SAP FORUM İSTANBUL 2016 - TÜRK TRAKTÖR DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

Description
Türk Traktör 2016 Ağustos ayında canlıya aldığı SAP projesi ile Türkiye’deki önemli ve kapsamlı projelerden birine imza atarak dijital dönüşüm açısından değerli bir adım atmış oldu. Tüm süreçleri tek bir sistem üzerinde birleştirerek, verinin eksiksiz olarak raporlanabileceği bir mimariyi mobil teknolojileri kullanarak kurgulamış, operasyonel ve finansal verimliliği arttırma avantajı elde etmiştir.

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 2 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. SAP FORUM İSTANBUL Reimagine Business for the Digital Economy TürkTraktör Başarı Öyküsü Konuşmacı Adı : Ergun Özdamar Firma Adı : TürkTraktör
 • 2. TürkTraktör Başarı Öyküsü Ergun Özdamar 2016 Public
 • 3. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3Public Gündem TürkTraktör Kimdir?  TürkTraktör’ün vizyonu  TürkTraktör hakkında Evreka Projesi  Proje hedefleri  Proje kapsamı  Proje başlangıcında ön gördüğümüz zorluklar SAP ActiveEmbedded  Neden? Nasıl? Ne ile?  SAP ActiveEmbedded bize nasıl yardımcı oldu?  Kazanımlarımızdan bazıları
 • 4. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4Public TürkTraktör’ün Vizyonu: «Bugün ve gelecekte modern tarıma yön veren şirket olmak.»
 • 5. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5Public TürkTraktör Hakkında İSTİHDAM 2.572 3.040 3.129 3.299 2013 2014 2015 2016/6 ÜRETİM ADETLERİ SATIŞ ADETLERİ 38.530 45.823 47.536 27.170 2013 2014 2015 2016/6 24.624 30.027 33.002 17.917 2013 2014 2015 2016/6 14.402 15.866 14.122 6.902 2013 2014 2015 2016/6 39.026 45.893 47.124 24.819 2013 2014 2015 2016/6 YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM
 • 6. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6Public Evreka Projesi SAP Dönüşümü - Hedefler Üretim • Gerçek zamanlı stok/ihtiyaçların takibi • Uzun vadeli üretim planlaması yapılabilmesi • Üretimde kalite artışı, hataların azaltılması Satış sonrası ürün izlenebilirliğinin artırılması • Şasi numarası takibi • Operasyonel maliyetlerin azalması Ana veri yönetimi • Manuel ürün ağacı tanımlama işlerinin ortadan kalkması İyileştirilmiş Tedarikçi ve Bayi entegrasyonu • Stok devir seviyesinin azalması • Tedarikçiye anlık program gösterme Yedek Parça & Servis • İyileştirilmiş depo yönetimi Müşteri memnuniyeti • Yeni arayüz tasarımlarıyla müşteri deneyiminin iyileştirilmesi İnsan Kaynakları • Tüm İnsan Kaynakları süreçlerinin SAP üzerinde konsolide takibi Risk Yönetimi • Satış & Sevkiyat süreçlerinde görünürlük ve kontrolün artırılması Tek kaynaktan gerçek zamanlı raporlama Sade ve ölçeklenebilir IT altyapısı
 • 7. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7Public Evreka Projesi Sayılarla TürkTraktör Dijital Dönüşümü 120 Anahtar Kullanıcı 65 Süreç Sahibi 31 BT Çalışanı 130 Danışman Bayi Sayısı 134 Servis Sayısı504 Yedek Parça Bayi Sayısı 136 Tedarikçi Sayısı 270+ direkt 750+ endirekt 3 Vardiya Üretim RTO = 0 RPO = 0 Proje Süresi21 ay
 • 8. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8Public Evreka Projesi Sayılarla TürkTraktör Dijital Dönüşümü
 • 9. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9Public Evreka Projesi TürkTraktör Dijital Dönüşümü - Kapsam SAP ERP • Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Satış dağıtım, Finans, Depo Yönetimi, Kalite Yönetimi, Bakım Onarım Ekipman takibi, İnsan Kaynakları SAP CRM • Servis, Satış, Kampanya, İş makineleri SAP SCM • Satış ve Operasyon planlama (HANA), Tedarikçi entegrasyonu, Yedek parça planlama SAP BI • İş Analitikleri & Veri Ambarı SAP SRM • Satınalma SAP HR
 • 10. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10Public Evreka Projesi TürkTraktör Topoloji Ayrı Uygulama & Veritabanı Sunucuları Yedekli Veritabanı Altyapısı Tam Yedekli – Yük Dağılımlı Uygulama Sunucuları
 • 11. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11Public Evreka Projesi Proje başlangıcında öngördüğümüz zorluklar Geniş kapsam (20+Modül) 3 lokasyonda aynı anda canlıya geçiş Yeni ürünlerde danışmanlık bilgi eksiği Yüksek erişilebilirlik & yüksek performans Teknik riskler Kullanıcı geliştirmelerinin sayısı ve kalitesi Proje aşamalarının görünürlüğü & kullanıcı katılımı
 • 12. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12Public SAP ile TürkTraktör iş birliğinin adı: SAP ActiveEmbedded SAP ActiveEmbedded, temel SAP Kurumsal Destek anlaşmamızın üzerine ek olarak aldığımız ileri düzey destek anlaşmasıdır. Global SAP destek organizasyonu tarafından servis edilmektedir. 30,000+ DÜNYA GENELİNDE SAP SERVİS & DESTEK UZMANI VE… 250,000+ MÜŞTERİDE KAZANILAN TECRÜBE
 • 13. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13Public SAP ActiveEmbedded – Neden? Nasıl? Ne ile? Neden?  SAP ActiveEmbedded, projemizdeki bilinmezleri ve riskleri en aza indirerek, pürüzsüz bir canlı geçişi yapmanızı sağladı. Ayrıca canlı sonrası devir aldığımız da mümkün olan en verimli şekilde operasyonlarınızı sürdürmemiz için bizi desteklemeye devam ediyor. Nasıl?  Risklerimizi proaktif servisler ile en aza indirdi, proje sürecimizde şeffaflık sağladı, ilk elden SAP ürün bilgisi ve danışmanlık tecrübesi aktardı.  SAP tarafından geliştirilen ve başarısı kanıtlanmış IT yönetim metodlarını ve araçlarını kullanmamızı sağladı. Böylece operasyon yükümüzü en aza indirmeyi ve departmanımızın en etkin şekilde organize olmasını planlıyoruz. Bu bize yeni teknolojileri şirketimizde daha kolay adapte edebilmek için gerekli zamanı kazandırıyor. Ne ile?  Global destek ekiplerinde çalışan kıdemli SAP uzmanlarından bize özel takımlar oluşturdu. Bu takımlar kritik proje aşamalarında ihtiyaçlarımızı doğru anlamak ve zorlukları gidermek için bizimle yüz yüze çalıştı. Olası sorunlardan bizi önceden haberdar ettiler ve bunlar daha ortaya çıkmadan önlem alınmasını sağladılar.
 • 14. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14Public SAP ActiveEmbedded bize nasıl yardımcı oldu?  Teknik gözden geçirme  Performans iyileştirme  HA/DR tasarımı  Go-Live Support  Yeni SAP Ürünleri ile ilgili bilgi aktarımı  «Expert on Demand»  SAP Mission Control Center’a direkt erişim  Projenin her aşamasında yanımızda  SAP ActiveEmbedded servis planlaması  Servis sonuçlarının takibi  Proaktif teknik yönlendirme  Ek geliştirme yönetimi  Uygulama Yaşam Döngüsü süreçleri  Süreç dokümantasyonu  Değişiklik yönetimi (planlandı)  Yardım masası (planlandı)
 • 15. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15Public SAP ActiveEmbedded Kazanımlarımızdan bazıları %51 daha hızlı %50 daha kısa sürede %99,9 çalışabilirlik süresi ERP sistem cevap süremiz %51 hızlandı! Kritik dağıtım programımız iki kat hızlandı! HA/DR altyapımızı SAP ile tasarladık Veritabanı tepki süresinde iyileştirmeler / Entegrasyon tutarlılığının sağlanması / SAP Yardım Masasını daha etkin kullanma / Geliştirme kalitesinin yükseltimesi…
 • 16. Teşekkürler
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks