SAP FORUM İSTANBUL 2016 - TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ HIZLI UYGULAMA ÇÖZÜMÜ (RDS) İKİ AYDA UÇTAN UCA SAP PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Description
Medyasoft’un tüketici ürünleri sektöründe gerçekleştirdiği 40+ projeden elde ettiği tecrübeyle oluşan Hızlı Uygulama Çözümü (RDS) SAP Store’da yayınlandı. İki ayda üretimden lojistiğe, muhasebeden insan kaynaklarına tüm süreçleri içeren full cycle SAP projesi, en iyi iş uygulamalarıyla sunuluyor.

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 11 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. İki Ayda Full Cycle SAP Projesi Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü Caner Kürklü Medyasoft İş Geliştirme Müdürü
 • 2. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2 Gündem Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü  Pain Point  Çözümler  Referanslar  Bütçe Medyasoft  Biz Kimiz, Neler Yaptık?
 • 3. Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü (RDS)
 • 4. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4 Pain Point  Birden çok farklı yazılım kullanımı  Entegrasyon problemleri  Yazılım kullanılmayan, manuel işleyen süreçler  Kişiye bağımlılık, kurumsal hafıza eksikliği  Tutarsız veriler, ölçülemeyen işler  Raporlama problemleri  Operasyonel maliyetlerin yüksekliği  Rekabet gücü problemleri
 • 5. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5 Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü Çözüm Mimarisi
 • 6. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6 Medyasoft Hızlı Uygulama Çözümü (Rapid Deployment Solution) Medyasoft Tüketici Ürünleri Hızlı Uygulama Çözümü Katma Değer  En iyi iş uygulamalarının transferi  Başarısı kanıtlanmış hazır süreçlerin uygulanması  İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf şirketler  Kurumsal hafızanın sağlanması  Uçtan uca entegre, tekil sistemle tüm şirketin yönetimi  Sistem sürdürme maliyetlerinin azalması  Hızlı, uygun maliyetle, risksiz projeler 40’ın üzerinde müşterimizde edindiğimiz tecrübeyi, SAP Hızlı Uygulama Çözümü’ne (RDS) dönüştürdük.
 • 7. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7 Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü Proje Metodolojisi
 • 8. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8 Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü SAP Kanıtlanmış Uzmanlık Sertifikası SAP tarafından belirli sektörlerde, derin tecrübe sahibi iş ortaklarına verilen SAP Recognized Expertise sertifikasına, Tüketici Ürünleri sektöründe sahibiz.
 • 9. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9 Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü Finansallar • Genel Muhasebe • Müşteriler Muhasebesi • Satıcılar Muhasebesi • Duran Varlıklar • Masraf Merkezleri yönetimi • Standart ve Fiili Maliyet • Kârlılık Analizi
 • 10. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10 Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü Satış ve Dağıtım • Malzeme / Hizmet Ana Veri Yönetimi • Müşteri Ana Veri Yönetimi • Satış Fiyat Listeleri • Sipariş Yönetimi • Üretim ve Satış Şirketleri Arası Satın Alma • Üretim ve Satış Şirketleri Arası Satış • Hizmet Satış Yönetimi • Sabit Kıymet Satış Yönetimi • Yurt Dışı (İhracat) Satış Yönetimi • Satış İade Yönetimi • Mal / Hizmet Teslimat Yönetimi • El Terminali • Sevkiyat Planlama
 • 11. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11 Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü Satın Alma ve Stok Yönetimi • Malzeme Ana Veri Yönetimi • Tedarikçi Ana Veri Yönetimi • Fiyat Listeleri • Talep Yönetimi • Tedarikçi Teklif Yönetimi • Sözleşme Yönetimi • Sipariş Yönetimi (Yurt İçi/Yurt Dışı) • Hizmet, Sabit Kıymet Alım Yönetimi • İade Yönetimi • Tedarikçi Performans Değerlendirme • Mal Kabul • Depolar Arası Transferler • Stok Yönetimi • Barkod Etiketleri - El Terminali
 • 12. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12 Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü Üretim Planlama • İş Planları, Üretim Versiyonları • Uzun Dönemli Planlama • Aylık ve Haftalık Üretim Planlama • Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) • Kapasite Planlama • Ürün Ağaçları ve Değişiklik Yönetimi • Malzeme Hazır Edimi • El Terminali / Touchscreen ile Veri Toplama (Üretim Girişleri) • Materyal Balans • Iskarta, Fersude (Boncuk), GSF (Gayri Sıhhi Fire) Takibi • Ağır Gitme Uygulamaları • Parti Takibi ve İzlenebilirlik
 • 13. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13 Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü Kalite Yönetimi • Giriş Kalite Kontrol • Proses Kalite Kontrol • Proses Verilerinin Takibi (PH, sıcaklık vb.) • Bitmiş Ürün Kontrol • İade Kontrolü • SKT Geçmiş Ürün Kontrolleri • Karantina Süreci • Kalite Kontrol Bildirimleri • Müşteri Şikayetleri Takibi
 • 14. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14 Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü Bakım Onarım • Arızi Bakım • İyileştirme Bakım • Kestirimci Bakım • Planlı Bakım • Yatırım Bakım Onarım • İş & İstek Bakım • Revizyon Bakım • Gıda Güvenirliği Bakım • Arıza İstatistikleri ve Raporlama
 • 15. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15 Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü İnsan Kaynakları • Organizasyon Yönetimi • Personel Yönetimi • Zaman Yönetimi • Bordro
 • 16. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16 Nasıl Hızlı, Ucuz ve Kaliteli? • Kavramsal Tasarım • Eğitim Dokümanları • Kullanıcı Dokümanları • Yetkilendirme • 300+ Süreç • 40+ Projeden En İyi İş Uygulamaları • SAP Standartlarında Çözüm • Tecrübeli İş Danışmanları H A Z I R
 • 17. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17 Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü Referanslarımız Biskot Gıda Karaman’ın bisküvi devi Biskot, SAP dönüşümünü tamamladı. Medyasoft tarafından yürütülen dev projeyle Biskot’un 2 ayrı lokasyonda 4 ayrı fabrikada eş zamanlı olarak yürütülen SAP dönüşümü, 6 ay gibi kısa sürede tamamlandı. .Hero Baby Medyasoft, Hero’nun Türkiye’deki organizasyonu Hero Türkiye’nin SAP altyapısını yeniledi. Şirketin donanım ve yazılım altyapısını yeni bir platforma taşıyan Medyasoft, 2.5 ay gibi kısa bir sürede üç projeyi birden tamamladı. .
 • 18. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18 Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü Referanslarımız Ak Gıda Türkiye ve komşu coğrafyalarının en büyük süt işleme kapasitesine sahip olan Ak Gıda, SAP projesini Medyasoft danışmanlığında gerçekleştirdi. Proje sonrası SAP destek hizmetleri 4 yıl Medyasoft tarafından sağlandı. .Golf Dondurma Gıda sektöründe en fazla SAP proje tecrübesine sahip, Recognized Expertise sertifikalı, global SAP Store’da akreditasyonu olan tek SAP iş ortağı Medyasoft;sektöründe Golf markası ile Türkiye’nin en büyük yerli üreticisi Natura Gıda’nın SAP projesindeki tercihi oldu. . .
 • 19. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19 Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü Referanslarımız Modern Çikolata Karaman bölgesinde çikolata, bisküvi, gofret sektöründeki en büyük firmalara proje yapan Medyasoft, gıda sektörüne yönelik tecrübeleri ile geliştirdiği hazır çözüm paketiyle Modern Çikolata SAP ERP dönüşümünü gerçekleştirdi. Durukan Şekerleme 1976 yılından bu yana gıda sektöründe faaliyet gösteren, Rocco markası ile şekerleme alanında önemli bir yere sahip olan Durukan Şekerleme, SAP sistemini Medyasoft’un SAP Gıda Hızlı Uygulama Çözümü (RDS) ile uçtan uca yeniledi.
 • 20. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 20 Medyasoft Tüketici Ürünleri Sektörü Hızlı Uygulama Çözümü Referanslarımız . • Biskot • Ak Gıda • Durukan Şekerleme • Hero Baby • Ülker Bisküvi • Name Gıda • Continental Confectionery Company • Natura Gıda (Golf Dondurma) • Modern Çikolata • Önem Gıda • Marsa • Della • Besler Gıda • Kervan Gıda • Saka Su • Gold Un • Ülker Çikolata • McCormick • Seher Gıda • Merkez Gıda • Caribou • Ve Yıldız Holding bünyesindeki 30’a yakın şirket.
 • 21. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 21 Global SAP Referansları . 86% of consumer products companies in the Forbes 2000 use SAP*
 • 22. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 22 Proje Bütçesi ve Satın Alma Seçenekleri Maliyet Kalemi Tutar Ödeme Planı Lisans (25 Kullanıcı) 45.000 EUR 12 ay vade farksız veya 24, 36, 48, 60 ay taksitle ödeme alternatifleri Danışmanlık 110.000 EUR 3 eşit taksitle ödeme Toplam Maliyet 155.000 EUR Toplam Sahip Olma Maliyeti Maliyet Kalemi Tutar Ödeme Planı Lisans Bakım (Yıllık) 9.900 EUR Yıl içinde 4 eşit taksitte ödeme Destek Hizmetleri (Yıllık) 18.000 EUR Yıl içinde 12 eşit taksitte ödeme Toplam Yıllık Maliyet 27.900 EUR Sürdürme Maliyeti
 • 23. Medyasoft Biz Kimiz?
 • 24. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 24 Medyasoft Bilişim sektöründe 17.Yıl 1999 yılından bu yana, kurumların dijital dönüşümlerinde güvenilir iş ortağı olarak başarılı projelere imza atıyoruz.
 • 25. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 25 Referanslar
 • 26. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 26 Referanslar
 • 27. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 27 Referanslar
 • 28. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 28 Danışman Ekosistemimiz Modül Danışman Sayısı Finansallar 24 Lojistik Modülleri 15 İnsan Kaynakları 12 Müşteri İlişkileri Yönetimi 22 İş Analitikleri 20 Hybris 12 Perakende 20 Gayrimenkul Yönetimi 10 Öğrenci Yaşam Döngüsü Yönetimi 5 Workforce Performance Builder 2 ABAP & Fiori 20 BASIS 10 Proje Yöneticisi 6 Toplam 184
 • 29. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 29 Sertifikalarımız • Ar-Ge Merkezi • ISO/IEC 15504 - SPICE Level 2 • SAP Recognized Expertise • SAP PCoE Certified • SAP Hybris Commerce 6.0 Certified (Türkiye’de ilk ve tek) • GİB Entegratörlüğü • TSE-HYB: Hizmet Yeterlilik Belgesi • Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi • ISO 9001:2008 • ISO/IEC 20000-1:2011 IT • ISO/IEC 27001:2005 • ISO 22301:2012
 • 30. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Teşekkürler. İletişim Bilgileri: Caner Kürklü Medyasoft İş Geliştirme Müdürü E-Mail: caner.kurklu@medyasoft.com.tr Tel: 0530 767 26 50
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks