SAP SÜREÇ VE KURUMSAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI SERVİSLERİ İLE SAĞLIKLI PROJELER - SAP

Description
1. SAP FORUM ANKARA Dijital Ekonomi Çağı SAP SÜREÇ VE KURUMSAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI İLE SAĞLIKLI PROJELER Konuşmacı Adı : Dr. Serdar Kebapcı Firma Adı :…

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 2 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. SAP FORUM ANKARA Dijital Ekonomi Çağı SAP SÜREÇ VE KURUMSAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI İLE SAĞLIKLI PROJELER Konuşmacı Adı : Dr. Serdar Kebapcı Firma Adı : SAP
 • 2. Dönüşüm Geçmiş, Bugün ve Gelecek
 • 3. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3 Endüstriyel Devrimler Devrim Yıl Gerçekleşen Buhar, su ve mekanik üretim elemanları İşgücünün sınıflandırılması, elektrik ve seri üretim Elektronik, bilişim teknolojileri ve üretimde otomasyon Siber-fiziksel sistemler
 • 4. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4 Gelecek Ne Zaman Gelecek? Bilgi ve iletişim sektöründen 800 yönetici ve uzmanın katılımıyla 2025 itibariyle teknolojinin ulaşması beklenen dönüm noktaları Katılımcıların yüzdesi İnsanların %10’u internete bağlı giysiler taşıyacak ABD’nin ilk robot eczacısı göreve başlayacak 3B-baskı üretimi ilk otomobil yola çıkacak Tüketici ürünlerinin %5’i 3B-baskı ile üretilecek Nüfusun %90’ı sürekli internet erişimine sahip olacak ABD’deki tüm otomobillerin %10’u sürücüsüz araç olacak İlk 3B-baskı ile üretilmiş karaciğer nakli gerçekleştirilecek Evlerdeki internetin %50’den fazlası aletler ve cihazlar için olacak 50,000’den fazla nüfusu olan ve hiç trafik lambası bulunmayan ilk şehir Şirket yönetim kurulunda ilk yapay zeka makinenin görev alması Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Technology Tipping Points and Societal Impact Report, 2015
 • 5. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5 Her kuruluş dijital dönüşümü planlamalı YENİ TEKNOLOJİLER YENİ DEĞER KAYNAKLARI YENİ PAZARLAR YENİ İŞ MODELLERİ YENİ TRENDLER DIGITAL CORE YENİDEN HAYAL ET Yeni dijital rakipler ortaya çıkmadan önce organizasyonlar yol haritalarını yansıtacakları yeni işletme kurgusunu düşünmeli ve proaktif olarak geliştirmelidir
 • 6. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6 ETKENLER FAYDALAR Teknoloji Kârlılık Çeviklik & Gerçek Zaman Müşteri Sadakati Çalışan Sadakati DİJİTALLEŞME ALANLARI DİJİTAL İŞ MODELLERİ DİJİTAL İŞ SÜREÇLERİ DİJİTAL İŞ Yatırımlar Dijital Hizmetler Davranışlar Giriş Engelleri Neden ŞİMDİ Dijital diyoruz?
 • 7. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7 KARMAŞIK IŞ SÜREÇLERI KARMAŞIK TEKNOLOJI KARMAŞIK KARAR SÜREÇLERI reimagine simplify run simple BULUT SOSYAL AĞLAR MOBİLİTE NESNELERİN İNTERNETİ BÜYÜK VERİ İŞ AĞLARI Teknoloji *Global Simplicity Index, 2013 VİZYON İnovasyon Bariyerleri
 • 8. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8 KEŞFETYENİDEN HAYAL ET DÖNÜŞTÜR İŞLET  Açık fikirli  Yaratıcı  Talebe odaklı  Alışkanlıklardan uzak  Hayır demekten çekinmeden  Başarısızlıktan korkmadan  Destekçileri kullanarak  Erken seçimlerden kaçınarak  Planla-inşa et-işlet  Zamanında, bütçe içinde  Rasyonel düşünce  Başarısızlığa engel olarak  Operasyonel maliyet odaklı  İş bitirici yaklaşım  Sürekli gelişim  Kesintiye izin vermeden Tasarımcı Yenilikçi Dönüştürücü Operatör Başarılı Dijital İşletme Kurgusu
 • 9. SAP Dönüşüm Yönetimi Business Transformation Services MaxAttention Next Generation
 • 10. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10  Yıkıcı İş Modelleri  Dijitalleşme  İşletme ve BT’nin Karmaşıklığı  İnovasyon Hızı SAP Danışmanlık Değer Kurgusu SAP ile Sadeleştirilmiş Birliktelik Run Simple with Service and Support İnovasyonu Hızlandır İşletmeyi Sadeleştir BT’yi Sadeleştir  Business Model Innovation  Digital Transformation  Innovation Roadmap  Co-Innovation  Streamline Processes & Decision Making  Real Time Business  Shared Services  System Landscape Optimization & Re- platforming  Safeguard IT Programs  IT Operations Excellence  One Service & Support Lead  Central Control Centre (ICC, OCC, MCC)  Simplified, global Portfolio, Contracting & Pricing  Karlı Büyüme  Yeni İş Fırsatları  Değere Hızlı Ulaşma  Düşük Sahip Olma Maliyeti
 • 11. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11 Adım 1 Dijital Yetkinlikler Adım 2 Olgunluk Modelleri ve Ölçümleme Adım 3 İşletme Senaryoları Adım 4 Dönüşüm Yol Haritası Dijital Yetkinlik Kurgusu
 • 12. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12  Yıkıcı İş Modelleri  Dijitalleşme  İşletme ve BT’nin Karmaşıklığı  İnovasyon Hızı SAP Danışmanlık Değer Kurgusu SAP ile Sadeleştirilmiş Birliktelik Run Simple with Service and Support İnovasyonu Hızlandır İşletmeyi Sadeleştir BT’yi Sadeleştir  Business Model Innovation  Digital Transformation  Innovation Roadmap  Co-Innovation  Streamline Processes & Decision Making  Real Time Business  Shared Services  System Landscape Optimization & Re- platforming  Safeguard IT Programs  IT Operations Excellence  One Service & Support Lead  Central Control Centre (ICC, OCC, MCC)  Simplified, global Portfolio, Contracting & Pricing  Karlı Büyüme  Yeni İş Fırsatları  Değere Hızlı Ulaşma  Düşük Sahip Olma Maliyeti
 • 13. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13 Business Transformation Management Methodology (BTM²) Dönüşüm Disiplini
 • 14. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14 BTM2 Kurgu Yönetimi İskeletin kurgulanması, disiplinlerin orkestrasyonu, bağımlılıkların anlaşılması, … Program/ Proje Yönetimi Standardın belirlenmesi, kapsamın yönetilmesi, maliyetin yönetilmesi, kaynakların yönetilmesi, … Strateji Yönetimi  Vizyonun belirlenmesi  Strateji tanımı  … Süreç Yönetimi  Süreçlerin tanımı  Farklılıkların ve zayıf noktaların belirlenmesi  Süreçlerin iyileştirilmesi  Süreçlerin uygulanması  … Değişim Yönetimi  Değişimin sebeplerinin tanımlanması  Değişim gereksiniminin belirlenmesi  Değişimin gerçekleştirilme si  … Risk Yönetimi  Risklerin tanımlanması  Risklerin yönetilmesi  Kalitenin belirlenmesi  Kalitenin ölçülmesi  … BT Dönüşüm Yönetimi  BT ihtiyaçlarının tanımlanması  Stratejinin belirlenmesi  Yol haritasının hazırlanması  … Değer Yönetimi  Faydaların belirlenmesi  Gerçekleştirme planı  Faydaların gerçekleştirilme si  Değerlendirme sonuçları  … Yetkinlik ve Bilgi Yönetimi  Eğitim kavramının tanımlanması  Eksiklerin belirlenmesi  Kavramların geliştirilmesi  Kavramların uygulanması  … Business Transformation Management Methodology (BTM²) Dönüşüm Disiplini
 • 15. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15  Yıkıcı İş Modelleri  Dijitalleşme  İşletme ve BT’nin Karmaşıklığı  İnovasyon Hızı SAP Danışmanlık Değer Kurgusu SAP ile Sadeleştirilmiş Birliktelik Run Simple with Service and Support İnovasyonu Hızlandır İşletmeyi Sadeleştir BT’yi Sadeleştir  Business Model Innovation  Digital Transformation  Innovation Roadmap  Co-Innovation  Streamline Processes & Decision Making  Real Time Business  Shared Services  System Landscape Optimization & Re- platforming  Safeguard IT Programs  IT Operations Excellence  One Service & Support Lead  Central Control Centre (ICC, OCC, MCC)  Simplified, global Portfolio, Contracting & Pricing  Karlı Büyüme  Yeni İş Fırsatları  Değere Hızlı Ulaşma  Düşük Sahip Olma Maliyeti
 • 16. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16 • Değer Realizasyonunu Hızlandırın En yeni SAP inovasyonlarından ilk yararlananlardan olun • Yazılım-Hizmet Oranını Dengeleyin İhtiyacınız olanı tam zamanında uygulayın • SAP ile İnovasyon Yaratıcı fikirleri yeni iş modellerine dönüştürün • Deneyimimizden Yararlanın SAP en iyi uygulamalarına dayalı örneklerden faydalanın • İş Sürekliliği Sağlayın 24 saat x 7gün destek sunan global servis ağından yararlanın • Her Gün Değer Üretin Yatırımınızın değerini zirveye taşıyın • İşletme Süreçlerinizi Geliştirin İşletmenizin değerini artırın İşletme & BT sadeleşsin ve inovasyon hızlansın: SAP MaxAttention SÜREKLİ VE STRATEJİK – SÜRDÜRÜLEBİLİR BİRLİKTELİK FAYDALAR DestekGeliştirmeDanışmanlık EğitimÖzel Geliştirme+ UZMANLARDAN OLUŞAN AĞ İŞLETME & BT SADELEŞTİR HERŞEYİ YENİDEN HAYAL ET İNOVASYONU HIZLANDIR
 • 17. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17 SAP Kurgunuzu Fabrika gibi İnşa Edin ve Yönetin İşletmede İnovasyon BT Maliyetleri Build SAP like a Factory Innovation Control Center ile değer zincirinin geliştirilmesi, inovasyon maliyetinin düşürülmesi ve değerin daha hızlı elde edilmesi Run SAP like a Factory Operations Control Center ile uçtan uca entegre uygulama yaşamdöngüsü yönetimi ile toplam operasyon maliyetinin azaltılması Uygulama Eforunun AZALTILMASI İnovasyon Yeteneğinin ARTIRILMASI Değere Ulaşımın HIZLANDIRILMASI Proje Risklerinin DÜŞÜRÜLMESİ Sahiplenme Maliyetinin KÜÇÜLTÜLMESİ Innovation Control Center Build SAP like a Factory Run SAP like a Factory Hazırlık (Plan & Discover) İnşa (Enhance & Test) Uygulama (Final Prep & Go-Live) Yürütme (Operate & Optimize) Kapsam (Prototype & Validate) Operations Control Center
 • 18. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18 Kontrol Merkezi Kurgusu Merkezi yönetim yapısı Global deneyimlere tek kaynaktan erişim "One service & support" portföyü SAP MISSION CONTROL CENTER SAP’s back office Danışmanlık Geliştirme DestekEğitim Diğer.  Değerin gerçekleştirilmesinin hızlandırılması  Yenilikçi buluşlar  Toplam sahip olma maliyetinin azaltılması  Gereksiz değişikliklerin elenmesi INNOVATION CONTROL CENTER OPERATIONS CONTROL CENTER  İşletme süreçlerinin geliştirilmesi ile daha fazla değer üretimi  Maliyetin düşürülmesi be otomasyon ile verimlilik  İş sürekliliğinin geliştirilmesiSAP’s front office
 • 19. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19 SAP Danışmanlık Değer Kurgusu  Yıkıcı İş Modelleri  Dijitalleşme  İşletme ve BT’nin Karmaşıklığı  İnovasyon Hızı SAP ile Sadeleştirilmiş Birliktelik Run Simple with Service and Support İnovasyonu Hızlandır İşletmeyi Sadeleştir BT’yi Sadeleştir  Business Model Innovation  Digital Transformation  Innovation Roadmap  Co-Innovation  Streamline Processes & Decision Making  Real Time Business  Shared Services  System Landscape Optimization & Re- platforming  Safeguard IT Programs  IT Operations Excellence  One Service & Support Lead  Central Control Centre (ICC, OCC, MCC)  Simplified, global Portfolio, Contracting & Pricing  Karlı Büyüme  Yeni İş Fırsatları  Değere Hızlı Ulaşma  Düşük Sahip Olma Maliyeti
 • 20. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Teşekkürler İletişim Bilgileri: Dr. Serdar Kebapcı Business Transformation Services serdar.kebapci@sap.com
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks