SAP İNOVASYON FORUM 2015 - VESTEL SMP (SAP MOBILE PLATFORM) PROJESİ - VEKTORA

Description
1. SAP İNOVASYON FORUM Vestel Mobil Servis Uygulaması Melih Sarıkaya 2. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2Internal Agenda Vestel …

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 2 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. SAP İNOVASYON FORUM Vestel Mobil Servis Uygulaması Melih Sarıkaya
 • 2. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2Internal Agenda Vestel  Vestel Hakkında  Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı  Vestel Müşteri Hizmetleri Vektora  Vektora Hakkında Neden SAP Mobile Platform?  Eski mobil uygulamamız  Vestel Mobil Servis Uygulaması  Neden Vektora?  Kazanımlarımız
 • 3. Vestel
 • 4. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4Internal Vestel Hakkımızda  Kuruluş Yılı : 1984  Zorlu Holding bünyesine geçiş : 1994  13’ü yurtiçi 13’ü yurtdışı olmak üzere toplam 26 şirket  Tüketici elektroniği, beyaz eşya, bilgi teknolojileri ve dijital alanlarında geniş ürün yelpazesi  13 bini aşkın çalışanımız, 1.500 satış noktamız, 320 satış sonrası merkezimiz ve binlerce yan sanayi çalışanımız sayesinde 30 bin kişiye gelir kaynağı yaratıyoruz  Avrupa’nın tek alan üzerinde kurulu en büyük üretim kompleksi  Yılda 35 milyonun üzerinde elektronik cihaz
 • 5. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5Internal Vestel Hakkımızda
 • 6. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6Internal Vestel Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı  650+ BT Projesi  Teknoloji Geliştirme  Proje Yönetim Ofisi  Altyapı Yönetimi  Kurumsal Kaynak Planlama, İş Analitikleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi…  SAP Mobile Platform
 • 7. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7Internal Vestel Vestel Müşteri Hizmetleri  AMACIMIZ Öncü ve beklentinin ötesinde hizmetlerle Türkiye’de bir numara olmak.  GÖREVİMİZ Beklentiyi memnuniyete, memnuniyeti teşekküre dönüştüren güven duyulan hizmetler sunmak.
 • 8. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8Internal Vestel Vestel Müşteri Hizmetleri  Hızlı-Akıllı-Dost Ürünler ve Hizmetler  Teknolojik Araçlar : – Mobil uygulamalarla online hizmet – Web tabanlı servis uygulamaları – Uzaktan eğitim sistemleri  Organizasyon : – Servis Geliştirme – Servis Operasyon – Çağrı Merkezi – Kalite ve Eğitim – Teknik Müdürlük – Lojistik Müdürlüğü
 • 9. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9Internal Vestel Vestel Müşteri Hizmetleri  320 aktif servis noktası  4000+ servis personeli, 2000 Saha Teknisyeni  >16.000.000 Müşteri kaydı  Günlük ortalama 5000 yeni müşteri kaydı  >120.000 malzeme ana verisi  >100.000 yedek parça  >15.000 ürün  >400 işçilik, >20 garanti malzemesi
 • 10. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10Internal Vestel Vestel Müşteri Hizmetleri  Randevu verme süresi : max 2 saat  İlk Ziyaret Süresi : max 24 saat  Problem Çözme Süresi: max 3 gün  Günlük ortalama 5000 yeni müşteri kaydı Hedef : %100 Müşteri Memnuniyeti
 • 11. Vektora
 • 12. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12Internal Vektora Hakkımızda +170 +300+200 Danışman Proje Tecrübesi Mutlu Müşteri 2003 Kuruluş 2010 Microsoft Partner 2011 SAP Kanal Partneri 2012 SAP Servis Partneri 2013 SAP Gold Partneri 2014 SOA Partnerliği İstanbul İzmir Microsoft Gold Partneri 12 yıldır SAP ve Microsoft Teknolojileri üzerine yazılım ve danışmanlık hizmetleri
 • 13. Neden SAP Mobile Platform?
 • 14. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14Internal Neden SAP Mobile Platform? Eski mobil uygulamamız Motorola MC65 El Terminalleri üzerinde Windows Mobile 6.5 işletim sistemi için hazırlanmış olan Mobile CRM Servis teknisyenleri aşağıdaki fonksiyonları gerçekleştirebilmektedir; Ziyaret öncesi müşteri arama İşi üstlenme, işe başlama ve işi bitirme senaryolarını Ürün tanımlama Ürün arama Ürün dokümanları görüntüleme Yedek parça fotoğrafı görüntüleme Yedek parça stok durumu sorgulama
 • 15. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15Internal Neden SAP Mobile Platform? Eski mobil uygulamamız
 • 16. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16Internal Neden SAP Mobile Platform? Eski mobil uygulamamız
 • 17. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17Internal Neden SAP Mobile Platform? Eski mobil uygulamamız
 • 18. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18Internal Neden SAP Mobile Platform? Vestel Mobil Servis Uygulaması Vestel markalı akıllı cihazların kullanımı ile marka bütünlüğünü sağlamak
 • 19. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19Internal Neden SAP Mobile Platform? Vestel Mobil Servis Uygulaması
 • 20. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 20Internal Neden SAP Mobile Platform? Vestel Mobil Servis Uygulaması Agentry Platformu Sayesinde, Vestel Telefonları üzerinde • 115.000 Ürün ve 500.000 Arıza Semptom verisi • Offline veri girişi
 • 21. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 21Internal Neden SAP Mobile Platform? Neden Vektora? Başarılı proje yönetimi Hızlı implementasyon desteği Teknik bilgi birikimleri ve proje yönetim tecrübeleri Çözüm odaklı çalışma Yüksek profilde danışmanlar
 • 22. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 22Internal Neden SAP Mobile Platform? Kazanımlarımız Offline çalışabilme Veriye akıllı telefon üzerinden hızlı erişim Kaynak sistemde performans kazanımı Kullanıcı merkezli ara yüzler İşlemlerin basitleşmesi ve iş hacminin artması Çoklu platform desteği Yönetim, bakım ve desteğin sadeleşmesi
 • 23. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Teşekkürler Contact information: Melih Sarıkaya Teknoloji Geliştirme Müdürü Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. (554) 776 63 11
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks