Sbirka kretenu

Description
1. Sbírka Kreténů Upozornění: Jen pro silné povahy 2. Trochu piercingu nezaškodí ! 3. A co takhle ELFOVÉ? 4. A nebo zombieky ? 5. Nová móda: Tetování oka !!…

Please download to get full document.

View again

of 76
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 76

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Sbírka Kreténů Upozornění: Jen pro silné povahy
 • 2. Trochu piercingu nezaškodí !
 • 3. A co takhle ELFOVÉ?
 • 4. A nebo zombieky ?
 • 5. Nová móda: Tetování oka !!
 • 6. Nemáte zácpu ?
 • 7. A na konec lidi, kteří neveďí co se svým tělem dělat
 • 8. Bramborovou medaili Získává: Dvojí had
 • 9. Bronzovou medaili Získává Amputant
 • 10. Stříbrná medaile patří Dvojžaludu
 • 11. A VÍTĚZEM se stává sebevrah!!!
 • 12. TAK CO ??? • Líbilo? • Chcete se knim přidat? • Nebo radši zůstanete u normalních tetováni?
 • 13. • Pošli to všem ve svém seznamu ať ví jací můžou existovat kreténi na tomhle světě..
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks