SAP PERAKENDE ZİRVESİ 2015 - E-TİCARET PLATFORMLARINDA TEKNOLOJİ İLE ÖLÇEKLENEBİLİRLİK VE MÜŞTERİ DENEYİMİ YÖNETİMİ - BİMSA

Description
e-Ticaret ürün ve satış yaşam döngüsünde teknolojinin rolü ve fark yaratabildiği alanlara değineceğimiz bu sunumda Türkiye'nin önemli markalarından örneklerle platform çözümlerini aktaracağız.

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 3 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 1Internal
 • 2. SAP PERAKENDE ZİRVESİ 14 Mayıs 2015, Perşembe The Grand Tarabya Hotel, İstanbul E-TİCARET PLATFORMLARINDA TEKNOLOJİ İLE ÖLÇEKLENEBİLİRLİK VE MÜŞTERİ DENEYİMİ YÖNETİMİ ERDEM ILHAN
 • 3. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3Internal Gündem Türkiye’de E-Ticaret E-Ticaret Müşteri Deneyimi Ölçeklenebilir Platformlar Bimsa E-Ticaret Çözümleri Bimsa Hakkında
 • 4. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4Internal Türkiye’de E-Ticaret Ekosistem
 • 5. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5Internal Türkiye’de E-Ticaret Pazar • 14 milyar TL B2C pazar büyüklüğü • 10 milyon e-ticaret kullanıcısı • 25 milyon kredi kartı kullanıcısı • 36 milyon internet kullanıcısı • 12 milyon mobil internet kullanıcısı • %1,3 online perakende’nin perakende içindeki payı Zamanla konsolide olan pazarlarda ilk 3 oyuncu pazar payının çoğunluğunu almakta
 • 6. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6Internal Müşteri Deneyimi Değişim Kontrol artık müşteride; İhtiyaçlar değişiyor;
 • 7. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7Internal Katalog ve ürün, içerik yönetimi Fiyatlandırma ve promosyonlar Dijital pazarlama Sipariş yönetimi Ödeme ve teslimat Müşteri hizmetleri Tedarikçi yönetimi Müşteri Deneyimi 3600 Web - Mobil Ödeme, Fraud Kontrol Arama, ürün inceleme, satın alma ERP, Muhasebe Operasyon Müşteri Hizmetleri Depo, Tedarikçi Ürün temini Çağrı Merkezi Kategori, Satış Dijital Pazarlama Kargo SEO, Trafik Teknoloji
 • 8. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8Internal Müşteri Deneyimi Teknoloji ile Fark Yaratmak Ürün ve İçerik Yönetimi • IT bağımsız iş süreci yönetimi • Yüksek hacimde ürün verisi yönetimi • Ürün içerik zenginleştirme ve tekilleştirme Fiyatlandırma ve Promosyonlar • Alternatif fiyatlandırma algoritmaları • Dinamik fiyatlandırma • Lokal pazar promosyon yapıları Dijital Pazarlama • IT bağımsız dijital iş ortağı yönetimi • SEO yönetimi, sosyal medya, ürün arama ve pazarlama Sipariş Yönetimi • Tedarik ve sevk yönetimi • Müşteri bilgilendirme süreç yönetimi Ödeme ve Teslimat • Kolay ödeme deneyimi ve alternatif ödeme sistemleri • Müşteri beklenti yönetimi Müşteri Hizmetleri • İptal ve iade yönetimi • Assisted satış ve problem çözümü Tedarikçi Yönetimi • KPI ve performans yönetimi • Operasyon ve tedarikçi iletişimi • Tedarikçi / Satıcı analitik desteği
 • 9. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9Internal Müşteri Deneyimi Teknoloji ile Fark Yaratmak Click & Collect:
 • 10. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10Internal Müşteri Deneyimi Teknoloji ile Fark Yaratmak Site içi arama:
 • 11. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11Internal Müşteri Deneyimi Teknoloji ile Fark Yaratmak İçerik:
 • 12. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12Internal Müşteri Deneyimi Teknoloji ile Fark Yaratmak Kişiselleştirilmiş öneriler:
 • 13. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13Internal Müşteri Deneyimi Teknoloji ile Fark Yaratmak Ödeme:
 • 14. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14Internal Ölçeklenebilir Platformlar Yaklaşım Ek mağazalar Süpermarket platform Elektronik kategori platform Çoklu kategori platform Front-end  Kullanıcı deneyimi  Mobil uygulamalar  Dijital pazarlama ve içerik  Kategori ve satış yönetimi  Müşteri yönetimi  Sosyal ağlar  Analitik araçlar  Kişiselleştirme  Promosyon ve kampanyalar  Arama motoru  Tavsiye motoru Back-end  Call center yönetimi  Ürün ve katalog yönetimi  Sipariş yönetimi  Finansal mutabakat  Raporlama  Tedarikçi mağaza yönetimi  Komisyon yönetimi  Tedarikçi performans yönetimi  Envanter yönetimi  Fatura yönetimi  Teklif yönetimi 1 2 3 API odaklı yaklaşım: Multi-tenancy:
 • 15. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15Internal Ölçeklenebilir Platformlar Hybris Yaklaşım • Platform vs. «Custom» yazılım • İhtiyaç analizi • Referanslar • Platform PoC Platform seçimi • Ölçeklenebilirlik • Esnek ürün yönetimi • Genişletilebilirlik, çeviklik • Güncel ve yalın teknoloji • Entegrasyon kolaylığı
 • 16. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16Internal Bimsa E-Ticaret Çözümleri Öne çıkan çalışmalarımız • Teknosa omni-channel projeleri (click&collect, outlet satışlar, mağaza stoklarından satış vb.) • Kliksa pazaryeri transformasyon projesi • Kliksa ve Teknosa mobil uygulama projeleri • Carrefoursa.com proje yönetimi • Kullanıcı deneyimi geliştirmeleri • E-Ticaret ödeme sistemleri altyapı geliştirmeleri • TeknosaMobil altyapı geliştirmeleri 40+ teknoloji uzmanı ile hızla büyüyen genç bir kadro oluşturulmaktadır. • Yazılım geliştirme uzmanları • Test uzmanları • İş analistleri • Proje yöneticileri
 • 17. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17Internal Bimsa Bimsa Hakkında • Kuruluş; 1975 • Sektörler; Üretim, Enerji, Finans, Perakende • Değerler; Güven, Tecrübe, Yenilikçilik • İş alanları; Uygulama geliştirme, SaaS, Sistem Entegrasyonu, Outsourcing, Proje Yönetimi, Profesyonel Hizmetler, Endüstriyel Otomasyon • Mayıs 2014 itibari ile Sabancı Holding Perakende ve Sigortacılık Grup’una dahil oldu
 • 18. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Teşekkürler Contact information: Erdem Ilhan E-Ticaret Çözümleri Direktörü erdem.ilhan@bimsa.com.tr
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks