SAP FORUM İSTANBUL 2016 - YAŞAR HOLDİNG BAŞARI HİKAYESİ

Description
Yaşar Holding’in gıda ve boya sektörlerinde ülkeye yayılmış geniş dağıtım ağının ve çeşitli sektörlerdeki üretim tesisleri için sıradışı tedarik ağının ve talep tahminlerinin yönetimi SAP Demand Planning uygulaması kullanılarak planlanmaktadır. Yaşar Holding anlık arz/talep dengesini ise Tedarik Ağı Planlama modülü kullanılarak izlenmektedir. Yaşar Holding’in başarı hikayesini paylaşacağı bu oturumu kaçırmayın.

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 32 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. SAP FORUM İSTANBUL Reimagine Business for the Digital Economy SAP SCM-APO DP & SNP Konuşmacı Adı : Sinan Setkaya Firma Adı : YAŞAR Holding - ASTRON
 • 2. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2 Gündem Yaşar Holding Hakkında Şirketler Tarihçe İhtiyaçlar, Hedefler DP & SNP Projesi Uygulamaları DP & SNP Projesi ile Sağlanan Kazanımlar Soru / Yanıt
 • 3. Yaşar Holding Hakkında
 • 4. Yaşar Holding Hakkında Boya Gıda & İçecek Temizlik Kağıdı, Ticaret & Turizm  DYO MATBAA (Matbaa Mürekkepleri)  DYO BOYA (Boya)  DYO-BALKAN Srl (Boya-Romanya)  KEMIPEX Joint Stock Co (Boya & Matbaa Mürekkepleri-Rusya)  MTP Co (Boya-Mısır)  PINAR SÜT (Süt ve süt ürünleri)  PINAR ET (Et ve et ürünleri)  PINAR SU (Su)  PINAR FOODS (-Almanya)  YBP (Satış & Dağıtım)  ÇAMLI YEM (Tarım)  HDF Fzco (Satış&Dağ..-Dubai)  VİKİNG (Temizlik Kağıdı)  ALTIN YUNUS (Turizm)  YAŞAR DIŞ TİCARET (Dış Ticaret)  YADEX (Dış Ticaret- Almanya)  DESA ENERJİ (Enerji  BİNTUR (Turizm Acentası)  YABİM (Bilgi Teknolojileri)
 • 5. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5 Yaşar Holding Hakkında Yaşar Toplulugu 70 yıldır Türk özel sektörünün gelişmesine katkıda bulunmaktadır.  Dördü Türkiye‘nin ilk 500 büyügü arasinda yer alan 21 şirket  23 fabrika ve tesis  7.500 kişiye iş imkanı  1.000‘i aşkın bayii  Tüm faaliyetleri ile ulaştigi 200 bin satiş noktasi ile Türkiye‘nin önde gelen ekonomik aktörlerinden birisidir.
 • 6. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6 Yaşar Holding Hakkında  1927 yılında İzmir Şeritçiler Çarşısı’ nda denizcilik malzemeleri ve boya satışı yapılan ilk dükkan kuruldu.  İlkler;  İlk Mikronize Maden Tesisi - 1965  İlk Matbaa Mürekkepleri Üretimi - 1968  İlk Özel Sektör Süt Fabrikasi , Pinar Süt - 1973  İlk Yatakli Ilk Turizm Tesisi , Çesme Altin Yunus - 1974  İlk Özel Sektör Kağıt Fabrikası, Viking Kağıt - 1982  İlk Kaynak Suyu Şişelemesi, Pınar Su - 1984  İlk Kültür Balığı Tesisi, Pınar Deniz - 1985  İlk Özel Sektör Entegre Et Tesisi, Pınar Et - 1985  İlk SAP kullanan Türk Grubu - 1996
 • 7. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7 DP & SNP Kullanıcısı Şirketler Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Et ve Et Ürünleri Üretimi İzmir Fabrikası İzmir ve Eskişehir Fabrikaları 517,1 Milyon TL 250 Ürün 72.000 Fatura 1.100 Personel 988,5 Milyon TL 300 Ürün 108.000 Fatura 1.550 Personel PINAR SÜT PINAR ET YAŞAR BİRL.PAZ. Pınar Markası Ürünlerin Pazarlama, Satış ve Dağıtımı 3 Direktörlük 9 Bölge Md. 1.330 Milyon TL 700 Ürün 3.840.000 Fatura 1.400 Personel Boya Üretimi Çiğli, Gebze ve Turgutlu Fabrikaları 677 Milyon TL 54.000 Ürün 1.063 Personel DYO BOYA İzmir Fabrikası İzmir ve Eskişehir Fabrikaları Çiğli, Gebze ve Turgutlu Fabrikaları
 • 8. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8 Tedarik Zinciri Uygulamaları SCM BI YBP PINAR SÜT PINAR ET DP : Talep Planlama SNP : Tedarik Ağı Planlama PP/DS : Üretim Planlama ve Detay Çizelgeleme TP/VS : Nakliye Planlama ve Araç Çizelgeleme DYO BOYA
 • 9. İhtiyaçlar, Hedefler
 • 10. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10 İhtiyaçlar, Hedefler İhtiyaçlar Satış tahmininden üretim planına giden sürecin güvenilir bir sistem üzerine oturtulması Tahmin yapacak kadroların ihtiyaç duyulan verilere (bütçe, fiili satış vb.) aynı ekran üzerinden ulaşabilmesi Satış tahminleri üzerinde eş zamanlı revizyon, onay vb. akışların sağlanması Orta Vadeli satış tahminlerine göre üretim kapasitesinin optimize edilmesi Tedarik ağının izlenebilirliğini ve şeffaflığını artırmak Hedefler Tahmin tutarlılığının yükseltilmesi ve ölçülebilir/raporlanabilir olması Stok gün sayısının düşürülmesi Üretim kapasitesinin verimliliğinin artırılması Revizyon tarihçesinin takip edilebilmesi PPDS (Tedarik Ağı Planlama) çalışması için gereken haftalık üretim planın oluşturulması
 • 11. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11 DP & SNP Yapısı TALEPLER Tahmin (TİCARİ PAZARLAMA) Müşteri Siparişi Fabrikalar Sevkiyat Talep Bölge Depoları Bölge deposu bazında tahminler (Ürün detayında 3 aylık) Sonlu kapasite Üretim lokasyonu seçimi Global DP & SNP Çalışması
 • 12. DP & SNP Projesi Uygulamaları
 • 13. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13 DP Projesi Uygulamaları Konsolide tahminleme ekranı  Tahmin girişleri  Fiili satış ve tahmin rakamlarının raporlanması  Dış sistemlerden aktarılan veriler (R/3, BW, Excel...)
 • 14. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14 DP Projesi Uygulamaları  Farklı hiyerarşik kırılımlarda tahmin girişi  Nihai tahminin ECC sistemine aktarılması Konsolide tahminleme ekranı
 • 15. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15 SNP Projesi Uygulamaları Haftalık Kapasite Ekranı  Haftalık Kapasite Yükü  Kapasite Aşırı Yükü  Üretim Miktarı
 • 16. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16 SNP Projesi Uygulamaları  Talep, Stok ve Üretim miktarı aynı ekranda  Ürün bazında üretim detayı Konsolide Planlama Ekranı
 • 17. DP & SNP Projesi ile Sağlanan Kazanımlar
 • 18. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18 DP & SNP Projesi ile Sağlanan Kazanımlar  Farklı SAP sistemleri üzerinde çalışan farklı şirketin lojistik süreçlerinin aynı platformda yürütülmesi  Üretim hat kapasitelerinin optimize edilmesi  Planlamanın uçtan uca raporlanması ve ölçümlenmesi  Stoğun doğru lokasyonda gereken miktarda tutulması  Orta vadeli planda izlenilebilirlik
 • 19. Soru / Yanıt
 • 20. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Teşekkürler İletişim Bilgileri: Ad Soyad: Sinan Setkaya Ünvan: İş Yönetim Yazılımları Uzmanı Telefon Numarası: (232) 355 10 00 www.astron.ws
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks