SAP FORUM İSTANBUL 2016 - TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SAP BAŞARI ÖYKÜSÜ : SARAR GİYİM

Description
Türkiye’nin en önemli tekstil markalarından Sarar Giyim ülkemizde ilk kez hayata geçirilecek olan SAP Fashion Management programının operasyonel yönetimi ve diğer SAP entegrasyon süreçleri kapsamında, Acron Bilişim ile çıkıtığı bu yolculuktaki deneyimlerini dinleyiciler ile paylaşacak.

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 4 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. SAP FORUM İSTANBUL Reimagine Business for the Digital Economy Tekstil sektöründe SAP Başarı Öyküsü Konuşmacı Adı : Erhan Gürsoy Firma Adı : SARAR Giyim
 • 2. Firma Tanıtımı
 • 3. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3 Firma Tanıtımı
 • 4. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4 Firma Tanıtımı
 • 5. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5 Firma Tanıtımı
 • 6. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6 Firma Tanıtımı
 • 7. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7 Firma Tanıtımı
 • 8. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8 Firma Tanıtımı
 • 9. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9 Firma Tanıtımı
 • 10. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10 Firma Tanıtımı
 • 11. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11 Firma Tanıtımı
 • 12. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12 Firma Tanıtımı
 • 13. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13 Firma Tanıtımı
 • 14. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14 Firma Tanıtımı
 • 15. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15 Firma Tanıtımı
 • 16. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16 Firma Tanıtımı
 • 17. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17 Firma Tanıtımı
 • 18. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18 Firma Tanıtımı
 • 19. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19 Firma Tanıtımı
 • 20. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 20 Firma Tanıtımı
 • 21. SAP FMS ERP Projesi
 • 22. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 22 ACRON HAKKINDA Yazılım, uygulama, uygulama destek, süreç iyileştirme, iş geliştirme ve uygulama geliştirme alanlarında 250’yi aşkın profesyonel ekibi ile kurumsal çözümler üreten ACRON, Türkiye’nin önde gelen bilgi teknolojisi şirketidir.ACRON Bilişim bu vizyonunu daha da güçlendirmek üzere, kurumsal teknoloji segmentinin lider markalarından, Afrika’nın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri servis sağlayıcısı EOH şirketi ile Eylül 2016’da hisse ortaklığına gitmiştir. Müşterilerimizin bilişim gereksinimlerini bir bütün olarak ele alarak her büyüklükteki ve sektördeki işletme için, bilgi sistemleri yönetim, uygulama, yazılım ve iş süreci danışmanlık hizmetlerini tek elden sunmaktır. ACRON MİSYONU
 • 23. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 23 ACRON PROJE METODOLOJİSİ ACRON Tecrübesi SAP ASAP Metodolojisi PMI Metodolojisi SAP ASAP, PMI Proje Yönetimi ve ACRON’un sektörel tecrübesinin sentezidir Hızlı, efektif ve başarılı SAP Proje Yönetimi’ne odaklanmıştır Hazır proje planı, proje yönetim standartları ve proje dokümantasyon setinden oluşmaktadır APM
 • 24. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 24 Birinci hiza İkinci hiza  Üçüncü hiza  Üretim – global olarak ve hızlı ürün çıkarma esnekliği  Yeni marketlerde yeni kanalların aynı anda açılması  Sürdürülebilir operasyonlar ve üretim  Asenkron sezonlar, temalar  Daha fazla stil  Bölgesel ve lokal sezon ve trendlerin bölümlendirilebilmesi (Segmentasyon)  Moda şirketlerinin müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için üretim işlerine daha fazla önem vermesi  Müşterilerin kanallardan çok markaları bilmesi  Akıllı telefon uygulamalarının satınalma sürecini hızlandırması  Bireye özel üretim  Moda perkadendecilerinin, toptan satışa ve üretime kayıp, kaliteyi artırmak, marka imajını güçlendirmek istemeleri.  Moda üreticilerinin ve toptancılarının, gelirlerini, marjlarını ve marka imajını artırmak istemeleri Moda Sektörünü yönlendiren dört ana güç Globalleşme Daha Hızlı Moda Müşteri Deneyimi Dikey olarak kanalların entegrasyonu
 • 25. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 25 Üretici Perakendeci Toptancı SAP Fashion Management İşin başarısı için Dikey Moda Çözümünün hayati önemi vardır Faydaları  Dikey moda şirketleri, perakende, toptan ve üretim süreçlerini tek sistem üzerinde yönetebilir  Kompleks entegrasyon işlemlerine ihtiyaç olmaz  SAP HANA altyapısı ile gerçek zamanlı veriye erişim sağlanabilir.  Stok seviyesinin kontrolü için global stok verisine ulaşılabilir.  Perakende ve toptan süreçleri için talep/tedarik eşleştirmesini yapabilmek için sipariş alokasyonu  Çoklu kanal için MİP  Basitleştirilmiş BT altyapısı
 • 26. 26© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Ana Veri Tedarik(P2P) Üretim Satış (O2C) Planlama Planlı Sipariş Üretim Siparişi Markers Production Lots* Değerleme/ Ürün Maliyetlen dirme Sipariş Bilgi Sistemi Stok Yönetimi SAT SAS Alınan Teslimat- ASN Fatura Kontrolü Mal Kabul Stok Yönetimi Depo Yönetimi Ürün Daığıtımı Ürün Yönetimi MİP Beden Dağılımı - Size Distribution* İkmal / Tedarilçi Yönetimli Stok VMI Perakende Alakosyonu Birincil İhtiyaç - PIR Artikel Ana Verisi Müşteri Ana Verisi Satıcı Ana Verisi Bölümlendi rme - Segment- ation Lokasyon Ana Verisi Fiyatlan drma Perakende Promosyonla rı Perakende Sezon Planlaması Mağaza için işlemler Listeleme, Asortman& Modül Satış Siparişi Alokasyon Çalışması Teslimat Faturaland ırma POS İşlemleri Kullanılabilir lik, Tekrar terminleme Ürün Ağacı İş Planı - Routing Sezon, Kolleksiyon, Tema Beden Çevrimi Fason SAP FMS ERP Projesi Kapsam Finansallar Maliyet Muhasebesi Duran Varlıklar Ürün Maliyetlendirme Karlılık Analizi Mali Muhasebe Esnek Gayrimenkul Yönetimi Hazine ve Risk Yönetimi
 • 27. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 27 SAP FMS ERP Projesi
 • 28. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Teşekkürler İletişim Bilgileri: Erhan Gürsoy Sarar Gurup Bilgi İşlem Müdürü Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 Eskişehir - TÜRKİYE Telefon : +90 222 236 0400
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks