САТНИЦА УТОРАК, II разред основне 09:30 11:30. V разред основне 12:30 13:45. I разред средње 15:00 16:15 - PDF

Description
УТОРАК, САТНИЦА II разред основне 09:30 11:30 V разред основне 12:30 13:45 I разред средње 15:00 16:15 II разред средње 17:30 20:00 (1 7) СРЕДА, I разред основне 09:30 10:30 IV

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Comics

Publish on:

Views: 62 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УТОРАК, САТНИЦА II разред основне 09:30 11:30 V разред основне 12:30 13:45 I разред средње 15:00 16:15 II разред средње 17:30 20:00 (1 7) СРЕДА, I разред основне 09:30 10:30 IV разред основне 11:30 13:30 II разред средње 15:00 16:15 (8 11) III разред средње 17:30 19:30 ЧЕТВРТАК, III разред основне 09:30 12:00 VI разред основне 13:30 14:45 IV разред средње 16:00 19:00 Завршни концерт и подела диплома одржаће се у петак, 22. јануара године у МШ Јосип Славенски,. Резултате такмичења можете погледати на сајту Школе Редослед наступа такмичара одређен је по азбучном реду, почевши од слова к 1 ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ уторак, Каламир Катја МШ Коста Манојловић Земун класа проф. Ивана Тодоровић Л. ван Бетовен: Сонатина G-dur I став Лемоан: Етида F-dur Чајковски: Болесна лутка и Луткин погреб од 09:30 2. Марић Лана ОМШ Теодор Тоша Андрејевић Рума класа проф. Маја Жмукић Ј. С. Бах: Менует g-moll Краус: Етида оп. 77 d-moll А. Шјапај: Перепелочка 3. Милутиновић Ива ОМШ Теодор Тоша Андрејевић Рума класа проф. Сања Пргоњић Гедике: Етида C-dur Џилок: Тужни валцер f-moll Џилок: На балету G-dur 4. Миљковић Миа класа проф. Драгана Павловић Черни: Етида оп. 849 C-dur бр. 16 Бетовен: Соната G-dur I став Шмиц: Мики Маус 5. Момчиловић Андреј ОМШ Станислав Бинички класа проф. Наташа Пандуровић Паулетић 2 Ј. Ф. Бургмилер: Парада коња Дусек: Сонатина Ј. С. Бах: Мали прелудијум од 10:00 6. Новаковић Маша ОМШ Петар Коњовић класа проф. Драгана Кесић Ф. Кулау: Сонатина C-dur I став оп. 20 бр. 1 Милетков: Слике с распуста избор комада 7. Опсеница Саша МШ Коста Манојловић Земун класа проф. Ирена Опаров Добрила Ј. С. Бах: Менует G-dur Д. Кабалевски: Сонатина оп. 27 a-moll В. Л. Џилок: Вилин коњиц e-moll В. Л. Џилок: Летња олуја а-moll В. Л. Џилок: Морски призор c-moll 8. Петровић Тамара ОМШ Петар Коњовић класа проф. Деана Прпић Бах: Менует g-moll Џилок: Напуштена балска дворана Џилок: Вилин коњиц Бургмилер: Балада c-moll 9. Поповић Матија МШ Коста Манојловић Земун класа проф. Радмила Пеурача Ј. С. Бах: Мали прелудијум c-moll Л. ван Бетовен: Сонатина G-dur 10. Радоњић Димитрије МШ Коста Манојловић 3 Земун класа проф. Анета Црнобрња Чимароза: Соната C-dur Бетовен: Сонатина F-dur Беркович: Варијације на паганинијеву тему 11. Релић Анђела МШ Петар Кранчевић Сремска Митровица класа проф. Маргита Вујовић Д. Кабалевски: Варијација на руску тему Мајкапар: Валцер од 10: Станковић Ивана ОМШ Теодор Тоша Андрејевић Рума класа проф. Маја Жмукић Ј. С. Бах: Менует c-moll М. Клементи: Сонатина оп. 36 бр. 3 C-dur I став Е. Дербенко: Мини валцер 13. Танасковић Андрија МШ Живорад Грбић Ваљево класа проф. Славица Крстић Ј. С. Бах: Менует g-moll Клементи: Сонатина оп. 36 бр. 2 G-dur Кабалевски: Коњичка 14. Цвјетићанин Сара О Нови Сад класа проф. Бојана Родић Ј. С. Бах: Менует d-moll И. Лотка - Калински: Сонатина C-dur I став В. Ребиков: Турски плес 15. Џигурски Дарија МШ Михаило Вукдраговић 4 Шабац класа проф. Милош Милутиновић Ј. С. Бах: Мали прелудијум d-moll И. Беркович: Варијације d-moll 16. Шаматић Ирина О Нови Сад класа проф. Сара Ћаћић Ј. С. Бах: Менует g-moll Х. Лемоан: Етида a-moll В. Ребиков: Турски плес од 11: Бабић Ива ОМШ Теодор Тоша Андрејевић Рума класа проф. Маја Жмукић Ј. С. Бах: Менует G-dur Гедике: Етида G-dur Џилок: Скица јесени 18. Војиновић Иван О Нови Сад класа проф. Ивана Поповић Ј. Хајдн: Сонатина C-dur I став К. Черни: Етида Ј. Беркович: Токатина 19. Врачарић Андријана МШ Мокрањац класа проф. Ружица Гојковић Ванхал: Сонатина F-dur I став Лешхорн: Етида d-moll Бургмилер: Балада 20. Грбић Урош МШ Коста Манојловић 5 Земун класа проф. Зорица Вукосављевић Гедике: Етида a-moll Беркович: Варијације на Паганинијеву тему Кабалевски: Спори валцер оп. 39 бр. 23 a-moll 21. Дакић Анастасија Лена ОМШ Петар Коњовић класа проф. Александра Поповић Бах: Менует G-dur Хелер: Етида оп. 45 бр. 2 a-moll Џилок: Скица јесени Џилок: Вилин коњиц 22. Димитријевић Ивана ОМШ Петар Коњовић класа проф. Маја Бован Хендл: Арија Гречанинов: Мазурка Бетовен: Сонатина G-dur I став 6 ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ уторак, од 12:30 1. Мијановић Нина ОМШ Петар Коњовић класа проф. Александра Бајлер Ј. С. Бах: Двогласна инвенција a-moll Ф. Бургмилер: Етида D-dur оп. 109 бр. 18 Ф. Шопен: Ноктурно Es-dur оп. 9 бр Опачић Милица МШ Коста Манојловић Земун класа проф. Синиша Радојчић Ф. Бургмилер: Етида оп. 109 бр. 10 C-dur Ф. Менделсон: Два клавирска комада 3. Охмут Ивана МШ Петар Кранчевић Сремска Митровица класа проф. Маргарита Вујовић В. А. Моцарт: Соната B-dur I став Равина: Етида h-moll оп. 50 Ф. Лист: Утеха 4. Петковић Дора О Нови Сад класа проф. Александра Вујовић Ј. С. Бах: Трогласна инвенција c-moll Јенсен: Етида fis-moll Жаданов: Прелид c-moll од 13:00 5. Спасојевић Ђурђина ОМШ Вук Караџић Лозница класа проф. Бојана Никић 7 Ј. С. Бах: Трогласна инвенција h-moll бр. 15 Крамер: Етида бр. 42 B-dur В. А. Моцарт: Соната КВ 332 F-dur I став 6. Стошић Магдалена МШ Мокрањац класа проф. Катарина Шандоров Ј. С. Бах: Двогласна инвенција бр. 12 a-moll Равина: Етида бр. 22 h-moll Ф. Шопен: Ноктурно оп. постх. c-moll 7. Вуцо Ања МШ Јосиф Маринковић класа проф. Вера Јашмак Крамер: Етида бр. 20 D-dur Хајдн: Соната e-moll I став Беркович: Токата 8. Живановић Лена МШ Владо Милошевић Бања Лука Република Српска Босна и Херцеговина класа Јасна Ђуровић, проф. Скарлати:Соната d-moll Л.1 Нојперт: Етида оп. 19 бр. 1 fis-moll Хајдн: Соната D-dur Xob. XVI/27 I став 9. Златковић Емилија класа проф. Маја Вуковић Беренс: Етида g-moll оп. 88 бр. 15 Моцарт: Соната C-dur КВ 330 I став Дебиси: Арабеска E-dur 8 ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ уторак, од 15:00 1. Лазић Каћа МШ Мокрањац класа проф. Катарина Шандоров Д. Скарлати: Соната К 450 g-moll Ј. Хајдн: Соната Хоб. XVI/51 бр. 61 D-dur I став К. Черни: Етида оп. 740 g-moll 2. Лопандић Стефан МШ Владо Милошевић Бања Лука Република Српска класа проф. Јасна Ђуровић Ј. С. Бах: Прелудијум и фуга c-moll ДТК 1 Бетовен: Соната оп. 10 бр. 1 c-moll I став Черни: оп. 740 Етида бр. 13 B-dur Шопен: Етида оп. 25 бр. 2 f-moll Рахмањинов: Прелид оп. 3 бр. 2 cis-moll 3. Стојчић Михаило класа проф. Драгана Павловић Шуман Паганини: Етида a-moll бр. 1 Клементи: Соната оп. 34 бр. 2 g-moll I став Чајковски: Медитација оп. 72 бр Цветковић Михајло класа проф. Маја Вуковић Моцарт: Соната D-dur КВ 311 I став Е. Табак: Кармен фантазија 5. Илић Теодора МШ Јован Бандур Панчево 9 класа проф. Габриела Динић Л. ван Бетовен: Соната оп. 2 бр. 1 f-moll I став К. Черни: Етида оп. 740 бр. 38 B-dur Ф. Шуберт: Емпромпти оп. 90 бр. 4 As-dur 10 ДРУГИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ уторак, од 17:30 1. Кончаревић Јована МШ Коста Манојловић Земун класа проф. Зорица Вукосављевић Л. ван Бетовен: Соната оп. 2 бр. 1 f-moll I став ф. Лист: Етида оп. 1 бр. 12 b-moll С. Рахмањинов: Прелид, оп. 3 бр. 2 cis-moll 2. Пажин Ива класа проф. Бојана Врачар Програм Мошковски: Етида g-moll Хајдн: Соната Es-dur I став 3. Прошић Сергеј МШ Мокрањац класа проф. Снежана Милосављевић Л. ван Бетовен: Соната G-dur оп. 31 Скрјабин: Прелиди оп. 11 бр. 10, бр. 20, бр. 23 Ф. Шопен: Етида c-moll оп. 25 бр. 12 од 18:30 4. Радојевић Марица МШ Мокрањац класа проф. Ана Павловић Л. ван Бетовен: Соната оп. 14 бр. 1 E-dur I став Ј. С. Бах: Прелудијум и фуга бр. 12 f-moll 2 св. Ф. Лист: Етида бр. 9 As-dur 5. Станковић Марија Музичка школа Ниш Ниш класа проф. Вања Јелић 11 Ф. Менделсон: Етида f-moll Ј. Хајдн: Соната F-dur I став С. Рахмањинов: Хумореска оп. 10 бр. 5 трајање: 12 минута 6. Ступар Мина класа проф. Анђелка Новаковић Бетовен: Соната оп. 2 бр. 3 I став Шопен: Етида оп. 10 бр. 8 Шопен: Скерцо h-moll оп. 20 бр Татић Наталија класа проф. Татјана Ђорђевић Бах: Италијански концерт I став Моцарт: Соната A-dur К 331 I став Клементи: Етида fis-moll 12 ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ среда, од 09:30 1. Каурин Нађа ОМШ Петар Коњовић класа проф. Маја Бован Бастијен: Караван камила Агеј: У циркусу Левидова: Етида C-dur Петровић: Кукавица 2. Мазнејкова Ана ООМУ Боро Џони Струмица Република Македонија класа проф. Ленче Мазнејкова и проф. Зоран Мазнејков Ј.Ванхал: Сонатина F-dur I став Ј. С. Бах: Менует G-dur Г. Ф. Бургмилер: Етида оп. 100 бр. 6 С. Мајкапар: У врту 3. Манчић Марија МШ Ватрослав Лисински класа проф. Марина Костић Ј. Хајдн: Менует G-dur Н. Некрасов: Сонатина e-moll I став Ф. Бургмилер: Етида Игра вила 4. Марјановић Јелена ОМШ Теодор Тоша Андрејевић Рума класа проф. мр Бојана Пантелић Петровић Л. ван Бетовен: Игра Томсон: Мали Пингвин Томсон: Гитара Томсон: Шведска игра Арон: Индијанска ратна игра 13 5. Станковић Доротеа МШ Ватрослав Лисински класа проф. Елена Шевер Ј. Бастиен: Караван камила К. Вилтон: Сонатина Д. Агеј: У циркусу 6. Стојадиновић Хреља МШ Ватрослав Лисински класа проф. Ранка Петровић Брум: Залазак Сунца Палмер: Калипсо румба Милетков: У пећини 7. Стојановић Сара ОМШ Петар Коњовић класа проф. Маја Бован Берштајн: Цигански карневал Гурлит: Етида Вебер: Песма сирене од 10:00 8. Томић Магдалена МШ Мокрањац класа проф. Катарина Шандоров Г. Ф. Хендл: Чакона G-dur Тh. Masson: Мали прелид, Матадор C-dur J. M. William: Зекини несташлуци и бекство a-moll 9. Бајева Марија О Нови Сад класа проф. Анђелка Симикић Ј. С. Бах: Менует d-moll В. Џилок: Одмор у Паризу Беркович: Етида g-moll 14 10. Ђоковић Константин МШ Коста Манојловић Земун класа проф. Синиша Радојчић Д. Кабалевски: Спори валцер оп. 39 бр. 2 П. И.Чајковски: Болесна лутка Д. Кабалевски: Бајка оп. 27 бр Живковић Ива МШ Станковић класа проф. Светлана Миливојевић Ј. Кршић: Почетна школа за клавир Вежбе бр. 47, 56, 62, 75 и Јанчић Милана ОМШ Теодор Тоша Андрејевић Рума класа проф. Маја Жмукић А- Булард: Туга и радост М. С. Холст: Пирати Џ. Ласт: Месечина на пучини Шмиц: Мики Маус 13. Јовановић Страхиња МШ Михаило Вукдраговић Шабац класа проф. Ивана Гератовић Д. Скарлати: Арија Ј. Хајдн: Сонатина G-dur Шуровски: Тема са варијацијама 15 ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ среда, Милојковић Огњен ОМШ Владимир Ђорђевић класа проф. Љубинка Плазинић Хајдн: Соната F-dur Хоб. XVI/23 I став Черни: Етида оп. 299 бр. 37 As-dur Шопен: Ноктурно cis-moll постх. од 11:30 2. Мићовић Ана класа проф. Маја Вуковић Черни: Етида B-dur оп. 299 бр. 31 Беркович: Варијације на Паганинијеву тему 3. Пајић Марија ОМШ Вук Караџић Лозница класа проф. Бојана Никић С. Хелер. Етида оп. 90 бр. 2 a-moll Ј. Хајдн: Соната G-dur I став Хоб. XVI/27 Е. Григ: Ноктурно оп. 54 бр Садиковић Ника класа проф. Љиљана Јевтић Бах: Прелудијум D-dur Нојперт: Етида оп. 17 бр. 5 A-dur Григ: Лептир Славенски: Песме и игре са Балкана: - из Хрватске - из Србије Дуње ранке 5. Смиљанић Дора МШ Владо Милошевић Бања Лука од 12:00 16 Република Српска класа: Јасна Ђуровић, проф. Ј. С. Бах: Двогласна инвенција бр.1 C-dur Хајдн: Соната G-dur I став HOB XVI/27 Черни: оп. 299 Етида бр. 2 C-dur 6. Тишма Марко МШ Михаило Вукдраговић Шабац класа проф. Бојана Совиљ Ј. С. Бах: Двогласна инвенција бр. 4 Ј. Хајдн: Соната e-moll Хоб. XVI/34 I став Ф. Бургмилер: Етида g-moll Вазудшне Виле 7. Томић Зоја ОМШ Владимир Ђорђевић класа проф. Биљана Марјановић К. Черни: Етида оп. 299 бр. 21 c-moll Ј. С. Бах: Двогласна инвенција бр. 1 C-dur Л. ван Бетовен: Соната оп. 79 G-dur I став 8. Бугарчић Тијана класа проф. Татјана Мићовић Равина: Етида a-moll оп. 50 Бетовен: Соната G-dur оп. 49 бр.2 Славенски: Српско коло и Румунска игра 9. Варагић Јована МШ Исидор Бајић Нови Сад класа проф. Соња Мушикић Ј. С. Бах: Мали прелудијум F-dur Ф. Бургмилер: Етида оп. 109 бр. 18 И. Беркович: Токата од 12:30 17 10. Веселиновић Маша ОМШ Станислав Бинички класа проф. Маја Рудић Ј. Хајдн: Соната D-dur I Hob. XVI/14 К. Черни: Етида c-dur оп. 299 II св. Ф. Шопен: Валцер h-moll оп. 69 бр Врачарић Марина МШ Мокрањац класа проф. Ружица Гојковић Бах: Мали прелудијум c-moll Моцарт: Соната КВ 545 C-dur Равина: Етида h-moll 12. Ђапић Тара класа проф. Драгана Павловић Кабалевски: Етида а-дур Пиецонка: Тарантела 13. Ђошев Ана ОМШ Станислав Бинички класа проф. Катарина Тимотијевић Л. ван Бетовен: Соната оп. 49 бр. 1 g-moll I став Г. Ф. Хендл: Свита d-moll HWV 437 Сарабанде К. Черни: Етида оп. 299 B-dur бр Ђукнић Милена ОМШ Владимир Ђорђевић класа проф Биљана Марјановић Ф. Бургмилер: Етида оп 105
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks