iu ! Pune masa ! 2 aproape ora pr $ului . H$&i%i$ :  %ndată ! (se #i#ea ă punerea #esei    ( apare $unica cu două saco%e în #ână  B!&i%$ :  Ia&mi sacoşele !  Po itete$ :  %ndată !  ( Cele trei & H & , stau de vor$ă .'ine #a#a , $unica , si fetia. )a#a vine cu un cotor de var ă , un #ăr%i câteva nuci  M$*$ :  Ia cotorul acesta de var$ă ! Ia&l ! (are frumos ai aşe$at masa ! ( întinde cotorul către fetiă B!&i%$  Ia&l ! 2sti o fetiţă silitoare . (îi dă un #ăr  Co e+$ :  Am două nuci una mie si una ţie ! ( *etia întinde #âna %i ia cadourile .Nu tre$uia ,dar le iau . &oliteea ,Hărnicia si &rietenia stau si privesc .*etia ra#âne supărată %i luând  cadourile îi cade N+ din $re . criitorol se repede si îl ia    Feti#$   Of' l&am scăpat pe ,0 ! 6e mă fac fără el ? 2ra at t de bine cu el ,&am luat nici cadourile ! H(&i%i$ ' Piete&i$ 'Po ite#e$   Astă$i noi merităm darurile . 6 nd o să le meriţi tu 'n& o să ne atin)em de ce&i al tău . S%iito!   Acum ,0 este numai al meu .O să&l c:em pe cuv ntul PA,I6 să @l pă$ească straşnic ca nici o fetiţă să nu&l mai poată lua în braţe' să stea în călimară şi să vină numai c nd îl c:em. eu ' aşa cum îl c:em acum ca să&mi pot termina povestea . Feti#$  ,&o să&l mai iau pe ,0 în braţe niciodată! O să le aut de a$i înainte pe mama ' pe bunica şi pe prietenele mele. O să fiu :arnică ' politicoasă şi bună .Promit !!  (-n încheiere toate persona!ele vor for#a un cerc în !urul fetei si vor fredona un cântec   5e c ntă pe melodia 8 3colărei şi şcolăriţe 8 Dra)i copii ' luaţi aminte ' Pe părinţi să&i ascultaţi ! Pe dascăli să&i respectaţi ' 6 t mai bine să&nvăţaţi ! 5ă fiţi :arnici şi cuminţi ' 5ă&i iubiţi şi pe parinţi ' 5&aveţi multă sănătate ' ult noroc şi spor la toate !  L$ eve,ee  L$ eve,ee  .NV MARIA HORINCAR  /COALA 01VASILE ALECSAN2RI11 BAIA MARE
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks